Gemeente Wervik

College van burgemeester en schepenen Gemeente Wervik

College van burgemeester en schepenen Gemeente Wervik

Besluitenlijst van College van burgemeester en schepenen Gemeente Wervik, zitting van 31 jan 2022, 15:00 uur.

Pdf-versie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 31 JAN 2022

De voorzitter opent de vergadering om 15.00 uur.
Locatie: Raadzaal

Oproeping van een personeelslid in aansluiting met een aantal gevoerde gesprekken.

Kennisneming

1 Oproeping van een personeelslid in aansluiting met een aantal gevoerde gesprekken.

Proces-verbaal van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 24 januari 2022 - goedkeuring.

Goedgekeurd

2 Proces-verbaal van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 24 januari 2022 - goedkeuring.

Gemeentepersoneel - aanstelling voor bepaalde duur van een voltijds technisch assistent regio (D1-D3) voor de periode van 01 mei 2022 tot en met 31 oktober 2022.

Goedgekeurd

3 Gemeentepersoneel - aanstelling voor bepaalde duur van een voltijds technisch assistent regio (D1-D3) voor de periode van 01 mei 2022 tot en met 31 oktober 2022.

Toekenning dertigjarige columbariumconcessie op de begraafplaats van Geluwe.

Goedgekeurd

4 Toekenning dertigjarige columbariumconcessie op de begraafplaats van Geluwe.

Toekenning dertigjarige grondconcessie met grafkelder voor drie personen op de parkbegraafplaats.

Goedgekeurd

5 Toekenning dertigjarige grondconcessie met grafkelder voor drie personen op de parkbegraafplaats.

Toekenning dertigjarige columbariumconcessie op de begraafplaats van Geluwe.

Goedgekeurd

6 Toekenning dertigjarige columbariumconcessie op de begraafplaats van Geluwe.

Kerkbestuur - notulen kerkraad Sint-Jozef dd. 13/01/2022 - akteneming.

Kennisneming

7 Kerkbestuur - notulen kerkraad Sint-Jozef dd. 13/01/2022 - akteneming.

Kerkbestuur - notulen kerkraad Sint-Dionysius dd. 5/01/2022 - akteneming.

Kennisneming

8 Kerkbestuur - notulen kerkraad Sint-Dionysius dd. 5/01/2022 - akteneming.

Bestelaanvragen.

Goedgekeurd

9 Bestelaanvragen.

Aankoop van nieuw meubilair voor de stadstuin van stad Wervik.Goedkeuring procedure, gunning en aankoop (bevel van aanvang).

Goedgekeurd

10 Aankoop van nieuw meubilair voor de stadstuin van stad Wervik.Goedkeuring procedure, gunning en aankoop (bevel van aanvang).
Aankoop van nieuw meubilair voor de stadstuin van stad Wervik. Goedkeuring procedure, gunning en aankoop (bevel van aanvang). Procedure: aanvaarde factuur. Uitgave: € 4 998 incl. 21% btw

Invorderingsstaten.

Goedgekeurd

11 Invorderingsstaten.

Bezwaarschrift tegen de algemene gemeentebelasting 2021.

Goedgekeurd

12 Bezwaarschrift tegen de algemene gemeentebelasting 2021.
Bezwaarschrift tegen de algemene gemeentebelasting 2021.

Aanrekeningenlijsten.

Goedgekeurd

13 Aanrekeningenlijsten.

Fluvius - Veldstraat - dossiernr. 348550 - ondergronds brengen net - aanleggen nieuw OV-net en vernieuwen openbare verlichting.

Goedgekeurd

14 Fluvius - Veldstraat - dossiernr. 348550 - ondergronds brengen net - aanleggen nieuw OV-net en vernieuwen openbare verlichting.
Fluvius - Veldstraat - dossiernr. 348550 - ondergronds brengen net - aanleggen nieuw OV-net en vernieuwen openbare verlichting.

Bouwen van overstort op vermazing Reutelbeekstraat Geluwe - goedkeuring lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's.

Goedgekeurd

15 Bouwen van overstort op vermazing Reutelbeekstraat Geluwe - goedkeuring lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's.
Bouwen van overstort op vermazing Reutelbeekstraat Geluwe - goedkeuring lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's.

Bouwen van overstort op vermazing Reutelbeekstraat Geluwe - aanstelling ontwerper - gunning.

Goedgekeurd

16 Bouwen van overstort op vermazing Reutelbeekstraat Geluwe - aanstelling ontwerper - gunning.
Bouwen van overstort op vermazing Reutelbeekstraat Geluwe - aanstelling ontwerper - gunning.

Herstel wegen 2020 - deel 1 - vorderingsstaat nr. 1 - goedkeuring.

Goedgekeurd

17 Herstel wegen 2020 - deel 1 - vorderingsstaat nr. 1 - goedkeuring.
Herstel wegen 2020 - deel 1 - vorderingsstaat nr. 1 - goedkeuring.

Herstel wegen 2020 - deel 1 - vorderingsstaat nr. 2 - goedkeuring.

Goedgekeurd

18 Herstel wegen 2020 - deel 1 - vorderingsstaat nr. 2 - goedkeuring.
Herstel wegen 2020 - deel 1 - vorderingsstaat nr. 2 - goedkeuring.

Herstel wegen 2020 - deel 1 - vorderingsstaat nr. 3 - goedkeuring.

Goedgekeurd

19 Herstel wegen 2020 - deel 1 - vorderingsstaat nr. 3 - goedkeuring.
Herstel wegen 2020 - deel 1 - vorderingsstaat nr. 3 - goedkeuring.

Herstel wegen 2020 - deel 1 - vorderingsstaat nr. 4 - goedkeuring.

Goedgekeurd

20 Herstel wegen 2020 - deel 1 - vorderingsstaat nr. 4 - goedkeuring.
Herstel wegen 2020 - deel 1 - vorderingsstaat nr. 4 - goedkeuring.

Herstel wegen 2020 - deel 1 - vorderingsstaat nr. 5 - goedkeuring.

Goedgekeurd

21 Herstel wegen 2020 - deel 1 - vorderingsstaat nr. 5 - goedkeuring.
Herstel wegen 2020 - deel 1 - vorderingsstaat nr. 5 - goedkeuring.

Herstel wegen 2020 - deel 1 - vorderingsstaat nr. 6 - goedkeuring.

Goedgekeurd

22 Herstel wegen 2020 - deel 1 - vorderingsstaat nr. 6 - goedkeuring.
Herstel wegen 2020 - deel 1 - vorderingsstaat nr. 6 - goedkeuring.

Leveren en plaatsen tuinpoort stadstuin.

Goedgekeurd

23 Leveren en plaatsen tuinpoort stadstuin.
Leveren en plaatsen tuinpoort stadstuin.

Maaien gazons - 2022 - goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's.

Goedgekeurd

24 Maaien gazons - 2022 - goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's.

Fluvius - uitvoering werken op openbaar domein - Grote Ieperbaan / Oude Beselarestraat - 361669.

Goedgekeurd

25 Fluvius - uitvoering werken op openbaar domein - Grote Ieperbaan / Oude Beselarestraat - 361669.

Fluvius - uitvoering werken op openbaar domein - Nachtegaalstraat - 361013.

Goedgekeurd

26 Fluvius - uitvoering werken op openbaar domein - Nachtegaalstraat - 361013.

Fluvius - uitvoering werken op openbaar domein - Laagweg / Menensesteenweg - 348919.

Goedgekeurd

27 Fluvius - uitvoering werken op openbaar domein - Laagweg / Menensesteenweg - 348919.

Bouwen van een gemeenschapscentrum Geluwe Wervikstraat - lot 2d - theaterstoelen - goedkeuring lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's - wijziging.

Goedgekeurd

28 Bouwen van een gemeenschapscentrum Geluwe Wervikstraat - lot 2d - theaterstoelen - goedkeuring lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's - wijziging.
Bouwen van een gemeenschapscentrum Geluwe Wervikstraat - lot 2d - theaterstoelen - goedkeuring lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's - wijziging.

Afbraak Berkenhof Kloosterstraat 9 - perceel 1 - sloop - goedkeuring voorlopige oplevering.

Goedgekeurd

29 Afbraak Berkenhof Kloosterstraat 9 - perceel 1 - sloop - goedkeuring voorlopige oplevering.
Afbraak Berkenhof Kloosterstraat 9 - perceel 1 - sloop - goedkeuring voorlopige oplevering.

Afbraak Berkenhof Kloosterstraat perceel 2 : afwerking gevel - goedkeuring voorlopige oplevering.

Goedgekeurd

30 Afbraak Berkenhof Kloosterstraat perceel 2 : afwerking gevel - goedkeuring voorlopige oplevering.
Afbraak Berkenhof Kloosterstraat perceel 2 : afwerking gevel - goedkeuring voorlopige oplevering.

Bouwen van een gemeenschapscentrum Geluwe Wervikstraat - lot 1 - algemene aanneming - goedkeuring vorderingsstaat 13 - december 2021.

Goedgekeurd

31 Bouwen van een gemeenschapscentrum Geluwe Wervikstraat - lot 1 - algemene aanneming - goedkeuring vorderingsstaat 13 - december 2021.
Bouwen van een gemeenschapscentrum Geluwe Wervikstraat - lot 1 - algemene aanneming - goedkeuring vorderingsstaat 13 - december 2021.

Werken Amerikaans hospitaal - onderzoekspremie.

Kennisneming

32 Werken Amerikaans hospitaal - onderzoekspremie.
Werken Amerikaans hospitaal - onderzoekspremie.

Werken Amerikaans hospitaal - engagementverklaring versneld starten.

Goedgekeurd

33 Werken Amerikaans hospitaal - engagementverklaring versneld starten.
Werken Amerikaans hospitaal - engagementverklaring versneld starten.

Werken aan stookplaats zaal Oosthove - beslissing via college voor financiële dienst.

Goedgekeurd

34 Werken aan stookplaats zaal Oosthove - beslissing via college voor financiële dienst.
Werken aan stookplaats zaal Oosthove - beslissing via college voor financiële dienst.

Groenonderhoud begraafplaatsen - 2022 - goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's.

Goedgekeurd

35 Groenonderhoud begraafplaatsen - 2022 - goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's.

Tijdelijke politieverordening op het verkeer naar aanleiding van de doortocht van de wielerwedstrijd Gent-Wevelgem op zondag 27 maart 2022 - goedkeuring.

Goedgekeurd

36 Tijdelijke politieverordening op het verkeer naar aanleiding van de doortocht van de wielerwedstrijd Gent-Wevelgem op zondag 27 maart 2022 - goedkeuring.

Aanvraag goedkeuring Doortocht Openingsrit WTC X Treem Menen.

Goedgekeurd

37 Aanvraag goedkeuring Doortocht Openingsrit WTC X Treem Menen.

Omgevingsloket 2021/277 - het herindelen van parkeerplaatsen in de voortuin - intrekking.

Goedgekeurd

38 Omgevingsloket 2021/277 - het herindelen van parkeerplaatsen in de voortuin - intrekking.
Omgevingsloket 2021/277 - het herindelen van parkeerplaatsen in de voortuin - intrekking.

Omgevingsloket - 2021/189 - wegenis en parking inbreiding Duivenstraat - intrekking.

Goedgekeurd

39 Omgevingsloket - 2021/189 - wegenis en parking inbreiding Duivenstraat - intrekking.
Omgevingsloket - 2021/189 - wegenis en parking inbreiding Duivenstraat - intrekking.

Omgevingsloket 2021/332 - Veranderen en hernieuwen varkensbedrijf - advies.

Kennisneming

40 Omgevingsloket 2021/332 - Veranderen en hernieuwen varkensbedrijf - advies.
Omgevingsloket 2021/332 - Veranderen en hernieuwen varkensbedrijf - advies.

Omgevingsloket 2021/327 - bouwen van een kalkoenenstal - advies;

Kennisneming

41 Omgevingsloket 2021/327 - bouwen van een kalkoenenstal - advies;
Omgevingsloket 2021/327 - bouwen van een kalkoenenstal - advies.

Omgevingsloket 2021/315 - verbouwen woning - Nieuwstraat 26 - vergunning.

Goedgekeurd

42 Omgevingsloket 2021/315 - verbouwen woning - Nieuwstraat 26 - vergunning.
Omgevingsloket 2021/315 - verbouwen woning - Nieuwstraat 26 - vergunning.

Omgevingsloket 2021/312 - verbouwen woning - Klytemolenstraat 62 - vergunning

Goedgekeurd

43 Omgevingsloket 2021/312 - verbouwen woning - Klytemolenstraat 62 - vergunning
Omgevingsloket 2021/312 - verbouwen woning - Kliytemolenstraat 62 - vergunning

Omgevingsloket 2021/281- verbouwen garage - Kruisekestraat 95 - vergunning.

Goedgekeurd

44 Omgevingsloket 2021/281- verbouwen garage - Kruisekestraat 95 - vergunning.
Omgevingsloket 2021/281- verbouwen garage - Kruisekestraat 95 - vergunning.

Omgevingsloket 2021/285- verbouwen woning - Geluwemolenstraat 3 - vergunning.

Goedgekeurd

45 Omgevingsloket 2021/285- verbouwen woning - Geluwemolenstraat 3 - vergunning.
Omgevingsloket 2021/285- verbouwen woning - Geluwemolenstraat 3 - vergunning.

Omgevingsloket 2021/319- samenvoegen 2 woongelegenheden tot één -Ieperstraat 31 - vergunning

Goedgekeurd

46 Omgevingsloket 2021/319- samenvoegen 2 woongelegenheden tot één -Ieperstraat 31 - vergunning
Omgevingsloket 2021/319- samenvoegen 2 woongelegenheden tot één -Ieperstraat 31 - vergunning

Omgevingsloket - 2022/10 - voor het aanbouwen van een veranda gelegen in de Koestraat 90 - rechtsgeldige melding

Goedgekeurd

47 Omgevingsloket - 2022/10 - voor het aanbouwen van een veranda gelegen in de Koestraat 90 - rechtsgeldige melding
Omgevingsloket - 2022/10 - voor het aanbouwen van een veranda gelegen in de Koestraat 90 - rechtsgeldige melding

Terugbetaling borg - Pollepelstraat 12 - 2016-25.

Goedgekeurd

48 Terugbetaling borg - Pollepelstraat 12 - 2016-25.

Teruggave borg - Vredestraat 36.

Goedgekeurd

49 Teruggave borg - Vredestraat 36.

Verkavelingsattest Wittepoortlaan 2, derde afdeling, sectie C, 1360 T9.

Goedgekeurd

50 Verkavelingsattest Wittepoortlaan 2, derde afdeling, sectie C, 1360 T9.

VZW Effect - zitdagen energiesnoeiers.

Goedgekeurd

51 VZW Effect - zitdagen energiesnoeiers.

Voorkooprecht - Verkoop uit de hand- Oude Beselarestraat 1A- (147494) - Geen interesse.

Goedgekeurd

52 Voorkooprecht - Verkoop uit de hand- Oude Beselarestraat 1A- (147494) - Geen interesse.
Voorkooprecht - Verkoop uit de hand- Oude Beselarestraat 1A- (147494) - Geen interesse.

Voorkooprecht - verkoop uit de hand- Hellestraat 130- (148104) - geen interesse.

Goedgekeurd

53 Voorkooprecht - verkoop uit de hand- Hellestraat 130- (148104) - geen interesse.
Voorkooprecht - verkoop uit de hand- Hellestraat 130- (148104) - geen interesse.

Voorkooprecht - Verkoop uit de hand- Molenstraat 9- (128274) - geen interesse.

Goedgekeurd

54 Voorkooprecht - Verkoop uit de hand- Molenstraat 9- (128274) - geen interesse.
Voorkooprecht - Verkoop uit de hand- Molenstraat 9- (128274) - geen interesse.

Voorkooprecht - Verkoop uit de hand- Oude Beselarestraat 58- (148326) - geen interesse.

Goedgekeurd

55 Voorkooprecht - Verkoop uit de hand- Oude Beselarestraat 58- (148326) - geen interesse.
Voorkooprecht - Verkoop uit de hand- Oude Beselarestraat 58- (148326) - geen interesse.

Voorkooprecht - Verkoop uit de hand- Tramstraat 43- (148330) - geen interesse.

Goedgekeurd

56 Voorkooprecht - Verkoop uit de hand- Tramstraat 43- (148330) - geen interesse.
Voorkooprecht - Verkoop uit de hand- Tramstraat 43- (148330) - geen interesse.

Voorkooprecht - verkoop uit de hand- Tramstraat 13- (148818) - geen interesse.

Goedgekeurd

57 Voorkooprecht - verkoop uit de hand- Tramstraat 13- (148818) - geen interesse.
Voorkooprecht - verkoop uit de hand- Tramstraat 13- (148818) - geen interesse.

Voorkooprecht - Verkoop uit de hand- Ooststraat 36- (147837) - geen interesse.

Goedgekeurd

58 Voorkooprecht - Verkoop uit de hand- Ooststraat 36- (147837) - geen interesse.
Voorkooprecht - Verkoop uit de hand- Ooststraat 36- (147837) - geen interesse.

Evaluatierapport schadegeval Beselarestraat 157.

Kennisneming

59 Evaluatierapport schadegeval Beselarestraat 157.
Evaluatierapport schadegeval Beselarestraat 157.

Oriënterend bodemonderzoek Speiestraat 32 en 38, zwembad en tekenacademie(vroeger slachthuis)

Goedgekeurd

60 Oriënterend bodemonderzoek Speiestraat 32 en 38, zwembad en tekenacademie(vroeger slachthuis)

Inzameling herbruikbare goederen.

Goedgekeurd

61 Inzameling herbruikbare goederen.
Inzameling herbruikbare goederen.

Duurzame burgerinitiatieven - reminiscentiekoffer

Goedgekeurd

62 Duurzame burgerinitiatieven - reminiscentiekoffer

Aanvraag om gegevens te krijgen: in welke wijken wonen er veel 60 plussers.

Goedgekeurd

63 Aanvraag om gegevens te krijgen: in welke wijken wonen er veel 60 plussers.

Meerwerken multifunctioneel sportveldje in Kruiseke.

Goedgekeurd

64 Meerwerken multifunctioneel sportveldje in Kruiseke.

Voorlopige oplevering van het kunstgrasveldje in Kruiseke.

Goedgekeurd

65 Voorlopige oplevering van het kunstgrasveldje in Kruiseke.

Vereniging Ons Tehuis - Paaseierenactie - aankoop.

Goedgekeurd

66 Vereniging Ons Tehuis - Paaseierenactie - aankoop.
Vereniging Ons Tehuis - Paaseierenactie - aankoop.

Project Aspiravi - windmolens - voorstel tot samenwerking.

Goedgekeurd

67 Project Aspiravi - windmolens - voorstel tot samenwerking.

<>1 Oproeping van een personeelslid in aansluiting met een aantal gevoerde gesprekken.

Pdf-versie
Kennisneming

<>2 Proces-verbaal van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 24 januari 2022 - goedkeuring.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>3 Gemeentepersoneel - aanstelling voor bepaalde duur van een voltijds technisch assistent regio (D1-D3) voor de periode van 01 mei 2022 tot en met 31 oktober 2022.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>4 Toekenning dertigjarige columbariumconcessie op de begraafplaats van Geluwe.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>5 Toekenning dertigjarige grondconcessie met grafkelder voor drie personen op de parkbegraafplaats.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>6 Toekenning dertigjarige columbariumconcessie op de begraafplaats van Geluwe.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>7 Kerkbestuur - notulen kerkraad Sint-Jozef dd. 13/01/2022 - akteneming.

Pdf-versie
Kennisneming

<>8 Kerkbestuur - notulen kerkraad Sint-Dionysius dd. 5/01/2022 - akteneming.

Pdf-versie
Kennisneming

<>9 Bestelaanvragen.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>10 Aankoop van nieuw meubilair voor de stadstuin van stad Wervik.Goedkeuring procedure, gunning en aankoop (bevel van aanvang).

Aankoop van nieuw meubilair voor de stadstuin van stad Wervik. Goedkeuring procedure, gunning en aankoop (bevel van aanvang). Procedure: aanvaarde factuur. Uitgave: € 4 998 incl. 21% btw
Aankoop van nieuw meubilair voor de stadstuin van stad Wervik. Goedkeuring procedure, gunning en aankoop (bevel van aanvang). Procedure: aanvaarde factuur. Uitgave: € 4 998 incl. 21% btw
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>11 Invorderingsstaten.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>12 Bezwaarschrift tegen de algemene gemeentebelasting 2021.

Bezwaarschrift tegen de algemene gemeentebelasting 2021.
Bezwaarschrift tegen de algemene gemeentebelasting 2021.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>13 Aanrekeningenlijsten.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>14 Fluvius - Veldstraat - dossiernr. 348550 - ondergronds brengen net - aanleggen nieuw OV-net en vernieuwen openbare verlichting.

Fluvius - Veldstraat - dossiernr. 348550 - ondergronds brengen net - aanleggen nieuw OV-net en vernieuwen openbare verlichting.
Fluvius - Veldstraat - dossiernr. 348550 - ondergronds brengen net - aanleggen nieuw OV-net en vernieuwen openbare verlichting.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>15 Bouwen van overstort op vermazing Reutelbeekstraat Geluwe - goedkeuring lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's.

Bouwen van overstort op vermazing Reutelbeekstraat Geluwe - goedkeuring lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's.
Bouwen van overstort op vermazing Reutelbeekstraat Geluwe - goedkeuring lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>16 Bouwen van overstort op vermazing Reutelbeekstraat Geluwe - aanstelling ontwerper - gunning.

Bouwen van overstort op vermazing Reutelbeekstraat Geluwe - aanstelling ontwerper - gunning.
Bouwen van overstort op vermazing Reutelbeekstraat Geluwe - aanstelling ontwerper - gunning.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>17 Herstel wegen 2020 - deel 1 - vorderingsstaat nr. 1 - goedkeuring.

Herstel wegen 2020 - deel 1 - vorderingsstaat nr. 1 - goedkeuring.
Herstel wegen 2020 - deel 1 - vorderingsstaat nr. 1 - goedkeuring.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>18 Herstel wegen 2020 - deel 1 - vorderingsstaat nr. 2 - goedkeuring.

Herstel wegen 2020 - deel 1 - vorderingsstaat nr. 2 - goedkeuring.
Herstel wegen 2020 - deel 1 - vorderingsstaat nr. 2 - goedkeuring.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>19 Herstel wegen 2020 - deel 1 - vorderingsstaat nr. 3 - goedkeuring.

Herstel wegen 2020 - deel 1 - vorderingsstaat nr. 3 - goedkeuring.
Herstel wegen 2020 - deel 1 - vorderingsstaat nr. 3 - goedkeuring.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>20 Herstel wegen 2020 - deel 1 - vorderingsstaat nr. 4 - goedkeuring.

Herstel wegen 2020 - deel 1 - vorderingsstaat nr. 4 - goedkeuring.
Herstel wegen 2020 - deel 1 - vorderingsstaat nr. 4 - goedkeuring.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>21 Herstel wegen 2020 - deel 1 - vorderingsstaat nr. 5 - goedkeuring.

Herstel wegen 2020 - deel 1 - vorderingsstaat nr. 5 - goedkeuring.
Herstel wegen 2020 - deel 1 - vorderingsstaat nr. 5 - goedkeuring.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>22 Herstel wegen 2020 - deel 1 - vorderingsstaat nr. 6 - goedkeuring.

Herstel wegen 2020 - deel 1 - vorderingsstaat nr. 6 - goedkeuring.
Herstel wegen 2020 - deel 1 - vorderingsstaat nr. 6 - goedkeuring.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>23 Leveren en plaatsen tuinpoort stadstuin.

Leveren en plaatsen tuinpoort stadstuin.
Leveren en plaatsen tuinpoort stadstuin.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>24 Maaien gazons - 2022 - goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>25 Fluvius - uitvoering werken op openbaar domein - Grote Ieperbaan / Oude Beselarestraat - 361669.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>26 Fluvius - uitvoering werken op openbaar domein - Nachtegaalstraat - 361013.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>27 Fluvius - uitvoering werken op openbaar domein - Laagweg / Menensesteenweg - 348919.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>28 Bouwen van een gemeenschapscentrum Geluwe Wervikstraat - lot 2d - theaterstoelen - goedkeuring lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's - wijziging.

Bouwen van een gemeenschapscentrum Geluwe Wervikstraat - lot 2d - theaterstoelen - goedkeuring lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's - wijziging.
Bouwen van een gemeenschapscentrum Geluwe Wervikstraat - lot 2d - theaterstoelen - goedkeuring lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's - wijziging.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>29 Afbraak Berkenhof Kloosterstraat 9 - perceel 1 - sloop - goedkeuring voorlopige oplevering.

Afbraak Berkenhof Kloosterstraat 9 - perceel 1 - sloop - goedkeuring voorlopige oplevering.
Afbraak Berkenhof Kloosterstraat 9 - perceel 1 - sloop - goedkeuring voorlopige oplevering.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>30 Afbraak Berkenhof Kloosterstraat perceel 2 : afwerking gevel - goedkeuring voorlopige oplevering.

Afbraak Berkenhof Kloosterstraat perceel 2 : afwerking gevel - goedkeuring voorlopige oplevering.
Afbraak Berkenhof Kloosterstraat perceel 2 : afwerking gevel - goedkeuring voorlopige oplevering.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>31 Bouwen van een gemeenschapscentrum Geluwe Wervikstraat - lot 1 - algemene aanneming - goedkeuring vorderingsstaat 13 - december 2021.

Bouwen van een gemeenschapscentrum Geluwe Wervikstraat - lot 1 - algemene aanneming - goedkeuring vorderingsstaat 13 - december 2021.
Bouwen van een gemeenschapscentrum Geluwe Wervikstraat - lot 1 - algemene aanneming - goedkeuring vorderingsstaat 13 - december 2021.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>32 Werken Amerikaans hospitaal - onderzoekspremie.

Werken Amerikaans hospitaal - onderzoekspremie.
Werken Amerikaans hospitaal - onderzoekspremie.
Pdf-versie
Kennisneming

<>33 Werken Amerikaans hospitaal - engagementverklaring versneld starten.

Werken Amerikaans hospitaal - engagementverklaring versneld starten.
Werken Amerikaans hospitaal - engagementverklaring versneld starten.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>34 Werken aan stookplaats zaal Oosthove - beslissing via college voor financiële dienst.

Werken aan stookplaats zaal Oosthove - beslissing via college voor financiële dienst.
Werken aan stookplaats zaal Oosthove - beslissing via college voor financiële dienst.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>35 Groenonderhoud begraafplaatsen - 2022 - goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>36 Tijdelijke politieverordening op het verkeer naar aanleiding van de doortocht van de wielerwedstrijd Gent-Wevelgem op zondag 27 maart 2022 - goedkeuring.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>37 Aanvraag goedkeuring Doortocht Openingsrit WTC X Treem Menen.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>38 Omgevingsloket 2021/277 - het herindelen van parkeerplaatsen in de voortuin - intrekking.

Omgevingsloket 2021/277 - het herindelen van parkeerplaatsen in de voortuin - intrekking.
Omgevingsloket 2021/277 - het herindelen van parkeerplaatsen in de voortuin - intrekking.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>39 Omgevingsloket - 2021/189 - wegenis en parking inbreiding Duivenstraat - intrekking.

Omgevingsloket - 2021/189 - wegenis en parking inbreiding Duivenstraat - intrekking.
Omgevingsloket - 2021/189 - wegenis en parking inbreiding Duivenstraat - intrekking.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>40 Omgevingsloket 2021/332 - Veranderen en hernieuwen varkensbedrijf - advies.

Omgevingsloket 2021/332 - Veranderen en hernieuwen varkensbedrijf - advies.
Omgevingsloket 2021/332 - Veranderen en hernieuwen varkensbedrijf - advies.
Pdf-versie
Kennisneming

<>41 Omgevingsloket 2021/327 - bouwen van een kalkoenenstal - advies;

Omgevingsloket 2021/327 - bouwen van een kalkoenenstal - advies.
Omgevingsloket 2021/327 - bouwen van een kalkoenenstal - advies.
Pdf-versie
Kennisneming

<>42 Omgevingsloket 2021/315 - verbouwen woning - Nieuwstraat 26 - vergunning.

Omgevingsloket 2021/315 - verbouwen woning - Nieuwstraat 26 - vergunning.
Omgevingsloket 2021/315 - verbouwen woning - Nieuwstraat 26 - vergunning.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>43 Omgevingsloket 2021/312 - verbouwen woning - Klytemolenstraat 62 - vergunning

Omgevingsloket 2021/312 - verbouwen woning - Kliytemolenstraat 62 - vergunning
Omgevingsloket 2021/312 - verbouwen woning - Kliytemolenstraat 62 - vergunning
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>44 Omgevingsloket 2021/281- verbouwen garage - Kruisekestraat 95 - vergunning.

Omgevingsloket 2021/281- verbouwen garage - Kruisekestraat 95 - vergunning.
Omgevingsloket 2021/281- verbouwen garage - Kruisekestraat 95 - vergunning.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>45 Omgevingsloket 2021/285- verbouwen woning - Geluwemolenstraat 3 - vergunning.

Omgevingsloket 2021/285- verbouwen woning - Geluwemolenstraat 3 - vergunning.
Omgevingsloket 2021/285- verbouwen woning - Geluwemolenstraat 3 - vergunning.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>46 Omgevingsloket 2021/319- samenvoegen 2 woongelegenheden tot één -Ieperstraat 31 - vergunning

Omgevingsloket 2021/319- samenvoegen 2 woongelegenheden tot één -Ieperstraat 31 - vergunning
Omgevingsloket 2021/319- samenvoegen 2 woongelegenheden tot één -Ieperstraat 31 - vergunning
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>47 Omgevingsloket - 2022/10 - voor het aanbouwen van een veranda gelegen in de Koestraat 90 - rechtsgeldige melding

Omgevingsloket - 2022/10 - voor het aanbouwen van een veranda gelegen in de Koestraat 90 - rechtsgeldige melding
Omgevingsloket - 2022/10 - voor het aanbouwen van een veranda gelegen in de Koestraat 90 - rechtsgeldige melding
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>48 Terugbetaling borg - Pollepelstraat 12 - 2016-25.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>49 Teruggave borg - Vredestraat 36.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>50 Verkavelingsattest Wittepoortlaan 2, derde afdeling, sectie C, 1360 T9.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>51 VZW Effect - zitdagen energiesnoeiers.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>52 Voorkooprecht - Verkoop uit de hand- Oude Beselarestraat 1A- (147494) - Geen interesse.

Voorkooprecht - Verkoop uit de hand- Oude Beselarestraat 1A- (147494) - Geen interesse.
Voorkooprecht - Verkoop uit de hand- Oude Beselarestraat 1A- (147494) - Geen interesse.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>53 Voorkooprecht - verkoop uit de hand- Hellestraat 130- (148104) - geen interesse.

Voorkooprecht - verkoop uit de hand- Hellestraat 130- (148104) - geen interesse.
Voorkooprecht - verkoop uit de hand- Hellestraat 130- (148104) - geen interesse.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>54 Voorkooprecht - Verkoop uit de hand- Molenstraat 9- (128274) - geen interesse.

Voorkooprecht - Verkoop uit de hand- Molenstraat 9- (128274) - geen interesse.
Voorkooprecht - Verkoop uit de hand- Molenstraat 9- (128274) - geen interesse.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>55 Voorkooprecht - Verkoop uit de hand- Oude Beselarestraat 58- (148326) - geen interesse.

Voorkooprecht - Verkoop uit de hand- Oude Beselarestraat 58- (148326) - geen interesse.
Voorkooprecht - Verkoop uit de hand- Oude Beselarestraat 58- (148326) - geen interesse.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>56 Voorkooprecht - Verkoop uit de hand- Tramstraat 43- (148330) - geen interesse.

Voorkooprecht - Verkoop uit de hand- Tramstraat 43- (148330) - geen interesse.
Voorkooprecht - Verkoop uit de hand- Tramstraat 43- (148330) - geen interesse.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>57 Voorkooprecht - verkoop uit de hand- Tramstraat 13- (148818) - geen interesse.

Voorkooprecht - verkoop uit de hand- Tramstraat 13- (148818) - geen interesse.
Voorkooprecht - verkoop uit de hand- Tramstraat 13- (148818) - geen interesse.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>58 Voorkooprecht - Verkoop uit de hand- Ooststraat 36- (147837) - geen interesse.

Voorkooprecht - Verkoop uit de hand- Ooststraat 36- (147837) - geen interesse.
Voorkooprecht - Verkoop uit de hand- Ooststraat 36- (147837) - geen interesse.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>59 Evaluatierapport schadegeval Beselarestraat 157.

Evaluatierapport schadegeval Beselarestraat 157.
Evaluatierapport schadegeval Beselarestraat 157.
Pdf-versie
Kennisneming

<>60 Oriënterend bodemonderzoek Speiestraat 32 en 38, zwembad en tekenacademie(vroeger slachthuis)

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>61 Inzameling herbruikbare goederen.

Inzameling herbruikbare goederen.
Inzameling herbruikbare goederen.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>62 Duurzame burgerinitiatieven - reminiscentiekoffer

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>63 Aanvraag om gegevens te krijgen: in welke wijken wonen er veel 60 plussers.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>64 Meerwerken multifunctioneel sportveldje in Kruiseke.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>65 Voorlopige oplevering van het kunstgrasveldje in Kruiseke.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>66 Vereniging Ons Tehuis - Paaseierenactie - aankoop.

Vereniging Ons Tehuis - Paaseierenactie - aankoop.
Vereniging Ons Tehuis - Paaseierenactie - aankoop.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>67 Project Aspiravi - windmolens - voorstel tot samenwerking.

Pdf-versie
Goedgekeurd