Gemeente Wervik

College van burgemeester en schepenen Gemeente Wervik

College van burgemeester en schepenen Gemeente Wervik

Besluitenlijst van College van burgemeester en schepenen Gemeente Wervik, zitting van 30 mei 2022, 15:00 uur.

Pdf-versie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 30 MEI 2022

De voorzitter opent de vergadering om 15.00 uur.
Locatie: Raadzaal

Proces-verbaal van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 23 mei 2022.

Goedgekeurd

1 Proces-verbaal van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 23 mei 2022.

Verslag van de vergadering van het managementteam van 4 mei 2022 - kennisname.

Kennisneming

2 Verslag van de vergadering van het managementteam van 4 mei 2022 - kennisname.

Informatiebeheer Zuid-West-Vlaanderen (Gemeente zonder Gemeentehuis) - vraag principieel akkoord deelname subsidiedossier.

Goedgekeurd

3 Informatiebeheer Zuid-West-Vlaanderen (Gemeente zonder Gemeentehuis) - vraag principieel akkoord deelname subsidiedossier.

Ambtshalve schrapping van een persoon die de woning verlaten heeft.

Goedgekeurd

4 Ambtshalve schrapping van een persoon die de woning verlaten heeft.

Ambtshalve schrapping van een persoon die de woning verlaten heeft

Goedgekeurd

5 Ambtshalve schrapping van een persoon die de woning verlaten heeft

Ambtshalve schrapping van personen die de woning verlaten hebben

Goedgekeurd

6 Ambtshalve schrapping van personen die de woning verlaten hebben

Toekenning heraankoop dertigjarige vervallen grondconcessie van de begraafplaats van Kruiseke.

Goedgekeurd

7 Toekenning heraankoop dertigjarige vervallen grondconcessie van de begraafplaats van Kruiseke.

Toekenning dertigjarige grondconcessie met grafkelder voor twee personen op de parkbegraafplaats.

Goedgekeurd

8 Toekenning dertigjarige grondconcessie met grafkelder voor twee personen op de parkbegraafplaats.

Ontwerp, vormgeving en de opbouw van een nieuw toeristisch onthaal in het Nationaal Tabaksmuseum. Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's.

Goedgekeurd

9 Ontwerp, vormgeving en de opbouw van een nieuw toeristisch onthaal in het Nationaal Tabaksmuseum. Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's.
Ontwerp, vormgeving en de opbouw van een nieuw toeristisch onthaal in het Nationaal Tabaksmuseum. Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's. Procedure: onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. Raming opdracht: € 82 644,63 excl. btw

Opwaarderen en uitbreiding van de bestaande HR-software naar het LIMA-platform met digitale personeelsdossiers. Goedkeuring procedure, offerte en gunning.

Goedgekeurd

10 Opwaarderen en uitbreiding van de bestaande HR-software naar het LIMA-platform met digitale personeelsdossiers. Goedkeuring procedure, offerte en gunning.
Opwaarderen en uitbreiding van de bestaande HR-software naar het LIMA-platform met digitale personeelsdossiers. Goedkeuring procedure, offerte en gunning. Procedure: onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. Raming: € 48.085,78.

Collectieve hospitalisatieverzekering voor medewerkers van stad Wervik, OCMW Wervik en Woon- en Zorgbedrijf Wervik. Goedkeuring lastvoorwaarden, de gunningswijze en opstart van de procedure.

Goedgekeurd

11 Collectieve hospitalisatieverzekering voor medewerkers van stad Wervik, OCMW Wervik en Woon- en Zorgbedrijf Wervik. Goedkeuring lastvoorwaarden, de gunningswijze en opstart van de procedure.
Collectieve hospitalisatieverzekering voor medewerkers van stad Wervik, OCMW Wervik en Woon- en Zorgbedrijf Wervik. Goedkeuring lastvoorwaarden, de gunningswijze en opstart van de procedure. Raming opdracht: € 210.000 excl. btw. Procedure: vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking met een nationale publicatie.

Bestelaanvragen.

Goedgekeurd

12 Bestelaanvragen.

Invorderingsstaten.

Goedgekeurd

13 Invorderingsstaten.

Vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het kohier betreffende de belasting op de tweede verblijven aanslagjaar 2021. Totaal bedrag : € 46.970,01.

Goedgekeurd

14 Vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het kohier betreffende de belasting op de tweede verblijven aanslagjaar 2021. Totaal bedrag : € 46.970,01.

Aanrekeningenlijsten.

Goedgekeurd

15 Aanrekeningenlijsten.

Toekenning van een drankvergunning aan een horecauitbater.

Goedgekeurd

16 Toekenning van een drankvergunning aan een horecauitbater.

De Profploeg : stand van zaken.

Goedgekeurd

17 De Profploeg : stand van zaken.

Schadebestek 2022-008 - Hoogweg/Vagevuurstraat - gracht en kopmuur beschadigd.

Goedgekeurd

18 Schadebestek 2022-008 - Hoogweg/Vagevuurstraat - gracht en kopmuur beschadigd.

Fluvius - werken op openbaar domein - Veldstraat - 348550.

Goedgekeurd

19 Fluvius - werken op openbaar domein - Veldstraat - 348550.

Fluvius - werken op openbaar domein - Menenstraat - 364117.

Goedgekeurd

20 Fluvius - werken op openbaar domein - Menenstraat - 364117.

Fluvius - werken op openbaar domein - Pastorijstraat - 366871.

Goedgekeurd

21 Fluvius - werken op openbaar domein - Pastorijstraat - 366871.

Bezwaar naheffing blauwe zone: ontvankelijk en ongegrond.

Goedgekeurd

22 Bezwaar naheffing blauwe zone: ontvankelijk en ongegrond.

Tijdelijke politieverordening - Autorally van Wervik - verboden zones voor voetgangers langs de klassementsproeven - 11/06/2022.

Goedgekeurd

23 Tijdelijke politieverordening - Autorally van Wervik - verboden zones voor voetgangers langs de klassementsproeven - 11/06/2022.

Tijdelijke politieverordening - Autorally van Wervik - 11/06/2022.

Goedgekeurd

24 Tijdelijke politieverordening - Autorally van Wervik - 11/06/2022.

Tijdelijke politieverordening - Autorally van Wervik - Verkenningen - 11/06/2022.

Goedgekeurd

25 Tijdelijke politieverordening - Autorally van Wervik - Verkenningen - 11/06/2022.

Tijdelijke politieverordening - Kermis en Kermisconcert Harmonie Geluwe - 19 juni 2022.

Goedgekeurd

26 Tijdelijke politieverordening - Kermis en Kermisconcert Harmonie Geluwe - 19 juni 2022.

Tijdelijke politieverordening - Wielerwedstrijd Menen-Kemmel-Menen - 10 juli 2022.

Goedgekeurd

27 Tijdelijke politieverordening - Wielerwedstrijd Menen-Kemmel-Menen - 10 juli 2022.

Doortocht - feestelijke dag van de molen Soete - 06/06/2022.

Goedgekeurd

28 Doortocht - feestelijke dag van de molen Soete - 06/06/2022.

Omgevingsloket 2022/70 - het plaatsen van publiciteit, isolatie, crepi.

Goedgekeurd

29 Omgevingsloket 2022/70 - het plaatsen van publiciteit, isolatie, crepi.

Omgevingsloket - 2022/64 - het herbouwen van een woning & schuur in agrarisch gebied gelegen in de Pollepelstraat 6 - administratieve lus.

Goedgekeurd

30 Omgevingsloket - 2022/64 - het herbouwen van een woning & schuur in agrarisch gebied gelegen in de Pollepelstraat 6 - administratieve lus.

Omgevingsloket - 2022/104 - het plaatsen van een bovengrondse mazouttank - niet-rechtsgeldige melding.

Goedgekeurd

31 Omgevingsloket - 2022/104 - het plaatsen van een bovengrondse mazouttank - niet-rechtsgeldige melding.

Omgevingsloket - 2021/347 - voor diverse sloop-, bouw- en verbouwingswerken aan een bestaande hoeve. gelegen in de Wolvenstraat 15 - intrekking.

Goedgekeurd

32 Omgevingsloket - 2021/347 - voor diverse sloop-, bouw- en verbouwingswerken aan een bestaande hoeve. gelegen in de Wolvenstraat 15 - intrekking.
Omgevingsloket - 2021/347 - voor diverse sloop-, bouw- en verbouwingswerken aan een bestaande hoeve. gelegen in de Wolvenstraat 15 - intrekking.

Teruggave borg - Bakkerstraat 27 - 2021-302

Goedgekeurd

33 Teruggave borg - Bakkerstraat 27 - 2021-302

Teruggave borg - Nieuwe Zoetendaalstraat 17 - 2021-180.

Goedgekeurd

34 Teruggave borg - Nieuwe Zoetendaalstraat 17 - 2021-180.

Omgevingsloket 2022/75 - aanpassen verharding - Laagweg 36 - vergunning.

Goedgekeurd

35 Omgevingsloket 2022/75 - aanpassen verharding - Laagweg 36 - vergunning.

Omgevingsloket 2022/95 - bouwen veranda - Akkerstraat 1 - vergunning

Goedgekeurd

36 Omgevingsloket 2022/95 - bouwen veranda - Akkerstraat 1 - vergunning

Info avond voor verhuurders en IMMO kantoren - verplichte IGS activiteit.

Goedgekeurd

37 Info avond voor verhuurders en IMMO kantoren - verplichte IGS activiteit.

Voorkooprecht 152878 - Beselarestraat 5.

Niet goedgekeurd

38 Voorkooprecht 152878 - Beselarestraat 5.

Voorkooprecht - 153659 - Koestraat 12.

Niet goedgekeurd

39 Voorkooprecht - 153659 - Koestraat 12.

Omgevingsloket 2022/102 - Overdracht van een veeteeltinrichting Beselarestraat 180

Goedgekeurd

40 Omgevingsloket 2022/102 - Overdracht van een veeteeltinrichting Beselarestraat 180
Omgevingsloket 2022/102 - Overdracht van een veeteeltinrichting Beselarestraat 180

Omgevingsloket - 2022/62 - voor het regulariseren van een inrichting gelegen in de Geluwestraat 130 - vergunning.

Goedgekeurd

41 Omgevingsloket - 2022/62 - voor het regulariseren van een inrichting gelegen in de Geluwestraat 130 - vergunning.
Omgevingsloket - 2022/62 - voor het regulariseren van een inrichting gelegen in de Geluwestraat 130 - vergunning.

Indienen subsidiedossier rond asbestafbouw door Mirom bij OVAM

Goedgekeurd

42 Indienen subsidiedossier rond asbestafbouw door Mirom bij OVAM
ndienen subsidiedossier rond asbestafbouw door Mirom bij OVAM

Oprichten besloten facebookgroep IBO Sloeber.

Goedgekeurd

43 Oprichten besloten facebookgroep IBO Sloeber.

Duurzame burgerinitiatieven - voetpool De Graankorrel Wervik.

Goedgekeurd

44 Duurzame burgerinitiatieven - voetpool De Graankorrel Wervik.

Agenda (activiteiten en uitnodigingen).

Kennisneming

45 Agenda (activiteiten en uitnodigingen).

Aankoop stretchtent Zomerplein.

Goedgekeurd

46 Aankoop stretchtent Zomerplein.

Aankoop meubilair Zomerplein.

Niet goedgekeurd

47 Aankoop meubilair Zomerplein.

<>1 Proces-verbaal van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 23 mei 2022.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>2 Verslag van de vergadering van het managementteam van 4 mei 2022 - kennisname.

Pdf-versie
Kennisneming

<>3 Informatiebeheer Zuid-West-Vlaanderen (Gemeente zonder Gemeentehuis) - vraag principieel akkoord deelname subsidiedossier.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>4 Ambtshalve schrapping van een persoon die de woning verlaten heeft.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>5 Ambtshalve schrapping van een persoon die de woning verlaten heeft

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>6 Ambtshalve schrapping van personen die de woning verlaten hebben

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>7 Toekenning heraankoop dertigjarige vervallen grondconcessie van de begraafplaats van Kruiseke.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>8 Toekenning dertigjarige grondconcessie met grafkelder voor twee personen op de parkbegraafplaats.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>9 Ontwerp, vormgeving en de opbouw van een nieuw toeristisch onthaal in het Nationaal Tabaksmuseum. Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's.

Ontwerp, vormgeving en de opbouw van een nieuw toeristisch onthaal in het Nationaal Tabaksmuseum. Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's. Procedure: onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. Raming opdracht: € 82 644,63 excl. btw
Ontwerp, vormgeving en de opbouw van een nieuw toeristisch onthaal in het Nationaal Tabaksmuseum. Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's. Procedure: onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. Raming opdracht: € 82 644,63 excl. btw
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>10 Opwaarderen en uitbreiding van de bestaande HR-software naar het LIMA-platform met digitale personeelsdossiers. Goedkeuring procedure, offerte en gunning.

Opwaarderen en uitbreiding van de bestaande HR-software naar het LIMA-platform met digitale personeelsdossiers. Goedkeuring procedure, offerte en gunning. Procedure: onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. Raming: € 48.085,78.
Opwaarderen en uitbreiding van de bestaande HR-software naar het LIMA-platform met digitale personeelsdossiers. Goedkeuring procedure, offerte en gunning. Procedure: onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. Raming: € 48.085,78.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>11 Collectieve hospitalisatieverzekering voor medewerkers van stad Wervik, OCMW Wervik en Woon- en Zorgbedrijf Wervik. Goedkeuring lastvoorwaarden, de gunningswijze en opstart van de procedure.

Collectieve hospitalisatieverzekering voor medewerkers van stad Wervik, OCMW Wervik en Woon- en Zorgbedrijf Wervik. Goedkeuring lastvoorwaarden, de gunningswijze en opstart van de procedure. Raming opdracht: € 210.000 excl. btw. Procedure: vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking met een nationale publicatie.
Collectieve hospitalisatieverzekering voor medewerkers van stad Wervik, OCMW Wervik en Woon- en Zorgbedrijf Wervik. Goedkeuring lastvoorwaarden, de gunningswijze en opstart van de procedure. Raming opdracht: € 210.000 excl. btw. Procedure: vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking met een nationale publicatie.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>12 Bestelaanvragen.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>13 Invorderingsstaten.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>14 Vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het kohier betreffende de belasting op de tweede verblijven aanslagjaar 2021. Totaal bedrag : € 46.970,01.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>15 Aanrekeningenlijsten.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>16 Toekenning van een drankvergunning aan een horecauitbater.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>17 De Profploeg : stand van zaken.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>18 Schadebestek 2022-008 - Hoogweg/Vagevuurstraat - gracht en kopmuur beschadigd.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>19 Fluvius - werken op openbaar domein - Veldstraat - 348550.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>20 Fluvius - werken op openbaar domein - Menenstraat - 364117.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>21 Fluvius - werken op openbaar domein - Pastorijstraat - 366871.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>22 Bezwaar naheffing blauwe zone: ontvankelijk en ongegrond.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>23 Tijdelijke politieverordening - Autorally van Wervik - verboden zones voor voetgangers langs de klassementsproeven - 11/06/2022.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>24 Tijdelijke politieverordening - Autorally van Wervik - 11/06/2022.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>25 Tijdelijke politieverordening - Autorally van Wervik - Verkenningen - 11/06/2022.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>26 Tijdelijke politieverordening - Kermis en Kermisconcert Harmonie Geluwe - 19 juni 2022.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>27 Tijdelijke politieverordening - Wielerwedstrijd Menen-Kemmel-Menen - 10 juli 2022.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>28 Doortocht - feestelijke dag van de molen Soete - 06/06/2022.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>29 Omgevingsloket 2022/70 - het plaatsen van publiciteit, isolatie, crepi.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>30 Omgevingsloket - 2022/64 - het herbouwen van een woning & schuur in agrarisch gebied gelegen in de Pollepelstraat 6 - administratieve lus.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>31 Omgevingsloket - 2022/104 - het plaatsen van een bovengrondse mazouttank - niet-rechtsgeldige melding.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>32 Omgevingsloket - 2021/347 - voor diverse sloop-, bouw- en verbouwingswerken aan een bestaande hoeve. gelegen in de Wolvenstraat 15 - intrekking.

Omgevingsloket - 2021/347 - voor diverse sloop-, bouw- en verbouwingswerken aan een bestaande hoeve. gelegen in de Wolvenstraat 15 - intrekking.
Omgevingsloket - 2021/347 - voor diverse sloop-, bouw- en verbouwingswerken aan een bestaande hoeve. gelegen in de Wolvenstraat 15 - intrekking.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>33 Teruggave borg - Bakkerstraat 27 - 2021-302

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>34 Teruggave borg - Nieuwe Zoetendaalstraat 17 - 2021-180.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>35 Omgevingsloket 2022/75 - aanpassen verharding - Laagweg 36 - vergunning.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>36 Omgevingsloket 2022/95 - bouwen veranda - Akkerstraat 1 - vergunning

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>37 Info avond voor verhuurders en IMMO kantoren - verplichte IGS activiteit.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>38 Voorkooprecht 152878 - Beselarestraat 5.

Pdf-versie
Niet goedgekeurd

<>39 Voorkooprecht - 153659 - Koestraat 12.

Pdf-versie
Niet goedgekeurd

<>40 Omgevingsloket 2022/102 - Overdracht van een veeteeltinrichting Beselarestraat 180

Omgevingsloket 2022/102 - Overdracht van een veeteeltinrichting Beselarestraat 180
Omgevingsloket 2022/102 - Overdracht van een veeteeltinrichting Beselarestraat 180
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>41 Omgevingsloket - 2022/62 - voor het regulariseren van een inrichting gelegen in de Geluwestraat 130 - vergunning.

Omgevingsloket - 2022/62 - voor het regulariseren van een inrichting gelegen in de Geluwestraat 130 - vergunning.
Omgevingsloket - 2022/62 - voor het regulariseren van een inrichting gelegen in de Geluwestraat 130 - vergunning.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>42 Indienen subsidiedossier rond asbestafbouw door Mirom bij OVAM

ndienen subsidiedossier rond asbestafbouw door Mirom bij OVAM
ndienen subsidiedossier rond asbestafbouw door Mirom bij OVAM
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>43 Oprichten besloten facebookgroep IBO Sloeber.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>44 Duurzame burgerinitiatieven - voetpool De Graankorrel Wervik.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>45 Agenda (activiteiten en uitnodigingen).

Pdf-versie
Kennisneming

<>46 Aankoop stretchtent Zomerplein.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>47 Aankoop meubilair Zomerplein.

Pdf-versie
Niet goedgekeurd