Gemeente Wervik

College van burgemeester en schepenen Gemeente Wervik

College van burgemeester en schepenen Gemeente Wervik

Besluitenlijst van College van burgemeester en schepenen Gemeente Wervik, zitting van 28 mrt 2022, 15:00 uur.

Pdf-versie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 28 MRT 2022

De voorzitter opent de vergadering om 15.00 uur.
Locatie: Raadzaal

Proces-verbaal van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 21 maart 2022.

Goedgekeurd

1 Proces-verbaal van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 21 maart 2022.

Definitieve vaststelling van de agenda van de gemeenteraad van 12 april 2022.

Goedgekeurd

2 Definitieve vaststelling van de agenda van de gemeenteraad van 12 april 2022.

Jobstudenten zomer 2022 voor diverse diensten.

Goedgekeurd

3 Jobstudenten zomer 2022 voor diverse diensten.

Gemeentepersoneel - bevordering tot deeltijds (0,75 VTE) pedagogisch medewerkster IBO (B1-B3) met ingang van 01 april 2022.

Goedgekeurd

4 Gemeentepersoneel - bevordering tot deeltijds (0,75 VTE) pedagogisch medewerkster IBO (B1-B3) met ingang van 01 april 2022.

Gemeentepersoneel - ontvankelijkheidsverklaring van de kandidaturen voor de aanwerving van een voltijds contractueel expert duurzaamheid/milieu (B4-B5).

Goedgekeurd

5 Gemeentepersoneel - ontvankelijkheidsverklaring van de kandidaturen voor de aanwerving van een voltijds contractueel expert duurzaamheid/milieu (B4-B5).

Gemeentepersoneel - aanwerving van een voltijds administratief medewerkster (C1-C3) voor de dienst burgerzaken, een voltijds administratief medewerkster (C1-C3) voor de dienst huisvesting en opname van de overige geslaagde kandidaten in een werfreserve.

Goedgekeurd

6 Gemeentepersoneel - aanwerving van een voltijds administratief medewerkster (C1-C3) voor de dienst burgerzaken, een voltijds administratief medewerkster (C1-C3) voor de dienst huisvesting en opname van de overige geslaagde kandidaten in een werfreserve.

Toekenning dertigjarige columbariumconcessie op de parkbegraafplaats.

Goedgekeurd

7 Toekenning dertigjarige columbariumconcessie op de parkbegraafplaats.

Toekenning dertigjarige concessie urnenveld met kelder op de parkbegraafplaats.

Goedgekeurd

8 Toekenning dertigjarige concessie urnenveld met kelder op de parkbegraafplaats.

Bestelaanvragen.

Goedgekeurd

9 Bestelaanvragen.

Invorderingsstaten.

Goedgekeurd

10 Invorderingsstaten.

Aanrekeningenlijsten.

Goedgekeurd

11 Aanrekeningenlijsten.

Staat van onwaarden betreffende de belasting op het verhuren van voertuigen met bestuurder aanslagjaar 2020. Totaal bedrag: € 357,65.

Goedgekeurd

12 Staat van onwaarden betreffende de belasting op het verhuren van voertuigen met bestuurder aanslagjaar 2020. Totaal bedrag: € 357,65.

Bereikbaarheid panden op de Steenakker na de heraanleg - van aan de hoek Molenstraat tot aan de hoek met de Duivenstraat.

Goedgekeurd

13 Bereikbaarheid panden op de Steenakker na de heraanleg - van aan de hoek Molenstraat tot aan de hoek met de Duivenstraat.

De Watergroep - Ommegangstraat - netaanpassing ingevolge wegeniswerken.

Goedgekeurd

14 De Watergroep - Ommegangstraat - netaanpassing ingevolge wegeniswerken.

Leveren en plaatsen van een airco-installatie van de serverlokalen in het stadhuis en de bibliotheek van Stad Wervik - wijziging datum indienen offertes.

Goedgekeurd

15 Leveren en plaatsen van een airco-installatie van de serverlokalen in het stadhuis en de bibliotheek van Stad Wervik - wijziging datum indienen offertes.

Wegenwerken verkaveling Stampkotstraat - werken door nutsmaatschappijen - tussenkomst in de kosten volgens verdeelsleutel.

Goedgekeurd

16 Wegenwerken verkaveling Stampkotstraat - werken door nutsmaatschappijen - tussenkomst in de kosten volgens verdeelsleutel.

Rioolaansluiting - Sint Maartensplein 11 / Leiestraat 46 / Keizerstraat 6/8.

Goedgekeurd

17 Rioolaansluiting - Sint Maartensplein 11 / Leiestraat 46 / Keizerstraat 6/8.

Rioolaansluiting - Wilgestraat 27.

Goedgekeurd

18 Rioolaansluiting - Wilgestraat 27.

Rioolaansluiting - Oude Beselarestraat 13.

Goedgekeurd

19 Rioolaansluiting - Oude Beselarestraat 13.

Aanstellen van een studiebureau technieken voor de aanpassing van diverse technieken (hvac) in het sportcentrum De Pionier - ereloonnota 2.

Goedgekeurd

20 Aanstellen van een studiebureau technieken voor de aanpassing van diverse technieken (hvac) in het sportcentrum De Pionier - ereloonnota 2.

Voorbereiding PCV-dossier N 311 Geluwe ter hoogte van nieuw gemeenschapscentrum.

Kennisneming

21 Voorbereiding PCV-dossier N 311 Geluwe ter hoogte van nieuw gemeenschapscentrum.

Omgevingsloket 2021/323 - bouwen van twee eengezinswoningen - Komerenstraat - vergunning.

Goedgekeurd

22 Omgevingsloket 2021/323 - bouwen van twee eengezinswoningen - Komerenstraat - vergunning.

Omgevingsloket 20213 - verbouwen woning, bouwen garage - Oude Beselarestraat 43 - vergunning.

Goedgekeurd

23 Omgevingsloket 20213 - verbouwen woning, bouwen garage - Oude Beselarestraat 43 - vergunning.

Omgevingsloket 2022/20 - verbouwen woning - Barrierestraat 97 - vergunning.

Goedgekeurd

24 Omgevingsloket 2022/20 - verbouwen woning - Barrierestraat 97 - vergunning.

Omgevingsloket 202/27 - plaatsen van een tussenvloer in de sporthall de pionier - Gosserieslaan 6 - vergunning.

Goedgekeurd

25 Omgevingsloket 202/27 - plaatsen van een tussenvloer in de sporthall de pionier - Gosserieslaan 6 - vergunning.

Omgevingsloket 2022/22 - aanleggen voortuin - Esdoornstraat 43 - vergunning.

Goedgekeurd

26 Omgevingsloket 2022/22 - aanleggen voortuin - Esdoornstraat 43 - vergunning.

Omgevingsloket - 2022/60 - voor het plaatsen van een aanbouw gelegen in de Pastoor Pypestraat 1 - niet-rechtsgeldige melding.

Goedgekeurd

27 Omgevingsloket - 2022/60 - voor het plaatsen van een aanbouw gelegen in de Pastoor Pypestraat 1 - niet-rechtsgeldige melding.

Omgevingsloket - 2022/63 - het droogzuigen met bemalingspomp met een geluidsarme motor voor préfab zwembad gelegen in de Ieperstraat 174 - niet-rechtsgeldige melding.

Goedgekeurd

28 Omgevingsloket - 2022/63 - het droogzuigen met bemalingspomp met een geluidsarme motor voor préfab zwembad gelegen in de Ieperstraat 174 - niet-rechtsgeldige melding.

Teruggave borg - Ieperstraat 174 - 2015-193.

Goedgekeurd

29 Teruggave borg - Ieperstraat 174 - 2015-193.

Omgevingsloket - 2021/342 - het slopen van 6 woningen, herbouwen van 12 woningen, gelegen in De Riemeers 5, 6, 7, 8, 9 en 10 - intrekking.

Goedgekeurd

30 Omgevingsloket - 2021/342 - het slopen van 6 woningen, herbouwen van 12 woningen, gelegen in De Riemeers 5, 6, 7, 8, 9 en 10 - intrekking.

Verdeling van goed, derde afdeling, Sectie D, nummer 484c4 - Schendekouterstraat 10.

Goedgekeurd

31 Verdeling van goed, derde afdeling, Sectie D, nummer 484c4 - Schendekouterstraat 10.

Uitbouw fysieke locatie Huis van het Kind Wervik.

Goedgekeurd

32 Uitbouw fysieke locatie Huis van het Kind Wervik.

Organisatie Talk, Play en Sport event op zaterdag 25 juni 2022.

Goedgekeurd

33 Organisatie Talk, Play en Sport event op zaterdag 25 juni 2022.

Deelname Leaderproject ‘Westhoek Wandelproof’.

Goedgekeurd

34 Deelname Leaderproject ‘Westhoek Wandelproof’.

Aanvraag provinciale ondersteuning i.k.v. oproep ‘Gemeente voor de Toekomst’.

Goedgekeurd

35 Aanvraag provinciale ondersteuning i.k.v. oproep ‘Gemeente voor de Toekomst’.

Investering turnmateriaal voor turnhal.

Goedgekeurd

36 Investering turnmateriaal voor turnhal.

Agenda (activiteiten en uitnodigingen).

Kennisneming

37 Agenda (activiteiten en uitnodigingen).

Zomerkermis, Gapersfeest, Grote/Lenteprijs Geluwe - tussenkomst medische hulpverlening.

Goedgekeurd

38 Zomerkermis, Gapersfeest, Grote/Lenteprijs Geluwe - tussenkomst medische hulpverlening.

Zomerkermis - beperking ambulante handel.

Goedgekeurd

39 Zomerkermis - beperking ambulante handel.

Zomerkermis - erkenning als grootschalig evenement met bovenlokale uitstraling.

Goedgekeurd

40 Zomerkermis - erkenning als grootschalig evenement met bovenlokale uitstraling.

Gapersfeesten - beperking ambulante handel.

Goedgekeurd

41 Gapersfeesten - beperking ambulante handel.

Gapersfeesten - erkenning als grootschalig evenement met bovenlokale uitstraling.

Goedgekeurd

42 Gapersfeesten - erkenning als grootschalig evenement met bovenlokale uitstraling.

Uitnodiging & aanvraag - 23/04/2022 - Clubkampioenschap Krachtig en Lenig Wervik.

Goedgekeurd

43 Uitnodiging & aanvraag - 23/04/2022 - Clubkampioenschap Krachtig en Lenig Wervik.

Seniorenadviesraad - verslag van de algemene vergadering van 25 februari 2022.

Kennisneming

44 Seniorenadviesraad - verslag van de algemene vergadering van 25 februari 2022.

Gemeentepersoneel - uitbreiding van contracturen van kinderbegeleidsters in de paasvakantie

Goedgekeurd

45 Gemeentepersoneel - uitbreiding van contracturen van kinderbegeleidsters in de paasvakantie

<>1 Proces-verbaal van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 21 maart 2022.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>2 Definitieve vaststelling van de agenda van de gemeenteraad van 12 april 2022.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>3 Jobstudenten zomer 2022 voor diverse diensten.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>4 Gemeentepersoneel - bevordering tot deeltijds (0,75 VTE) pedagogisch medewerkster IBO (B1-B3) met ingang van 01 april 2022.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>5 Gemeentepersoneel - ontvankelijkheidsverklaring van de kandidaturen voor de aanwerving van een voltijds contractueel expert duurzaamheid/milieu (B4-B5).

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>6 Gemeentepersoneel - aanwerving van een voltijds administratief medewerkster (C1-C3) voor de dienst burgerzaken, een voltijds administratief medewerkster (C1-C3) voor de dienst huisvesting en opname van de overige geslaagde kandidaten in een werfreserve.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>7 Toekenning dertigjarige columbariumconcessie op de parkbegraafplaats.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>8 Toekenning dertigjarige concessie urnenveld met kelder op de parkbegraafplaats.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>9 Bestelaanvragen.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>10 Invorderingsstaten.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>11 Aanrekeningenlijsten.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>12 Staat van onwaarden betreffende de belasting op het verhuren van voertuigen met bestuurder aanslagjaar 2020. Totaal bedrag: € 357,65.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>13 Bereikbaarheid panden op de Steenakker na de heraanleg - van aan de hoek Molenstraat tot aan de hoek met de Duivenstraat.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>14 De Watergroep - Ommegangstraat - netaanpassing ingevolge wegeniswerken.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>15 Leveren en plaatsen van een airco-installatie van de serverlokalen in het stadhuis en de bibliotheek van Stad Wervik - wijziging datum indienen offertes.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>16 Wegenwerken verkaveling Stampkotstraat - werken door nutsmaatschappijen - tussenkomst in de kosten volgens verdeelsleutel.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>17 Rioolaansluiting - Sint Maartensplein 11 / Leiestraat 46 / Keizerstraat 6/8.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>18 Rioolaansluiting - Wilgestraat 27.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>19 Rioolaansluiting - Oude Beselarestraat 13.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>20 Aanstellen van een studiebureau technieken voor de aanpassing van diverse technieken (hvac) in het sportcentrum De Pionier - ereloonnota 2.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>21 Voorbereiding PCV-dossier N 311 Geluwe ter hoogte van nieuw gemeenschapscentrum.

Pdf-versie
Kennisneming

<>22 Omgevingsloket 2021/323 - bouwen van twee eengezinswoningen - Komerenstraat - vergunning.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>23 Omgevingsloket 20213 - verbouwen woning, bouwen garage - Oude Beselarestraat 43 - vergunning.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>24 Omgevingsloket 2022/20 - verbouwen woning - Barrierestraat 97 - vergunning.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>25 Omgevingsloket 202/27 - plaatsen van een tussenvloer in de sporthall de pionier - Gosserieslaan 6 - vergunning.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>26 Omgevingsloket 2022/22 - aanleggen voortuin - Esdoornstraat 43 - vergunning.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>27 Omgevingsloket - 2022/60 - voor het plaatsen van een aanbouw gelegen in de Pastoor Pypestraat 1 - niet-rechtsgeldige melding.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>28 Omgevingsloket - 2022/63 - het droogzuigen met bemalingspomp met een geluidsarme motor voor préfab zwembad gelegen in de Ieperstraat 174 - niet-rechtsgeldige melding.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>29 Teruggave borg - Ieperstraat 174 - 2015-193.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>30 Omgevingsloket - 2021/342 - het slopen van 6 woningen, herbouwen van 12 woningen, gelegen in De Riemeers 5, 6, 7, 8, 9 en 10 - intrekking.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>31 Verdeling van goed, derde afdeling, Sectie D, nummer 484c4 - Schendekouterstraat 10.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>32 Uitbouw fysieke locatie Huis van het Kind Wervik.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>33 Organisatie Talk, Play en Sport event op zaterdag 25 juni 2022.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>34 Deelname Leaderproject ‘Westhoek Wandelproof’.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>35 Aanvraag provinciale ondersteuning i.k.v. oproep ‘Gemeente voor de Toekomst’.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>36 Investering turnmateriaal voor turnhal.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>37 Agenda (activiteiten en uitnodigingen).

Pdf-versie
Kennisneming

<>38 Zomerkermis, Gapersfeest, Grote/Lenteprijs Geluwe - tussenkomst medische hulpverlening.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>39 Zomerkermis - beperking ambulante handel.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>40 Zomerkermis - erkenning als grootschalig evenement met bovenlokale uitstraling.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>41 Gapersfeesten - beperking ambulante handel.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>42 Gapersfeesten - erkenning als grootschalig evenement met bovenlokale uitstraling.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>43 Uitnodiging & aanvraag - 23/04/2022 - Clubkampioenschap Krachtig en Lenig Wervik.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>44 Seniorenadviesraad - verslag van de algemene vergadering van 25 februari 2022.

Pdf-versie
Kennisneming

<>45 Gemeentepersoneel - uitbreiding van contracturen van kinderbegeleidsters in de paasvakantie

Pdf-versie
Goedgekeurd