Gemeente Wervik

College van burgemeester en schepenen Gemeente Wervik

College van burgemeester en schepenen Gemeente Wervik

Besluitenlijst van College van burgemeester en schepenen Gemeente Wervik, zitting van 28 feb 2022, 15:00 uur.

Pdf-versie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 28 FEB 2022

De voorzitter opent de vergadering om 15.00 uur.
Locatie: Raadzaal

Proces-verbaal van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 21 februari 2022.

Goedgekeurd

1 Proces-verbaal van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 21 februari 2022.

Gemeentepersoneel - vacantverklaring via aanwerving van een expert duurzaamheid/milieu (B4-B5) + aanleg van een werfreserve.

Goedgekeurd

2 Gemeentepersoneel - vacantverklaring via aanwerving van een expert duurzaamheid/milieu (B4-B5) + aanleg van een werfreserve.

Gemeentepersoneel - vervangingscontract halftijds administratief medewerker C1-C3 voor de erfgoedsite.

Goedgekeurd

3 Gemeentepersoneel - vervangingscontract halftijds administratief medewerker C1-C3 voor de erfgoedsite.

Gemeentepersoneel - aanwerving van voltijds contractueel technisch assistent voor het Werviks Interventieteam (D1-D2) voor de periode van 01 maart 2022 tot en met 31 december 2022.

Goedgekeurd

4 Gemeentepersoneel - aanwerving van voltijds contractueel technisch assistent voor het Werviks Interventieteam (D1-D2) voor de periode van 01 maart 2022 tot en met 31 december 2022.

Aankoop van nieuwe laptops (ter vervanging en nieuw).

Goedgekeurd

5 Aankoop van nieuwe laptops (ter vervanging en nieuw).

Toekenning dertigjarige grondconcessie met grafkelder voor twee personen op de parkbegraafplaats.

Goedgekeurd

6 Toekenning dertigjarige grondconcessie met grafkelder voor twee personen op de parkbegraafplaats.

Toekenning vijftigjarige grondconcessie met grafkelder voor drie personen op de parkbegraafplaats.

Goedgekeurd

7 Toekenning vijftigjarige grondconcessie met grafkelder voor drie personen op de parkbegraafplaats.

Nieuwe software voor het beheer van begraafplaatsen - Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's - Voorgestelde procedure: onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking - Raming opdracht: € 59 290 incl. 21% btw.

Goedgekeurd

8 Nieuwe software voor het beheer van begraafplaatsen - Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's - Voorgestelde procedure: onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking - Raming opdracht: € 59 290 incl. 21% btw.

Bestelaanvragen.

Goedgekeurd

9 Bestelaanvragen.

Invorderingsstaten.

Goedgekeurd

10 Invorderingsstaten.

Vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het kohier betreffende de belasting op het parkeren van motorvoertuigen op de openbare weg of op de plaatsen gelijkgesteld aan de openbare weg aanslagjaar 2022 (deel 1). Totaal bedrag : € 2.730,00.

Goedgekeurd

11 Vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het kohier betreffende de belasting op het parkeren van motorvoertuigen op de openbare weg of op de plaatsen gelijkgesteld aan de openbare weg aanslagjaar 2022 (deel 1). Totaal bedrag : € 2.730,00.

Vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het kohier betreffende de belasting op tabakswinkels aanslagjaar 2021. Totaal bedrag: € 3.000,00.

Goedgekeurd

12 Vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het kohier betreffende de belasting op tabakswinkels aanslagjaar 2021. Totaal bedrag: € 3.000,00.

Vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het kohier betreffende de belasting op het verhuren van voertuigen met bestuurder aanslagjaar 2021. Totaal bedrag: € 359,12.

Goedgekeurd

13 Vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het kohier betreffende de belasting op het verhuren van voertuigen met bestuurder aanslagjaar 2021. Totaal bedrag: € 359,12.

Vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het kohier betreffende de belasting op de aanplakborden aanslagjaar 2021. Totaal bedrag: € 9.413,50.

Goedgekeurd

14 Vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het kohier betreffende de belasting op de aanplakborden aanslagjaar 2021. Totaal bedrag: € 9.413,50.

Opmaak kerkenbeleidsplan - verslag Leiedal van vierde vergadering dd. 14/02/2022 - akteneming.

Kennisneming

15 Opmaak kerkenbeleidsplan - verslag Leiedal van vierde vergadering dd. 14/02/2022 - akteneming.

Aanrekeningenlijsten.

Goedgekeurd

16 Aanrekeningenlijsten.

Staat van onwaarden betreffende de belasting op onbebouwde bouwgronden in gebieden voor wonen en industrie aanslagjaar 2020. Totaal bedrag: € 1.057,45.

Goedgekeurd

17 Staat van onwaarden betreffende de belasting op onbebouwde bouwgronden in gebieden voor wonen en industrie aanslagjaar 2020. Totaal bedrag: € 1.057,45.

Boottocht 'Ondernemers ontmoeten ondernemers op de Leie' - 16 juni 2022.

Goedgekeurd

18 Boottocht 'Ondernemers ontmoeten ondernemers op de Leie' - 16 juni 2022.

Toekenning starterspremie Molenstraat 28.

Goedgekeurd

19 Toekenning starterspremie Molenstraat 28.

Onderhoud schuilhuisjes De Lijn - verlenging 2 - factuur 1 - januari 2022.

Goedgekeurd

20 Onderhoud schuilhuisjes De Lijn - verlenging 2 - factuur 1 - januari 2022.

De Watergroep - Menensesteenweg - netvernieuwing.

Goedgekeurd

21 De Watergroep - Menensesteenweg - netvernieuwing.

Telenet - werken op openbaar domein - Wittepoortlaan - 25061393.

Goedgekeurd

22 Telenet - werken op openbaar domein - Wittepoortlaan - 25061393.

Telenet - werken op openbaar domein - Ieperstraat / Kloosterstraat - 25068695.

Goedgekeurd

23 Telenet - werken op openbaar domein - Ieperstraat / Kloosterstraat - 25068695.

Bouwen van een gemeenschapscentrum Geluwe Wervikstraat - lot 1 - algemene aanneming - verrekening 18.

Goedgekeurd

24 Bouwen van een gemeenschapscentrum Geluwe Wervikstraat - lot 1 - algemene aanneming - verrekening 18.

Gemeenschapscentrum Geluwe - vorderingsstaat 14.

Goedgekeurd

25 Gemeenschapscentrum Geluwe - vorderingsstaat 14.

Bibliotheek Wervik en Geluwe - relighting - vorderingsstaat 6 - eindstaat 15/2/2022.

Goedgekeurd

26 Bibliotheek Wervik en Geluwe - relighting - vorderingsstaat 6 - eindstaat 15/2/2022.

Omgevingsloket 2021/313 - bouwen woning - Emiel Huysstraat 65 - vergunning.

Goedgekeurd

27 Omgevingsloket 2021/313 - bouwen woning - Emiel Huysstraat 65 - vergunning.

Bepijling/doortocht 19de Westhoekrally.

Goedgekeurd

28 Bepijling/doortocht 19de Westhoekrally.

Vooradvies - bouwen meergezinswoning - Ieperstraat 26 b - gedeeltelijk gunstig advies.

Goedgekeurd

29 Vooradvies - bouwen meergezinswoning - Ieperstraat 26 b - gedeeltelijk gunstig advies.

Omgevingsloket 2021/329 - verbouwen woning - Ieperstraat 109 - vergunning.

Goedgekeurd

30 Omgevingsloket 2021/329 - verbouwen woning - Ieperstraat 109 - vergunning.

Hernummering Wittepoortlaan.

Goedgekeurd

31 Hernummering Wittepoortlaan.

Vrijgave borg - Pollepelstraat 12 - 2016-25.

Goedgekeurd

32 Vrijgave borg - Pollepelstraat 12 - 2016-25.

Teruggave borg - Beselarestraat 101.

Goedgekeurd

33 Teruggave borg - Beselarestraat 101.

Verdeling van goed, derde afdeling, Sectie D, nummers 75a-78e2-78f-78g2- 0007c-0010f-0010h-0080a-0005b-0006a-0007c-0010f - Dadizelestraat.

Goedgekeurd

34 Verdeling van goed, derde afdeling, Sectie D, nummers 75a-78e2-78f-78g2- 0007c-0010f-0010h-0080a-0005b-0006a-0007c-0010f - Dadizelestraat.

Verdeling van goed, derde afdeling, Sectie A, nummers 184b-679a - Arkemolenstraat.

Goedgekeurd

35 Verdeling van goed, derde afdeling, Sectie A, nummers 184b-679a - Arkemolenstraat.

Vorderingsstaat: uitvoeren van oriënterend bodemonderzoek in de Speiestraat 32 en 48.

Goedgekeurd

36 Vorderingsstaat: uitvoeren van oriënterend bodemonderzoek in de Speiestraat 32 en 48.

Omgevingsloket 2022/35 - bronbemaling Ieperstraat 66 - aktename.

Kennisneming

37 Omgevingsloket 2022/35 - bronbemaling Ieperstraat 66 - aktename.

Omgevingsloket 2022/41 - bronbemaling Steenakker - aktename.

Kennisneming

38 Omgevingsloket 2022/41 - bronbemaling Steenakker - aktename.

Aankoop, levering en plaatsing van een houten buitenberging voor kinderopvang Sloeber Wervik.

Goedgekeurd

39 Aankoop, levering en plaatsing van een houten buitenberging voor kinderopvang Sloeber Wervik.

Erkenning aanbieder (lesgever/ lesgeefster) privé zwemlessen.

Goedgekeurd

40 Erkenning aanbieder (lesgever/ lesgeefster) privé zwemlessen.

Agenda (activiteiten en uitnodigingen).

Kennisneming

41 Agenda (activiteiten en uitnodigingen).

Evenement - 26/03/2022 - Fantaspi (CHIRO JOW WERVIK)

Goedgekeurd

42 Evenement - 26/03/2022 - Fantaspi (CHIRO JOW WERVIK)
Evenement - 26/03/2022 - Fantaspi (CHIRO JOW WERVIK)

Organisatie van een rommelmarkt - garageverkoop - 19 maart 2022.

Goedgekeurd

43 Organisatie van een rommelmarkt - garageverkoop - 19 maart 2022.

Organisatie rommelmarkt - 19 juni 2022.

Goedgekeurd

44 Organisatie rommelmarkt - 19 juni 2022.

Huldiging kampioenen kaartersclub OKRA Wervik/Geluwe - 08/03/2022.

Goedgekeurd

45 Huldiging kampioenen kaartersclub OKRA Wervik/Geluwe - 08/03/2022.

VT Magbat - uitnodiging en vraag trofeeën volleybaltoernooi- 06/03/2022.

Goedgekeurd

46 VT Magbat - uitnodiging en vraag trofeeën volleybaltoernooi- 06/03/2022.

<>1 Proces-verbaal van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 21 februari 2022.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>2 Gemeentepersoneel - vacantverklaring via aanwerving van een expert duurzaamheid/milieu (B4-B5) + aanleg van een werfreserve.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>3 Gemeentepersoneel - vervangingscontract halftijds administratief medewerker C1-C3 voor de erfgoedsite.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>4 Gemeentepersoneel - aanwerving van voltijds contractueel technisch assistent voor het Werviks Interventieteam (D1-D2) voor de periode van 01 maart 2022 tot en met 31 december 2022.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>5 Aankoop van nieuwe laptops (ter vervanging en nieuw).

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>6 Toekenning dertigjarige grondconcessie met grafkelder voor twee personen op de parkbegraafplaats.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>7 Toekenning vijftigjarige grondconcessie met grafkelder voor drie personen op de parkbegraafplaats.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>8 Nieuwe software voor het beheer van begraafplaatsen - Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's - Voorgestelde procedure: onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking - Raming opdracht: € 59 290 incl. 21% btw.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>9 Bestelaanvragen.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>10 Invorderingsstaten.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>11 Vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het kohier betreffende de belasting op het parkeren van motorvoertuigen op de openbare weg of op de plaatsen gelijkgesteld aan de openbare weg aanslagjaar 2022 (deel 1). Totaal bedrag : € 2.730,00.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>12 Vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het kohier betreffende de belasting op tabakswinkels aanslagjaar 2021. Totaal bedrag: € 3.000,00.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>13 Vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het kohier betreffende de belasting op het verhuren van voertuigen met bestuurder aanslagjaar 2021. Totaal bedrag: € 359,12.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>14 Vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het kohier betreffende de belasting op de aanplakborden aanslagjaar 2021. Totaal bedrag: € 9.413,50.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>15 Opmaak kerkenbeleidsplan - verslag Leiedal van vierde vergadering dd. 14/02/2022 - akteneming.

Pdf-versie
Kennisneming

<>16 Aanrekeningenlijsten.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>17 Staat van onwaarden betreffende de belasting op onbebouwde bouwgronden in gebieden voor wonen en industrie aanslagjaar 2020. Totaal bedrag: € 1.057,45.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>18 Boottocht 'Ondernemers ontmoeten ondernemers op de Leie' - 16 juni 2022.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>19 Toekenning starterspremie Molenstraat 28.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>20 Onderhoud schuilhuisjes De Lijn - verlenging 2 - factuur 1 - januari 2022.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>21 De Watergroep - Menensesteenweg - netvernieuwing.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>22 Telenet - werken op openbaar domein - Wittepoortlaan - 25061393.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>23 Telenet - werken op openbaar domein - Ieperstraat / Kloosterstraat - 25068695.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>24 Bouwen van een gemeenschapscentrum Geluwe Wervikstraat - lot 1 - algemene aanneming - verrekening 18.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>25 Gemeenschapscentrum Geluwe - vorderingsstaat 14.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>26 Bibliotheek Wervik en Geluwe - relighting - vorderingsstaat 6 - eindstaat 15/2/2022.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>27 Omgevingsloket 2021/313 - bouwen woning - Emiel Huysstraat 65 - vergunning.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>28 Bepijling/doortocht 19de Westhoekrally.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>29 Vooradvies - bouwen meergezinswoning - Ieperstraat 26 b - gedeeltelijk gunstig advies.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>30 Omgevingsloket 2021/329 - verbouwen woning - Ieperstraat 109 - vergunning.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>31 Hernummering Wittepoortlaan.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>32 Vrijgave borg - Pollepelstraat 12 - 2016-25.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>33 Teruggave borg - Beselarestraat 101.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>34 Verdeling van goed, derde afdeling, Sectie D, nummers 75a-78e2-78f-78g2- 0007c-0010f-0010h-0080a-0005b-0006a-0007c-0010f - Dadizelestraat.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>35 Verdeling van goed, derde afdeling, Sectie A, nummers 184b-679a - Arkemolenstraat.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>36 Vorderingsstaat: uitvoeren van oriënterend bodemonderzoek in de Speiestraat 32 en 48.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>37 Omgevingsloket 2022/35 - bronbemaling Ieperstraat 66 - aktename.

Pdf-versie
Kennisneming

<>38 Omgevingsloket 2022/41 - bronbemaling Steenakker - aktename.

Pdf-versie
Kennisneming

<>39 Aankoop, levering en plaatsing van een houten buitenberging voor kinderopvang Sloeber Wervik.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>40 Erkenning aanbieder (lesgever/ lesgeefster) privé zwemlessen.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>41 Agenda (activiteiten en uitnodigingen).

Pdf-versie
Kennisneming

<>42 Evenement - 26/03/2022 - Fantaspi (CHIRO JOW WERVIK)

Evenement - 26/03/2022 - Fantaspi (CHIRO JOW WERVIK)
Evenement - 26/03/2022 - Fantaspi (CHIRO JOW WERVIK)
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>43 Organisatie van een rommelmarkt - garageverkoop - 19 maart 2022.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>44 Organisatie rommelmarkt - 19 juni 2022.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>45 Huldiging kampioenen kaartersclub OKRA Wervik/Geluwe - 08/03/2022.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>46 VT Magbat - uitnodiging en vraag trofeeën volleybaltoernooi- 06/03/2022.

Pdf-versie
Goedgekeurd