Gemeente Wervik

College van burgemeester en schepenen Gemeente Wervik

College van burgemeester en schepenen Gemeente Wervik

Besluitenlijst van College van burgemeester en schepenen Gemeente Wervik, zitting van 27 sep 2021, 15:00 uur.

Pdf-versie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 27 SEP 2021

De voorzitter opent de vergadering om 15.00 uur.
Locatie: Raadzaal

Proces-verbaal van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 20 september 2021.

Goedgekeurd

1 Proces-verbaal van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 20 september 2021.

Wetgeving verloren of gevonden voorwerpen - wijzigingen vanaf 1 september 2021.

Kennisneming

2 Wetgeving verloren of gevonden voorwerpen - wijzigingen vanaf 1 september 2021.

Organogram van het personeel van het lokaal bestuur.

Goedgekeurd

3 Organogram van het personeel van het lokaal bestuur.

Arbeidsongeval van een werknemer van stad Wervik - dd. 1 april 2021 - weigering.

Goedgekeurd

4 Arbeidsongeval van een werknemer van stad Wervik - dd. 1 april 2021 - weigering.

Gemeentepersoneel - kennisname van een ingediend ontslag.

Kennisneming

5 Gemeentepersoneel - kennisname van een ingediend ontslag.

Arbeidsongeval van een werknemer van stad Wervik - dd. 1 september 2020 - medisch attest van genezing.

Goedgekeurd

6 Arbeidsongeval van een werknemer van stad Wervik - dd. 1 september 2020 - medisch attest van genezing.

Gemeentepersoneel - aanwerving van twee halftijds technisch assistenten facility (D1-D3) voor de periode van 01 oktober 2021 tot en met 31 december 2021.

Goedgekeurd

7 Gemeentepersoneel - aanwerving van twee halftijds technisch assistenten facility (D1-D3) voor de periode van 01 oktober 2021 tot en met 31 december 2021.

Gemeentepersoneel - aanwerving van een deeltijds administratief medewerkster (0,4 VTE) voor de periode van 01 oktober 2021 tot en met 31 december 2021.

Goedgekeurd

8 Gemeentepersoneel - aanwerving van een deeltijds administratief medewerkster (0,4 VTE) voor de periode van 01 oktober 2021 tot en met 31 december 2021.

Duurzame burgerinitiatieven - premie project buurtambassadeurs.

Goedgekeurd

9 Duurzame burgerinitiatieven - premie project buurtambassadeurs.

Ambtshalve schrapping van een persoon die de woning verlaten heeft.

Goedgekeurd

10 Ambtshalve schrapping van een persoon die de woning verlaten heeft.

Ambtshalve schrapping van personen die de woning verlaten hebben.

Goedgekeurd

11 Ambtshalve schrapping van personen die de woning verlaten hebben.

Ambtshalve schrapping van personen die de woning verlaten hebben.

Goedgekeurd

12 Ambtshalve schrapping van personen die de woning verlaten hebben.

Toekennen gratis hernieuwen grondconcessie begraafplaats Wervik.

Goedgekeurd

13 Toekennen gratis hernieuwen grondconcessie begraafplaats Wervik.

Toekennen nieuwe dertigjarige columbariumconcessie 2 personen parkbegraafplaats Wervik.

Goedgekeurd

14 Toekennen nieuwe dertigjarige columbariumconcessie 2 personen parkbegraafplaats Wervik.

Toekennen heraankoop vervallen dertigjarige grondconcessie begraafplaats Wervik.

Goedgekeurd

15 Toekennen heraankoop vervallen dertigjarige grondconcessie begraafplaats Wervik.

Huwelijken maand oktober 2021.

Kennisneming

16 Huwelijken maand oktober 2021.

Bestelaanvragen.

Goedgekeurd

17 Bestelaanvragen.

Invorderingsstaten.

Goedgekeurd

18 Invorderingsstaten.

Vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het kohier betreffende de belasting op het parkeren van motorvoertuigen op de openbare weg of de plaatsen gelijkgesteld aan de openbare weg aanslagjaar 2021 (deel 7) - totaal bedrag: € 300,00.

Goedgekeurd

19 Vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het kohier betreffende de belasting op het parkeren van motorvoertuigen op de openbare weg of de plaatsen gelijkgesteld aan de openbare weg aanslagjaar 2021 (deel 7) - totaal bedrag: € 300,00.

Aanrekeningenlijsten.

Goedgekeurd

20 Aanrekeningenlijsten.

Weg- en rioleringswerken verkaveling Stampkotstraat - vorderingsstaat 11.

Goedgekeurd

21 Weg- en rioleringswerken verkaveling Stampkotstraat - vorderingsstaat 11.

Herstellen van een breuk in de riolering - Menenstraat 65 - gunnings- en lastvoorwaarden - gunning volgens de procedure aanvaarde factuur voor een bedrag van 2.252,40 euro (exclusief BTW).

Goedgekeurd

22 Herstellen van een breuk in de riolering - Menenstraat 65 - gunnings- en lastvoorwaarden - gunning volgens de procedure aanvaarde factuur voor een bedrag van 2.252,40 euro (exclusief BTW).

Proximus - werken op openbaar domein - Ooststraat - JMS 487005.

Goedgekeurd

23 Proximus - werken op openbaar domein - Ooststraat - JMS 487005.

Omgevingsloket - 2021/157 - opsplitsen van een handelswoning - Kruisekestraat 368 - vergunning.

Goedgekeurd

24 Omgevingsloket - 2021/157 - opsplitsen van een handelswoning - Kruisekestraat 368 - vergunning.

Huisnummering - Menenstraat.

Goedgekeurd

25 Huisnummering - Menenstraat.

Omgevingsloket - 2021/266 - het plaatsen van een terrasoverkapping met lamellen gelegen in de Remi Ghesquirestraat 51 - rechtsgeldige melding.

Kennisneming

26 Omgevingsloket - 2021/266 - het plaatsen van een terrasoverkapping met lamellen gelegen in de Remi Ghesquirestraat 51 - rechtsgeldige melding.

Omgevingsloket - 2021/235 - het kappen van 37 populieren - Beselarestraat 91 - vergunning.

Goedgekeurd

27 Omgevingsloket - 2021/235 - het kappen van 37 populieren - Beselarestraat 91 - vergunning.

Omgevingsloket - 2021/186 - het uitbreiden van een woning - Klaproosstraat 4 - vergunning.

Goedgekeurd

28 Omgevingsloket - 2021/186 - het uitbreiden van een woning - Klaproosstraat 4 - vergunning.

Omgevingsloket - 2021/218 - aanleggen uitgang landbouwperceel-Oude Beselarestraat.

Goedgekeurd

29 Omgevingsloket - 2021/218 - aanleggen uitgang landbouwperceel-Oude Beselarestraat.

Omgevingsloket - 2021/181 - het bouwen van een halfopen ééngezinswoning na slopen van bestaande woning - Vagevuurstraat 5.

Niet goedgekeurd

30 Omgevingsloket - 2021/181 - het bouwen van een halfopen ééngezinswoning na slopen van bestaande woning - Vagevuurstraat 5.

Omgevingsloket - 2021/221 - het vellen van 2 bomen - Kasteelstraat 128 - vergunning.

Goedgekeurd

31 Omgevingsloket - 2021/221 - het vellen van 2 bomen - Kasteelstraat 128 - vergunning.

Teruggave borg - Moerput 6 - 2021-64.

Goedgekeurd

32 Teruggave borg - Moerput 6 - 2021-64.
Teruggave borg - Moerput 6 - 2021-64.

Handhaving - Bouwovertreding Vlamingenstraat 9 - geen strafrechtelijke vervolging.

Kennisneming

33 Handhaving - Bouwovertreding Vlamingenstraat 9 - geen strafrechtelijke vervolging.

Teruggave borg - Akkerstraat 4 - 2019-96.

Goedgekeurd

34 Teruggave borg - Akkerstraat 4 - 2019-96.

Huisnummering - Schendekouterstraat.

Goedgekeurd

35 Huisnummering - Schendekouterstraat.

Verdeling van goed, eerste afdeling, Sectie D, nummer 590 k3, Kasteelstraat 130.

Goedgekeurd

36 Verdeling van goed, eerste afdeling, Sectie D, nummer 590 k3, Kasteelstraat 130.

Verdeling van goed, derde afdeling, Sectie C, nummer 1029e3-1029t, Emiel Huystraat 63.

Goedgekeurd

37 Verdeling van goed, derde afdeling, Sectie C, nummer 1029e3-1029t, Emiel Huystraat 63.
Verdeling van goed, derde afdeling, Sectie C, nummer 1029e3-1029t, Emiel Huystraat 63.

Keuze naam nieuw gemeenschapscentrum

Goedgekeurd

38 Keuze naam nieuw gemeenschapscentrum

Coronamaatregelen verenigingsleven (beslissingen met betrekking tot belastingen, retributies, standgelden en concessiebedragen).

Goedgekeurd

39 Coronamaatregelen verenigingsleven (beslissingen met betrekking tot belastingen, retributies, standgelden en concessiebedragen).

Uitnodiging Wereldverzetdag tegen armoede door Love in action.

Goedgekeurd

40 Uitnodiging Wereldverzetdag tegen armoede door Love in action.

Uitnodiging Koninklijke vinkenmaatschappij De Vlaamse Zangers Wervik.

Goedgekeurd

41 Uitnodiging Koninklijke vinkenmaatschappij De Vlaamse Zangers Wervik.

Tussenkomst - Barbarafeest brandweer Wervik.

Goedgekeurd

42 Tussenkomst - Barbarafeest brandweer Wervik.

Agenda (activiteiten en uitnodigingen).

Kennisneming

43 Agenda (activiteiten en uitnodigingen).

30e Corpuss Run - Dwars door Geluwe - beperking ambulante handel.

Goedgekeurd

44 30e Corpuss Run - Dwars door Geluwe - beperking ambulante handel.

Participatie platform "Wervikdenktmee".

Goedgekeurd

45 Participatie platform "Wervikdenktmee".

<>1 Proces-verbaal van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 20 september 2021.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>2 Wetgeving verloren of gevonden voorwerpen - wijzigingen vanaf 1 september 2021.

Pdf-versie
Kennisneming

<>3 Organogram van het personeel van het lokaal bestuur.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>4 Arbeidsongeval van een werknemer van stad Wervik - dd. 1 april 2021 - weigering.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>5 Gemeentepersoneel - kennisname van een ingediend ontslag.

Pdf-versie
Kennisneming

<>6 Arbeidsongeval van een werknemer van stad Wervik - dd. 1 september 2020 - medisch attest van genezing.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>7 Gemeentepersoneel - aanwerving van twee halftijds technisch assistenten facility (D1-D3) voor de periode van 01 oktober 2021 tot en met 31 december 2021.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>8 Gemeentepersoneel - aanwerving van een deeltijds administratief medewerkster (0,4 VTE) voor de periode van 01 oktober 2021 tot en met 31 december 2021.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>9 Duurzame burgerinitiatieven - premie project buurtambassadeurs.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>10 Ambtshalve schrapping van een persoon die de woning verlaten heeft.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>11 Ambtshalve schrapping van personen die de woning verlaten hebben.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>12 Ambtshalve schrapping van personen die de woning verlaten hebben.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>13 Toekennen gratis hernieuwen grondconcessie begraafplaats Wervik.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>14 Toekennen nieuwe dertigjarige columbariumconcessie 2 personen parkbegraafplaats Wervik.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>15 Toekennen heraankoop vervallen dertigjarige grondconcessie begraafplaats Wervik.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>16 Huwelijken maand oktober 2021.

Pdf-versie
Kennisneming

<>17 Bestelaanvragen.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>18 Invorderingsstaten.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>19 Vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het kohier betreffende de belasting op het parkeren van motorvoertuigen op de openbare weg of de plaatsen gelijkgesteld aan de openbare weg aanslagjaar 2021 (deel 7) - totaal bedrag: € 300,00.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>20 Aanrekeningenlijsten.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>21 Weg- en rioleringswerken verkaveling Stampkotstraat - vorderingsstaat 11.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>22 Herstellen van een breuk in de riolering - Menenstraat 65 - gunnings- en lastvoorwaarden - gunning volgens de procedure aanvaarde factuur voor een bedrag van 2.252,40 euro (exclusief BTW).

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>23 Proximus - werken op openbaar domein - Ooststraat - JMS 487005.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>24 Omgevingsloket - 2021/157 - opsplitsen van een handelswoning - Kruisekestraat 368 - vergunning.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>25 Huisnummering - Menenstraat.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>26 Omgevingsloket - 2021/266 - het plaatsen van een terrasoverkapping met lamellen gelegen in de Remi Ghesquirestraat 51 - rechtsgeldige melding.

Pdf-versie
Kennisneming

<>27 Omgevingsloket - 2021/235 - het kappen van 37 populieren - Beselarestraat 91 - vergunning.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>28 Omgevingsloket - 2021/186 - het uitbreiden van een woning - Klaproosstraat 4 - vergunning.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>29 Omgevingsloket - 2021/218 - aanleggen uitgang landbouwperceel-Oude Beselarestraat.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>30 Omgevingsloket - 2021/181 - het bouwen van een halfopen ééngezinswoning na slopen van bestaande woning - Vagevuurstraat 5.

Pdf-versie
Niet goedgekeurd

<>31 Omgevingsloket - 2021/221 - het vellen van 2 bomen - Kasteelstraat 128 - vergunning.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>32 Teruggave borg - Moerput 6 - 2021-64.

Teruggave borg - Moerput 6 - 2021-64.
Teruggave borg - Moerput 6 - 2021-64.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>33 Handhaving - Bouwovertreding Vlamingenstraat 9 - geen strafrechtelijke vervolging.

Pdf-versie
Kennisneming

<>34 Teruggave borg - Akkerstraat 4 - 2019-96.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>35 Huisnummering - Schendekouterstraat.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>36 Verdeling van goed, eerste afdeling, Sectie D, nummer 590 k3, Kasteelstraat 130.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>37 Verdeling van goed, derde afdeling, Sectie C, nummer 1029e3-1029t, Emiel Huystraat 63.

Verdeling van goed, derde afdeling, Sectie C, nummer 1029e3-1029t, Emiel Huystraat 63.
Verdeling van goed, derde afdeling, Sectie C, nummer 1029e3-1029t, Emiel Huystraat 63.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>38 Keuze naam nieuw gemeenschapscentrum

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>39 Coronamaatregelen verenigingsleven (beslissingen met betrekking tot belastingen, retributies, standgelden en concessiebedragen).

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>40 Uitnodiging Wereldverzetdag tegen armoede door Love in action.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>41 Uitnodiging Koninklijke vinkenmaatschappij De Vlaamse Zangers Wervik.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>42 Tussenkomst - Barbarafeest brandweer Wervik.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>43 Agenda (activiteiten en uitnodigingen).

Pdf-versie
Kennisneming

<>44 30e Corpuss Run - Dwars door Geluwe - beperking ambulante handel.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>45 Participatie platform "Wervikdenktmee".

Pdf-versie
Goedgekeurd