Gemeente Wervik

College van burgemeester en schepenen Gemeente Wervik

College van burgemeester en schepenen Gemeente Wervik

Besluitenlijst van College van burgemeester en schepenen Gemeente Wervik, zitting van 25 okt 2021, 15:00 uur.

Pdf-versie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 25 OKT 2021

De voorzitter opent de vergadering om 15.00 uur.
Locatie: Raadzaal

Proces-verbaal van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 18 oktober 2021.

Goedgekeurd

1 Proces-verbaal van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 18 oktober 2021.

Verslag van de raad van bestuur van Mirom Menen dd. 2 september 2021 - kennisname.

Kennisneming

2 Verslag van de raad van bestuur van Mirom Menen dd. 2 september 2021 - kennisname.

Volgende vergadering van het managementteam samen met de leden van het college - definitieve bespreking aanpassingen meerjarenplannen 2020-2025.

Goedgekeurd

3 Volgende vergadering van het managementteam samen met de leden van het college - definitieve bespreking aanpassingen meerjarenplannen 2020-2025.

Verslag van de vergadering van het managementteam van 29 september 2021.

Kennisneming

4 Verslag van de vergadering van het managementteam van 29 september 2021.

Gemeentepersoneel - eervol ontslag en pensionering van een vastbenoemd medewerker (teamcoach vrijetijdsbalie en feestelijkheden).

Goedgekeurd

5 Gemeentepersoneel - eervol ontslag en pensionering van een vastbenoemd medewerker (teamcoach vrijetijdsbalie en feestelijkheden).

Gemeentepersoneel - aanwerving van een deeltijds contractueel retoucheuse (0,5 VTE) (D1-D3) voor 't Ateljee met een SINE-contract - contract voor bepaalde duur van 19 oktober 2021 tot en met 30 april 2022.

Goedgekeurd

6 Gemeentepersoneel - aanwerving van een deeltijds contractueel retoucheuse (0,5 VTE) (D1-D3) voor 't Ateljee met een SINE-contract - contract voor bepaalde duur van 19 oktober 2021 tot en met 30 april 2022.

Gemeentepersoneel - vacantverklaring via bevordering en interne personeelsmobiliteit van drie voltijdse contractuele betrekkingen administratief medewerk(st)er C1-C3 (burgerzaken, huisvesting en toerisme) + aanleg van een werfreserve.

Goedgekeurd

7 Gemeentepersoneel - vacantverklaring via bevordering en interne personeelsmobiliteit van drie voltijdse contractuele betrekkingen administratief medewerk(st)er C1-C3 (burgerzaken, huisvesting en toerisme) + aanleg van een werfreserve.

Ambtshalve schrapping van een persoon die de woning verlaten heeft.

Goedgekeurd

8 Ambtshalve schrapping van een persoon die de woning verlaten heeft.

Ambtshalve schrapping van een persoon die de woning verlaten heeft.

Goedgekeurd

9 Ambtshalve schrapping van een persoon die de woning verlaten heeft.

Ambtshalve schrapping van personen die de woning verlaten hebben.

Goedgekeurd

10 Ambtshalve schrapping van personen die de woning verlaten hebben.

Ambtshalve schrapping van personen die de woning verlaten hebben.

Goedgekeurd

11 Ambtshalve schrapping van personen die de woning verlaten hebben.

Ambtshalve schrapping van een persoon die de woning verlaten heeft.

Goedgekeurd

12 Ambtshalve schrapping van een persoon die de woning verlaten heeft.

Toekennen nieuwe vijftigjarige grondconcessie 2 personen begraafplaats Geluwe.

Goedgekeurd

13 Toekennen nieuwe vijftigjarige grondconcessie 2 personen begraafplaats Geluwe.

Toekennen gratis hernieuwen vijftigjarige grondconcessie begraafplaats Kruiseke.

Goedgekeurd

14 Toekennen gratis hernieuwen vijftigjarige grondconcessie begraafplaats Kruiseke.

Toekennen gratis hernieuwen vijftigjarige grondconcessie begraafplaats Wervik.

Goedgekeurd

15 Toekennen gratis hernieuwen vijftigjarige grondconcessie begraafplaats Wervik.

Reinigen van de atletiekpiste gelegen op de sportsite Virovios in het jaar 2022 - lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's. Raming opdracht: € 25 000 incl. btw. Gunningsprocedure: onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

Goedgekeurd

16 Reinigen van de atletiekpiste gelegen op de sportsite Virovios in het jaar 2022 - lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's. Raming opdracht: € 25 000 incl. btw. Gunningsprocedure: onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

Bestelaanvragen.

Goedgekeurd

17 Bestelaanvragen.

Invorderingsstaten.

Goedgekeurd

18 Invorderingsstaten.

Aanrekeningenlijsten.

Goedgekeurd

19 Aanrekeningenlijsten.

Toekenning drankvergunning aan Atelier KE.

Goedgekeurd

20 Toekenning drankvergunning aan Atelier KE.

Schrapping toelage Platform Grensland.

Goedgekeurd

21 Schrapping toelage Platform Grensland.

Sanering vuilvracht Ter Hand gecombineerd met Aquafin projectnummer 22724 - grondafstanden.

Goedgekeurd

22 Sanering vuilvracht Ter Hand gecombineerd met Aquafin projectnummer 22724 - grondafstanden.

Wegenwerken wijk Witte Poorte - afkoppelingen op privaat domein - subsidies.

Goedgekeurd

23 Wegenwerken wijk Witte Poorte - afkoppelingen op privaat domein - subsidies.

Wegenwerken Stampkotstraat - afkoppelingen op privaat domein - uitbetaling subsidie.

Goedgekeurd

24 Wegenwerken Stampkotstraat - afkoppelingen op privaat domein - uitbetaling subsidie.

Aankoop en leveren van 1 container van 12m³ en 2 containers van 30m³ - gunning - gunningsbedrag: 25.711,29 euro, inclusief BTW.

Goedgekeurd

25 Aankoop en leveren van 1 container van 12m³ en 2 containers van 30m³ - gunning - gunningsbedrag: 25.711,29 euro, inclusief BTW.

Weg- en rioleringswerken Veldstraat - grondonderzoek, TV en sloopopvolgingsplan - gunning.

Goedgekeurd

26 Weg- en rioleringswerken Veldstraat - grondonderzoek, TV en sloopopvolgingsplan - gunning.

Aankoop 8 bloembakken - gunning - gunningsbedrag: 4.802,73 euro, inclusief BTW.

Goedgekeurd

27 Aankoop 8 bloembakken - gunning - gunningsbedrag: 4.802,73 euro, inclusief BTW.

Aankoop 10 afvalbakken - gunning - gunningsbedrag: 4.203,54 euro, inclusief BTW.

Goedgekeurd

28 Aankoop 10 afvalbakken - gunning - gunningsbedrag: 4.203,54 euro, inclusief BTW.

Proximus - werken op openbaar domein - Laagweg - JMS 466472.

Goedgekeurd

29 Proximus - werken op openbaar domein - Laagweg - JMS 466472.

GC Geluwe - archeologisch vervolgonderzoek in de vorm van een opgraving - fase 2 - lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's.

Goedgekeurd

30 GC Geluwe - archeologisch vervolgonderzoek in de vorm van een opgraving - fase 2 - lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's.

Bouwen van een Gemeenschapscentrum Geluwe Wervikstraat - lot 2a: leveren en plaatsen van vaste theatertechnieken (mechanica) - aanvangsdatum.

Goedgekeurd

31 Bouwen van een Gemeenschapscentrum Geluwe Wervikstraat - lot 2a: leveren en plaatsen van vaste theatertechnieken (mechanica) - aanvangsdatum.

Bouwen van een Gemeenschapscentrum Geluwe Wervikstraat - lot2b: leveren en plaatsen van vaste theatertechnieken (elektriciteit) - aanvangsdatum.

Goedgekeurd

32 Bouwen van een Gemeenschapscentrum Geluwe Wervikstraat - lot2b: leveren en plaatsen van vaste theatertechnieken (elektriciteit) - aanvangsdatum.

Bouwen van een gemeenschapscentrum Geluwe Wervikstraat - lot 3f - gordijnen - lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's.

Goedgekeurd

33 Bouwen van een gemeenschapscentrum Geluwe Wervikstraat - lot 3f - gordijnen - lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's.

Aanvraag toelating organiseren vinkenzettingen Jong Maar Moedig jaar 2022.

Goedgekeurd

34 Aanvraag toelating organiseren vinkenzettingen Jong Maar Moedig jaar 2022.

Doortocht en bepijling 'X mass Toertocht' op het grondgebied - 18 en 19 december 2021.

Goedgekeurd

35 Doortocht en bepijling 'X mass Toertocht' op het grondgebied - 18 en 19 december 2021.

Installatie mindervaliden parkeerplaats Menensesteenweg 143.

Goedgekeurd

36 Installatie mindervaliden parkeerplaats Menensesteenweg 143.

Omgevingsloket - 2021/195 - het hernieuwen van de milieuvergunning voor de wasserij St-Jozef - Kruisekestraat 64 - vergunning.

Goedgekeurd

37 Omgevingsloket - 2021/195 - het hernieuwen van de milieuvergunning voor de wasserij St-Jozef - Kruisekestraat 64 - vergunning.

Omgevingsloket - 2021/181 - het herbouwen van een halfopen ééngezinswoning gelegen in de Vagevuurstraat 5 - vergunning.

Goedgekeurd

38 Omgevingsloket - 2021/181 - het herbouwen van een halfopen ééngezinswoning gelegen in de Vagevuurstraat 5 - vergunning.

Omgevingsloket - 2021/236 - herbouwen van garage en tuinberging - Geluwesesteenweg 145 - vergunning.

Goedgekeurd

39 Omgevingsloket - 2021/236 - herbouwen van garage en tuinberging - Geluwesesteenweg 145 - vergunning.

Omgevingsloket - 2021/284 - Oude Beselarestraat 311 - melding.

Kennisneming

40 Omgevingsloket - 2021/284 - Oude Beselarestraat 311 - melding.

Teruggave borg - Kruisekestraat - 2021-6.

Goedgekeurd

41 Teruggave borg - Kruisekestraat - 2021-6.

Teruggave borg - Magerheidstraat 104 - 2018-42.

Goedgekeurd

42 Teruggave borg - Magerheidstraat 104 - 2018-42.

Teruggave borg - Barrierestraat 5 - 2021-71.

Goedgekeurd

43 Teruggave borg - Barrierestraat 5 - 2021-71.

Omgevingsloket - 2021/237 - aanleggen riolering en heraanleg diverse straten Vredestraat, Ommegangstraat en Ooststraat - vergunning.

Goedgekeurd

44 Omgevingsloket - 2021/237 - aanleggen riolering en heraanleg diverse straten Vredestraat, Ommegangstraat en Ooststraat - vergunning.

Omgevingsloket - 2021/238 - renoveren gevels - Kattestraat 5 - vergunning.

Goedgekeurd

45 Omgevingsloket - 2021/238 - renoveren gevels - Kattestraat 5 - vergunning.

Renovatie en duurzaamheidspremie - Oude Beselarestraat 71.

Niet goedgekeurd

46 Renovatie en duurzaamheidspremie - Oude Beselarestraat 71.

Herwerkte versie 'kerstboomverbranding' - nieuw concept.

Goedgekeurd

47 Herwerkte versie 'kerstboomverbranding' - nieuw concept.

Lichtwandeling Carll Cneut - toekenning animatieopdracht en projectie.

Goedgekeurd

48 Lichtwandeling Carll Cneut - toekenning animatieopdracht en projectie.

Agenda (activiteiten en uitnodigingen).

Kennisneming

49 Agenda (activiteiten en uitnodigingen).

Organisatie evenement - BK Knikkeren - Les Boules Dor - Café 't Lusterke - 13 en 14/11/21.

Goedgekeurd

50 Organisatie evenement - BK Knikkeren - Les Boules Dor - Café 't Lusterke - 13 en 14/11/21.

Ondersteuning activiteiten horeca en verenigingen (zomerplein).

Goedgekeurd

51 Ondersteuning activiteiten horeca en verenigingen (zomerplein).

Toekennen opmaak stratenplan aan Gentle.

Goedgekeurd

52 Toekennen opmaak stratenplan aan Gentle.

Lokale besturen van W13 en de komst van het individueel maatwerk - engagementsverklaring.

Goedgekeurd

53 Lokale besturen van W13 en de komst van het individueel maatwerk - engagementsverklaring.

Aanleggen van een multifunctioneel sportveld in kunstgras in Kruiseke - gunning. Gunningsprocedure: onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking - uitgave opdracht: € 89 818,30 incl. btw.

Goedgekeurd

54 Aanleggen van een multifunctioneel sportveld in kunstgras in Kruiseke - gunning. Gunningsprocedure: onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking - uitgave opdracht: € 89 818,30 incl. btw.

Subsidie-oproep lokaal e-inclusiebeleid - aanvraag projectsubsidie voor de ondersteuning van lokale besturen bij de uitbouw van een lokaal e-inclusiebeleid, ingediend door de stad Menen in samenwerking met de stad Wervik.

Goedgekeurd

55 Subsidie-oproep lokaal e-inclusiebeleid - aanvraag projectsubsidie voor de ondersteuning van lokale besturen bij de uitbouw van een lokaal e-inclusiebeleid, ingediend door de stad Menen in samenwerking met de stad Wervik.

<>1 Proces-verbaal van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 18 oktober 2021.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>2 Verslag van de raad van bestuur van Mirom Menen dd. 2 september 2021 - kennisname.

Pdf-versie
Kennisneming

<>3 Volgende vergadering van het managementteam samen met de leden van het college - definitieve bespreking aanpassingen meerjarenplannen 2020-2025.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>4 Verslag van de vergadering van het managementteam van 29 september 2021.

Pdf-versie
Kennisneming

<>5 Gemeentepersoneel - eervol ontslag en pensionering van een vastbenoemd medewerker (teamcoach vrijetijdsbalie en feestelijkheden).

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>6 Gemeentepersoneel - aanwerving van een deeltijds contractueel retoucheuse (0,5 VTE) (D1-D3) voor 't Ateljee met een SINE-contract - contract voor bepaalde duur van 19 oktober 2021 tot en met 30 april 2022.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>7 Gemeentepersoneel - vacantverklaring via bevordering en interne personeelsmobiliteit van drie voltijdse contractuele betrekkingen administratief medewerk(st)er C1-C3 (burgerzaken, huisvesting en toerisme) + aanleg van een werfreserve.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>8 Ambtshalve schrapping van een persoon die de woning verlaten heeft.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>9 Ambtshalve schrapping van een persoon die de woning verlaten heeft.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>10 Ambtshalve schrapping van personen die de woning verlaten hebben.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>11 Ambtshalve schrapping van personen die de woning verlaten hebben.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>12 Ambtshalve schrapping van een persoon die de woning verlaten heeft.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>13 Toekennen nieuwe vijftigjarige grondconcessie 2 personen begraafplaats Geluwe.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>14 Toekennen gratis hernieuwen vijftigjarige grondconcessie begraafplaats Kruiseke.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>15 Toekennen gratis hernieuwen vijftigjarige grondconcessie begraafplaats Wervik.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>16 Reinigen van de atletiekpiste gelegen op de sportsite Virovios in het jaar 2022 - lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's. Raming opdracht: € 25 000 incl. btw. Gunningsprocedure: onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>17 Bestelaanvragen.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>18 Invorderingsstaten.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>19 Aanrekeningenlijsten.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>20 Toekenning drankvergunning aan Atelier KE.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>21 Schrapping toelage Platform Grensland.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>22 Sanering vuilvracht Ter Hand gecombineerd met Aquafin projectnummer 22724 - grondafstanden.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>23 Wegenwerken wijk Witte Poorte - afkoppelingen op privaat domein - subsidies.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>24 Wegenwerken Stampkotstraat - afkoppelingen op privaat domein - uitbetaling subsidie.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>25 Aankoop en leveren van 1 container van 12m³ en 2 containers van 30m³ - gunning - gunningsbedrag: 25.711,29 euro, inclusief BTW.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>26 Weg- en rioleringswerken Veldstraat - grondonderzoek, TV en sloopopvolgingsplan - gunning.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>27 Aankoop 8 bloembakken - gunning - gunningsbedrag: 4.802,73 euro, inclusief BTW.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>28 Aankoop 10 afvalbakken - gunning - gunningsbedrag: 4.203,54 euro, inclusief BTW.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>29 Proximus - werken op openbaar domein - Laagweg - JMS 466472.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>30 GC Geluwe - archeologisch vervolgonderzoek in de vorm van een opgraving - fase 2 - lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>31 Bouwen van een Gemeenschapscentrum Geluwe Wervikstraat - lot 2a: leveren en plaatsen van vaste theatertechnieken (mechanica) - aanvangsdatum.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>32 Bouwen van een Gemeenschapscentrum Geluwe Wervikstraat - lot2b: leveren en plaatsen van vaste theatertechnieken (elektriciteit) - aanvangsdatum.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>33 Bouwen van een gemeenschapscentrum Geluwe Wervikstraat - lot 3f - gordijnen - lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>34 Aanvraag toelating organiseren vinkenzettingen Jong Maar Moedig jaar 2022.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>35 Doortocht en bepijling 'X mass Toertocht' op het grondgebied - 18 en 19 december 2021.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>36 Installatie mindervaliden parkeerplaats Menensesteenweg 143.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>37 Omgevingsloket - 2021/195 - het hernieuwen van de milieuvergunning voor de wasserij St-Jozef - Kruisekestraat 64 - vergunning.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>38 Omgevingsloket - 2021/181 - het herbouwen van een halfopen ééngezinswoning gelegen in de Vagevuurstraat 5 - vergunning.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>39 Omgevingsloket - 2021/236 - herbouwen van garage en tuinberging - Geluwesesteenweg 145 - vergunning.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>40 Omgevingsloket - 2021/284 - Oude Beselarestraat 311 - melding.

Pdf-versie
Kennisneming

<>41 Teruggave borg - Kruisekestraat - 2021-6.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>42 Teruggave borg - Magerheidstraat 104 - 2018-42.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>43 Teruggave borg - Barrierestraat 5 - 2021-71.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>44 Omgevingsloket - 2021/237 - aanleggen riolering en heraanleg diverse straten Vredestraat, Ommegangstraat en Ooststraat - vergunning.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>45 Omgevingsloket - 2021/238 - renoveren gevels - Kattestraat 5 - vergunning.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>46 Renovatie en duurzaamheidspremie - Oude Beselarestraat 71.

Pdf-versie
Niet goedgekeurd

<>47 Herwerkte versie 'kerstboomverbranding' - nieuw concept.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>48 Lichtwandeling Carll Cneut - toekenning animatieopdracht en projectie.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>49 Agenda (activiteiten en uitnodigingen).

Pdf-versie
Kennisneming

<>50 Organisatie evenement - BK Knikkeren - Les Boules Dor - Café 't Lusterke - 13 en 14/11/21.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>51 Ondersteuning activiteiten horeca en verenigingen (zomerplein).

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>52 Toekennen opmaak stratenplan aan Gentle.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>53 Lokale besturen van W13 en de komst van het individueel maatwerk - engagementsverklaring.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>54 Aanleggen van een multifunctioneel sportveld in kunstgras in Kruiseke - gunning. Gunningsprocedure: onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking - uitgave opdracht: € 89 818,30 incl. btw.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>55 Subsidie-oproep lokaal e-inclusiebeleid - aanvraag projectsubsidie voor de ondersteuning van lokale besturen bij de uitbouw van een lokaal e-inclusiebeleid, ingediend door de stad Menen in samenwerking met de stad Wervik.

Pdf-versie
Goedgekeurd