Gemeente Wervik

College van burgemeester en schepenen Gemeente Wervik

College van burgemeester en schepenen Gemeente Wervik

Besluitenlijst van College van burgemeester en schepenen Gemeente Wervik, zitting van 24 jan 2022, 15:00 uur.

Pdf-versie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 24 JAN 2022

De voorzitter opent de vergadering om 15.00 uur.
Locatie: Raadzaal

Proces-verbaal van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 17 januari 2022.

Goedgekeurd

1 Proces-verbaal van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 17 januari 2022.

Cadeaubons voor vrijwilligers.

Goedgekeurd

2 Cadeaubons voor vrijwilligers.

Aanpassen rechtspositieregeling personeel lokaal bestuur Wervik - aanvulling artikel 239 in verband met premies en geschenkcheques.

Goedgekeurd

3 Aanpassen rechtspositieregeling personeel lokaal bestuur Wervik - aanvulling artikel 239 in verband met premies en geschenkcheques.

Arbeidsongeval van een werknemer van stad Wervik dd. 8 augustus 2021 - genezing zonder restletsel - consolidatie 18 januari 2022.

Kennisneming

4 Arbeidsongeval van een werknemer van stad Wervik dd. 8 augustus 2021 - genezing zonder restletsel - consolidatie 18 januari 2022.

Gemeentepersoneel - vacantverklaring via aanwerving van twee voltijdse contractuele betrekkingen administratief medewerk(st)er C1-C3 (burgerzaken en huisvesting) + aanleg van een werfreserve.

Goedgekeurd

5 Gemeentepersoneel - vacantverklaring via aanwerving van twee voltijdse contractuele betrekkingen administratief medewerk(st)er C1-C3 (burgerzaken en huisvesting) + aanleg van een werfreserve.

Gemeentepersoneel - aanwerving van een deeltijds administratief medewerkster burgerzaken (18/38) voor de periode van 01 februari 2022 tot en met 15 april 2022.

Goedgekeurd

6 Gemeentepersoneel - aanwerving van een deeltijds administratief medewerkster burgerzaken (18/38) voor de periode van 01 februari 2022 tot en met 15 april 2022.

Gemeentepersoneel - bevordering tot voltijds contractueel technicus gebouwen - schilder (D4).

Goedgekeurd

7 Gemeentepersoneel - bevordering tot voltijds contractueel technicus gebouwen - schilder (D4).

Rondvraag digitale transformatie Zuid-West-Vlaanderen.

Goedgekeurd

8 Rondvraag digitale transformatie Zuid-West-Vlaanderen.

Uitbreiding glasvezelnetwerk - Home Gryson.

Goedgekeurd

9 Uitbreiding glasvezelnetwerk - Home Gryson.
Uitbreiding glasvezelnetwerk - Home Gryson.

Toekenning dertigjarige columbariumconcessie op de parkbegraafplaats.

Goedgekeurd

10 Toekenning dertigjarige columbariumconcessie op de parkbegraafplaats.

Kennisname huwelijken maand februari.

Kennisneming

11 Kennisname huwelijken maand februari.
Kennisname huwelijken maand februari.

Bestelaanvragen.

Goedgekeurd

12 Bestelaanvragen.

Invorderingsstaten.

Goedgekeurd

13 Invorderingsstaten.

Vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het kohier betreffende de belasting op het parkeren van motorvoertuigen op de openbare weg of de plaatsen gelijkgesteld aan de openbare weg (deel 11). Totaal bedrag : € 1.230,00.

Goedgekeurd

14 Vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het kohier betreffende de belasting op het parkeren van motorvoertuigen op de openbare weg of de plaatsen gelijkgesteld aan de openbare weg (deel 11). Totaal bedrag : € 1.230,00.
Vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het kohier betreffende de belasting op het parkeren van motorvoertuigen op de openbare weg of de plaatsen gelijkgesteld aan de openbare weg (deel 11). Totaal bedrag : € 1.230,00.

Aanrekeningenlijsten.

Goedgekeurd

15 Aanrekeningenlijsten.

Leveren en plaatsen van een evenementenkast voor de site Berkenhof te Geluwe - goedkeuring vorderingsstaat 1.

Goedgekeurd

16 Leveren en plaatsen van een evenementenkast voor de site Berkenhof te Geluwe - goedkeuring vorderingsstaat 1.
Leveren en plaatsen van een evenementenkast voor de site Berkenhof te Geluwe - goedkeuring vorderingsstaat 1.

Leveren en plaatsen van een evenementenkast voor de site Berkenhof te Geluwe - goedkeuring voorlopige oplevering.

Goedgekeurd

17 Leveren en plaatsen van een evenementenkast voor de site Berkenhof te Geluwe - goedkeuring voorlopige oplevering.
Leveren en plaatsen van een evenementenkast voor de site Berkenhof te Geluwe - goedkeuring voorlopige oplevering.

Herstellen van een breuk in de riolering - Ommegangstraat 77 - gunnings- en lastvoorwaarden - gunning volgens de procedure aanvaarde factuur voor een bedrag van 452,10 euro (exclusief BTW).

Goedgekeurd

18 Herstellen van een breuk in de riolering - Ommegangstraat 77 - gunnings- en lastvoorwaarden - gunning volgens de procedure aanvaarde factuur voor een bedrag van 452,10 euro (exclusief BTW).

Herstellen van een breuk in de riolering - Beselarestraat 15 - gunnings- en lastvoorwaarden - gunning volgens de procedure aanvaarde factuur voor een bedrag van 1.925,64 euro (exclusief BTW).

Goedgekeurd

19 Herstellen van een breuk in de riolering - Beselarestraat 15 - gunnings- en lastvoorwaarden - gunning volgens de procedure aanvaarde factuur voor een bedrag van 1.925,64 euro (exclusief BTW).

Bebossingsvergunning.

Goedgekeurd

20 Bebossingsvergunning.
Bebossingsvergunning.

Schadebestek 2022-003 - Magdalenastraat 14 - schade rode paal.

Goedgekeurd

21 Schadebestek 2022-003 - Magdalenastraat 14 - schade rode paal.

Schadebestek 2022-004 - Hoogweg 52 - schade gracht.

Goedgekeurd

22 Schadebestek 2022-004 - Hoogweg 52 - schade gracht.

Proximus - werken op openbaar domein - Veldstraat - JMS 484339.

Goedgekeurd

23 Proximus - werken op openbaar domein - Veldstraat - JMS 484339.

De Pionier - Ontwerp en bouw van een mezzaninevloer in de bestaande polyvalente ruimte (zaal D) in het sportcomplex "De Pionier" te Wervik door middel van een design & build - aanvangsdatum - wijziging.

Goedgekeurd

24 De Pionier - Ontwerp en bouw van een mezzaninevloer in de bestaande polyvalente ruimte (zaal D) in het sportcomplex "De Pionier" te Wervik door middel van een design & build - aanvangsdatum - wijziging.
De Pionier - Ontwerp en bouw van een mezzaninevloer in de bestaande polyvalente ruimte (zaal D) in het sportcomplex "De Pionier" te Wervik door middel van een design & build - aanvangsdatum - wijziging.

Uitvoering van de herconditionering van de HVAC en sanitaire installatie in het sportcentrum de Pionier - aanvangsdatum - wijziging.

Goedgekeurd

25 Uitvoering van de herconditionering van de HVAC en sanitaire installatie in het sportcentrum de Pionier - aanvangsdatum - wijziging.
Uitvoering van de herconditionering van de HVAC en sanitaire installatie in het sportcentrum de Pionier - aanvangsdatum - wijziging.

Realisatie van een nieuwe groene speelruimte in de Kloosterstraat 9 te Geluwe (voormalig Berkenhof) - goedkeuring voorlopige oplevering en gedeeltelijke vrijgave borg.

Goedgekeurd

26 Realisatie van een nieuwe groene speelruimte in de Kloosterstraat 9 te Geluwe (voormalig Berkenhof) - goedkeuring voorlopige oplevering en gedeeltelijke vrijgave borg.
Realisatie van een nieuwe groene speelruimte in de Kloosterstraat 9 te Geluwe (voormalig Berkenhof) - goedkeuring voorlopige oplevering en gedeeltelijke vrijgave borg.

Realisatie van een nieuwe groene speelruimte in de Kloosterstraat 9 te Geluwe (voormalig Berkenhof) - goedkeuring verrekening 1 - fundering inkom.

Goedgekeurd

27 Realisatie van een nieuwe groene speelruimte in de Kloosterstraat 9 te Geluwe (voormalig Berkenhof) - goedkeuring verrekening 1 - fundering inkom.
Realisatie van een nieuwe groene speelruimte in de Kloosterstraat 9 te Geluwe (voormalig Berkenhof) - goedkeuring verrekening 1 - fundering inkom.

Realisatie van een nieuwe groene speelruimte in de Kloosterstraat 9 te Geluwe (voormalig Berkenhof) - Goedkeuring verrekening 2 - Divers (boombescherming tijdens werken).

Goedgekeurd

28 Realisatie van een nieuwe groene speelruimte in de Kloosterstraat 9 te Geluwe (voormalig Berkenhof) - Goedkeuring verrekening 2 - Divers (boombescherming tijdens werken).
Realisatie van een nieuwe groene speelruimte in de Kloosterstraat 9 te Geluwe (voormalig Berkenhof) - Goedkeuring verrekening 2 - Divers (boombescherming tijdens werken).

Realisatie van een nieuwe groene speelruimte in de Kloosterstraat 9 te Geluwe (voormalig Berkenhof) - goedkeuring verrekening 3 - aanpassen plantvak chiro voor betere doorgang achteraan.

Goedgekeurd

29 Realisatie van een nieuwe groene speelruimte in de Kloosterstraat 9 te Geluwe (voormalig Berkenhof) - goedkeuring verrekening 3 - aanpassen plantvak chiro voor betere doorgang achteraan.
Realisatie van een nieuwe groene speelruimte in de Kloosterstraat 9 te Geluwe (voormalig Berkenhof) - goedkeuring verrekening 3 - aanpassen plantvak chiro voor betere doorgang achteraan.

Realisatie van een nieuwe groene speelruimte in de Kloosterstraat 9 te Geluwe (voormalig Berkenhof) - goedkeuring vorderingsstaat 2 - 17/11/2021 tem oplevering 21/12/2021.

Goedgekeurd

30 Realisatie van een nieuwe groene speelruimte in de Kloosterstraat 9 te Geluwe (voormalig Berkenhof) - goedkeuring vorderingsstaat 2 - 17/11/2021 tem oplevering 21/12/2021.
Realisatie van een nieuwe groene speelruimte in de Kloosterstraat 9 te Geluwe (voormalig Berkenhof) - goedkeuring vorderingsstaat 2 - 17/11/2021 tem oplevering 21/12/2021.

Realisatie van een nieuwe groene speelruimte in de Kloosterstraat 9 te Geluwe (voormalig Berkenhof) - goedkeuring vorderingsstaat 3 - verrekeningen bij VO 21/12/2021.

Goedgekeurd

31 Realisatie van een nieuwe groene speelruimte in de Kloosterstraat 9 te Geluwe (voormalig Berkenhof) - goedkeuring vorderingsstaat 3 - verrekeningen bij VO 21/12/2021.
Realisatie van een nieuwe groene speelruimte in de Kloosterstraat 9 te Geluwe (voormalig Berkenhof) - goedkeuring vorderingsstaat 3 - verrekeningen bij VO 21/12/2021.

Vraag brandweer - vraag tot het voorbehouden van 6 tot 8 parkeerplaatsen op het openbaar domein ter hoogte van de brandweerkazerne.

Niet goedgekeurd

32 Vraag brandweer - vraag tot het voorbehouden van 6 tot 8 parkeerplaatsen op het openbaar domein ter hoogte van de brandweerkazerne.

Tijdelijke politieverordening op het verkeer naar aanleiding van stopplaats na rondrit Old Timerwagens op zaterdag 5 februari 2022 - goedkeuring.

Goedgekeurd

33 Tijdelijke politieverordening op het verkeer naar aanleiding van stopplaats na rondrit Old Timerwagens op zaterdag 5 februari 2022 - goedkeuring.

Tijdelijke politieverordening op het verkeer naar aanleiding van buurtfeest Ooievaarsstraat op zaterdag 5 februari 2022 - goedkeuring.

Goedgekeurd

34 Tijdelijke politieverordening op het verkeer naar aanleiding van buurtfeest Ooievaarsstraat op zaterdag 5 februari 2022 - goedkeuring.

Aanvraag bepijlen Klaverbladloop op grondgebied Geluwe.

Goedgekeurd

35 Aanvraag bepijlen Klaverbladloop op grondgebied Geluwe.

Omgevingsloket - 2021/ 202 - verbouwen hoeve - Wolvenstraat 15 - gunstig advies beroep.

Goedgekeurd

36 Omgevingsloket - 2021/ 202 - verbouwen hoeve - Wolvenstraat 15 - gunstig advies beroep.

Omgevingsloket – 2022/9 - voor het exploiteren van een schrijnwerkerij gelegen in de Robert Klingstraat 19 ;

Kennisneming

37 Omgevingsloket – 2022/9 - voor het exploiteren van een schrijnwerkerij gelegen in de Robert Klingstraat 19 ;
Omgevingsloket – 2022/9 - voor het exploiteren van een schrijnwerkerij gelegen in de Robert Klingstraat 19

Huisnummering - Oude Beselarestraat - 2019/253 - rechtzetting.

Goedgekeurd

38 Huisnummering - Oude Beselarestraat - 2019/253 - rechtzetting.

Huisnummering Ten Brielenlaan 1, 1A en 1B.

Goedgekeurd

39 Huisnummering Ten Brielenlaan 1, 1A en 1B.

Teruggave borg - Calvariestraat 20 - 2020-85.

Goedgekeurd

40 Teruggave borg - Calvariestraat 20 - 2020-85.

Teruggave borg - Wolvenstraat 17

Goedgekeurd

41 Teruggave borg - Wolvenstraat 17

Teruggave borg - Oude Beselarestraat 181.

Goedgekeurd

42 Teruggave borg - Oude Beselarestraat 181.

Teruggave borg - Kruisekestraat 525.

Goedgekeurd

43 Teruggave borg - Kruisekestraat 525.
Teruggave borg - Kruisekestraat 525.

Teruggave borg - Pollepelstraat 12.

Goedgekeurd

44 Teruggave borg - Pollepelstraat 12.

Kennisgave indexatie belastbaar loon premies.

Kennisneming

45 Kennisgave indexatie belastbaar loon premies.

Projectsteun ontwikkelingssamenwerking - advies WOS dossier Les Amis de Warang.

Goedgekeurd

46 Projectsteun ontwikkelingssamenwerking - advies WOS dossier Les Amis de Warang.

Gewestelijke sportwerking: afrekening 2020 en 2021 en budgettering 2022

Kennisneming

47 Gewestelijke sportwerking: afrekening 2020 en 2021 en budgettering 2022

Agenda (activiteiten en uitnodigingen) - .24/01 - 06/02/2022.

Kennisneming

48 Agenda (activiteiten en uitnodigingen) - .24/01 - 06/02/2022.
Agenda (activiteiten en uitnodigingen) - .24/01 - 06/02/2022.

Organisatie evenement - 05/02/2022 - Straatfeest - Ooievaarstraat.

Goedgekeurd

49 Organisatie evenement - 05/02/2022 - Straatfeest - Ooievaarstraat.
Organisatie evenement - 05/02/2022 - Straatfeest - Ooievaarstraat.

Doortocht Gent-Wevelgem 27/03/2022 - vraag organisatie Gent-Wevelgem tot opmaak politiereglement in verband met (commerciële) activiteiten.

Goedgekeurd

50 Doortocht Gent-Wevelgem 27/03/2022 - vraag organisatie Gent-Wevelgem tot opmaak politiereglement in verband met (commerciële) activiteiten.
Doortocht Gent-Wevelgem 27/03/2022 - vraag organisatie tot opmaak politiereglement in verband met (commerciële) activiteiten.

Zomerkermis - overname standplaats "Tir New City"..

Goedgekeurd

51 Zomerkermis - overname standplaats "Tir New City"..
Zomerkermis - overname standplaats "Tir New City"..

Lentekermis - overname standplaats "Tir New City".

Goedgekeurd

52 Lentekermis - overname standplaats "Tir New City".
Lentekermis - overname standplaats "Tir New City" .

Zomerkermis - overname standplaats kindermolen "Bambi"..

Goedgekeurd

53 Zomerkermis - overname standplaats kindermolen "Bambi"..
Zomerkermis - overname standplaats kindermolen "Bambi" .

Lentekermis - overname standplaats autoscooter "Bruggeman"..

Goedgekeurd

54 Lentekermis - overname standplaats autoscooter "Bruggeman"..
Lentekermis - overname standplaats autoscooter "Bruggeman".

Decospan Triatlon Menen - bedanking & triatlon 2022 - organisatie overlegmoment.

Goedgekeurd

55 Decospan Triatlon Menen - bedanking & triatlon 2022 - organisatie overlegmoment.

Voorstel herlocalisatie markt en kermis tijdens de heraanleg van de Steenakker - principieel akkoord.

Goedgekeurd

56 Voorstel herlocalisatie markt en kermis tijdens de heraanleg van de Steenakker - principieel akkoord.

Bijeenkomst oud-leden Chiro 1960-1980 - vraag om tussenkomst.

Niet goedgekeurd

57 Bijeenkomst oud-leden Chiro 1960-1980 - vraag om tussenkomst.
Bijeenkomst oud-leden Chiro 1960-1980 - vraag om tussenkomst.

Verlenging samenwerking met Osio (2022)

Goedgekeurd

58 Verlenging samenwerking met Osio (2022)
We kennen reeds een jarenlange, positieve samenwerking met deze partner. De dienst OSiO, Ouders Steunen in Opvoeden, is stilaan uitgegroeid tot een kernpartner in vele Huizen van het Kind, met een aanbod dat aansluit bij de domeinen: ouderschap en opvoedingsondersteuning, sociale cohésie en geestelijk welbevinden.

<>1 Proces-verbaal van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 17 januari 2022.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>2 Cadeaubons voor vrijwilligers.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>3 Aanpassen rechtspositieregeling personeel lokaal bestuur Wervik - aanvulling artikel 239 in verband met premies en geschenkcheques.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>4 Arbeidsongeval van een werknemer van stad Wervik dd. 8 augustus 2021 - genezing zonder restletsel - consolidatie 18 januari 2022.

Pdf-versie
Kennisneming

<>5 Gemeentepersoneel - vacantverklaring via aanwerving van twee voltijdse contractuele betrekkingen administratief medewerk(st)er C1-C3 (burgerzaken en huisvesting) + aanleg van een werfreserve.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>6 Gemeentepersoneel - aanwerving van een deeltijds administratief medewerkster burgerzaken (18/38) voor de periode van 01 februari 2022 tot en met 15 april 2022.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>7 Gemeentepersoneel - bevordering tot voltijds contractueel technicus gebouwen - schilder (D4).

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>8 Rondvraag digitale transformatie Zuid-West-Vlaanderen.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>9 Uitbreiding glasvezelnetwerk - Home Gryson.

Uitbreiding glasvezelnetwerk - Home Gryson.
Uitbreiding glasvezelnetwerk - Home Gryson.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>10 Toekenning dertigjarige columbariumconcessie op de parkbegraafplaats.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>11 Kennisname huwelijken maand februari.

Kennisname huwelijken maand februari.
Kennisname huwelijken maand februari.
Pdf-versie
Kennisneming

<>12 Bestelaanvragen.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>13 Invorderingsstaten.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>14 Vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het kohier betreffende de belasting op het parkeren van motorvoertuigen op de openbare weg of de plaatsen gelijkgesteld aan de openbare weg (deel 11). Totaal bedrag : € 1.230,00.

Vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het kohier betreffende de belasting op het parkeren van motorvoertuigen op de openbare weg of de plaatsen gelijkgesteld aan de openbare weg (deel 11). Totaal bedrag : € 1.230,00.
Vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het kohier betreffende de belasting op het parkeren van motorvoertuigen op de openbare weg of de plaatsen gelijkgesteld aan de openbare weg (deel 11). Totaal bedrag : € 1.230,00.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>15 Aanrekeningenlijsten.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>16 Leveren en plaatsen van een evenementenkast voor de site Berkenhof te Geluwe - goedkeuring vorderingsstaat 1.

Leveren en plaatsen van een evenementenkast voor de site Berkenhof te Geluwe - goedkeuring vorderingsstaat 1.
Leveren en plaatsen van een evenementenkast voor de site Berkenhof te Geluwe - goedkeuring vorderingsstaat 1.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>17 Leveren en plaatsen van een evenementenkast voor de site Berkenhof te Geluwe - goedkeuring voorlopige oplevering.

Leveren en plaatsen van een evenementenkast voor de site Berkenhof te Geluwe - goedkeuring voorlopige oplevering.
Leveren en plaatsen van een evenementenkast voor de site Berkenhof te Geluwe - goedkeuring voorlopige oplevering.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>18 Herstellen van een breuk in de riolering - Ommegangstraat 77 - gunnings- en lastvoorwaarden - gunning volgens de procedure aanvaarde factuur voor een bedrag van 452,10 euro (exclusief BTW).

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>19 Herstellen van een breuk in de riolering - Beselarestraat 15 - gunnings- en lastvoorwaarden - gunning volgens de procedure aanvaarde factuur voor een bedrag van 1.925,64 euro (exclusief BTW).

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>20 Bebossingsvergunning.

Bebossingsvergunning.
Bebossingsvergunning.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>21 Schadebestek 2022-003 - Magdalenastraat 14 - schade rode paal.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>22 Schadebestek 2022-004 - Hoogweg 52 - schade gracht.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>23 Proximus - werken op openbaar domein - Veldstraat - JMS 484339.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>24 De Pionier - Ontwerp en bouw van een mezzaninevloer in de bestaande polyvalente ruimte (zaal D) in het sportcomplex "De Pionier" te Wervik door middel van een design & build - aanvangsdatum - wijziging.

De Pionier - Ontwerp en bouw van een mezzaninevloer in de bestaande polyvalente ruimte (zaal D) in het sportcomplex "De Pionier" te Wervik door middel van een design & build - aanvangsdatum - wijziging.
De Pionier - Ontwerp en bouw van een mezzaninevloer in de bestaande polyvalente ruimte (zaal D) in het sportcomplex "De Pionier" te Wervik door middel van een design & build - aanvangsdatum - wijziging.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>25 Uitvoering van de herconditionering van de HVAC en sanitaire installatie in het sportcentrum de Pionier - aanvangsdatum - wijziging.

Uitvoering van de herconditionering van de HVAC en sanitaire installatie in het sportcentrum de Pionier - aanvangsdatum - wijziging.
Uitvoering van de herconditionering van de HVAC en sanitaire installatie in het sportcentrum de Pionier - aanvangsdatum - wijziging.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>26 Realisatie van een nieuwe groene speelruimte in de Kloosterstraat 9 te Geluwe (voormalig Berkenhof) - goedkeuring voorlopige oplevering en gedeeltelijke vrijgave borg.

Realisatie van een nieuwe groene speelruimte in de Kloosterstraat 9 te Geluwe (voormalig Berkenhof) - goedkeuring voorlopige oplevering en gedeeltelijke vrijgave borg.
Realisatie van een nieuwe groene speelruimte in de Kloosterstraat 9 te Geluwe (voormalig Berkenhof) - goedkeuring voorlopige oplevering en gedeeltelijke vrijgave borg.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>27 Realisatie van een nieuwe groene speelruimte in de Kloosterstraat 9 te Geluwe (voormalig Berkenhof) - goedkeuring verrekening 1 - fundering inkom.

Realisatie van een nieuwe groene speelruimte in de Kloosterstraat 9 te Geluwe (voormalig Berkenhof) - goedkeuring verrekening 1 - fundering inkom.
Realisatie van een nieuwe groene speelruimte in de Kloosterstraat 9 te Geluwe (voormalig Berkenhof) - goedkeuring verrekening 1 - fundering inkom.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>28 Realisatie van een nieuwe groene speelruimte in de Kloosterstraat 9 te Geluwe (voormalig Berkenhof) - Goedkeuring verrekening 2 - Divers (boombescherming tijdens werken).

Realisatie van een nieuwe groene speelruimte in de Kloosterstraat 9 te Geluwe (voormalig Berkenhof) - Goedkeuring verrekening 2 - Divers (boombescherming tijdens werken).
Realisatie van een nieuwe groene speelruimte in de Kloosterstraat 9 te Geluwe (voormalig Berkenhof) - Goedkeuring verrekening 2 - Divers (boombescherming tijdens werken).
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>29 Realisatie van een nieuwe groene speelruimte in de Kloosterstraat 9 te Geluwe (voormalig Berkenhof) - goedkeuring verrekening 3 - aanpassen plantvak chiro voor betere doorgang achteraan.

Realisatie van een nieuwe groene speelruimte in de Kloosterstraat 9 te Geluwe (voormalig Berkenhof) - goedkeuring verrekening 3 - aanpassen plantvak chiro voor betere doorgang achteraan.
Realisatie van een nieuwe groene speelruimte in de Kloosterstraat 9 te Geluwe (voormalig Berkenhof) - goedkeuring verrekening 3 - aanpassen plantvak chiro voor betere doorgang achteraan.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>30 Realisatie van een nieuwe groene speelruimte in de Kloosterstraat 9 te Geluwe (voormalig Berkenhof) - goedkeuring vorderingsstaat 2 - 17/11/2021 tem oplevering 21/12/2021.

Realisatie van een nieuwe groene speelruimte in de Kloosterstraat 9 te Geluwe (voormalig Berkenhof) - goedkeuring vorderingsstaat 2 - 17/11/2021 tem oplevering 21/12/2021.
Realisatie van een nieuwe groene speelruimte in de Kloosterstraat 9 te Geluwe (voormalig Berkenhof) - goedkeuring vorderingsstaat 2 - 17/11/2021 tem oplevering 21/12/2021.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>31 Realisatie van een nieuwe groene speelruimte in de Kloosterstraat 9 te Geluwe (voormalig Berkenhof) - goedkeuring vorderingsstaat 3 - verrekeningen bij VO 21/12/2021.

Realisatie van een nieuwe groene speelruimte in de Kloosterstraat 9 te Geluwe (voormalig Berkenhof) - goedkeuring vorderingsstaat 3 - verrekeningen bij VO 21/12/2021.
Realisatie van een nieuwe groene speelruimte in de Kloosterstraat 9 te Geluwe (voormalig Berkenhof) - goedkeuring vorderingsstaat 3 - verrekeningen bij VO 21/12/2021.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>32 Vraag brandweer - vraag tot het voorbehouden van 6 tot 8 parkeerplaatsen op het openbaar domein ter hoogte van de brandweerkazerne.

Pdf-versie
Niet goedgekeurd

<>33 Tijdelijke politieverordening op het verkeer naar aanleiding van stopplaats na rondrit Old Timerwagens op zaterdag 5 februari 2022 - goedkeuring.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>34 Tijdelijke politieverordening op het verkeer naar aanleiding van buurtfeest Ooievaarsstraat op zaterdag 5 februari 2022 - goedkeuring.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>35 Aanvraag bepijlen Klaverbladloop op grondgebied Geluwe.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>36 Omgevingsloket - 2021/ 202 - verbouwen hoeve - Wolvenstraat 15 - gunstig advies beroep.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>37 Omgevingsloket – 2022/9 - voor het exploiteren van een schrijnwerkerij gelegen in de Robert Klingstraat 19 ;

Omgevingsloket – 2022/9 - voor het exploiteren van een schrijnwerkerij gelegen in de Robert Klingstraat 19
Omgevingsloket – 2022/9 - voor het exploiteren van een schrijnwerkerij gelegen in de Robert Klingstraat 19
Pdf-versie
Kennisneming

<>38 Huisnummering - Oude Beselarestraat - 2019/253 - rechtzetting.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>39 Huisnummering Ten Brielenlaan 1, 1A en 1B.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>40 Teruggave borg - Calvariestraat 20 - 2020-85.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>41 Teruggave borg - Wolvenstraat 17

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>42 Teruggave borg - Oude Beselarestraat 181.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>43 Teruggave borg - Kruisekestraat 525.

Teruggave borg - Kruisekestraat 525.
Teruggave borg - Kruisekestraat 525.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>44 Teruggave borg - Pollepelstraat 12.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>45 Kennisgave indexatie belastbaar loon premies.

Pdf-versie
Kennisneming

<>46 Projectsteun ontwikkelingssamenwerking - advies WOS dossier Les Amis de Warang.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>47 Gewestelijke sportwerking: afrekening 2020 en 2021 en budgettering 2022

Pdf-versie
Kennisneming

<>48 Agenda (activiteiten en uitnodigingen) - .24/01 - 06/02/2022.

Agenda (activiteiten en uitnodigingen) - .24/01 - 06/02/2022.
Agenda (activiteiten en uitnodigingen) - .24/01 - 06/02/2022.
Pdf-versie
Kennisneming

<>49 Organisatie evenement - 05/02/2022 - Straatfeest - Ooievaarstraat.

Organisatie evenement - 05/02/2022 - Straatfeest - Ooievaarstraat.
Organisatie evenement - 05/02/2022 - Straatfeest - Ooievaarstraat.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>50 Doortocht Gent-Wevelgem 27/03/2022 - vraag organisatie Gent-Wevelgem tot opmaak politiereglement in verband met (commerciële) activiteiten.

Doortocht Gent-Wevelgem 27/03/2022 - vraag organisatie tot opmaak politiereglement in verband met (commerciële) activiteiten.
Doortocht Gent-Wevelgem 27/03/2022 - vraag organisatie tot opmaak politiereglement in verband met (commerciële) activiteiten.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>51 Zomerkermis - overname standplaats "Tir New City"..

Zomerkermis - overname standplaats "Tir New City"..
Zomerkermis - overname standplaats "Tir New City"..
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>52 Lentekermis - overname standplaats "Tir New City".

Lentekermis - overname standplaats "Tir New City" .
Lentekermis - overname standplaats "Tir New City" .
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>53 Zomerkermis - overname standplaats kindermolen "Bambi"..

Zomerkermis - overname standplaats kindermolen "Bambi" .
Zomerkermis - overname standplaats kindermolen "Bambi" .
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>54 Lentekermis - overname standplaats autoscooter "Bruggeman"..

Lentekermis - overname standplaats autoscooter "Bruggeman".
Lentekermis - overname standplaats autoscooter "Bruggeman".
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>55 Decospan Triatlon Menen - bedanking & triatlon 2022 - organisatie overlegmoment.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>56 Voorstel herlocalisatie markt en kermis tijdens de heraanleg van de Steenakker - principieel akkoord.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>57 Bijeenkomst oud-leden Chiro 1960-1980 - vraag om tussenkomst.

Bijeenkomst oud-leden Chiro 1960-1980 - vraag om tussenkomst.
Bijeenkomst oud-leden Chiro 1960-1980 - vraag om tussenkomst.
Pdf-versie
Niet goedgekeurd

<>58 Verlenging samenwerking met Osio (2022)

We kennen reeds een jarenlange, positieve samenwerking met deze partner. De dienst OSiO, Ouders Steunen in Opvoeden, is stilaan uitgegroeid tot een kernpartner in vele Huizen van het Kind, met een aanbod dat aansluit bij de domeinen: ouderschap en opvoedingsondersteuning, sociale cohésie en geestelijk welbevinden.
We kennen reeds een jarenlange, positieve samenwerking met deze partner. De dienst OSiO, Ouders Steunen in Opvoeden, is stilaan uitgegroeid tot een kernpartner in vele Huizen van het Kind, met een aanbod dat aansluit bij de domeinen: ouderschap en opvoedingsondersteuning, sociale cohésie en geestelijk welbevinden.
Pdf-versie
Goedgekeurd