Gemeente Wervik

College van burgemeester en schepenen Gemeente Wervik

College van burgemeester en schepenen Gemeente Wervik

Besluitenlijst van College van burgemeester en schepenen Gemeente Wervik, zitting van 23 mei 2022, 15:00 uur.

Pdf-versie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 23 MEI 2022

De voorzitter opent de vergadering om 15.00 uur.
Locatie: Schepenzaal Home Gryson

Proces-verbaal van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 16 mei 2022.

Goedgekeurd

1 Proces-verbaal van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 16 mei 2022.

Ambtshalve schrapping van een persoon die de woning verlaten heeft.

Goedgekeurd

2 Ambtshalve schrapping van een persoon die de woning verlaten heeft.

Toekenning heraankoop dertigjarige vervallen grondconcessie van de begraafplaats van Wervik.

Goedgekeurd

3 Toekenning heraankoop dertigjarige vervallen grondconcessie van de begraafplaats van Wervik.

Toekenning gratis hernieuwing vijftigjarige vervallen grondconcessie op de begraafplaats van Wervik (Wet 20/07/1971).

Goedgekeurd

4 Toekenning gratis hernieuwing vijftigjarige vervallen grondconcessie op de begraafplaats van Wervik (Wet 20/07/1971).

Toekenning dertigjarige grondconcessie met grafkelder voor twee personen op de parkbegraafplaats.

Goedgekeurd

5 Toekenning dertigjarige grondconcessie met grafkelder voor twee personen op de parkbegraafplaats.

Toekenning verlenging vijftigjarige grondconcessie op de begraafplaats van Geluwe.

Goedgekeurd

6 Toekenning verlenging vijftigjarige grondconcessie op de begraafplaats van Geluwe.

Toekenning dertigjarige columbariumconcessie op de parkbegraafplaats.

Goedgekeurd

7 Toekenning dertigjarige columbariumconcessie op de parkbegraafplaats.

Toekenning dertigjarige concessie urnenveld op het kerkhof Geluwe.

Goedgekeurd

8 Toekenning dertigjarige concessie urnenveld op het kerkhof Geluwe.

Kennisname huwelijken maand juni 2022.

Kennisneming

9 Kennisname huwelijken maand juni 2022.

Aankoop en levering van nieuwe terreinwagen type “pick-up 4x4” voor ongediertebestrijding op het grondgebied van stad Wervik. Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's. Procedure: onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. Raming opdracht: € 35 000 excl. btw.

Goedgekeurd

10 Aankoop en levering van nieuwe terreinwagen type “pick-up 4x4” voor ongediertebestrijding op het grondgebied van stad Wervik. Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's. Procedure: onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. Raming opdracht: € 35 000 excl. btw.

Bestelaanvragen.

Goedgekeurd

11 Bestelaanvragen.

Invorderingsstaten.

Goedgekeurd

12 Invorderingsstaten.

Vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het kohier betreffende de belasting op het parkeren van motorvoertuigen op de openbare weg of de plaatsen gelijkgesteld aan de openbare weg. Totaal bedrag: € 900,00.

Goedgekeurd

13 Vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het kohier betreffende de belasting op het parkeren van motorvoertuigen op de openbare weg of de plaatsen gelijkgesteld aan de openbare weg. Totaal bedrag: € 900,00.

Vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het kohier betreffende de belasting op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken – aanslagjaar 2021.

Goedgekeurd

14 Vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het kohier betreffende de belasting op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken – aanslagjaar 2021.

Aanrekeningenlijsten.

Goedgekeurd

15 Aanrekeningenlijsten.

Toekenning drankvergunning aan een horecauitbater.

Goedgekeurd

16 Toekenning drankvergunning aan een horecauitbater.

Aanvraag toelating kermisbraderie Geluwe - 16-18 juni 2022.

Goedgekeurd

17 Aanvraag toelating kermisbraderie Geluwe - 16-18 juni 2022.

Toekenning drankvergunning aan een horecauitbater.

Goedgekeurd

18 Toekenning drankvergunning aan een horecauitbater.

Fluvius - Gemeenschapscentrum Geluwe Wervikstraat - openbare verlichting - gunning.

Goedgekeurd

19 Fluvius - Gemeenschapscentrum Geluwe Wervikstraat - openbare verlichting - gunning.

Ontruimen begraafplaats Geluwe - gunning.

Goedgekeurd

20 Ontruimen begraafplaats Geluwe - gunning.

Raamcontract voor het aanstellen van een studiebureau technieken voor de openbare gebouwen op het grondgebied Stad Wervik - goedkeuring afroep 1 - GEB014/012 - d'Arke - stookplaatsrenovatie (periode start tem eind februari).

Goedgekeurd

21 Raamcontract voor het aanstellen van een studiebureau technieken voor de openbare gebouwen op het grondgebied Stad Wervik - goedkeuring afroep 1 - GEB014/012 - d'Arke - stookplaatsrenovatie (periode start tem eind februari).

Raamcontract voor het aanstellen van een studiebureau technieken voor de openbare gebouwen op het grondgebied Stad Wervik - goedkeuring afroep 2 - GEB110/002 - De Bilck - stookplaatsrenovatie (periode start tem eind februari).

Goedgekeurd

22 Raamcontract voor het aanstellen van een studiebureau technieken voor de openbare gebouwen op het grondgebied Stad Wervik - goedkeuring afroep 2 - GEB110/002 - De Bilck - stookplaatsrenovatie (periode start tem eind februari).

Raamcontract voor het aanstellen van een studiebureau technieken voor de openbare gebouwen op het grondgebied Stad Wervik - goedkeuring afroep 3 - GEB009/003 - brandweer Wervik - stookplaatsrenovatie (periode start tem eind februari).

Goedgekeurd

23 Raamcontract voor het aanstellen van een studiebureau technieken voor de openbare gebouwen op het grondgebied Stad Wervik - goedkeuring afroep 3 - GEB009/003 - brandweer Wervik - stookplaatsrenovatie (periode start tem eind februari).

De Watergroep - Tuinwijk - renovatiewerken Ter Linde - netaanpassing nieuwe brandkraan - offerte.

Goedgekeurd

24 De Watergroep - Tuinwijk - renovatiewerken Ter Linde - netaanpassing nieuwe brandkraan - offerte.

Fluvius - Tuinwijk - renovatiewerken Ter Linde - aanpassen bestaande openbare verlichting - dossiernr. 366872 - offerte.

Goedgekeurd

25 Fluvius - Tuinwijk - renovatiewerken Ter Linde - aanpassen bestaande openbare verlichting - dossiernr. 366872 - offerte.

Steenakker - archeologisch vervolgonderzoek in de vorm van een opgraving - factuur 1.

Goedgekeurd

26 Steenakker - archeologisch vervolgonderzoek in de vorm van een opgraving - factuur 1.

Vernieuwen beplanking molenkot Kruisekemolen - verrekening 1.

Goedgekeurd

27 Vernieuwen beplanking molenkot Kruisekemolen - verrekening 1.

Rode Kruis - Leveren en plaatsen van een ketel met toebehoren - vorderingsstaat 1.

Goedgekeurd

28 Rode Kruis - Leveren en plaatsen van een ketel met toebehoren - vorderingsstaat 1.

GC Geluwe - archeologisch vervolgonderzoek in de vorm van een opgraving - fase 2 - factuur 1.

Goedgekeurd

29 GC Geluwe - archeologisch vervolgonderzoek in de vorm van een opgraving - fase 2 - factuur 1.

Groenonderhoud door sociale tewerkstelling - 2022 - factuur 1 - april 2022.

Goedgekeurd

30 Groenonderhoud door sociale tewerkstelling - 2022 - factuur 1 - april 2022.

Aanstellen van een ontwerper voor de uitbreidingen en renovatie van de sporthal "Ter Linde" - ereloonnota 2.

Goedgekeurd

31 Aanstellen van een ontwerper voor de uitbreidingen en renovatie van de sporthal "Ter Linde" - ereloonnota 2.

Ontharding Westmolenstraat - ondersteuning Leiedal - factuur 2.

Goedgekeurd

32 Ontharding Westmolenstraat - ondersteuning Leiedal - factuur 2.

Vernieuwen beplanking molenkot Kruisekemolen - voorlopige oplevering.

Goedgekeurd

33 Vernieuwen beplanking molenkot Kruisekemolen - voorlopige oplevering.

Restauratiewerken wieken Houten Molen - definitieve oplevering.

Goedgekeurd

34 Restauratiewerken wieken Houten Molen - definitieve oplevering.

Restauratiewerken wieken Briekenmolen - definitieve oplevering.

Goedgekeurd

35 Restauratiewerken wieken Briekenmolen - definitieve oplevering.

Uitvoering van de herconditionering van de HVAC en sanitaire installatie in het sportcentrum de Pionier - vorderingsstaat 1.

Goedgekeurd

36 Uitvoering van de herconditionering van de HVAC en sanitaire installatie in het sportcentrum de Pionier - vorderingsstaat 1.

Rioolaansluiting - Geluwesesteenweg 29.

Goedgekeurd

37 Rioolaansluiting - Geluwesesteenweg 29.

Goedkeuring installeren speelstraat Christuslaan.

Goedgekeurd

38 Goedkeuring installeren speelstraat Christuslaan.

Tijdelijke politieverordening - Camping De Balokken - 25/05-29/05/2022.

Goedgekeurd

39 Tijdelijke politieverordening - Camping De Balokken - 25/05-29/05/2022.

Tijdelijke politieverordening - Rommelmarkt 't Oud Park - 05/06/2022.

Goedgekeurd

40 Tijdelijke politieverordening - Rommelmarkt 't Oud Park - 05/06/2022.

Tijdelijke politieverordening - Rommelmarkt Laag Vlaanderen - 18/09/2022.

Goedgekeurd

41 Tijdelijke politieverordening - Rommelmarkt Laag Vlaanderen - 18/09/2022.

Aanvraag goedkeuring doortocht met bepijling Lenterit "tussen Deule en Leie" 24 mei 2022.

Goedgekeurd

42 Aanvraag goedkeuring doortocht met bepijling Lenterit "tussen Deule en Leie" 24 mei 2022.

Tijdelijke politieverordening - Stoet Jehan van d'Helle - 25 en 26 mei 2022.

Goedgekeurd

43 Tijdelijke politieverordening - Stoet Jehan van d'Helle - 25 en 26 mei 2022.

Tijdelijke politieverordening - Skullfest (Blue Angels MC) - 03-06 juni 2022.

Goedgekeurd

44 Tijdelijke politieverordening - Skullfest (Blue Angels MC) - 03-06 juni 2022.

Handhaving - Opname bouwovertreding Hoogweg 46 in het vergunningenregister.

Goedgekeurd

45 Handhaving - Opname bouwovertreding Hoogweg 46 in het vergunningenregister.

Omgevingsloket 2022/93 - het plaatsen van een dakkapel - Speiestraat 22 - vergunning.

Goedgekeurd

46 Omgevingsloket 2022/93 - het plaatsen van een dakkapel - Speiestraat 22 - vergunning.

Omgevingsloket 2022/66 - opbouwen boven garage bestaande rijwoning - Voorhoek 6 - vergunning.

Goedgekeurd

47 Omgevingsloket 2022/66 - opbouwen boven garage bestaande rijwoning - Voorhoek 6 - vergunning.

Omgevingsloket 2022/53 - het wijzigen van een vergunde carport tot garage - Kloosterstraat - vergunning.

Goedgekeurd

48 Omgevingsloket 2022/53 - het wijzigen van een vergunde carport tot garage - Kloosterstraat - vergunning.

Omgevingsloket 2022/32 - aanleg camperplaats - Kruisekestraat 296 - vergunning.

Goedgekeurd

49 Omgevingsloket 2022/32 - aanleg camperplaats - Kruisekestraat 296 - vergunning.

Omgevingsloket 2022/29 - het wijzigen van het reliëf van een weiland - Moeremaaistraat.

Niet goedgekeurd

50 Omgevingsloket 2022/29 - het wijzigen van het reliëf van een weiland - Moeremaaistraat.

Omgevingsloket 2022/48 - plaatsen carport met fietsenberging - Lindehofstraat 19 - vergunning.

Goedgekeurd

51 Omgevingsloket 2022/48 - plaatsen carport met fietsenberging - Lindehofstraat 19 - vergunning.

Omgevingsloket 2022/36 - inrichten van baby-wellnes - Dadizelestraat 29 - vergunning.

Goedgekeurd

52 Omgevingsloket 2022/36 - inrichten van baby-wellnes - Dadizelestraat 29 - vergunning.

Teruggave borg - Klijtbosstraat 23 - 2020-231.

Goedgekeurd

53 Teruggave borg - Klijtbosstraat 23 - 2020-231.

Teruggave borg - Ieperstraat 203 - 2020-253.

Goedgekeurd

54 Teruggave borg - Ieperstraat 203 - 2020-253.

Teruggave borg - Lindehofstraat 8 - 2021-311.

Goedgekeurd

55 Teruggave borg - Lindehofstraat 8 - 2021-311.

Duurzaamheid - Subsidiering groenblauwe parels en groenblauwe dooradering.

Kennisneming

56 Duurzaamheid - Subsidiering groenblauwe parels en groenblauwe dooradering.

Omgevingsloket 2022/33 - hernieuwing milieuvergunning Hoogweg 46 - weigering.

Goedgekeurd

57 Omgevingsloket 2022/33 - hernieuwing milieuvergunning Hoogweg 46 - weigering.

Problematiek risicogrond Sint-Maartensplein 6.

Goedgekeurd

58 Problematiek risicogrond Sint-Maartensplein 6.

Toelage kadervorming.

Goedgekeurd

59 Toelage kadervorming.

Aanvraag organisatie Skatecontest.

Goedgekeurd

60 Aanvraag organisatie Skatecontest.

Organisatie blokkot

Goedgekeurd

61 Organisatie blokkot

Skatepark GC Gilwe - aanpak en budgetwijziging.

Goedgekeurd

62 Skatepark GC Gilwe - aanpak en budgetwijziging.

Visie college van burgemeester en schepenen op vragen cultuurraad.

Goedgekeurd

63 Visie college van burgemeester en schepenen op vragen cultuurraad.

Brief i.v.m. multifunctioneel sportplein Kruiseke.

Goedgekeurd

64 Brief i.v.m. multifunctioneel sportplein Kruiseke.

Samenwerkingsvoorstel met steden Komen en Menen rond publiekszwemmen en schoolzwemmen.

Goedgekeurd

65 Samenwerkingsvoorstel met steden Komen en Menen rond publiekszwemmen en schoolzwemmen.

Agenda (activiteiten en uitnodigingen).

Kennisneming

66 Agenda (activiteiten en uitnodigingen).

Evenement - 28/05/22 - Oosthaven.

Goedgekeurd

67 Evenement - 28/05/22 - Oosthaven.

Uitnodiging en vraag tot schenken van aandenkens - RPR Gapersrit op 12 november 2022.

Goedgekeurd

68 Uitnodiging en vraag tot schenken van aandenkens - RPR Gapersrit op 12 november 2022.

Sparta Kruiseke - Vraag trofeeën dartstoernooi - 21/05/2022.

Goedgekeurd

69 Sparta Kruiseke - Vraag trofeeën dartstoernooi - 21/05/2022.

<>1 Proces-verbaal van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 16 mei 2022.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>2 Ambtshalve schrapping van een persoon die de woning verlaten heeft.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>3 Toekenning heraankoop dertigjarige vervallen grondconcessie van de begraafplaats van Wervik.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>4 Toekenning gratis hernieuwing vijftigjarige vervallen grondconcessie op de begraafplaats van Wervik (Wet 20/07/1971).

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>5 Toekenning dertigjarige grondconcessie met grafkelder voor twee personen op de parkbegraafplaats.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>6 Toekenning verlenging vijftigjarige grondconcessie op de begraafplaats van Geluwe.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>7 Toekenning dertigjarige columbariumconcessie op de parkbegraafplaats.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>8 Toekenning dertigjarige concessie urnenveld op het kerkhof Geluwe.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>9 Kennisname huwelijken maand juni 2022.

Pdf-versie
Kennisneming

<>10 Aankoop en levering van nieuwe terreinwagen type “pick-up 4x4” voor ongediertebestrijding op het grondgebied van stad Wervik. Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's. Procedure: onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. Raming opdracht: € 35 000 excl. btw.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>11 Bestelaanvragen.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>12 Invorderingsstaten.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>13 Vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het kohier betreffende de belasting op het parkeren van motorvoertuigen op de openbare weg of de plaatsen gelijkgesteld aan de openbare weg. Totaal bedrag: € 900,00.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>14 Vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het kohier betreffende de belasting op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken – aanslagjaar 2021.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>15 Aanrekeningenlijsten.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>16 Toekenning drankvergunning aan een horecauitbater.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>17 Aanvraag toelating kermisbraderie Geluwe - 16-18 juni 2022.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>18 Toekenning drankvergunning aan een horecauitbater.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>19 Fluvius - Gemeenschapscentrum Geluwe Wervikstraat - openbare verlichting - gunning.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>20 Ontruimen begraafplaats Geluwe - gunning.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>21 Raamcontract voor het aanstellen van een studiebureau technieken voor de openbare gebouwen op het grondgebied Stad Wervik - goedkeuring afroep 1 - GEB014/012 - d'Arke - stookplaatsrenovatie (periode start tem eind februari).

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>22 Raamcontract voor het aanstellen van een studiebureau technieken voor de openbare gebouwen op het grondgebied Stad Wervik - goedkeuring afroep 2 - GEB110/002 - De Bilck - stookplaatsrenovatie (periode start tem eind februari).

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>23 Raamcontract voor het aanstellen van een studiebureau technieken voor de openbare gebouwen op het grondgebied Stad Wervik - goedkeuring afroep 3 - GEB009/003 - brandweer Wervik - stookplaatsrenovatie (periode start tem eind februari).

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>24 De Watergroep - Tuinwijk - renovatiewerken Ter Linde - netaanpassing nieuwe brandkraan - offerte.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>25 Fluvius - Tuinwijk - renovatiewerken Ter Linde - aanpassen bestaande openbare verlichting - dossiernr. 366872 - offerte.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>26 Steenakker - archeologisch vervolgonderzoek in de vorm van een opgraving - factuur 1.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>27 Vernieuwen beplanking molenkot Kruisekemolen - verrekening 1.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>28 Rode Kruis - Leveren en plaatsen van een ketel met toebehoren - vorderingsstaat 1.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>29 GC Geluwe - archeologisch vervolgonderzoek in de vorm van een opgraving - fase 2 - factuur 1.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>30 Groenonderhoud door sociale tewerkstelling - 2022 - factuur 1 - april 2022.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>31 Aanstellen van een ontwerper voor de uitbreidingen en renovatie van de sporthal "Ter Linde" - ereloonnota 2.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>32 Ontharding Westmolenstraat - ondersteuning Leiedal - factuur 2.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>33 Vernieuwen beplanking molenkot Kruisekemolen - voorlopige oplevering.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>34 Restauratiewerken wieken Houten Molen - definitieve oplevering.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>35 Restauratiewerken wieken Briekenmolen - definitieve oplevering.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>36 Uitvoering van de herconditionering van de HVAC en sanitaire installatie in het sportcentrum de Pionier - vorderingsstaat 1.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>37 Rioolaansluiting - Geluwesesteenweg 29.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>38 Goedkeuring installeren speelstraat Christuslaan.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>39 Tijdelijke politieverordening - Camping De Balokken - 25/05-29/05/2022.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>40 Tijdelijke politieverordening - Rommelmarkt 't Oud Park - 05/06/2022.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>41 Tijdelijke politieverordening - Rommelmarkt Laag Vlaanderen - 18/09/2022.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>42 Aanvraag goedkeuring doortocht met bepijling Lenterit "tussen Deule en Leie" 24 mei 2022.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>43 Tijdelijke politieverordening - Stoet Jehan van d'Helle - 25 en 26 mei 2022.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>44 Tijdelijke politieverordening - Skullfest (Blue Angels MC) - 03-06 juni 2022.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>45 Handhaving - Opname bouwovertreding Hoogweg 46 in het vergunningenregister.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>46 Omgevingsloket 2022/93 - het plaatsen van een dakkapel - Speiestraat 22 - vergunning.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>47 Omgevingsloket 2022/66 - opbouwen boven garage bestaande rijwoning - Voorhoek 6 - vergunning.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>48 Omgevingsloket 2022/53 - het wijzigen van een vergunde carport tot garage - Kloosterstraat - vergunning.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>49 Omgevingsloket 2022/32 - aanleg camperplaats - Kruisekestraat 296 - vergunning.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>50 Omgevingsloket 2022/29 - het wijzigen van het reliëf van een weiland - Moeremaaistraat.

Pdf-versie
Niet goedgekeurd

<>51 Omgevingsloket 2022/48 - plaatsen carport met fietsenberging - Lindehofstraat 19 - vergunning.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>52 Omgevingsloket 2022/36 - inrichten van baby-wellnes - Dadizelestraat 29 - vergunning.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>53 Teruggave borg - Klijtbosstraat 23 - 2020-231.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>54 Teruggave borg - Ieperstraat 203 - 2020-253.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>55 Teruggave borg - Lindehofstraat 8 - 2021-311.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>56 Duurzaamheid - Subsidiering groenblauwe parels en groenblauwe dooradering.

Pdf-versie
Kennisneming

<>57 Omgevingsloket 2022/33 - hernieuwing milieuvergunning Hoogweg 46 - weigering.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>58 Problematiek risicogrond Sint-Maartensplein 6.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>59 Toelage kadervorming.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>60 Aanvraag organisatie Skatecontest.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>61 Organisatie blokkot

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>62 Skatepark GC Gilwe - aanpak en budgetwijziging.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>63 Visie college van burgemeester en schepenen op vragen cultuurraad.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>64 Brief i.v.m. multifunctioneel sportplein Kruiseke.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>65 Samenwerkingsvoorstel met steden Komen en Menen rond publiekszwemmen en schoolzwemmen.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>66 Agenda (activiteiten en uitnodigingen).

Pdf-versie
Kennisneming

<>67 Evenement - 28/05/22 - Oosthaven.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>68 Uitnodiging en vraag tot schenken van aandenkens - RPR Gapersrit op 12 november 2022.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>69 Sparta Kruiseke - Vraag trofeeën dartstoernooi - 21/05/2022.

Pdf-versie
Goedgekeurd