Gemeente Wervik

College van burgemeester en schepenen Gemeente Wervik

College van burgemeester en schepenen Gemeente Wervik

Besluitenlijst van College van burgemeester en schepenen Gemeente Wervik, zitting van 21 mrt 2022, 15:00 uur.

Pdf-versie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 21 MRT 2022

De voorzitter opent de vergadering om 15.00 uur.
Locatie: Raadzaal

Proces-verbaal van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 14 maart 2022.

Goedgekeurd

1 Proces-verbaal van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 14 maart 2022.

Solidaire, hoofdelijke en onvoorwaardelijke borgstelling tegenover Argenta Spaarbank NV en dit wat betreft zowel het kapitaal als de intresten en de onkosten van de door intercommunale Leiedal afgesloten verrichting van 700.000 euro - voorlegging van de gemeenteraad dd. 05 april 2022.

Goedgekeurd

2 Solidaire, hoofdelijke en onvoorwaardelijke borgstelling tegenover Argenta Spaarbank NV en dit wat betreft zowel het kapitaal als de intresten en de onkosten van de door intercommunale Leiedal afgesloten verrichting van 700.000 euro - voorlegging van de gemeenteraad dd. 05 april 2022.

Voorlopige vaststelling van de agenda van de gemeenteraad van 12 april 2022.

Goedgekeurd

3 Voorlopige vaststelling van de agenda van de gemeenteraad van 12 april 2022.

Verslag van de vergadering van het managementteam van 2 maart 2022 - kennisname.

Kennisneming

4 Verslag van de vergadering van het managementteam van 2 maart 2022 - kennisname.

Gemeentepersoneel - vacantverklaring via externe personeelsmobiliteit (aanwerving en bevordering) van twee deeltijdse betrekkingen en aanleg van een werfreserve voor de aanwerving van twee deeltijdse technisch assistenten facility (D1-D3).

Goedgekeurd

5 Gemeentepersoneel - vacantverklaring via externe personeelsmobiliteit (aanwerving en bevordering) van twee deeltijdse betrekkingen en aanleg van een werfreserve voor de aanwerving van twee deeltijdse technisch assistenten facility (D1-D3).

Gemeentepersoneel: verlenging tijdelijk halftijds contract administratief medewerkster (19/38) (C1-C3) voor de dienst pensioenen van de sociale dienst voor de periode van 12 maart 2022 tot en met 2 april 2022.

Goedgekeurd

6 Gemeentepersoneel: verlenging tijdelijk halftijds contract administratief medewerkster (19/38) (C1-C3) voor de dienst pensioenen van de sociale dienst voor de periode van 12 maart 2022 tot en met 2 april 2022.

Ambtshalve schrapping van een persoon die de woning verlaten heeft.

Goedgekeurd

7 Ambtshalve schrapping van een persoon die de woning verlaten heeft.

Ambtshalve schrapping van een persoon die de woning verlaten heeft.

Goedgekeurd

8 Ambtshalve schrapping van een persoon die de woning verlaten heeft.

Ambtshalve schrapping van personen die de woning verlaten heeft.

Goedgekeurd

9 Ambtshalve schrapping van personen die de woning verlaten heeft.

Toekenning dertigjarige columbariumconcessie op de parkbegraafplaats.

Goedgekeurd

10 Toekenning dertigjarige columbariumconcessie op de parkbegraafplaats.

Kennisname huwelijken maand april 2022.

Kennisneming

11 Kennisname huwelijken maand april 2022.

Raamovereenkomst voor de aankoop van een fietspakket voor de personeelsleden van stad Wervik & OCMW Wervik - lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's.

Goedgekeurd

12 Raamovereenkomst voor de aankoop van een fietspakket voor de personeelsleden van stad Wervik & OCMW Wervik - lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's.

Bestelaanvragen.

Goedgekeurd

13 Bestelaanvragen.

Invorderingsstaten.

Goedgekeurd

14 Invorderingsstaten.

Vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het kohier betreffende de belasting op het parkeren van motorvoertuigen op de openbare weg of de plaatsen gelijkgesteld aan de openbare weg aanslagjaar 2022 (deel 2). Totaal bedrag: € 2.790,00.

Goedgekeurd

15 Vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het kohier betreffende de belasting op het parkeren van motorvoertuigen op de openbare weg of de plaatsen gelijkgesteld aan de openbare weg aanslagjaar 2022 (deel 2). Totaal bedrag: € 2.790,00.

Kerkenbeleidsplan - opmaak kerkenbeleidsplan i.k.v. exclusieve dienstverlening Leiedal.

Goedgekeurd

16 Kerkenbeleidsplan - opmaak kerkenbeleidsplan i.k.v. exclusieve dienstverlening Leiedal.

Aanrekeningenlijsten.

Goedgekeurd

17 Aanrekeningenlijsten.

Toewijzingsproces bedrijventerreinen.

Goedgekeurd

18 Toewijzingsproces bedrijventerreinen.

Oprichten van fitnessruimte en berging op sportsite De Pionier - perceel technieken - definitieve oplevering.

Goedgekeurd

19 Oprichten van fitnessruimte en berging op sportsite De Pionier - perceel technieken - definitieve oplevering.

De Watergroep - Nachtegaalstraat - netvernieuwing.

Goedgekeurd

20 De Watergroep - Nachtegaalstraat - netvernieuwing.

Bouwen van overstort op vermazing Reutelbeekstraat Geluwe - aanvangsdatum.

Goedgekeurd

21 Bouwen van overstort op vermazing Reutelbeekstraat Geluwe - aanvangsdatum.

De Watergroep - Veldstraat - netaanpassing ingevolge wegeniswerken.

Goedgekeurd

22 De Watergroep - Veldstraat - netaanpassing ingevolge wegeniswerken.

Bebloeming centrumstraten - 2022 - gunning.

Goedgekeurd

23 Bebloeming centrumstraten - 2022 - gunning.

Uitvoering van de herconditionering van de HVAC en sanitaire installatie in het sportcentrum de Pionier - verrekening 9 - wijziging LGn 4 en 5 samen.

Goedgekeurd

24 Uitvoering van de herconditionering van de HVAC en sanitaire installatie in het sportcentrum de Pionier - verrekening 9 - wijziging LGn 4 en 5 samen.

Uitvoering van de herconditionering van de HVAC en sanitaire installatie in het sportcentrum de Pionier - verrekening 6 - verwarmingselementen.

Goedgekeurd

25 Uitvoering van de herconditionering van de HVAC en sanitaire installatie in het sportcentrum de Pionier - verrekening 6 - verwarmingselementen.

Bouwen van fitnessruimte en berging - perceel 1: ruwbouw - definitieve oplevering.

Goedgekeurd

26 Bouwen van fitnessruimte en berging - perceel 1: ruwbouw - definitieve oplevering.

Tijdelijke politieverordening op het verkeer naar aanleiding van kermis Wervik van 28 maart 2022 tot en met 11 april 2022.

Goedgekeurd

27 Tijdelijke politieverordening op het verkeer naar aanleiding van kermis Wervik van 28 maart 2022 tot en met 11 april 2022.

Handhaving - Hoogweg 46 - geen verdere opvolging door Vlaams gewest.

Goedgekeurd

28 Handhaving - Hoogweg 46 - geen verdere opvolging door Vlaams gewest.

Omgevingsloket 2022/25 - rooien van bomen - Laagweg 36 - vergunning.

Goedgekeurd

29 Omgevingsloket 2022/25 - rooien van bomen - Laagweg 36 - vergunning.

Omgevingsloket - 2021/337 - voor stal De Cloche BV gelegen in de Voorhoek 52 - administratieve lus.

Goedgekeurd

30 Omgevingsloket - 2021/337 - voor stal De Cloche BV gelegen in de Voorhoek 52 - administratieve lus.

Omgevingsloket - 2022/18 - het aanleggen van wegenis infrastructuur en parkeerplaatsen gelegen in de Duivenstraat 82 - administratieve lus.

Goedgekeurd

31 Omgevingsloket - 2022/18 - het aanleggen van wegenis infrastructuur en parkeerplaatsen gelegen in de Duivenstraat 82 - administratieve lus.

Omgevingsloket - 2021/326 - het bouwen van drie woningen gelegen in de Vredestraat 29 - intrekking.

Goedgekeurd

32 Omgevingsloket - 2021/326 - het bouwen van drie woningen gelegen in de Vredestraat 29 - intrekking.

Omgevingsloket - 2022/57 - het renoveren van een achterbouw gelegen in de Galgestraat 3 - niet-rechtsgeldige melding.

Kennisneming

33 Omgevingsloket - 2022/57 - het renoveren van een achterbouw gelegen in de Galgestraat 3 - niet-rechtsgeldige melding.

Huisnummering - Lege Kruisse 14 - rechtzetting.

Goedgekeurd

34 Huisnummering - Lege Kruisse 14 - rechtzetting.

Teruggave borg - Duivenstraat 33 - 2021-187.

Goedgekeurd

35 Teruggave borg - Duivenstraat 33 - 2021-187.

Teruggave borg - Nieuwstraat 83 - 2020-273.

Goedgekeurd

36 Teruggave borg - Nieuwstraat 83 - 2020-273.

Teruggave borg - Komenstraat 51 - 2021-52.

Goedgekeurd

37 Teruggave borg - Komenstraat 51 - 2021-52.

Teruggave borg - Leopoldstraat 4 - 2021-35.

Goedgekeurd

38 Teruggave borg - Leopoldstraat 4 - 2021-35.

Stampkotstraat - attest bouwrijpe percelen, derde afdeling, sectie B 616 a3-b3.

Goedgekeurd

39 Stampkotstraat - attest bouwrijpe percelen, derde afdeling, sectie B 616 a3-b3.

Aanpassen van het gemeentelijk reglement voor de aanpassingspremie dd. 01 januari 2021.

Goedgekeurd

40 Aanpassen van het gemeentelijk reglement voor de aanpassingspremie dd. 01 januari 2021.

Aanpassen van het gemeentelijk premiereglement voor de renovatie- en duurzaamheidspremie dd. 01 januari 2021.

Goedgekeurd

41 Aanpassen van het gemeentelijk premiereglement voor de renovatie- en duurzaamheidspremie dd. 01 januari 2021.

Aanpassen van het gemeentelijk premiereglement voor de verhuurderspremie dd. 01 januari 2021.

Goedgekeurd

42 Aanpassen van het gemeentelijk premiereglement voor de verhuurderspremie dd. 01 januari 2021.

Aanpassen van het gemeentelijk premiereglement voor slooppremie dd. 01 januari 2021.

Goedgekeurd

43 Aanpassen van het gemeentelijk premiereglement voor slooppremie dd. 01 januari 2021.

Toekennen gemeentelijke renovatie en duurzaamheidspremie - Geluwesesteenweg 95 - dakwerken.

Goedgekeurd

44 Toekennen gemeentelijke renovatie en duurzaamheidspremie - Geluwesesteenweg 95 - dakwerken.

Voorkooprecht - Jeruzalemstraat 17 - verkoop uit de hand - advies.

Goedgekeurd

45 Voorkooprecht - Jeruzalemstraat 17 - verkoop uit de hand - advies.

Voorkooprecht - Nieuwstraat 10 - uit de hand te koop - advies.

Goedgekeurd

46 Voorkooprecht - Nieuwstraat 10 - uit de hand te koop - advies.

Voorkooprecht - Molenstraat 100 - uit de hand te koop - advies.

Goedgekeurd

47 Voorkooprecht - Molenstraat 100 - uit de hand te koop - advies.

Verdeling van goed, eerste afdeling, Sectie E, nummer 108b - Klijtbosstraat.

Goedgekeurd

48 Verdeling van goed, eerste afdeling, Sectie E, nummer 108b - Klijtbosstraat.

GR - Duurzaamheid - medewerking aan het lokaal energie- en klimaatpact + doorverwijzing naar de eerstvolgende gemeenteraad.

Goedgekeurd

49 GR - Duurzaamheid - medewerking aan het lokaal energie- en klimaatpact + doorverwijzing naar de eerstvolgende gemeenteraad.

Zomerplein 2022 - domein Oosthove - principieel akkoord.

Goedgekeurd

50 Zomerplein 2022 - domein Oosthove - principieel akkoord.

Agenda (activiteiten en uitnodigingen).

Kennisneming

51 Agenda (activiteiten en uitnodigingen).

10/04/2022 - organisatie Paaswandeling domein Balokken.

Goedgekeurd

52 10/04/2022 - organisatie Paaswandeling domein Balokken.

27/03/2022 - organisatie evenement De Lege Pulle.

Goedgekeurd

53 27/03/2022 - organisatie evenement De Lege Pulle.

27 & 28/08/2022 - organisatie Houten Molenfeesten - voorlopige goedkeuring.

Goedgekeurd

54 27 & 28/08/2022 - organisatie Houten Molenfeesten - voorlopige goedkeuring.

14/05/2022 - organisatie Streekbierenfestival - KSA Wervik.

Goedgekeurd

55 14/05/2022 - organisatie Streekbierenfestival - KSA Wervik.

Lentekermis - Bollo Smyto - toekenning standplaats.

Goedgekeurd

56 Lentekermis - Bollo Smyto - toekenning standplaats.

Markt - opzeg abonnement marktplaats.

Goedgekeurd

57 Markt - opzeg abonnement marktplaats.

Markt - aanpassing standgeld wegens afwezigheid door ziekte.

Goedgekeurd

58 Markt - aanpassing standgeld wegens afwezigheid door ziekte.

Wijziging tijdstip ambulante activiteit - kip aan het spit - Kruiseke.

Goedgekeurd

59 Wijziging tijdstip ambulante activiteit - kip aan het spit - Kruiseke.

18/09/2022 - organisatie rommelmarkt Laag Vlaanderen.

Goedgekeurd

60 18/09/2022 - organisatie rommelmarkt Laag Vlaanderen.

43e Galaconcert van het Militair Commando - uitnodiging.

Goedgekeurd

61 43e Galaconcert van het Militair Commando - uitnodiging.

18/04/2022 - organisatie en uitnodiging Kattenknippeling (Kon. Maatschappij De Nachtegaal).

Goedgekeurd

62 18/04/2022 - organisatie en uitnodiging Kattenknippeling (Kon. Maatschappij De Nachtegaal).

Bal Populair - vraag om steun.

Goedgekeurd

63 Bal Populair - vraag om steun.

Uitnodiging - 03/04/2022 - Davidsfonds Junior Journalistwedstrijd (Davidsfonds Wervik-Komen).

Goedgekeurd

64 Uitnodiging - 03/04/2022 - Davidsfonds Junior Journalistwedstrijd (Davidsfonds Wervik-Komen).

11/06/2022 - organisatie 46e rally van Wervik - Scuderia Vervica.

Goedgekeurd

65 11/06/2022 - organisatie 46e rally van Wervik - Scuderia Vervica.

Prijsverhoging van activiteiten en drank/voeding in de Kier en 't Ateljee.

Kennisneming

66 Prijsverhoging van activiteiten en drank/voeding in de Kier en 't Ateljee.

Tweedehandswinkel 't Ateljee op de wekelijkse markt.

Goedgekeurd

67 Tweedehandswinkel 't Ateljee op de wekelijkse markt.

<>1 Proces-verbaal van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 14 maart 2022.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>2 Solidaire, hoofdelijke en onvoorwaardelijke borgstelling tegenover Argenta Spaarbank NV en dit wat betreft zowel het kapitaal als de intresten en de onkosten van de door intercommunale Leiedal afgesloten verrichting van 700.000 euro - voorlegging van de gemeenteraad dd. 05 april 2022.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>3 Voorlopige vaststelling van de agenda van de gemeenteraad van 12 april 2022.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>4 Verslag van de vergadering van het managementteam van 2 maart 2022 - kennisname.

Pdf-versie
Kennisneming

<>5 Gemeentepersoneel - vacantverklaring via externe personeelsmobiliteit (aanwerving en bevordering) van twee deeltijdse betrekkingen en aanleg van een werfreserve voor de aanwerving van twee deeltijdse technisch assistenten facility (D1-D3).

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>6 Gemeentepersoneel: verlenging tijdelijk halftijds contract administratief medewerkster (19/38) (C1-C3) voor de dienst pensioenen van de sociale dienst voor de periode van 12 maart 2022 tot en met 2 april 2022.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>7 Ambtshalve schrapping van een persoon die de woning verlaten heeft.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>8 Ambtshalve schrapping van een persoon die de woning verlaten heeft.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>9 Ambtshalve schrapping van personen die de woning verlaten heeft.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>10 Toekenning dertigjarige columbariumconcessie op de parkbegraafplaats.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>11 Kennisname huwelijken maand april 2022.

Pdf-versie
Kennisneming

<>12 Raamovereenkomst voor de aankoop van een fietspakket voor de personeelsleden van stad Wervik & OCMW Wervik - lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>13 Bestelaanvragen.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>14 Invorderingsstaten.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>15 Vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het kohier betreffende de belasting op het parkeren van motorvoertuigen op de openbare weg of de plaatsen gelijkgesteld aan de openbare weg aanslagjaar 2022 (deel 2). Totaal bedrag: € 2.790,00.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>16 Kerkenbeleidsplan - opmaak kerkenbeleidsplan i.k.v. exclusieve dienstverlening Leiedal.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>17 Aanrekeningenlijsten.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>18 Toewijzingsproces bedrijventerreinen.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>19 Oprichten van fitnessruimte en berging op sportsite De Pionier - perceel technieken - definitieve oplevering.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>20 De Watergroep - Nachtegaalstraat - netvernieuwing.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>21 Bouwen van overstort op vermazing Reutelbeekstraat Geluwe - aanvangsdatum.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>22 De Watergroep - Veldstraat - netaanpassing ingevolge wegeniswerken.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>23 Bebloeming centrumstraten - 2022 - gunning.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>24 Uitvoering van de herconditionering van de HVAC en sanitaire installatie in het sportcentrum de Pionier - verrekening 9 - wijziging LGn 4 en 5 samen.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>25 Uitvoering van de herconditionering van de HVAC en sanitaire installatie in het sportcentrum de Pionier - verrekening 6 - verwarmingselementen.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>26 Bouwen van fitnessruimte en berging - perceel 1: ruwbouw - definitieve oplevering.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>27 Tijdelijke politieverordening op het verkeer naar aanleiding van kermis Wervik van 28 maart 2022 tot en met 11 april 2022.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>28 Handhaving - Hoogweg 46 - geen verdere opvolging door Vlaams gewest.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>29 Omgevingsloket 2022/25 - rooien van bomen - Laagweg 36 - vergunning.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>30 Omgevingsloket - 2021/337 - voor stal De Cloche BV gelegen in de Voorhoek 52 - administratieve lus.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>31 Omgevingsloket - 2022/18 - het aanleggen van wegenis infrastructuur en parkeerplaatsen gelegen in de Duivenstraat 82 - administratieve lus.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>32 Omgevingsloket - 2021/326 - het bouwen van drie woningen gelegen in de Vredestraat 29 - intrekking.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>33 Omgevingsloket - 2022/57 - het renoveren van een achterbouw gelegen in de Galgestraat 3 - niet-rechtsgeldige melding.

Pdf-versie
Kennisneming

<>34 Huisnummering - Lege Kruisse 14 - rechtzetting.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>35 Teruggave borg - Duivenstraat 33 - 2021-187.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>36 Teruggave borg - Nieuwstraat 83 - 2020-273.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>37 Teruggave borg - Komenstraat 51 - 2021-52.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>38 Teruggave borg - Leopoldstraat 4 - 2021-35.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>39 Stampkotstraat - attest bouwrijpe percelen, derde afdeling, sectie B 616 a3-b3.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>40 Aanpassen van het gemeentelijk reglement voor de aanpassingspremie dd. 01 januari 2021.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>41 Aanpassen van het gemeentelijk premiereglement voor de renovatie- en duurzaamheidspremie dd. 01 januari 2021.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>42 Aanpassen van het gemeentelijk premiereglement voor de verhuurderspremie dd. 01 januari 2021.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>43 Aanpassen van het gemeentelijk premiereglement voor slooppremie dd. 01 januari 2021.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>44 Toekennen gemeentelijke renovatie en duurzaamheidspremie - Geluwesesteenweg 95 - dakwerken.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>45 Voorkooprecht - Jeruzalemstraat 17 - verkoop uit de hand - advies.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>46 Voorkooprecht - Nieuwstraat 10 - uit de hand te koop - advies.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>47 Voorkooprecht - Molenstraat 100 - uit de hand te koop - advies.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>48 Verdeling van goed, eerste afdeling, Sectie E, nummer 108b - Klijtbosstraat.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>49 GR - Duurzaamheid - medewerking aan het lokaal energie- en klimaatpact + doorverwijzing naar de eerstvolgende gemeenteraad.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>50 Zomerplein 2022 - domein Oosthove - principieel akkoord.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>51 Agenda (activiteiten en uitnodigingen).

Pdf-versie
Kennisneming

<>52 10/04/2022 - organisatie Paaswandeling domein Balokken.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>53 27/03/2022 - organisatie evenement De Lege Pulle.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>54 27 & 28/08/2022 - organisatie Houten Molenfeesten - voorlopige goedkeuring.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>55 14/05/2022 - organisatie Streekbierenfestival - KSA Wervik.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>56 Lentekermis - Bollo Smyto - toekenning standplaats.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>57 Markt - opzeg abonnement marktplaats.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>58 Markt - aanpassing standgeld wegens afwezigheid door ziekte.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>59 Wijziging tijdstip ambulante activiteit - kip aan het spit - Kruiseke.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>60 18/09/2022 - organisatie rommelmarkt Laag Vlaanderen.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>61 43e Galaconcert van het Militair Commando - uitnodiging.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>62 18/04/2022 - organisatie en uitnodiging Kattenknippeling (Kon. Maatschappij De Nachtegaal).

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>63 Bal Populair - vraag om steun.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>64 Uitnodiging - 03/04/2022 - Davidsfonds Junior Journalistwedstrijd (Davidsfonds Wervik-Komen).

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>65 11/06/2022 - organisatie 46e rally van Wervik - Scuderia Vervica.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>66 Prijsverhoging van activiteiten en drank/voeding in de Kier en 't Ateljee.

Pdf-versie
Kennisneming

<>67 Tweedehandswinkel 't Ateljee op de wekelijkse markt.

Pdf-versie
Goedgekeurd