Gemeente Wervik

College van burgemeester en schepenen Gemeente Wervik

College van burgemeester en schepenen Gemeente Wervik

Besluitenlijst van College van burgemeester en schepenen Gemeente Wervik, zitting van 21 feb 2022, 15:00 uur.

Pdf-versie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 21 FEB 2022

De voorzitter opent de vergadering om 15.00 uur.
Locatie: Raadzaal

Proces-verbaal van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 14 februari 2022.

Goedgekeurd

1 Proces-verbaal van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 14 februari 2022.

Bezwaarschrift tegen de belasting op leegstand Groenstraat 19 (ingediend door ST).

Goedgekeurd

2 Bezwaarschrift tegen de belasting op leegstand Groenstraat 19 (ingediend door ST).

Bezwaarschrift tegen de belasting op leegstand Groenstraat 19 (ingediend door SW).

Goedgekeurd

3 Bezwaarschrift tegen de belasting op leegstand Groenstraat 19 (ingediend door SW).

Bezwaarschrift tegen de belasting op leegstand Rapetstraat 46.

Goedgekeurd

4 Bezwaarschrift tegen de belasting op leegstand Rapetstraat 46.

Bezwaarschrift tegen de belasting op leegstand Menensesteenweg 249 (ingediend door VP).

Goedgekeurd

5 Bezwaarschrift tegen de belasting op leegstand Menensesteenweg 249 (ingediend door VP).

Bezwaarschrift tegen de belasting op leegstand Menensesteenweg 249 (ingediend door VJ).

Goedgekeurd

6 Bezwaarschrift tegen de belasting op leegstand Menensesteenweg 249 (ingediend door VJ).

Bezwaarschrift tegen belasting op onbebouwde percelen in in gebied voor wonen en industrie - Geluwestraat.

Goedgekeurd

7 Bezwaarschrift tegen belasting op onbebouwde percelen in in gebied voor wonen en industrie - Geluwestraat.

Verslag van de vergadering van het managementteam van 2 februari 2022 - kennisname.

Kennisneming

8 Verslag van de vergadering van het managementteam van 2 februari 2022 - kennisname.

Gemeentepersoneel - aanvaarding van een ontslag.

Goedgekeurd

9 Gemeentepersoneel - aanvaarding van een ontslag.

Gemeentepersoneel - nemen van een beslissing in aansluiting met eerdere gesprekken.

Goedgekeurd

10 Gemeentepersoneel - nemen van een beslissing in aansluiting met eerdere gesprekken.

Gemeentepersoneel - selectieproeven voor de aanwerving van twee voltijdse contractuele administratief medewerk(st)ers (C1-C3) en de aanleg van een werfreserve - ontvankelijkheidsverklaring van de kandidaturen.

Goedgekeurd

11 Gemeentepersoneel - selectieproeven voor de aanwerving van twee voltijdse contractuele administratief medewerk(st)ers (C1-C3) en de aanleg van een werfreserve - ontvankelijkheidsverklaring van de kandidaturen.

Ambtshalve schrapping van personen die de woning verlaten hebben.

Goedgekeurd

12 Ambtshalve schrapping van personen die de woning verlaten hebben.

Toekenning dertigjarige columbariumconcessie op de parkbegraafplaats.

Goedgekeurd

13 Toekenning dertigjarige columbariumconcessie op de parkbegraafplaats.

Kennisname van de bevolkingscijfers 2021.

Kennisneming

14 Kennisname van de bevolkingscijfers 2021.

Kennisname huwelijken maand maart 2022.

Kennisneming

15 Kennisname huwelijken maand maart 2022.

Bestelaanvragen.

Goedgekeurd

16 Bestelaanvragen.

Invorderingsstaten.

Goedgekeurd

17 Invorderingsstaten.

Aanrekeningenlijsten.

Goedgekeurd

18 Aanrekeningenlijsten.

Engagementsverklaring 'Ik koop lokaal' - OC West.

Goedgekeurd

19 Engagementsverklaring 'Ik koop lokaal' - OC West.

Ontharding Westmolenstraat - ondersteuning Leiedal - factuur 1.

Goedgekeurd

20 Ontharding Westmolenstraat - ondersteuning Leiedal - factuur 1.

Herstellen van een breuk in de riolering - Kruisekestraat 390 - gunnings- en lastvoorwaarden - gunning volgens de procedure aanvaarde factuur voor een bedrag van 2035,07 euro (exclusief BTW).

Goedgekeurd

21 Herstellen van een breuk in de riolering - Kruisekestraat 390 - gunnings- en lastvoorwaarden - gunning volgens de procedure aanvaarde factuur voor een bedrag van 2035,07 euro (exclusief BTW).

Herstellen van een breuk in de riolering - Komenstraat (ingang kerkhof) - gunnings- en lastvoorwaarden - gunning volgens de procedure aanvaarde factuur voor een bedrag van 3746,48 euro (exclusief BTW).

Goedgekeurd

22 Herstellen van een breuk in de riolering - Komenstraat (ingang kerkhof) - gunnings- en lastvoorwaarden - gunning volgens de procedure aanvaarde factuur voor een bedrag van 3746,48 euro (exclusief BTW).

Schadebestek 2022-005 - De Pionier - schade in kleedkamer 10.

Goedgekeurd

23 Schadebestek 2022-005 - De Pionier - schade in kleedkamer 10.

Fluvius - werken op openbaar domein - Steenakker - 364825.

Goedgekeurd

24 Fluvius - werken op openbaar domein - Steenakker - 364825.

Bouwen van een gemeenschapscentrum Geluwe Wervikstraat - lot 1 - algemene aanneming - verrekening 16 - Aanpassing Xtralis naar systeem Gantner na update werking vrije tijd.

Goedgekeurd

25 Bouwen van een gemeenschapscentrum Geluwe Wervikstraat - lot 1 - algemene aanneming - verrekening 16 - Aanpassing Xtralis naar systeem Gantner na update werking vrije tijd.

Bouwen van een gemeenschapscentrum Geluwe Wervikstraat - update toegangscontrole Gantner (Wijziging systeem Xtralis naar systeem Gantner).

Goedgekeurd

26 Bouwen van een gemeenschapscentrum Geluwe Wervikstraat - update toegangscontrole Gantner (Wijziging systeem Xtralis naar systeem Gantner).

Kennisgeving verslag GECORO 22/12/21.

Kennisneming

27 Kennisgeving verslag GECORO 22/12/21.

Verlenen van toelating tot het plaatsen van vastenkruisen.

Goedgekeurd

28 Verlenen van toelating tot het plaatsen van vastenkruisen.

Verlenen van goedkeuring voor vinkenzettingen "De Vlaamse Zangers".

Goedgekeurd

29 Verlenen van goedkeuring voor vinkenzettingen "De Vlaamse Zangers".

Omgevingsloket 2022/1 - vellen één boom - Busbekestraat 2 - vergunning.

Goedgekeurd

30 Omgevingsloket 2022/1 - vellen één boom - Busbekestraat 2 - vergunning.

Omgevingsloket 2021/336 - bouwen woning - Geluwesesteenweg - vergunning.

Goedgekeurd

31 Omgevingsloket 2021/336 - bouwen woning - Geluwesesteenweg - vergunning.

Schrappen huisnummer Magerheidstraat 107.

Goedgekeurd

32 Schrappen huisnummer Magerheidstraat 107.

Teruggave borg - Hoge Poortstraat 1 - 2020-153.

Goedgekeurd

33 Teruggave borg - Hoge Poortstraat 1 - 2020-153.

Goedkeuring adviesverlening kleine mobiliteits- en stadsontwikkelingsvraagstukken in het kader van de zelfstandige groepering Leiedal.

Goedgekeurd

34 Goedkeuring adviesverlening kleine mobiliteits- en stadsontwikkelingsvraagstukken in het kader van de zelfstandige groepering Leiedal.

Principieel akkoord aanschaf registratieprogramma huisvesting.

Goedgekeurd

35 Principieel akkoord aanschaf registratieprogramma huisvesting.

Omgevingsloket - 2021/293 - het bouwen van een bedrijfsgebouw voor herstellen van robotmaaiers, met woonst gelegen in de Menenstraat 118 - administratieve lus.

Goedgekeurd

36 Omgevingsloket - 2021/293 - het bouwen van een bedrijfsgebouw voor herstellen van robotmaaiers, met woonst gelegen in de Menenstraat 118 - administratieve lus.

Verdeling van goed, derde afdeling, Sectie C, nummers 431a-430a-429a-427b - Klijtemolenstraat.

Goedgekeurd

37 Verdeling van goed, derde afdeling, Sectie C, nummers 431a-430a-429a-427b - Klijtemolenstraat.

Gebruik lokaal - jeugdwerking El Amal vzw.

Goedgekeurd

38 Gebruik lokaal - jeugdwerking El Amal vzw.

Keuze naam participatieplatform CitizenLab.

Goedgekeurd

39 Keuze naam participatieplatform CitizenLab.

Zwembad Ter Leie - standpuntbepaling toekomst zwembad.

Goedgekeurd

40 Zwembad Ter Leie - standpuntbepaling toekomst zwembad.

Aanpak ravotveldje Nijverheidslaan.

Goedgekeurd

41 Aanpak ravotveldje Nijverheidslaan.

Agenda (activiteiten en uitnodigingen) periode van 21/2/2022 - 6/3/2022.

Kennisneming

42 Agenda (activiteiten en uitnodigingen) periode van 21/2/2022 - 6/3/2022.

Vergunning wielerwedstrijden Flanders Classics Gent-Wevelgem - 27-03-2022 - men elite.

Goedgekeurd

43 Vergunning wielerwedstrijden Flanders Classics Gent-Wevelgem - 27-03-2022 - men elite.

Vergunning wielerwedstrijd Flanders Classics Gent-Wevelgem - 27-03-2022 - women elite.

Goedgekeurd

44 Vergunning wielerwedstrijd Flanders Classics Gent-Wevelgem - 27-03-2022 - women elite.

Evenement - 04/03/2022 - Kaas- en Wijnavond (KLJ Wervik-Geluwe).

Goedgekeurd

45 Evenement - 04/03/2022 - Kaas- en Wijnavond (KLJ Wervik-Geluwe).

Lente- en zomerkermis - wijziging attractie 'koordjetrek' naar 'bollo smito' - Geert Vroman.

Goedgekeurd

46 Lente- en zomerkermis - wijziging attractie 'koordjetrek' naar 'bollo smito' - Geert Vroman.

Vaderlandslievende Verenigingen - vaandels.

Goedgekeurd

47 Vaderlandslievende Verenigingen - vaandels.

Aanstelling "Piper van Wervik" - Frank Dubois - voorstel datum.

Goedgekeurd

48 Aanstelling "Piper van Wervik" - Frank Dubois - voorstel datum.

Voorstel eigen protocol stad Wervik.

Goedgekeurd

49 Voorstel eigen protocol stad Wervik.

Athleoo Wervik - kampioenenviering - 27/02/2022.

Goedgekeurd

50 Athleoo Wervik - kampioenenviering - 27/02/2022.

Project steden en gemeenten - Sterrenkinderen - subsidiëring.

Niet goedgekeurd

51 Project steden en gemeenten - Sterrenkinderen - subsidiëring.

<>1 Proces-verbaal van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 14 februari 2022.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>2 Bezwaarschrift tegen de belasting op leegstand Groenstraat 19 (ingediend door ST).

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>3 Bezwaarschrift tegen de belasting op leegstand Groenstraat 19 (ingediend door SW).

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>4 Bezwaarschrift tegen de belasting op leegstand Rapetstraat 46.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>5 Bezwaarschrift tegen de belasting op leegstand Menensesteenweg 249 (ingediend door VP).

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>6 Bezwaarschrift tegen de belasting op leegstand Menensesteenweg 249 (ingediend door VJ).

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>7 Bezwaarschrift tegen belasting op onbebouwde percelen in in gebied voor wonen en industrie - Geluwestraat.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>8 Verslag van de vergadering van het managementteam van 2 februari 2022 - kennisname.

Pdf-versie
Kennisneming

<>9 Gemeentepersoneel - aanvaarding van een ontslag.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>10 Gemeentepersoneel - nemen van een beslissing in aansluiting met eerdere gesprekken.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>11 Gemeentepersoneel - selectieproeven voor de aanwerving van twee voltijdse contractuele administratief medewerk(st)ers (C1-C3) en de aanleg van een werfreserve - ontvankelijkheidsverklaring van de kandidaturen.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>12 Ambtshalve schrapping van personen die de woning verlaten hebben.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>13 Toekenning dertigjarige columbariumconcessie op de parkbegraafplaats.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>14 Kennisname van de bevolkingscijfers 2021.

Pdf-versie
Kennisneming

<>15 Kennisname huwelijken maand maart 2022.

Pdf-versie
Kennisneming

<>16 Bestelaanvragen.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>17 Invorderingsstaten.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>18 Aanrekeningenlijsten.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>19 Engagementsverklaring 'Ik koop lokaal' - OC West.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>20 Ontharding Westmolenstraat - ondersteuning Leiedal - factuur 1.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>21 Herstellen van een breuk in de riolering - Kruisekestraat 390 - gunnings- en lastvoorwaarden - gunning volgens de procedure aanvaarde factuur voor een bedrag van 2035,07 euro (exclusief BTW).

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>22 Herstellen van een breuk in de riolering - Komenstraat (ingang kerkhof) - gunnings- en lastvoorwaarden - gunning volgens de procedure aanvaarde factuur voor een bedrag van 3746,48 euro (exclusief BTW).

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>23 Schadebestek 2022-005 - De Pionier - schade in kleedkamer 10.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>24 Fluvius - werken op openbaar domein - Steenakker - 364825.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>25 Bouwen van een gemeenschapscentrum Geluwe Wervikstraat - lot 1 - algemene aanneming - verrekening 16 - Aanpassing Xtralis naar systeem Gantner na update werking vrije tijd.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>26 Bouwen van een gemeenschapscentrum Geluwe Wervikstraat - update toegangscontrole Gantner (Wijziging systeem Xtralis naar systeem Gantner).

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>27 Kennisgeving verslag GECORO 22/12/21.

Pdf-versie
Kennisneming

<>28 Verlenen van toelating tot het plaatsen van vastenkruisen.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>29 Verlenen van goedkeuring voor vinkenzettingen "De Vlaamse Zangers".

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>30 Omgevingsloket 2022/1 - vellen één boom - Busbekestraat 2 - vergunning.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>31 Omgevingsloket 2021/336 - bouwen woning - Geluwesesteenweg - vergunning.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>32 Schrappen huisnummer Magerheidstraat 107.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>33 Teruggave borg - Hoge Poortstraat 1 - 2020-153.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>34 Goedkeuring adviesverlening kleine mobiliteits- en stadsontwikkelingsvraagstukken in het kader van de zelfstandige groepering Leiedal.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>35 Principieel akkoord aanschaf registratieprogramma huisvesting.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>36 Omgevingsloket - 2021/293 - het bouwen van een bedrijfsgebouw voor herstellen van robotmaaiers, met woonst gelegen in de Menenstraat 118 - administratieve lus.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>37 Verdeling van goed, derde afdeling, Sectie C, nummers 431a-430a-429a-427b - Klijtemolenstraat.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>38 Gebruik lokaal - jeugdwerking El Amal vzw.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>39 Keuze naam participatieplatform CitizenLab.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>40 Zwembad Ter Leie - standpuntbepaling toekomst zwembad.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>41 Aanpak ravotveldje Nijverheidslaan.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>42 Agenda (activiteiten en uitnodigingen) periode van 21/2/2022 - 6/3/2022.

Pdf-versie
Kennisneming

<>43 Vergunning wielerwedstrijden Flanders Classics Gent-Wevelgem - 27-03-2022 - men elite.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>44 Vergunning wielerwedstrijd Flanders Classics Gent-Wevelgem - 27-03-2022 - women elite.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>45 Evenement - 04/03/2022 - Kaas- en Wijnavond (KLJ Wervik-Geluwe).

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>46 Lente- en zomerkermis - wijziging attractie 'koordjetrek' naar 'bollo smito' - Geert Vroman.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>47 Vaderlandslievende Verenigingen - vaandels.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>48 Aanstelling "Piper van Wervik" - Frank Dubois - voorstel datum.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>49 Voorstel eigen protocol stad Wervik.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>50 Athleoo Wervik - kampioenenviering - 27/02/2022.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>51 Project steden en gemeenten - Sterrenkinderen - subsidiëring.

Pdf-versie
Niet goedgekeurd