Gemeente Wervik

College van burgemeester en schepenen Gemeente Wervik

College van burgemeester en schepenen Gemeente Wervik

Besluitenlijst van College van burgemeester en schepenen Gemeente Wervik, zitting van 20 sep 2021, 15:00 uur.

Pdf-versie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 20 SEP 2021

De voorzitter opent de vergadering om 15.00 uur.
Locatie: Raadzaal

Proces-verbaal van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 13 september 2021.

Goedgekeurd

1 Proces-verbaal van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 13 september 2021.

Statutenwijziging Mirom - beslissing om deze voor te leggen aan de gemeenteraad op 26 oktober 2021.

Goedgekeurd

2 Statutenwijziging Mirom - beslissing om deze voor te leggen aan de gemeenteraad op 26 oktober 2021.

Verslag raad van bestuur Mirom Menen dd. 1 juli 2021.

Kennisneming

3 Verslag raad van bestuur Mirom Menen dd. 1 juli 2021.

Aanvraag toelage 2021 door Teledienst Menen.

Niet goedgekeurd

4 Aanvraag toelage 2021 door Teledienst Menen.

Duurzame burgerinitiatieven - Viroviacum Wandeling.

Goedgekeurd

5 Duurzame burgerinitiatieven - Viroviacum Wandeling.

Ambtshalve schrapping van een persoon die de woning verlaten heeft.

Goedgekeurd

6 Ambtshalve schrapping van een persoon die de woning verlaten heeft.

Terugname grondconcessie begraafplaats Geluwe.

Goedgekeurd

7 Terugname grondconcessie begraafplaats Geluwe.

Kerkbestuur - notulen centraal kerkbestuur dd. 18/08/2021.

Kennisneming

8 Kerkbestuur - notulen centraal kerkbestuur dd. 18/08/2021.

Bestelaanvragen.

Goedgekeurd

9 Bestelaanvragen.

Invorderingsstaten.

Goedgekeurd

10 Invorderingsstaten.

Aanrekeningenlijsten.

Goedgekeurd

11 Aanrekeningenlijsten.

GC De Knippelaar Kruiseke - Omgevingsaanleg - vorderingsstaat 4 - (bedrag: 8.580,32 euro).

Goedgekeurd

12 GC De Knippelaar Kruiseke - Omgevingsaanleg - vorderingsstaat 4 - (bedrag: 8.580,32 euro).

Aankoop en leveren van één container van 12m³ en 2 containers van 30m³ - lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's (raming: € 25.410,00 euro incl. btw - gunningswijze: onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking).

Goedgekeurd

13 Aankoop en leveren van één container van 12m³ en 2 containers van 30m³ - lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's (raming: € 25.410,00 euro incl. btw - gunningswijze: onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking).

Steenakker - archeologie - bepalen startdatum werken.

Goedgekeurd

14 Steenakker - archeologie - bepalen startdatum werken.

Home Gryson - totaalproject voor renovatie en inrichting - definitieve oplevering .

Goedgekeurd

15 Home Gryson - totaalproject voor renovatie en inrichting - definitieve oplevering .

Sanering vuilvracht Ter Hand gecombineerd met NV Aquafin project nummer 22724 - studieopdracht - uitbreiding - (15.797,76 euro, BTW inclusief).

Goedgekeurd

16 Sanering vuilvracht Ter Hand gecombineerd met NV Aquafin project nummer 22724 - studieopdracht - uitbreiding - (15.797,76 euro, BTW inclusief).

Verkeersstudie Wervikstraat (omgeving GC Geluwe) om aan te leveren aan AWV - (12.100 euro, inclusief BTW).

Goedgekeurd

17 Verkeersstudie Wervikstraat (omgeving GC Geluwe) om aan te leveren aan AWV - (12.100 euro, inclusief BTW).

Aanleg oprit - Th. Godtschalcklaan 12.

Goedgekeurd

18 Aanleg oprit - Th. Godtschalcklaan 12.

Rioolaansluiting - Wervikstraat 15.

Goedgekeurd

19 Rioolaansluiting - Wervikstraat 15.

Herstellen van een breuk in de riolering - Virovioslaan 5 - gunnings- en lastvoorwaarden - gunning volgens de procedure aanvaarde factuur voor een bedrag van 2.590,59 euro (exclusief BTW).

Goedgekeurd

20 Herstellen van een breuk in de riolering - Virovioslaan 5 - gunnings- en lastvoorwaarden - gunning volgens de procedure aanvaarde factuur voor een bedrag van 2.590,59 euro (exclusief BTW).

Openstellen stiltetuin Lovie Grauwe Zusterstraat.

Kennisneming

21 Openstellen stiltetuin Lovie Grauwe Zusterstraat.

Afsprakennota ontharding Westmolenstraat - toewijzing Leiedal - (kostenraming: 57.082,78 euro, BTW vrijgesteld).

Goedgekeurd

22 Afsprakennota ontharding Westmolenstraat - toewijzing Leiedal - (kostenraming: 57.082,78 euro, BTW vrijgesteld).

Schadebestek 2021-013 - Sint-Denijsplaats - schade 3 verkeersborden E9a.

Goedgekeurd

23 Schadebestek 2021-013 - Sint-Denijsplaats - schade 3 verkeersborden E9a.

Beheerscomité 14 ILV "parkeren regio Kortrijk" - beslissing om een voorstel voor bespreking voor te leggen aan de mobiliteitscommissie.

Goedgekeurd

24 Beheerscomité 14 ILV "parkeren regio Kortrijk" - beslissing om een voorstel voor bespreking voor te leggen aan de mobiliteitscommissie.

Tijdelijke politieverordening Kennismakingsaperitief - 24/10/2021.

Goedgekeurd

25 Tijdelijke politieverordening Kennismakingsaperitief - 24/10/2021.

Tijdelijke politieverordening - Viering zesjarig bestaan Bleu Angels Geluwe - 13/11/2021.

Goedgekeurd

26 Tijdelijke politieverordening - Viering zesjarig bestaan Bleu Angels Geluwe - 13/11/2021.

Tijdelijke politieverordening - Sportdag Artheveldehogeschool - 24/09/2021.

Goedgekeurd

27 Tijdelijke politieverordening - Sportdag Artheveldehogeschool - 24/09/2021.

Tijdelijke politieverordening - Toertocht Straffen Toebak AMSC Leieland - 25/09/2021.

Goedgekeurd

28 Tijdelijke politieverordening - Toertocht Straffen Toebak AMSC Leieland - 25/09/2021.

Omgevingsloket - 2021/142 - het wijzigen van voorgevel - Kruisekestraat 86.

Niet goedgekeurd

29 Omgevingsloket - 2021/142 - het wijzigen van voorgevel - Kruisekestraat 86.

Omgevingsloket - 2021/249 - de overdracht van een vergunningsplichtige exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit in de Beselarestraat 1 - advies.

Goedgekeurd

30 Omgevingsloket - 2021/249 - de overdracht van een vergunningsplichtige exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit in de Beselarestraat 1 - advies.

Omgevingsloket - 2021/203 - verbouwen en uitbreiden woning - Hellestraat 94 - vergunning.

Goedgekeurd

31 Omgevingsloket - 2021/203 - verbouwen en uitbreiden woning - Hellestraat 94 - vergunning.

Omgevingsloket - 2021/107 - bouwen van een bewaarloods - Grote Ieperbaan 89 - vergunning.

Goedgekeurd

32 Omgevingsloket - 2021/107 - bouwen van een bewaarloods - Grote Ieperbaan 89 - vergunning.

Omgevingsloket - 2021/251 - melding overdracht gelegen in de Steenakker 30.

Kennisneming

33 Omgevingsloket - 2021/251 - melding overdracht gelegen in de Steenakker 30.

Omgevingsloket - 2021-250 - melding overdracht gelegen in de Akademiestraat 1.

Kennisneming

34 Omgevingsloket - 2021-250 - melding overdracht gelegen in de Akademiestraat 1.

Omgevingsloket - 2021/222 - het kaleien van de voorgevel - Ieperstraat 131 - vergunning.

Goedgekeurd

35 Omgevingsloket - 2021/222 - het kaleien van de voorgevel - Ieperstraat 131 - vergunning.

Huisnummering - Klapperstraat.

Goedgekeurd

36 Huisnummering - Klapperstraat.

Omgevingsloket - 2021/225 - het plaatsen van een verlicht reclamepaneel - Geluwestraat 9 - vergunning.

Goedgekeurd

37 Omgevingsloket - 2021/225 - het plaatsen van een verlicht reclamepaneel - Geluwestraat 9 - vergunning.

Omgevingsloket - 2021/216 - een functiewijziging van woongelegenheid naar praktijkruimte voor vrij beroep - Ieperstraat 31 - vergunning.

Goedgekeurd

38 Omgevingsloket - 2021/216 - een functiewijziging van woongelegenheid naar praktijkruimte voor vrij beroep - Ieperstraat 31 - vergunning.

Omgevingsloket - 2021/213 - het bouwen van een halfopen woning - Ommegangstraat 22 - vergunning.

Goedgekeurd

39 Omgevingsloket - 2021/213 - het bouwen van een halfopen woning - Ommegangstraat 22 - vergunning.

Vorming Wervikse woonmaatschappij .

Goedgekeurd

40 Vorming Wervikse woonmaatschappij .

Dossiers recht van voorkoop - advies.

Goedgekeurd

41 Dossiers recht van voorkoop - advies.

Verdeling van goed, eerste afdeling, Sectie A, nummer 645v2-645z-645z2-646n3-648l2-648w-650f19, Woonproject Eendracht.

Goedgekeurd

42 Verdeling van goed, eerste afdeling, Sectie A, nummer 645v2-645z-645z2-646n3-648l2-648w-650f19, Woonproject Eendracht.

Verdeling van goed, eerste afdeling, Sectie A, nummer 442a, Fonteinestraat.

Goedgekeurd

43 Verdeling van goed, eerste afdeling, Sectie A, nummer 442a, Fonteinestraat.

Verdeling van goed, eerste afdeling, Sectie B, nummer 447g3, Menensesteenweg 314.

Goedgekeurd

44 Verdeling van goed, eerste afdeling, Sectie B, nummer 447g3, Menensesteenweg 314.

Verdeling van goed, eerste afdeling, Sectie B, nummer 733y, Hoogweg.

Goedgekeurd

45 Verdeling van goed, eerste afdeling, Sectie B, nummer 733y, Hoogweg.

Toekennen subsidie - 12 uren rally van Wervik.

Goedgekeurd

46 Toekennen subsidie - 12 uren rally van Wervik.

Nieuw dienstreglement voor de stedelijke openbare bibliotheken van Wervik-Geluwe - beslissing om dit voor te leggen aan de gemeenteraad op 26 oktober 2021.

Goedgekeurd

47 Nieuw dienstreglement voor de stedelijke openbare bibliotheken van Wervik-Geluwe - beslissing om dit voor te leggen aan de gemeenteraad op 26 oktober 2021.

Agenda (activiteiten en uitnodigingen).

Kennisneming

48 Agenda (activiteiten en uitnodigingen).

Vijfde editie van "Stoofvlees met friet" van de jeugdbrandweer - 09/10/2021 - uitnodiging.

Goedgekeurd

49 Vijfde editie van "Stoofvlees met friet" van de jeugdbrandweer - 09/10/2021 - uitnodiging.

Kiwanisprijs 2021 en onthulling van kunstwerk Kinderen Wervik Geluwe - 01/10/2021 - uitnodiging.

Goedgekeurd

50 Kiwanisprijs 2021 en onthulling van kunstwerk Kinderen Wervik Geluwe - 01/10/2021 - uitnodiging.

Opstart traject what'sapp for business en Obi4Wan.

Goedgekeurd

51 Opstart traject what'sapp for business en Obi4Wan.

<>1 Proces-verbaal van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 13 september 2021.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>2 Statutenwijziging Mirom - beslissing om deze voor te leggen aan de gemeenteraad op 26 oktober 2021.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>3 Verslag raad van bestuur Mirom Menen dd. 1 juli 2021.

Pdf-versie
Kennisneming

<>4 Aanvraag toelage 2021 door Teledienst Menen.

Pdf-versie
Niet goedgekeurd

<>5 Duurzame burgerinitiatieven - Viroviacum Wandeling.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>6 Ambtshalve schrapping van een persoon die de woning verlaten heeft.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>7 Terugname grondconcessie begraafplaats Geluwe.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>8 Kerkbestuur - notulen centraal kerkbestuur dd. 18/08/2021.

Pdf-versie
Kennisneming

<>9 Bestelaanvragen.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>10 Invorderingsstaten.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>11 Aanrekeningenlijsten.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>12 GC De Knippelaar Kruiseke - Omgevingsaanleg - vorderingsstaat 4 - (bedrag: 8.580,32 euro).

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>13 Aankoop en leveren van één container van 12m³ en 2 containers van 30m³ - lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's (raming: € 25.410,00 euro incl. btw - gunningswijze: onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking).

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>14 Steenakker - archeologie - bepalen startdatum werken.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>15 Home Gryson - totaalproject voor renovatie en inrichting - definitieve oplevering .

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>16 Sanering vuilvracht Ter Hand gecombineerd met NV Aquafin project nummer 22724 - studieopdracht - uitbreiding - (15.797,76 euro, BTW inclusief).

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>17 Verkeersstudie Wervikstraat (omgeving GC Geluwe) om aan te leveren aan AWV - (12.100 euro, inclusief BTW).

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>18 Aanleg oprit - Th. Godtschalcklaan 12.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>19 Rioolaansluiting - Wervikstraat 15.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>20 Herstellen van een breuk in de riolering - Virovioslaan 5 - gunnings- en lastvoorwaarden - gunning volgens de procedure aanvaarde factuur voor een bedrag van 2.590,59 euro (exclusief BTW).

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>21 Openstellen stiltetuin Lovie Grauwe Zusterstraat.

Pdf-versie
Kennisneming

<>22 Afsprakennota ontharding Westmolenstraat - toewijzing Leiedal - (kostenraming: 57.082,78 euro, BTW vrijgesteld).

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>23 Schadebestek 2021-013 - Sint-Denijsplaats - schade 3 verkeersborden E9a.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>24 Beheerscomité 14 ILV "parkeren regio Kortrijk" - beslissing om een voorstel voor bespreking voor te leggen aan de mobiliteitscommissie.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>25 Tijdelijke politieverordening Kennismakingsaperitief - 24/10/2021.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>26 Tijdelijke politieverordening - Viering zesjarig bestaan Bleu Angels Geluwe - 13/11/2021.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>27 Tijdelijke politieverordening - Sportdag Artheveldehogeschool - 24/09/2021.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>28 Tijdelijke politieverordening - Toertocht Straffen Toebak AMSC Leieland - 25/09/2021.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>29 Omgevingsloket - 2021/142 - het wijzigen van voorgevel - Kruisekestraat 86.

Pdf-versie
Niet goedgekeurd

<>30 Omgevingsloket - 2021/249 - de overdracht van een vergunningsplichtige exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit in de Beselarestraat 1 - advies.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>31 Omgevingsloket - 2021/203 - verbouwen en uitbreiden woning - Hellestraat 94 - vergunning.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>32 Omgevingsloket - 2021/107 - bouwen van een bewaarloods - Grote Ieperbaan 89 - vergunning.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>33 Omgevingsloket - 2021/251 - melding overdracht gelegen in de Steenakker 30.

Pdf-versie
Kennisneming

<>34 Omgevingsloket - 2021-250 - melding overdracht gelegen in de Akademiestraat 1.

Pdf-versie
Kennisneming

<>35 Omgevingsloket - 2021/222 - het kaleien van de voorgevel - Ieperstraat 131 - vergunning.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>36 Huisnummering - Klapperstraat.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>37 Omgevingsloket - 2021/225 - het plaatsen van een verlicht reclamepaneel - Geluwestraat 9 - vergunning.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>38 Omgevingsloket - 2021/216 - een functiewijziging van woongelegenheid naar praktijkruimte voor vrij beroep - Ieperstraat 31 - vergunning.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>39 Omgevingsloket - 2021/213 - het bouwen van een halfopen woning - Ommegangstraat 22 - vergunning.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>40 Vorming Wervikse woonmaatschappij .

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>41 Dossiers recht van voorkoop - advies.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>42 Verdeling van goed, eerste afdeling, Sectie A, nummer 645v2-645z-645z2-646n3-648l2-648w-650f19, Woonproject Eendracht.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>43 Verdeling van goed, eerste afdeling, Sectie A, nummer 442a, Fonteinestraat.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>44 Verdeling van goed, eerste afdeling, Sectie B, nummer 447g3, Menensesteenweg 314.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>45 Verdeling van goed, eerste afdeling, Sectie B, nummer 733y, Hoogweg.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>46 Toekennen subsidie - 12 uren rally van Wervik.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>47 Nieuw dienstreglement voor de stedelijke openbare bibliotheken van Wervik-Geluwe - beslissing om dit voor te leggen aan de gemeenteraad op 26 oktober 2021.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>48 Agenda (activiteiten en uitnodigingen).

Pdf-versie
Kennisneming

<>49 Vijfde editie van "Stoofvlees met friet" van de jeugdbrandweer - 09/10/2021 - uitnodiging.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>50 Kiwanisprijs 2021 en onthulling van kunstwerk Kinderen Wervik Geluwe - 01/10/2021 - uitnodiging.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>51 Opstart traject what'sapp for business en Obi4Wan.

Pdf-versie
Goedgekeurd