Gemeente Wervik

College van burgemeester en schepenen Gemeente Wervik

College van burgemeester en schepenen Gemeente Wervik

Besluitenlijst van College van burgemeester en schepenen Gemeente Wervik, zitting van 18 okt 2021, 15:00 uur.

Pdf-versie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 18 OKT 2021

De voorzitter opent de vergadering om 15.00 uur.
Locatie: Raadzaal

Proces-verbaal van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 4 oktober 2021.

Goedgekeurd

1 Proces-verbaal van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 4 oktober 2021.

Vraag van gemeenteraadslid Tom Durnez inzake vervangingen binnen vergaderingen.

Goedgekeurd

2 Vraag van gemeenteraadslid Tom Durnez inzake vervangingen binnen vergaderingen.

Verslag van de vergadering van het managementteam van 30 juni 2021.

Kennisneming

3 Verslag van de vergadering van het managementteam van 30 juni 2021.

Toekenning van ecocheques aan het personeel van het lokaal bestuur als blijk van erkentelijkheid voor de inspanningen tijdens de Covid-periode van 01 maart 2020 tot en met 31 mei 2021.

Goedgekeurd

4 Toekenning van ecocheques aan het personeel van het lokaal bestuur als blijk van erkentelijkheid voor de inspanningen tijdens de Covid-periode van 01 maart 2020 tot en met 31 mei 2021.

Verslag exitgesprek personeelslid.

Kennisneming

5 Verslag exitgesprek personeelslid.

Voordelen voor personeel - diverse voorstellen.

Goedgekeurd

6 Voordelen voor personeel - diverse voorstellen.

Gemeentepersoneel - ontslag van een deeltijds technisch assistent facility.

Kennisneming

7 Gemeentepersoneel - ontslag van een deeltijds technisch assistent facility.

Arbeidsongeval van een werknemer van stad Wervik - 23 augustus 2021 - genezing zonder letsel - consolidatie.

Goedgekeurd

8 Arbeidsongeval van een werknemer van stad Wervik - 23 augustus 2021 - genezing zonder letsel - consolidatie.

Gemeentepersoneel - aanwerving van een deeltijds administratief medewerkster burgerzaken (18/38) voor de periode van 01 november 2021 tot en met 31 januari 2022.

Goedgekeurd

9 Gemeentepersoneel - aanwerving van een deeltijds administratief medewerkster burgerzaken (18/38) voor de periode van 01 november 2021 tot en met 31 januari 2022.

Gemeentepersoneel - bijkomend deeltijds contract administratief medewerkster burgerzaken (0,2 VTE) voor de periode van 08 november 2021 tot en met 31 januari 2022.

Goedgekeurd

10 Gemeentepersoneel - bijkomend deeltijds contract administratief medewerkster burgerzaken (0,2 VTE) voor de periode van 08 november 2021 tot en met 31 januari 2022.

Gemeentepersoneel - aanwerving van een halftijds contractueel administratief medewerker erfgoed en archief (C1-C3) + opname van één kandidaat in de werfreserve.

Goedgekeurd

11 Gemeentepersoneel - aanwerving van een halftijds contractueel administratief medewerker erfgoed en archief (C1-C3) + opname van één kandidaat in de werfreserve.

Kennisname logbeleid.

Kennisneming

12 Kennisname logbeleid.

Ambtshalve schrapping van een persoon die de woning verlaten heeft.

Goedgekeurd

13 Ambtshalve schrapping van een persoon die de woning verlaten heeft.

Toekennen heraankoop vervallen dertigjarige grondconcessie begraafplaats Wervik.

Goedgekeurd

14 Toekennen heraankoop vervallen dertigjarige grondconcessie begraafplaats Wervik.

Toekennen bijplaatsen urne in bestaande dertigjarige grondconcessie begraafplaats Wervik.

Goedgekeurd

15 Toekennen bijplaatsen urne in bestaande dertigjarige grondconcessie begraafplaats Wervik.

Toekennen nieuwe dertigjarige grondconcessie 3 personen parkbegraafplaats Wervik.

Goedgekeurd

16 Toekennen nieuwe dertigjarige grondconcessie 3 personen parkbegraafplaats Wervik.

Toekennen nieuwe dertigjarige urneveldconcessie 2 personen parkbegraafplaats Wervik.

Goedgekeurd

17 Toekennen nieuwe dertigjarige urneveldconcessie 2 personen parkbegraafplaats Wervik.

Bekendmaking vervroegde terugname grondconcessie begraafplaats Wervik.

Goedgekeurd

18 Bekendmaking vervroegde terugname grondconcessie begraafplaats Wervik.

Toekennen gratis hernieuwing vervallen grondconcessie begraafplaats Wervik.

Goedgekeurd

19 Toekennen gratis hernieuwing vervallen grondconcessie begraafplaats Wervik.

Toekennen nieuwe dertigjarige columbariumconcessie parkbegraafplaats Wervik.

Goedgekeurd

20 Toekennen nieuwe dertigjarige columbariumconcessie parkbegraafplaats Wervik.

Toekennen gratis hernieuwen vijftigjarige grondconcessie begraafplaats Geluwe.

Goedgekeurd

21 Toekennen gratis hernieuwen vijftigjarige grondconcessie begraafplaats Geluwe.

Toekennen heraankoop vervallen dertigjarige grondconcessie begraafplaats Wervik.

Goedgekeurd

22 Toekennen heraankoop vervallen dertigjarige grondconcessie begraafplaats Wervik.

Bijkomend huwelijk maand oktober 2021.

Kennisneming

23 Bijkomend huwelijk maand oktober 2021.

Kerkbestuur - notulen kerkraad Sint-Jozef dd. 06/07/2021 - akteneming.

Kennisneming

24 Kerkbestuur - notulen kerkraad Sint-Jozef dd. 06/07/2021 - akteneming.

Aanrekeningenlijsten.

Goedgekeurd

25 Aanrekeningenlijsten.

Bestelaanvragen.

Goedgekeurd

26 Bestelaanvragen.

Invorderingsstaten.

Goedgekeurd

27 Invorderingsstaten.

Raamcontract voor de aankoop en levering van diverse podiumelementen - gunning raamcontract met aankoop van 1ste bestelling.

Goedgekeurd

28 Raamcontract voor de aankoop en levering van diverse podiumelementen - gunning raamcontract met aankoop van 1ste bestelling.

Aanstellen van een ontwerper voor de toegankelijkheid van de kerktoren in de Sint-Medarduskerk vanuit het project Horizon 2025 - gunning.

Goedgekeurd

29 Aanstellen van een ontwerper voor de toegankelijkheid van de kerktoren in de Sint-Medarduskerk vanuit het project Horizon 2025 - gunning.

Bezwaarschrift tegen de naheffing blauwe zone.

Niet goedgekeurd

30 Bezwaarschrift tegen de naheffing blauwe zone.

Vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het kohier betreffende de algemene gemeentebelasting aanslagjaar 2021 (gezinnen). Totaal bedrag: € 698.890,00.

Goedgekeurd

31 Vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het kohier betreffende de algemene gemeentebelasting aanslagjaar 2021 (gezinnen). Totaal bedrag: € 698.890,00.

Vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het kohier betreffende de belasting op het parkeren van motorvoertuigen op de openbare weg of de plaatse gelijkgesteld aan de openbare weg aanslagjaar 2021 (deel 8). Totaal bedrag : € 2.370,00.

Goedgekeurd

32 Vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het kohier betreffende de belasting op het parkeren van motorvoertuigen op de openbare weg of de plaatse gelijkgesteld aan de openbare weg aanslagjaar 2021 (deel 8). Totaal bedrag : € 2.370,00.

Eindejaarsactie 2021.

Goedgekeurd

33 Eindejaarsactie 2021.

Toekenning drankvergunning aan Elle's foodtruck.

Goedgekeurd

34 Toekenning drankvergunning aan Elle's foodtruck.

Steenakker - archeologisch vervolgonderzoek in de vorm van een opgraving - aanvangsdatum.

Goedgekeurd

35 Steenakker - archeologisch vervolgonderzoek in de vorm van een opgraving - aanvangsdatum.

Aanleg optimaal gescheiden stelsel in de Vredestraat, Ommegangstraat tussen Geluwestraat en Rekestraat, Ooststraat tot huisnr. 74 te Wervik - projectnr. VMM: 3430 - aanvangsdatum.

Goedgekeurd

36 Aanleg optimaal gescheiden stelsel in de Vredestraat, Ommegangstraat tussen Geluwestraat en Rekestraat, Ooststraat tot huisnr. 74 te Wervik - projectnr. VMM: 3430 - aanvangsdatum.

Maaien gazons - 2021 - factuur 4 - juli 2021.

Goedgekeurd

37 Maaien gazons - 2021 - factuur 4 - juli 2021.

Maaien gazons - 2021 - factuur 5 - augustus 2021.

Goedgekeurd

38 Maaien gazons - 2021 - factuur 5 - augustus 2021.

Werken Mina Werkers - 2021 - vorderingsstaat 4.

Goedgekeurd

39 Werken Mina Werkers - 2021 - vorderingsstaat 4.

Werken Mina Werkers - 2021 - vorderingsstaat 5.

Goedgekeurd

40 Werken Mina Werkers - 2021 - vorderingsstaat 5.

Groenonderhoud door sociale tewerkstelling - 2021 - factuur 5 - augustus 2021.

Goedgekeurd

41 Groenonderhoud door sociale tewerkstelling - 2021 - factuur 5 - augustus 2021.

Groenonderhoud door sociale tewerkstelling - 2021 - factuur 6 - september 2021.

Goedgekeurd

42 Groenonderhoud door sociale tewerkstelling - 2021 - factuur 6 - september 2021.

Vernieuwen beplanking molenkot Kruisekemolen - aanvangsdatum.

Goedgekeurd

43 Vernieuwen beplanking molenkot Kruisekemolen - aanvangsdatum.

Schadebestek 2021-015 - Vandalisme betonelementen langs de Leie.

Goedgekeurd

44 Schadebestek 2021-015 - Vandalisme betonelementen langs de Leie.

GC Geluwe - aanstelling van een ontwerper via wedstrijdopdracht - ereloonnota 6 - 10/09/2021 - fase gunning werken en vooruitgang werken.

Goedgekeurd

45 GC Geluwe - aanstelling van een ontwerper via wedstrijdopdracht - ereloonnota 6 - 10/09/2021 - fase gunning werken en vooruitgang werken.

Bouwen van een gemeenschapscentrum Geluwe Wervikstraat - lot 1 - algemene aanneming - vorderingsstaat 10 - september 2021.

Goedgekeurd

46 Bouwen van een gemeenschapscentrum Geluwe Wervikstraat - lot 1 - algemene aanneming - vorderingsstaat 10 - september 2021.

Uitvoering van de herconditionering van de HVAC en sanitaire installatie in het sportcentrum de Pionier - lastvoorwaarden en gunningswijze.

Goedgekeurd

47 Uitvoering van de herconditionering van de HVAC en sanitaire installatie in het sportcentrum de Pionier - lastvoorwaarden en gunningswijze.

De Pionier - Aanstellen van een akoestisch studiebureau in het kader van het ontwerp en de bouw van een mezzaninevloer in de bestaande polyvalente ruimte (zaal D) in het sportcomplex "De Pionier" te Wervik (akoestische studie + opvolging) - vorderingsstaat 1 - posten 1 (bepalen akoestisch concept) en 2 (opstellen bestek akoestiek).

Goedgekeurd

48 De Pionier - Aanstellen van een akoestisch studiebureau in het kader van het ontwerp en de bouw van een mezzaninevloer in de bestaande polyvalente ruimte (zaal D) in het sportcomplex "De Pionier" te Wervik (akoestische studie + opvolging) - vorderingsstaat 1 - posten 1 (bepalen akoestisch concept) en 2 (opstellen bestek akoestiek).

Aanstellen van een studiebureau technieken voor de aanpassing van diverse technieken (hvac) in het sportcentrum De Pionier - ereloonnota 1.

Goedgekeurd

49 Aanstellen van een studiebureau technieken voor de aanpassing van diverse technieken (hvac) in het sportcentrum De Pionier - ereloonnota 1.

Geen verder gevolg betreffende aanleg garageweg Mesenstraat.

Goedgekeurd

50 Geen verder gevolg betreffende aanleg garageweg Mesenstraat.

Doortocht Wervik Wandelt - 11/11/2021 - organisatie en bepijling.

Goedgekeurd

51 Doortocht Wervik Wandelt - 11/11/2021 - organisatie en bepijling.

Ophangen banner tweedehandsbeurs op openbaar domein.

Goedgekeurd

52 Ophangen banner tweedehandsbeurs op openbaar domein.

Teruggave borg - Oude Mesenweg 22 - 2020-193.

Goedgekeurd

53 Teruggave borg - Oude Mesenweg 22 - 2020-193.

Teruggave borg - Remi Ghesquierestraat 49 - 2021-69.

Goedgekeurd

54 Teruggave borg - Remi Ghesquierestraat 49 - 2021-69.

Teruggave borg - Lourdesstraat 32 - 2015-45.

Goedgekeurd

55 Teruggave borg - Lourdesstraat 32 - 2015-45.

Teruggave borg - Geluwestraat 41 - 2021-11.

Goedgekeurd

56 Teruggave borg - Geluwestraat 41 - 2021-11.

Teruggave borg - Vredestraat 48 - 2019-241.

Goedgekeurd

57 Teruggave borg - Vredestraat 48 - 2019-241.

Huisnummering - Kruisekestraat.

Goedgekeurd

58 Huisnummering - Kruisekestraat.

Huisnummering - Oude Beselarestraat - 2019/253.

Goedgekeurd

59 Huisnummering - Oude Beselarestraat - 2019/253.

Omgevingsloket - 2021/271 - het plaatsen van een bovengrondse propaangastank - Geluwebroekstraat 14 - aktename.

Kennisneming

60 Omgevingsloket - 2021/271 - het plaatsen van een bovengrondse propaangastank - Geluwebroekstraat 14 - aktename.

Omgevingsloket - 2021/272 - het plaatsen van een bovengrondse propaangastank - Doornkapellestraat 22 - aktename.

Kennisneming

61 Omgevingsloket - 2021/272 - het plaatsen van een bovengrondse propaangastank - Doornkapellestraat 22 - aktename.

Omgevingsloket - 2021/247 - het renoveren van voorgevel - Dadizelestraat 14 - vergunning.

Goedgekeurd

62 Omgevingsloket - 2021/247 - het renoveren van voorgevel - Dadizelestraat 14 - vergunning.

Omgevingsloket - 2021/159 - het aanleggen van een multisportveld - Hoogland - vergunning.

Goedgekeurd

63 Omgevingsloket - 2021/159 - het aanleggen van een multisportveld - Hoogland - vergunning.

Omgevingsloket - 2021/242 - het vellen van één boom - Begonialaan 20 - vergunning.

Goedgekeurd

64 Omgevingsloket - 2021/242 - het vellen van één boom - Begonialaan 20 - vergunning.

Omgevingsloket - 2021/234 - het renoveren van voorgevel - Ieperstraat 150 - vergunning.

Goedgekeurd

65 Omgevingsloket - 2021/234 - het renoveren van voorgevel - Ieperstraat 150 - vergunning.

Omgevingsloket - 2021/248 - bouwen van een eengezinswoning - William Leggettstraat 9 - vergunning.

Goedgekeurd

66 Omgevingsloket - 2021/248 - bouwen van een eengezinswoning - William Leggettstraat 9 - vergunning.

Omgevingsloket - 2021/141- het verbouwen en uitbreiden woning - Magerheidstraat 21 - vergunning.

Goedgekeurd

67 Omgevingsloket - 2021/141- het verbouwen en uitbreiden woning - Magerheidstraat 21 - vergunning.

Omgevingsloket - 2021/ 202- verbouwen hoeve - Wolvenstraat 15 - vergunning.

Goedgekeurd

68 Omgevingsloket - 2021/ 202- verbouwen hoeve - Wolvenstraat 15 - vergunning.

Omgevingsloket - 2021/255 - aanleggen zwembad - Ieperstraat 120 c - vergunning.

Goedgekeurd

69 Omgevingsloket - 2021/255 - aanleggen zwembad - Ieperstraat 120 c - vergunning.

Omgevingsloket - 2021/181 - het herbouwen van een eengezinswoning in de Vagevuurstraat 5 - intrekken weigering.

Goedgekeurd

70 Omgevingsloket - 2021/181 - het herbouwen van een eengezinswoning in de Vagevuurstraat 5 - intrekken weigering.

Voorbespreking/advies - uitbreidingsmogelijkheden Peperstraat 30.

Goedgekeurd

71 Voorbespreking/advies - uitbreidingsmogelijkheden Peperstraat 30.

Handhaving - vaststelling van een stedenbouwkundige inbreuk in de Kruisekestraat 390 - overtreder aanschrijven.

Goedgekeurd

72 Handhaving - vaststelling van een stedenbouwkundige inbreuk in de Kruisekestraat 390 - overtreder aanschrijven.

Leiedal - zitdagen renovatiecoach.

Goedgekeurd

73 Leiedal - zitdagen renovatiecoach.

Toekenning verbeteringspremie - Jeruzalemstraat 9.

Goedgekeurd

74 Toekenning verbeteringspremie - Jeruzalemstraat 9.

Toekenning verbeteringspremie - Kleine Wervikstraat 41.

Goedgekeurd

75 Toekenning verbeteringspremie - Kleine Wervikstraat 41.

Toekenning verbeteringspremie - Begonialaan 34.

Goedgekeurd

76 Toekenning verbeteringspremie - Begonialaan 34.

Toekenning aanpassingspremie - Oude Beselarestraat 337.

Goedgekeurd

77 Toekenning aanpassingspremie - Oude Beselarestraat 337.

Toekenning aanpassingspremie - 't Stroomke 42.

Goedgekeurd

78 Toekenning aanpassingspremie - 't Stroomke 42.

Toekenning aanpassingspremie - D. Geerbodelaan 9.

Goedgekeurd

79 Toekenning aanpassingspremie - D. Geerbodelaan 9.

Toekenning aanpassingspremie - Dadizelestraat 46 A.

Goedgekeurd

80 Toekenning aanpassingspremie - Dadizelestraat 46 A.

Verbeteringspremie - Scherpenheuvelstraat 30.

Niet goedgekeurd

81 Verbeteringspremie - Scherpenheuvelstraat 30.

Dossiers recht van voorkoop - advies.

Goedgekeurd

82 Dossiers recht van voorkoop - advies.

Verdeling van goed, eerste afdeling, Sectie C, nummer 221a, Leiestraat 33.

Goedgekeurd

83 Verdeling van goed, eerste afdeling, Sectie C, nummer 221a, Leiestraat 33.

Verdeling van goed, eerste afdeling, Sectie D, nummer 568f6-567x2, Komenstraat 25.

Goedgekeurd

84 Verdeling van goed, eerste afdeling, Sectie D, nummer 568f6-567x2, Komenstraat 25.

Mirom Menen: opstartscenario inzameling van GFT.

Goedgekeurd

85 Mirom Menen: opstartscenario inzameling van GFT.

Vooronderzoek verlenging intergemeentelijke samenwerking Mirom Menen.

Goedgekeurd

86 Vooronderzoek verlenging intergemeentelijke samenwerking Mirom Menen.

Aankoop en inzet camera's voor sluikstort en andere vormen van overlast.

Niet goedgekeurd

87 Aankoop en inzet camera's voor sluikstort en andere vormen van overlast.

Werkplannen recyclageparken Wervik en Geluwe - Mirom Menen.

Goedgekeurd

88 Werkplannen recyclageparken Wervik en Geluwe - Mirom Menen.

Mirom Menen: Ontwerpbegroting 2022.

Kennisneming

89 Mirom Menen: Ontwerpbegroting 2022.

Projectsteun ontwikkelingssamenwerking - advies WOS dossier Gambiahelpers

Goedgekeurd

90 Projectsteun ontwikkelingssamenwerking - advies WOS dossier Gambiahelpers
Projectsteun ontwikkelingssamenwerking - advies WOS dossier Gambiahelpers

Samenwerking Trage Wegen vzw.

Goedgekeurd

91 Samenwerking Trage Wegen vzw.

Agenda (activiteiten en uitnodigingen).

Kennisneming

92 Agenda (activiteiten en uitnodigingen).

Organisatie evenement - 30/10/21 - Nacht van de jeugd (Jeugddienst Wervik).

Goedgekeurd

93 Organisatie evenement - 30/10/21 - Nacht van de jeugd (Jeugddienst Wervik).

Ondersteuning activiteiten horeca en verenigingen (zomerplein).

Goedgekeurd

94 Ondersteuning activiteiten horeca en verenigingen (zomerplein).

Coronamaatregelen - tussenkomst in de terugbetaling van huur jeugdhuis De Bierpompe.

Goedgekeurd

95 Coronamaatregelen - tussenkomst in de terugbetaling van huur jeugdhuis De Bierpompe.

Ambulante handel op het openbaar domein buiten de openbare markt - toekennen standplaats voor verkoop van oliebollen en aanverwante artikelen - Werviks Gebak.

Goedgekeurd

96 Ambulante handel op het openbaar domein buiten de openbare markt - toekennen standplaats voor verkoop van oliebollen en aanverwante artikelen - Werviks Gebak.

Week van de Pleegzorg - acties.

Goedgekeurd

97 Week van de Pleegzorg - acties.

Premiereglement voor seniorenverenigingen aangesloten bij de seniorenadviesraad: goedkeuring onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad.

Goedgekeurd

98 Premiereglement voor seniorenverenigingen aangesloten bij de seniorenadviesraad: goedkeuring onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad.
Premiereglement voor seniorenverenigingen aangesloten bij de seniorenadviesraad: goedkeuring onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad.

SAR - verslagen Algemene Vergadering.

Kennisneming

99 SAR - verslagen Algemene Vergadering.

<>1 Proces-verbaal van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 4 oktober 2021.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>2 Vraag van gemeenteraadslid Tom Durnez inzake vervangingen binnen vergaderingen.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>3 Verslag van de vergadering van het managementteam van 30 juni 2021.

Pdf-versie
Kennisneming

<>4 Toekenning van ecocheques aan het personeel van het lokaal bestuur als blijk van erkentelijkheid voor de inspanningen tijdens de Covid-periode van 01 maart 2020 tot en met 31 mei 2021.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>5 Verslag exitgesprek personeelslid.

Pdf-versie
Kennisneming

<>6 Voordelen voor personeel - diverse voorstellen.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>7 Gemeentepersoneel - ontslag van een deeltijds technisch assistent facility.

Pdf-versie
Kennisneming

<>8 Arbeidsongeval van een werknemer van stad Wervik - 23 augustus 2021 - genezing zonder letsel - consolidatie.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>9 Gemeentepersoneel - aanwerving van een deeltijds administratief medewerkster burgerzaken (18/38) voor de periode van 01 november 2021 tot en met 31 januari 2022.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>10 Gemeentepersoneel - bijkomend deeltijds contract administratief medewerkster burgerzaken (0,2 VTE) voor de periode van 08 november 2021 tot en met 31 januari 2022.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>11 Gemeentepersoneel - aanwerving van een halftijds contractueel administratief medewerker erfgoed en archief (C1-C3) + opname van één kandidaat in de werfreserve.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>12 Kennisname logbeleid.

Pdf-versie
Kennisneming

<>13 Ambtshalve schrapping van een persoon die de woning verlaten heeft.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>14 Toekennen heraankoop vervallen dertigjarige grondconcessie begraafplaats Wervik.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>15 Toekennen bijplaatsen urne in bestaande dertigjarige grondconcessie begraafplaats Wervik.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>16 Toekennen nieuwe dertigjarige grondconcessie 3 personen parkbegraafplaats Wervik.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>17 Toekennen nieuwe dertigjarige urneveldconcessie 2 personen parkbegraafplaats Wervik.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>18 Bekendmaking vervroegde terugname grondconcessie begraafplaats Wervik.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>19 Toekennen gratis hernieuwing vervallen grondconcessie begraafplaats Wervik.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>20 Toekennen nieuwe dertigjarige columbariumconcessie parkbegraafplaats Wervik.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>21 Toekennen gratis hernieuwen vijftigjarige grondconcessie begraafplaats Geluwe.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>22 Toekennen heraankoop vervallen dertigjarige grondconcessie begraafplaats Wervik.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>23 Bijkomend huwelijk maand oktober 2021.

Pdf-versie
Kennisneming

<>24 Kerkbestuur - notulen kerkraad Sint-Jozef dd. 06/07/2021 - akteneming.

Pdf-versie
Kennisneming

<>25 Aanrekeningenlijsten.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>26 Bestelaanvragen.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>27 Invorderingsstaten.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>28 Raamcontract voor de aankoop en levering van diverse podiumelementen - gunning raamcontract met aankoop van 1ste bestelling.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>29 Aanstellen van een ontwerper voor de toegankelijkheid van de kerktoren in de Sint-Medarduskerk vanuit het project Horizon 2025 - gunning.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>30 Bezwaarschrift tegen de naheffing blauwe zone.

Pdf-versie
Niet goedgekeurd

<>31 Vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het kohier betreffende de algemene gemeentebelasting aanslagjaar 2021 (gezinnen). Totaal bedrag: € 698.890,00.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>32 Vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het kohier betreffende de belasting op het parkeren van motorvoertuigen op de openbare weg of de plaatse gelijkgesteld aan de openbare weg aanslagjaar 2021 (deel 8). Totaal bedrag : € 2.370,00.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>33 Eindejaarsactie 2021.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>34 Toekenning drankvergunning aan Elle's foodtruck.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>35 Steenakker - archeologisch vervolgonderzoek in de vorm van een opgraving - aanvangsdatum.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>36 Aanleg optimaal gescheiden stelsel in de Vredestraat, Ommegangstraat tussen Geluwestraat en Rekestraat, Ooststraat tot huisnr. 74 te Wervik - projectnr. VMM: 3430 - aanvangsdatum.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>37 Maaien gazons - 2021 - factuur 4 - juli 2021.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>38 Maaien gazons - 2021 - factuur 5 - augustus 2021.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>39 Werken Mina Werkers - 2021 - vorderingsstaat 4.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>40 Werken Mina Werkers - 2021 - vorderingsstaat 5.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>41 Groenonderhoud door sociale tewerkstelling - 2021 - factuur 5 - augustus 2021.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>42 Groenonderhoud door sociale tewerkstelling - 2021 - factuur 6 - september 2021.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>43 Vernieuwen beplanking molenkot Kruisekemolen - aanvangsdatum.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>44 Schadebestek 2021-015 - Vandalisme betonelementen langs de Leie.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>45 GC Geluwe - aanstelling van een ontwerper via wedstrijdopdracht - ereloonnota 6 - 10/09/2021 - fase gunning werken en vooruitgang werken.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>46 Bouwen van een gemeenschapscentrum Geluwe Wervikstraat - lot 1 - algemene aanneming - vorderingsstaat 10 - september 2021.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>47 Uitvoering van de herconditionering van de HVAC en sanitaire installatie in het sportcentrum de Pionier - lastvoorwaarden en gunningswijze.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>48 De Pionier - Aanstellen van een akoestisch studiebureau in het kader van het ontwerp en de bouw van een mezzaninevloer in de bestaande polyvalente ruimte (zaal D) in het sportcomplex "De Pionier" te Wervik (akoestische studie + opvolging) - vorderingsstaat 1 - posten 1 (bepalen akoestisch concept) en 2 (opstellen bestek akoestiek).

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>49 Aanstellen van een studiebureau technieken voor de aanpassing van diverse technieken (hvac) in het sportcentrum De Pionier - ereloonnota 1.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>50 Geen verder gevolg betreffende aanleg garageweg Mesenstraat.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>51 Doortocht Wervik Wandelt - 11/11/2021 - organisatie en bepijling.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>52 Ophangen banner tweedehandsbeurs op openbaar domein.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>53 Teruggave borg - Oude Mesenweg 22 - 2020-193.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>54 Teruggave borg - Remi Ghesquierestraat 49 - 2021-69.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>55 Teruggave borg - Lourdesstraat 32 - 2015-45.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>56 Teruggave borg - Geluwestraat 41 - 2021-11.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>57 Teruggave borg - Vredestraat 48 - 2019-241.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>58 Huisnummering - Kruisekestraat.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>59 Huisnummering - Oude Beselarestraat - 2019/253.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>60 Omgevingsloket - 2021/271 - het plaatsen van een bovengrondse propaangastank - Geluwebroekstraat 14 - aktename.

Pdf-versie
Kennisneming

<>61 Omgevingsloket - 2021/272 - het plaatsen van een bovengrondse propaangastank - Doornkapellestraat 22 - aktename.

Pdf-versie
Kennisneming

<>62 Omgevingsloket - 2021/247 - het renoveren van voorgevel - Dadizelestraat 14 - vergunning.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>63 Omgevingsloket - 2021/159 - het aanleggen van een multisportveld - Hoogland - vergunning.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>64 Omgevingsloket - 2021/242 - het vellen van één boom - Begonialaan 20 - vergunning.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>65 Omgevingsloket - 2021/234 - het renoveren van voorgevel - Ieperstraat 150 - vergunning.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>66 Omgevingsloket - 2021/248 - bouwen van een eengezinswoning - William Leggettstraat 9 - vergunning.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>67 Omgevingsloket - 2021/141- het verbouwen en uitbreiden woning - Magerheidstraat 21 - vergunning.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>68 Omgevingsloket - 2021/ 202- verbouwen hoeve - Wolvenstraat 15 - vergunning.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>69 Omgevingsloket - 2021/255 - aanleggen zwembad - Ieperstraat 120 c - vergunning.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>70 Omgevingsloket - 2021/181 - het herbouwen van een eengezinswoning in de Vagevuurstraat 5 - intrekken weigering.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>71 Voorbespreking/advies - uitbreidingsmogelijkheden Peperstraat 30.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>72 Handhaving - vaststelling van een stedenbouwkundige inbreuk in de Kruisekestraat 390 - overtreder aanschrijven.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>73 Leiedal - zitdagen renovatiecoach.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>74 Toekenning verbeteringspremie - Jeruzalemstraat 9.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>75 Toekenning verbeteringspremie - Kleine Wervikstraat 41.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>76 Toekenning verbeteringspremie - Begonialaan 34.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>77 Toekenning aanpassingspremie - Oude Beselarestraat 337.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>78 Toekenning aanpassingspremie - 't Stroomke 42.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>79 Toekenning aanpassingspremie - D. Geerbodelaan 9.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>80 Toekenning aanpassingspremie - Dadizelestraat 46 A.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>81 Verbeteringspremie - Scherpenheuvelstraat 30.

Pdf-versie
Niet goedgekeurd

<>82 Dossiers recht van voorkoop - advies.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>83 Verdeling van goed, eerste afdeling, Sectie C, nummer 221a, Leiestraat 33.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>84 Verdeling van goed, eerste afdeling, Sectie D, nummer 568f6-567x2, Komenstraat 25.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>85 Mirom Menen: opstartscenario inzameling van GFT.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>86 Vooronderzoek verlenging intergemeentelijke samenwerking Mirom Menen.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>87 Aankoop en inzet camera's voor sluikstort en andere vormen van overlast.

Pdf-versie
Niet goedgekeurd

<>88 Werkplannen recyclageparken Wervik en Geluwe - Mirom Menen.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>89 Mirom Menen: Ontwerpbegroting 2022.

Pdf-versie
Kennisneming

<>90 Projectsteun ontwikkelingssamenwerking - advies WOS dossier Gambiahelpers

Projectsteun ontwikkelingssamenwerking - advies WOS dossier Gambiahelpers
Projectsteun ontwikkelingssamenwerking - advies WOS dossier Gambiahelpers
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>91 Samenwerking Trage Wegen vzw.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>92 Agenda (activiteiten en uitnodigingen).

Pdf-versie
Kennisneming

<>93 Organisatie evenement - 30/10/21 - Nacht van de jeugd (Jeugddienst Wervik).

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>94 Ondersteuning activiteiten horeca en verenigingen (zomerplein).

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>95 Coronamaatregelen - tussenkomst in de terugbetaling van huur jeugdhuis De Bierpompe.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>96 Ambulante handel op het openbaar domein buiten de openbare markt - toekennen standplaats voor verkoop van oliebollen en aanverwante artikelen - Werviks Gebak.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>97 Week van de Pleegzorg - acties.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>98 Premiereglement voor seniorenverenigingen aangesloten bij de seniorenadviesraad: goedkeuring onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad.

Premiereglement voor seniorenverenigingen aangesloten bij de seniorenadviesraad: goedkeuring onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad.
Premiereglement voor seniorenverenigingen aangesloten bij de seniorenadviesraad: goedkeuring onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>99 SAR - verslagen Algemene Vergadering.

Pdf-versie
Kennisneming