Gemeente Wervik

College van burgemeester en schepenen Gemeente Wervik

College van burgemeester en schepenen Gemeente Wervik

Besluitenlijst van College van burgemeester en schepenen Gemeente Wervik, zitting van 17 jan 2022, 15:00 uur.

Pdf-versie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 17 JAN 2022

De voorzitter opent de vergadering om 15.00 uur.
Locatie: Raadzaal

Proces-verbaal van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 10 januari 2022.

Goedgekeurd

1 Proces-verbaal van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 10 januari 2022.

Agenda van de gemeenteraadszitting van 01 februari 2022 - definitieve vaststelling.

Goedgekeurd

2 Agenda van de gemeenteraadszitting van 01 februari 2022 - definitieve vaststelling.

Stopzetten re-integratietraject langdurig arbeidsongeschikte werknemer.

Goedgekeurd

3 Stopzetten re-integratietraject langdurig arbeidsongeschikte werknemer.

Gemeentepersoneel - vacantverklaring via aanwerving van een deskundige huisvesting (B1-B3) + aanleg van een werfreserve.

Goedgekeurd

4 Gemeentepersoneel - vacantverklaring via aanwerving van een deskundige huisvesting (B1-B3) + aanleg van een werfreserve.

Gemeentepersoneel - voltijds contractuele betrekking 'Teamcoach vrije tijd en feestellijkheden' (B1-B3) - vacantverklaring via bevordering en interne personeelsmobiliteit en aanleg van een werfreserve.

Goedgekeurd

5 Gemeentepersoneel - voltijds contractuele betrekking 'Teamcoach vrije tijd en feestellijkheden' (B1-B3) - vacantverklaring via bevordering en interne personeelsmobiliteit en aanleg van een werfreserve.

Gemeentepersoneel - aanwerving van een voltijds administratief medewerkster (1 VTE) voor de periode van 01 februari 2022 tot en met 30 april 2022 (verlenging).

Goedgekeurd

6 Gemeentepersoneel - aanwerving van een voltijds administratief medewerkster (1 VTE) voor de periode van 01 februari 2022 tot en met 30 april 2022 (verlenging).

Ambtshalve schrapping van een persoon die de woning verlaten heeft.

Goedgekeurd

7 Ambtshalve schrapping van een persoon die de woning verlaten heeft.

Ambtshalve schrapping van een persoon die de woning verlaten heeft.

Goedgekeurd

8 Ambtshalve schrapping van een persoon die de woning verlaten heeft.

Ambtshalve schrapping van een persoon die de woning verlaten heeft.

Goedgekeurd

9 Ambtshalve schrapping van een persoon die de woning verlaten heeft.

Toekenning dertigjarige concessie urnenveld met kelder op de parkbegraafplaats.

Goedgekeurd

10 Toekenning dertigjarige concessie urnenveld met kelder op de parkbegraafplaats.

Toekenning vijftigjarige columbariumconcessie op de parkbegraafplaats.

Goedgekeurd

11 Toekenning vijftigjarige columbariumconcessie op de parkbegraafplaats.

Toekenning heraankoop dertigjarige vervallen grondconcessie van de begraafplaats van Geluwe.

Goedgekeurd

12 Toekenning heraankoop dertigjarige vervallen grondconcessie van de begraafplaats van Geluwe.

Toekenning dertigjarige columbariumconcessie op de parkbegraafplaats.

Goedgekeurd

13 Toekenning dertigjarige columbariumconcessie op de parkbegraafplaats.

Kerkbestuur - notulen kerkraad Sint-Medardus dd. 29/12/2021 - akteneming.

Kennisneming

14 Kerkbestuur - notulen kerkraad Sint-Medardus dd. 29/12/2021 - akteneming.

Bestelaanvragen.

Goedgekeurd

15 Bestelaanvragen.

Invorderingsstaten.

Goedgekeurd

16 Invorderingsstaten.

Aanrekeningenlijsten.

Goedgekeurd

17 Aanrekeningenlijsten.

GC Geluwe - archeologisch vervolgonderzoek in de vorm van een opgraving - fase 2 - gunning.

Goedgekeurd

18 GC Geluwe - archeologisch vervolgonderzoek in de vorm van een opgraving - fase 2 - gunning.

Groenonderhoud door sociale tewerkstelling - 2021 - factuur 8 - november 2021.

Goedgekeurd

19 Groenonderhoud door sociale tewerkstelling - 2021 - factuur 8 - november 2021.

Onderhoud schuilhuisjes De Lijn - verlenging 1 - factuur 6 - november 2021.

Goedgekeurd

20 Onderhoud schuilhuisjes De Lijn - verlenging 1 - factuur 6 - november 2021.

Werken Mina Werkers - 2021 - vorderingsstaat 7.

Goedgekeurd

21 Werken Mina Werkers - 2021 - vorderingsstaat 7.

De Watergroep - Steenakker - netaanpassing n.a.v. wegenis- en rioleringswerken.

Goedgekeurd

22 De Watergroep - Steenakker - netaanpassing n.a.v. wegenis- en rioleringswerken.

De Watergroep - Ieperstraat 62 - beschikbaarheid drinkwaterdistributienet voor groepswoningbouw.

Goedgekeurd

23 De Watergroep - Ieperstraat 62 - beschikbaarheid drinkwaterdistributienet voor groepswoningbouw.

Schadebestek 2022-002 - kruispunt Oude Ieperstraat / Dullaardstraat - schade kopmuur.

Goedgekeurd

24 Schadebestek 2022-002 - kruispunt Oude Ieperstraat / Dullaardstraat - schade kopmuur.

Telenet - werken op openbaar domein - Grote Ieperbaan / Oude Beselarestraat - 25048672.

Goedgekeurd

25 Telenet - werken op openbaar domein - Grote Ieperbaan / Oude Beselarestraat - 25048672.

Extra werken voor Sloeber Geluwe - voorstel om deze niet uit te voeren.

Goedgekeurd

26 Extra werken voor Sloeber Geluwe - voorstel om deze niet uit te voeren.

Bouwen van een Gemeenschapscentrum Geluwe Wervikstraat - lot 4 - wegenis en omgevingsaanleg - lastvoorwaarden en gunningswijze.

Goedgekeurd

27 Bouwen van een Gemeenschapscentrum Geluwe Wervikstraat - lot 4 - wegenis en omgevingsaanleg - lastvoorwaarden en gunningswijze.

Handhaving - Aanstelling verbalisanten Leiedal handhaving stedenbouw.

Goedgekeurd

28 Handhaving - Aanstelling verbalisanten Leiedal handhaving stedenbouw.

Huisnummering - Ommegangstraat 24.

Goedgekeurd

29 Huisnummering - Ommegangstraat 24.

Huisnummering - Robert Klingstraat 26.

Goedgekeurd

30 Huisnummering - Robert Klingstraat 26.

Teruggave borg - Ooststraat 45 - 2014-118.

Goedgekeurd

31 Teruggave borg - Ooststraat 45 - 2014-118.

Omgevingsloket - 2021/318 - het wijzigen van een handelspand naar woning gelegen in de Kruisekestraat 63 - vergunning.

Goedgekeurd

32 Omgevingsloket - 2021/318 - het wijzigen van een handelspand naar woning gelegen in de Kruisekestraat 63 - vergunning.

Omgevingsloket - 2021/314 - het kappen van een boom gelegen in de Toekomststraat 16 - vergunning.

Goedgekeurd

33 Omgevingsloket - 2021/314 - het kappen van een boom gelegen in de Toekomststraat 16 - vergunning.

Omgevingsloket - 2021/311 - het vellen van een treurwilg gelegen in de Lindehofstraat 8 - vergunning.

Goedgekeurd

34 Omgevingsloket - 2021/311 - het vellen van een treurwilg gelegen in de Lindehofstraat 8 - vergunning.

Omgevingsloket - 2021/270 - bouwen van een afdak gelegen in de Busbekestraat 8 - vergunning.

Goedgekeurd

35 Omgevingsloket - 2021/270 - bouwen van een afdak gelegen in de Busbekestraat 8 - vergunning.

Omgevingsloket - 2021/257 - het bouwen van een woning gelegen in de Ieperstraat 160A - vergunning.

Goedgekeurd

36 Omgevingsloket - 2021/257 - het bouwen van een woning gelegen in de Ieperstraat 160A - vergunning.

Gemeentelijke aanpassingspremie voor het plaatsen van een traplift in de Hellestraat 3.

Goedgekeurd

37 Gemeentelijke aanpassingspremie voor het plaatsen van een traplift in de Hellestraat 3.

Gemeentelijke aanpassingspremie voor het plaatsen van een inloopdouche in de Geluwesesteenweg 68.

Goedgekeurd

38 Gemeentelijke aanpassingspremie voor het plaatsen van een inloopdouche in de Geluwesesteenweg 68.

Gemeentelijke verhuurderspremie voor het renoveren van een woning in de Kerkstraat 22 - weigering

Goedgekeurd

39 Gemeentelijke verhuurderspremie voor het renoveren van een woning in de Kerkstraat 22 - weigering

Gemeentelijke renovatie- en duurzaamheidspremie voor het plaatsen van dakisolatie en dakdichting in de Oude Hondstraat 7.

Goedgekeurd

40 Gemeentelijke renovatie- en duurzaamheidspremie voor het plaatsen van dakisolatie en dakdichting in de Oude Hondstraat 7.

Omgevingsvergunning 2021/48 verkavelen - afgifte verkavelingsattest - Ommegangstraat.

Goedgekeurd

41 Omgevingsvergunning 2021/48 verkavelen - afgifte verkavelingsattest - Ommegangstraat.

Vorderingsstaat: uitvoeren van OBO bij depot Technische dienst.

Goedgekeurd

42 Vorderingsstaat: uitvoeren van OBO bij depot Technische dienst.

Behandeling ingediende interpellatie door gemeenteraadslid Sanne Vantomme inzake de zwemkledij .

Goedgekeurd

43 Behandeling ingediende interpellatie door gemeenteraadslid Sanne Vantomme inzake de zwemkledij .

Huishoudelijk reglement zwembad Ter Leie - definitieve versie.

Goedgekeurd

44 Huishoudelijk reglement zwembad Ter Leie - definitieve versie.

Organisatie evenement - 23/01/2022 - 35ste Gaperstocht.

Goedgekeurd

45 Organisatie evenement - 23/01/2022 - 35ste Gaperstocht.

Gratis zelftesten voor kinderen uit kwetsbare gezinnen.

Goedgekeurd

46 Gratis zelftesten voor kinderen uit kwetsbare gezinnen.

<>1 Proces-verbaal van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 10 januari 2022.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>2 Agenda van de gemeenteraadszitting van 01 februari 2022 - definitieve vaststelling.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>3 Stopzetten re-integratietraject langdurig arbeidsongeschikte werknemer.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>4 Gemeentepersoneel - vacantverklaring via aanwerving van een deskundige huisvesting (B1-B3) + aanleg van een werfreserve.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>5 Gemeentepersoneel - voltijds contractuele betrekking 'Teamcoach vrije tijd en feestellijkheden' (B1-B3) - vacantverklaring via bevordering en interne personeelsmobiliteit en aanleg van een werfreserve.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>6 Gemeentepersoneel - aanwerving van een voltijds administratief medewerkster (1 VTE) voor de periode van 01 februari 2022 tot en met 30 april 2022 (verlenging).

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>7 Ambtshalve schrapping van een persoon die de woning verlaten heeft.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>8 Ambtshalve schrapping van een persoon die de woning verlaten heeft.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>9 Ambtshalve schrapping van een persoon die de woning verlaten heeft.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>10 Toekenning dertigjarige concessie urnenveld met kelder op de parkbegraafplaats.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>11 Toekenning vijftigjarige columbariumconcessie op de parkbegraafplaats.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>12 Toekenning heraankoop dertigjarige vervallen grondconcessie van de begraafplaats van Geluwe.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>13 Toekenning dertigjarige columbariumconcessie op de parkbegraafplaats.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>14 Kerkbestuur - notulen kerkraad Sint-Medardus dd. 29/12/2021 - akteneming.

Pdf-versie
Kennisneming

<>15 Bestelaanvragen.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>16 Invorderingsstaten.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>17 Aanrekeningenlijsten.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>18 GC Geluwe - archeologisch vervolgonderzoek in de vorm van een opgraving - fase 2 - gunning.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>19 Groenonderhoud door sociale tewerkstelling - 2021 - factuur 8 - november 2021.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>20 Onderhoud schuilhuisjes De Lijn - verlenging 1 - factuur 6 - november 2021.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>21 Werken Mina Werkers - 2021 - vorderingsstaat 7.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>22 De Watergroep - Steenakker - netaanpassing n.a.v. wegenis- en rioleringswerken.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>23 De Watergroep - Ieperstraat 62 - beschikbaarheid drinkwaterdistributienet voor groepswoningbouw.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>24 Schadebestek 2022-002 - kruispunt Oude Ieperstraat / Dullaardstraat - schade kopmuur.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>25 Telenet - werken op openbaar domein - Grote Ieperbaan / Oude Beselarestraat - 25048672.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>26 Extra werken voor Sloeber Geluwe - voorstel om deze niet uit te voeren.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>27 Bouwen van een Gemeenschapscentrum Geluwe Wervikstraat - lot 4 - wegenis en omgevingsaanleg - lastvoorwaarden en gunningswijze.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>28 Handhaving - Aanstelling verbalisanten Leiedal handhaving stedenbouw.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>29 Huisnummering - Ommegangstraat 24.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>30 Huisnummering - Robert Klingstraat 26.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>31 Teruggave borg - Ooststraat 45 - 2014-118.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>32 Omgevingsloket - 2021/318 - het wijzigen van een handelspand naar woning gelegen in de Kruisekestraat 63 - vergunning.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>33 Omgevingsloket - 2021/314 - het kappen van een boom gelegen in de Toekomststraat 16 - vergunning.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>34 Omgevingsloket - 2021/311 - het vellen van een treurwilg gelegen in de Lindehofstraat 8 - vergunning.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>35 Omgevingsloket - 2021/270 - bouwen van een afdak gelegen in de Busbekestraat 8 - vergunning.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>36 Omgevingsloket - 2021/257 - het bouwen van een woning gelegen in de Ieperstraat 160A - vergunning.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>37 Gemeentelijke aanpassingspremie voor het plaatsen van een traplift in de Hellestraat 3.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>38 Gemeentelijke aanpassingspremie voor het plaatsen van een inloopdouche in de Geluwesesteenweg 68.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>39 Gemeentelijke verhuurderspremie voor het renoveren van een woning in de Kerkstraat 22 - weigering

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>40 Gemeentelijke renovatie- en duurzaamheidspremie voor het plaatsen van dakisolatie en dakdichting in de Oude Hondstraat 7.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>41 Omgevingsvergunning 2021/48 verkavelen - afgifte verkavelingsattest - Ommegangstraat.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>42 Vorderingsstaat: uitvoeren van OBO bij depot Technische dienst.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>43 Behandeling ingediende interpellatie door gemeenteraadslid Sanne Vantomme inzake de zwemkledij .

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>44 Huishoudelijk reglement zwembad Ter Leie - definitieve versie.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>45 Organisatie evenement - 23/01/2022 - 35ste Gaperstocht.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>46 Gratis zelftesten voor kinderen uit kwetsbare gezinnen.

Pdf-versie
Goedgekeurd