Gemeente Wervik

College van burgemeester en schepenen Gemeente Wervik

College van burgemeester en schepenen Gemeente Wervik

Besluitenlijst van College van burgemeester en schepenen Gemeente Wervik, zitting van 16 mei 2022, 15:00 uur.

Pdf-versie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 16 MEI 2022

De voorzitter opent de vergadering om 15.00 uur.
Locatie: Schepenzaal Home Gryson

Proces-verbaal van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 09 mei 2022.

Goedgekeurd

1 Proces-verbaal van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 09 mei 2022.

Gemeenteschool Geluwe - kandidatuur proeftuin coöperatief wonen.

Niet goedgekeurd

2 Gemeenteschool Geluwe - kandidatuur proeftuin coöperatief wonen.

Gemeentepersoneel - tijdelijke aanwerving van een voltijds administratief medewerkster (C1-C3) voor de dienst huisvesting voor de periode van 27 juni 2022 tot en met 31 januari 2023.

Goedgekeurd

3 Gemeentepersoneel - tijdelijke aanwerving van een voltijds administratief medewerkster (C1-C3) voor de dienst huisvesting voor de periode van 27 juni 2022 tot en met 31 januari 2023.

Ambtshalve schrapping van een persoon die de woning verlaten heeft

Goedgekeurd

4 Ambtshalve schrapping van een persoon die de woning verlaten heeft

Ambtshalve schrapping van een persoon die de woning verlaten heeft

Goedgekeurd

5 Ambtshalve schrapping van een persoon die de woning verlaten heeft

Ambtshalve schrapping van een persoon die de woning verlaten heeft

Goedgekeurd

6 Ambtshalve schrapping van een persoon die de woning verlaten heeft

Ambtshalve schrapping van personen die de woning verlaten hebben.

Goedgekeurd

7 Ambtshalve schrapping van personen die de woning verlaten hebben.

Verlenging dertigjarige grondconcessie op de begraafplaats van Wervik.

Goedgekeurd

8 Verlenging dertigjarige grondconcessie op de begraafplaats van Wervik.

Aankoop en levering van nieuwe elektrische minibussen voor de kinderopvang Sloeber. Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's.

Goedgekeurd

9 Aankoop en levering van nieuwe elektrische minibussen voor de kinderopvang Sloeber. Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's.
Aankoop en levering van nieuwe elektrische minibussen voor de kinderopvang Sloeber. Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's. Procedure: onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. Raming: € 125 000 excl. btw

Bestelaanvragen.

Goedgekeurd

10 Bestelaanvragen.

Invorderingsstaten.

Goedgekeurd

11 Invorderingsstaten.

Aanrekeningenlijsten.

Goedgekeurd

12 Aanrekeningenlijsten.

Strooien van wegenzout winter 2022-2023,2023-2024,2024-2025, 2025-2026 - goedkeuring lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's.

Goedgekeurd

13 Strooien van wegenzout winter 2022-2023,2023-2024,2024-2025, 2025-2026 - goedkeuring lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's.
Strooien van wegenzout winter 2022-2023,2023-2024,2024-2025, 2025-2026 - goedkeuring lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's.

Weg- en rioleringswerken Veldstraat - goedkeuring gunning.

Goedgekeurd

14 Weg- en rioleringswerken Veldstraat - goedkeuring gunning.
Weg- en rioleringswerken Veldstraat - goedkeuring gunning.

Bouwen van een gemeenschapscentrum Geluwe Wervikstraat - lot 3e - rolluiken keuken brandwerend - verbreking van gegunde opdracht.

Goedgekeurd

15 Bouwen van een gemeenschapscentrum Geluwe Wervikstraat - lot 3e - rolluiken keuken brandwerend - verbreking van gegunde opdracht.
Bouwen van een gemeenschapscentrum Geluwe Wervikstraat - lot 3e - rolluiken keuken brandwerend - verbreking van gegunde opdracht.

Leveren sokkels parkbegraafplaats.

Goedgekeurd

16 Leveren sokkels parkbegraafplaats.
Leveren sokkels parkbegraafplaats.

Fluvius - werken op openbaar domein - Geluwebroekstraat - 357673.

Goedgekeurd

17 Fluvius - werken op openbaar domein - Geluwebroekstraat - 357673.

D’Arke - stookplaatsrenovatie - goedkeuring gunning.

Goedgekeurd

18 D’Arke - stookplaatsrenovatie - goedkeuring gunning.
D’Arke - stookplaatsrenovatie - goedkeuring gunning.

Tijdelijke politieverordening op het verkeer naar aanleiding van Koolzakommegang - Kidsday op zaterdag 21 mei 2022 met autoluwe straat - BBQ en activiteiten op zondag 22 mei 2022, met autovrije straat.

Goedgekeurd

19 Tijdelijke politieverordening op het verkeer naar aanleiding van Koolzakommegang - Kidsday op zaterdag 21 mei 2022 met autoluwe straat - BBQ en activiteiten op zondag 22 mei 2022, met autovrije straat.

Omgevingsloket - 2021/350 - het bouwen van twee meergezinswoningen met 1 winkelruimte na slopen bestaande bebouwing gelegen in de Leiestraat 14 -16.

Niet goedgekeurd

20 Omgevingsloket - 2021/350 - het bouwen van twee meergezinswoningen met 1 winkelruimte na slopen bestaande bebouwing gelegen in de Leiestraat 14 -16.

Omgevingsloket - 2022/61 - voor het wijzigen van de gevel gelegen in de Ieperstraat 144 - vergunning.

Goedgekeurd

21 Omgevingsloket - 2022/61 - voor het wijzigen van de gevel gelegen in de Ieperstraat 144 - vergunning.
Omgevingsloket - 2022/61 - voor het wijzigen van de gevel gelegen in de Ieperstraat 144 - vergunning.

Omgevingsloket - 2022/56 - voor het verbouwen van een woning gelegen in de Ten Brielensesteenweg 18 - vergunning.

Goedgekeurd

22 Omgevingsloket - 2022/56 - voor het verbouwen van een woning gelegen in de Ten Brielensesteenweg 18 - vergunning.
Omgevingsloket - 2022/56 - voor het verbouwen van een woning gelegen in de Ten Brielensesteenweg 18 - vergunning.

Omgevingsloket 2022/31 - vervangen van een bestaande veranda - Koning Albertfonds 18 - vergunning.

Goedgekeurd

23 Omgevingsloket 2022/31 - vervangen van een bestaande veranda - Koning Albertfonds 18 - vergunning.

Omgevingsloket 2022/16 - rooien bomen - Ten Brielensesteenweg 55a.

Niet goedgekeurd

24 Omgevingsloket 2022/16 - rooien bomen - Ten Brielensesteenweg 55a.

Omgevingsloket 2022/72 - Plaatsen omheining - Stampkotstraat 39 - vergunning.

Goedgekeurd

25 Omgevingsloket 2022/72 - Plaatsen omheining - Stampkotstraat 39 - vergunning.

Omgevingsloket 2022/89 - het aanleggen tweede oprit - Kanterstraat 45 - vergunning.

Goedgekeurd

26 Omgevingsloket 2022/89 - het aanleggen tweede oprit - Kanterstraat 45 - vergunning.

Omgevingsloket - 2022/23 - voor het plaatsen van publiciteit aan de voorgevel gelegen in de Sint-Medardusstraat 12 - intrekking.

Goedgekeurd

27 Omgevingsloket - 2022/23 - voor het plaatsen van publiciteit aan de voorgevel gelegen in de Sint-Medardusstraat 12 - intrekking.
Omgevingsloket - 2022/23 - voor het plaatsen van publiciteit aan de voorgevel gelegen in de Sint-Medardusstraat 12 - intrekking.

Omgevingsloket - 2021/328 - voor het uitbreiden van een ééngezinswoning gelegen in de Maagdenstraat 10a - intrekking.

Goedgekeurd

28 Omgevingsloket - 2021/328 - voor het uitbreiden van een ééngezinswoning gelegen in de Maagdenstraat 10a - intrekking.
Omgevingsloket - 2021/328 - voor het uitbreiden van een ééngezinswoning gelegen in de Maagdenstraat 10a - intrekking.

Huisnummering Pastorijstraat 9

Goedgekeurd

29 Huisnummering Pastorijstraat 9

Teruggave borg - Kloosterstraat 26 - 2019-195.

Goedgekeurd

30 Teruggave borg - Kloosterstraat 26 - 2019-195.

Verdeling van goed, derde afdeling, Sectie A, nummers 455r-470f e.a. Dadizelestraat

Goedgekeurd

31 Verdeling van goed, derde afdeling, Sectie A, nummers 455r-470f e.a. Dadizelestraat

Toelating rechten consulterend dossierbehandelaar Omgevingsloket

Goedgekeurd

32 Toelating rechten consulterend dossierbehandelaar Omgevingsloket
Toelating rechten consulterend dossierbehandelaar Omgevingsloket

Schrappen perceel risicogrond 33029C0202/02S000, Leiestraat 10, 10-0101, 10-0102, 10-0201

Goedgekeurd

33 Schrappen perceel risicogrond 33029C0202/02S000, Leiestraat 10, 10-0101, 10-0102, 10-0201

Jaarrapport monostortplaats voor baggerspecie. 2021.

Kennisneming

34 Jaarrapport monostortplaats voor baggerspecie. 2021.

Leveren en plaatsen staantribune atletieksite sportcentrum Virovios.

Goedgekeurd

35 Leveren en plaatsen staantribune atletieksite sportcentrum Virovios.
Leveren en plaatsen staantribune atletiekpiste sportcentrum Virovios.

Organisatie Zomerplein 2022.

Goedgekeurd

36 Organisatie Zomerplein 2022.

Agenda (activiteiten en uitnodigingen).

Kennisneming

37 Agenda (activiteiten en uitnodigingen).

Uitnodiging en vraag tot schenken van aandenkens- 10 jarig bestaan jeugdbrandweer op 2 juli 2022 - brandweerwedstrijden

Goedgekeurd

38 Uitnodiging en vraag tot schenken van aandenkens- 10 jarig bestaan jeugdbrandweer op 2 juli 2022 - brandweerwedstrijden
Uitnodiging en vraag tot schenken van aandenkens- 10 jarig bestaan jeugdbrandweer op 2 juli 2022 - brandweerwedstrijden

Uitnodiging en info - activiteiten feest Jéhan van d'Helle.

Goedgekeurd

39 Uitnodiging en info - activiteiten feest Jéhan van d'Helle.

<>1 Proces-verbaal van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 09 mei 2022.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>2 Gemeenteschool Geluwe - kandidatuur proeftuin coöperatief wonen.

Pdf-versie
Niet goedgekeurd

<>3 Gemeentepersoneel - tijdelijke aanwerving van een voltijds administratief medewerkster (C1-C3) voor de dienst huisvesting voor de periode van 27 juni 2022 tot en met 31 januari 2023.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>4 Ambtshalve schrapping van een persoon die de woning verlaten heeft

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>5 Ambtshalve schrapping van een persoon die de woning verlaten heeft

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>6 Ambtshalve schrapping van een persoon die de woning verlaten heeft

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>7 Ambtshalve schrapping van personen die de woning verlaten hebben.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>8 Verlenging dertigjarige grondconcessie op de begraafplaats van Wervik.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>9 Aankoop en levering van nieuwe elektrische minibussen voor de kinderopvang Sloeber. Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's.

Aankoop en levering van nieuwe elektrische minibussen voor de kinderopvang Sloeber. Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's. Procedure: onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. Raming: € 125 000 excl. btw
Aankoop en levering van nieuwe elektrische minibussen voor de kinderopvang Sloeber. Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's. Procedure: onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. Raming: € 125 000 excl. btw
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>10 Bestelaanvragen.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>11 Invorderingsstaten.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>12 Aanrekeningenlijsten.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>13 Strooien van wegenzout winter 2022-2023,2023-2024,2024-2025, 2025-2026 - goedkeuring lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's.

Strooien van wegenzout winter 2022-2023,2023-2024,2024-2025, 2025-2026 - goedkeuring lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's.
Strooien van wegenzout winter 2022-2023,2023-2024,2024-2025, 2025-2026 - goedkeuring lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>14 Weg- en rioleringswerken Veldstraat - goedkeuring gunning.

Weg- en rioleringswerken Veldstraat - goedkeuring gunning.
Weg- en rioleringswerken Veldstraat - goedkeuring gunning.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>15 Bouwen van een gemeenschapscentrum Geluwe Wervikstraat - lot 3e - rolluiken keuken brandwerend - verbreking van gegunde opdracht.

Bouwen van een gemeenschapscentrum Geluwe Wervikstraat - lot 3e - rolluiken keuken brandwerend - verbreking van gegunde opdracht.
Bouwen van een gemeenschapscentrum Geluwe Wervikstraat - lot 3e - rolluiken keuken brandwerend - verbreking van gegunde opdracht.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>16 Leveren sokkels parkbegraafplaats.

Leveren sokkels parkbegraafplaats.
Leveren sokkels parkbegraafplaats.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>17 Fluvius - werken op openbaar domein - Geluwebroekstraat - 357673.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>18 D’Arke - stookplaatsrenovatie - goedkeuring gunning.

D’Arke - stookplaatsrenovatie - goedkeuring gunning.
D’Arke - stookplaatsrenovatie - goedkeuring gunning.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>19 Tijdelijke politieverordening op het verkeer naar aanleiding van Koolzakommegang - Kidsday op zaterdag 21 mei 2022 met autoluwe straat - BBQ en activiteiten op zondag 22 mei 2022, met autovrije straat.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>20 Omgevingsloket - 2021/350 - het bouwen van twee meergezinswoningen met 1 winkelruimte na slopen bestaande bebouwing gelegen in de Leiestraat 14 -16.

Pdf-versie
Niet goedgekeurd

<>21 Omgevingsloket - 2022/61 - voor het wijzigen van de gevel gelegen in de Ieperstraat 144 - vergunning.

Omgevingsloket - 2022/61 - voor het wijzigen van de gevel gelegen in de Ieperstraat 144 - vergunning.
Omgevingsloket - 2022/61 - voor het wijzigen van de gevel gelegen in de Ieperstraat 144 - vergunning.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>22 Omgevingsloket - 2022/56 - voor het verbouwen van een woning gelegen in de Ten Brielensesteenweg 18 - vergunning.

Omgevingsloket - 2022/56 - voor het verbouwen van een woning gelegen in de Ten Brielensesteenweg 18 - vergunning.
Omgevingsloket - 2022/56 - voor het verbouwen van een woning gelegen in de Ten Brielensesteenweg 18 - vergunning.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>23 Omgevingsloket 2022/31 - vervangen van een bestaande veranda - Koning Albertfonds 18 - vergunning.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>24 Omgevingsloket 2022/16 - rooien bomen - Ten Brielensesteenweg 55a.

Pdf-versie
Niet goedgekeurd

<>25 Omgevingsloket 2022/72 - Plaatsen omheining - Stampkotstraat 39 - vergunning.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>26 Omgevingsloket 2022/89 - het aanleggen tweede oprit - Kanterstraat 45 - vergunning.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>27 Omgevingsloket - 2022/23 - voor het plaatsen van publiciteit aan de voorgevel gelegen in de Sint-Medardusstraat 12 - intrekking.

Omgevingsloket - 2022/23 - voor het plaatsen van publiciteit aan de voorgevel gelegen in de Sint-Medardusstraat 12 - intrekking.
Omgevingsloket - 2022/23 - voor het plaatsen van publiciteit aan de voorgevel gelegen in de Sint-Medardusstraat 12 - intrekking.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>28 Omgevingsloket - 2021/328 - voor het uitbreiden van een ééngezinswoning gelegen in de Maagdenstraat 10a - intrekking.

Omgevingsloket - 2021/328 - voor het uitbreiden van een ééngezinswoning gelegen in de Maagdenstraat 10a - intrekking.
Omgevingsloket - 2021/328 - voor het uitbreiden van een ééngezinswoning gelegen in de Maagdenstraat 10a - intrekking.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>29 Huisnummering Pastorijstraat 9

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>30 Teruggave borg - Kloosterstraat 26 - 2019-195.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>31 Verdeling van goed, derde afdeling, Sectie A, nummers 455r-470f e.a. Dadizelestraat

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>32 Toelating rechten consulterend dossierbehandelaar Omgevingsloket

Toelating rechten consulterend dossierbehandelaar Omgevingsloket
Toelating rechten consulterend dossierbehandelaar Omgevingsloket
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>33 Schrappen perceel risicogrond 33029C0202/02S000, Leiestraat 10, 10-0101, 10-0102, 10-0201

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>34 Jaarrapport monostortplaats voor baggerspecie. 2021.

Pdf-versie
Kennisneming

<>35 Leveren en plaatsen staantribune atletieksite sportcentrum Virovios.

Leveren en plaatsen staantribune atletiekpiste sportcentrum Virovios.
Leveren en plaatsen staantribune atletiekpiste sportcentrum Virovios.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>36 Organisatie Zomerplein 2022.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>37 Agenda (activiteiten en uitnodigingen).

Pdf-versie
Kennisneming

<>38 Uitnodiging en vraag tot schenken van aandenkens- 10 jarig bestaan jeugdbrandweer op 2 juli 2022 - brandweerwedstrijden

Uitnodiging en vraag tot schenken van aandenkens- 10 jarig bestaan jeugdbrandweer op 2 juli 2022 - brandweerwedstrijden
Uitnodiging en vraag tot schenken van aandenkens- 10 jarig bestaan jeugdbrandweer op 2 juli 2022 - brandweerwedstrijden
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>39 Uitnodiging en info - activiteiten feest Jéhan van d'Helle.

Pdf-versie
Goedgekeurd