Gemeente Wervik

College van burgemeester en schepenen Gemeente Wervik

College van burgemeester en schepenen Gemeente Wervik

Besluitenlijst van College van burgemeester en schepenen Gemeente Wervik, zitting van 14 mrt 2022, 15:00 uur.

Pdf-versie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 14 MRT 2022

De voorzitter opent de vergadering om 15.00 uur.
Locatie: Raadzaal

Proces-verbaal van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 7 maart 2022.

Goedgekeurd

1 Proces-verbaal van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 7 maart 2022.

Protocol voor de elektrische uitwisseling van persoonsgegevens tussen provinciegouverneur West-Vlaanderen en de Stad Wervik.

Goedgekeurd

2 Protocol voor de elektrische uitwisseling van persoonsgegevens tussen provinciegouverneur West-Vlaanderen en de Stad Wervik.

Voorlopige vaststelling van de agenda van de gemeenteraad van 5 april 2022.

Goedgekeurd

3 Voorlopige vaststelling van de agenda van de gemeenteraad van 5 april 2022.

Toekenning heraankoop dertigjarige vervallen grondconcessie van de begraafplaats van Wervik.

Goedgekeurd

4 Toekenning heraankoop dertigjarige vervallen grondconcessie van de begraafplaats van Wervik.

Toekenning heraankoop dertigjarige vervallen grondconcessie van de begraafplaats van Wervik.

Goedgekeurd

5 Toekenning heraankoop dertigjarige vervallen grondconcessie van de begraafplaats van Wervik.

Toekenning dertigjarige concessie urnenveld met kelder op de begraafplaats van Geluwe.

Goedgekeurd

6 Toekenning dertigjarige concessie urnenveld met kelder op de begraafplaats van Geluwe.

Bestelaanvragen.

Goedgekeurd

7 Bestelaanvragen.

Invorderingsstaten.

Goedgekeurd

8 Invorderingsstaten.

Raamcontract voor het leveren en installeren van losse theateruitrusting: Kennisgeving en principebeslissing m.b.t. de lastvoorwaarden en gunningswijze + dossier voor de gemeenteraad van 5 april 2022.

Goedgekeurd

9 Raamcontract voor het leveren en installeren van losse theateruitrusting: Kennisgeving en principebeslissing m.b.t. de lastvoorwaarden en gunningswijze + dossier voor de gemeenteraad van 5 april 2022.

Aanrekeningenlijsten.

Goedgekeurd

10 Aanrekeningenlijsten.

Staat van onwaarden betreffende de belasting op onbebouwde bouwgronden in gebieden voor wonen en industrie aanslagjaar 2020. Totaal bedrag: € 308,90.

Goedgekeurd

11 Staat van onwaarden betreffende de belasting op onbebouwde bouwgronden in gebieden voor wonen en industrie aanslagjaar 2020. Totaal bedrag: € 308,90.

Bedrijventerrein Bootweg: toewijzing van 1 perceel industriegrond.

Goedgekeurd

12 Bedrijventerrein Bootweg: toewijzing van 1 perceel industriegrond.

Bouwen van overstort op vermazing Reutelbeekstraat Geluwe - gunning.

Goedgekeurd

13 Bouwen van overstort op vermazing Reutelbeekstraat Geluwe - gunning.

De Watergroep - Th. Godtschalcklaan - netaanpassing.

Goedgekeurd

14 De Watergroep - Th. Godtschalcklaan - netaanpassing.

Leveren en plaatsen van 22 grafkelders voor 2 personen - Parkbegraafplaats Hansbekestraat - gunning en lastvoorwaarden.

Goedgekeurd

15 Leveren en plaatsen van 22 grafkelders voor 2 personen - Parkbegraafplaats Hansbekestraat - gunning en lastvoorwaarden.

Groenonderhoud door sociale tewerkstelling - 2022 - gunning.

Goedgekeurd

16 Groenonderhoud door sociale tewerkstelling - 2022 - gunning.

Maaien bermen en grachten - 2022 - gunning.

Goedgekeurd

17 Maaien bermen en grachten - 2022 - gunning.

Werken Mina Werkers - 2022 - gunning.

Goedgekeurd

18 Werken Mina Werkers - 2022 - gunning.

Rapportering uitvoering milieu- en natuurtaken door doelgroepwerknemers - kennisname.

Kennisneming

19 Rapportering uitvoering milieu- en natuurtaken door doelgroepwerknemers - kennisname.

Bouwen van een gemeenschapscentrum Geluwe Wervikstraat - lot 2d - theaterstoelen - gunning.

Goedgekeurd

20 Bouwen van een gemeenschapscentrum Geluwe Wervikstraat - lot 2d - theaterstoelen - gunning.

Elektrische werken aan de gebouwen van Stad Wervik om de keuringen in orde te krijgen - vorderingsstaat 4 - februari 2022.

Goedgekeurd

21 Elektrische werken aan de gebouwen van Stad Wervik om de keuringen in orde te krijgen - vorderingsstaat 4 - februari 2022.

Bouwen van een Gemeenschapscentrum Geluwe Wervikstraat - lot 3b - keukenmeubilair - verrekening 1.

Goedgekeurd

22 Bouwen van een Gemeenschapscentrum Geluwe Wervikstraat - lot 3b - keukenmeubilair - verrekening 1.

GC Geluwe - perceel 1 - verrekening 14.

Goedgekeurd

23 GC Geluwe - perceel 1 - verrekening 14.

Bouwen van een Gemeenschapscentrum Geluwe Wervikstraat - lot 2a: leveren en plaatsen van vaste theatertechnieken (mechanica) - verrekening 1.

Goedgekeurd

24 Bouwen van een Gemeenschapscentrum Geluwe Wervikstraat - lot 2a: leveren en plaatsen van vaste theatertechnieken (mechanica) - verrekening 1.

Bouwen van een Gemeenschapscentrum Geluwe Wervikstraat - lot 2b: leveren en plaatsen van vaste theatertechnieken (elektriciteit) - verrekening 1.

Goedgekeurd

25 Bouwen van een Gemeenschapscentrum Geluwe Wervikstraat - lot 2b: leveren en plaatsen van vaste theatertechnieken (elektriciteit) - verrekening 1.

Aanvraag doortocht Kiwanis Run van 21 mei 2022.

Goedgekeurd

26 Aanvraag doortocht Kiwanis Run van 21 mei 2022.

Aanvraag doortocht 1000 km ten voordele voor Kom op tegen Kanker van 28 mei 2022.

Goedgekeurd

27 Aanvraag doortocht 1000 km ten voordele voor Kom op tegen Kanker van 28 mei 2022.

Omgevingsloket 2021/202 - verbouwen hoeve - Wolvenstraat 15 - beroep - advies.

Goedgekeurd

28 Omgevingsloket 2021/202 - verbouwen hoeve - Wolvenstraat 15 - beroep - advies.

Omgevingsloket 2021/321 - herindelen van een dakappartement en wijzigen parkeerplaatsen - Korte Tramstraat 40 - vergunning.

Goedgekeurd

29 Omgevingsloket 2021/321 - herindelen van een dakappartement en wijzigen parkeerplaatsen - Korte Tramstraat 40 - vergunning.

Verslag kwaliteitskamer 04.03.2022 - Leiestraat 14.

Kennisneming

30 Verslag kwaliteitskamer 04.03.2022 - Leiestraat 14.

Omgevingsloket 2022 - rooien boom - Rapetstraat 30 - vergunning.

Goedgekeurd

31 Omgevingsloket 2022 - rooien boom - Rapetstraat 30 - vergunning.

Omgevingsloket 2022/4 - verbouwen gevel - Leiestraat 17 - vergunning.

Goedgekeurd

32 Omgevingsloket 2022/4 - verbouwen gevel - Leiestraat 17 - vergunning.

Omgevingsloket - 2022/26 - het wijzigen hoogtepeil verharding in de tuin van een woning - aanvraag regularisatie gelegen in de Ieperstraat 192 -administratieve lus.

Goedgekeurd

33 Omgevingsloket - 2022/26 - het wijzigen hoogtepeil verharding in de tuin van een woning - aanvraag regularisatie gelegen in de Ieperstraat 192 -administratieve lus.

Omgevingsloket 2022/12 - renoveren van een woning - Steenakker 18 - vergunning.

Goedgekeurd

34 Omgevingsloket 2022/12 - renoveren van een woning - Steenakker 18 - vergunning.

Huisnummering - Kloosterstraat-Ieperstraat.

Goedgekeurd

35 Huisnummering - Kloosterstraat-Ieperstraat.

Huisnummering - Emiel Huysstraat 65.

Goedgekeurd

36 Huisnummering - Emiel Huysstraat 65.

Teruggave borg - Zuidstraat 44 - 2021-119.

Goedgekeurd

37 Teruggave borg - Zuidstraat 44 - 2021-119.

Betaling borg Barrierestraat 47.

Goedgekeurd

38 Betaling borg Barrierestraat 47.

Goedkeuring addendum sociaal woonbeleidsconvenant + doorverwijzing naar de eerstvolgende gemeenteraad.

Goedgekeurd

39 Goedkeuring addendum sociaal woonbeleidsconvenant + doorverwijzing naar de eerstvolgende gemeenteraad.

Omgevingsloket 2022/49 - het exploiteren van een propaangastank in de Oude Ieperstraat 26.

Kennisneming

40 Omgevingsloket 2022/49 - het exploiteren van een propaangastank in de Oude Ieperstraat 26.

Omgevingsloket 2022/54 - het houden van 1 slang in de Laag Vlaanderenstraat 21.

Kennisneming

41 Omgevingsloket 2022/54 - het houden van 1 slang in de Laag Vlaanderenstraat 21.

Omgevingsloket 2022/55 - het exploiteren van warmtepompen met een gecombineerd vermogen van 8,96 kW in de Bootweg 4.

Kennisneming

42 Omgevingsloket 2022/55 - het exploiteren van warmtepompen met een gecombineerd vermogen van 8,96 kW in de Bootweg 4.

Schrappen percelen als risicogrond Schendekouterstraat 19.

Goedgekeurd

43 Schrappen percelen als risicogrond Schendekouterstraat 19.

Visie vanuit het MAT rond de aanpak verhuisoperatie / huisvesting stadsdiensten.

Goedgekeurd

44 Visie vanuit het MAT rond de aanpak verhuisoperatie / huisvesting stadsdiensten.

Agenda (activiteiten en uitnodigingen).

Kennisneming

45 Agenda (activiteiten en uitnodigingen).

Marktbus vrijdagmarkt - toewijzing.

Goedgekeurd

46 Marktbus vrijdagmarkt - toewijzing.

Uitlening mobiel podium - gemeente Moorslede - 27-29 juni 2022.

Goedgekeurd

47 Uitlening mobiel podium - gemeente Moorslede - 27-29 juni 2022.

Organisatie rommelmarkt in de wijk 't Park - 02/07/2022 (tijdens jaarlijks buurtfeest De Kier).

Goedgekeurd

48 Organisatie rommelmarkt in de wijk 't Park - 02/07/2022 (tijdens jaarlijks buurtfeest De Kier).

<>1 Proces-verbaal van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 7 maart 2022.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>2 Protocol voor de elektrische uitwisseling van persoonsgegevens tussen provinciegouverneur West-Vlaanderen en de Stad Wervik.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>3 Voorlopige vaststelling van de agenda van de gemeenteraad van 5 april 2022.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>4 Toekenning heraankoop dertigjarige vervallen grondconcessie van de begraafplaats van Wervik.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>5 Toekenning heraankoop dertigjarige vervallen grondconcessie van de begraafplaats van Wervik.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>6 Toekenning dertigjarige concessie urnenveld met kelder op de begraafplaats van Geluwe.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>7 Bestelaanvragen.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>8 Invorderingsstaten.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>9 Raamcontract voor het leveren en installeren van losse theateruitrusting: Kennisgeving en principebeslissing m.b.t. de lastvoorwaarden en gunningswijze + dossier voor de gemeenteraad van 5 april 2022.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>10 Aanrekeningenlijsten.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>11 Staat van onwaarden betreffende de belasting op onbebouwde bouwgronden in gebieden voor wonen en industrie aanslagjaar 2020. Totaal bedrag: € 308,90.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>12 Bedrijventerrein Bootweg: toewijzing van 1 perceel industriegrond.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>13 Bouwen van overstort op vermazing Reutelbeekstraat Geluwe - gunning.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>14 De Watergroep - Th. Godtschalcklaan - netaanpassing.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>15 Leveren en plaatsen van 22 grafkelders voor 2 personen - Parkbegraafplaats Hansbekestraat - gunning en lastvoorwaarden.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>16 Groenonderhoud door sociale tewerkstelling - 2022 - gunning.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>17 Maaien bermen en grachten - 2022 - gunning.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>18 Werken Mina Werkers - 2022 - gunning.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>19 Rapportering uitvoering milieu- en natuurtaken door doelgroepwerknemers - kennisname.

Pdf-versie
Kennisneming

<>20 Bouwen van een gemeenschapscentrum Geluwe Wervikstraat - lot 2d - theaterstoelen - gunning.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>21 Elektrische werken aan de gebouwen van Stad Wervik om de keuringen in orde te krijgen - vorderingsstaat 4 - februari 2022.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>22 Bouwen van een Gemeenschapscentrum Geluwe Wervikstraat - lot 3b - keukenmeubilair - verrekening 1.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>23 GC Geluwe - perceel 1 - verrekening 14.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>24 Bouwen van een Gemeenschapscentrum Geluwe Wervikstraat - lot 2a: leveren en plaatsen van vaste theatertechnieken (mechanica) - verrekening 1.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>25 Bouwen van een Gemeenschapscentrum Geluwe Wervikstraat - lot 2b: leveren en plaatsen van vaste theatertechnieken (elektriciteit) - verrekening 1.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>26 Aanvraag doortocht Kiwanis Run van 21 mei 2022.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>27 Aanvraag doortocht 1000 km ten voordele voor Kom op tegen Kanker van 28 mei 2022.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>28 Omgevingsloket 2021/202 - verbouwen hoeve - Wolvenstraat 15 - beroep - advies.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>29 Omgevingsloket 2021/321 - herindelen van een dakappartement en wijzigen parkeerplaatsen - Korte Tramstraat 40 - vergunning.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>30 Verslag kwaliteitskamer 04.03.2022 - Leiestraat 14.

Pdf-versie
Kennisneming

<>31 Omgevingsloket 2022 - rooien boom - Rapetstraat 30 - vergunning.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>32 Omgevingsloket 2022/4 - verbouwen gevel - Leiestraat 17 - vergunning.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>33 Omgevingsloket - 2022/26 - het wijzigen hoogtepeil verharding in de tuin van een woning - aanvraag regularisatie gelegen in de Ieperstraat 192 -administratieve lus.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>34 Omgevingsloket 2022/12 - renoveren van een woning - Steenakker 18 - vergunning.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>35 Huisnummering - Kloosterstraat-Ieperstraat.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>36 Huisnummering - Emiel Huysstraat 65.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>37 Teruggave borg - Zuidstraat 44 - 2021-119.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>38 Betaling borg Barrierestraat 47.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>39 Goedkeuring addendum sociaal woonbeleidsconvenant + doorverwijzing naar de eerstvolgende gemeenteraad.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>40 Omgevingsloket 2022/49 - het exploiteren van een propaangastank in de Oude Ieperstraat 26.

Pdf-versie
Kennisneming

<>41 Omgevingsloket 2022/54 - het houden van 1 slang in de Laag Vlaanderenstraat 21.

Pdf-versie
Kennisneming

<>42 Omgevingsloket 2022/55 - het exploiteren van warmtepompen met een gecombineerd vermogen van 8,96 kW in de Bootweg 4.

Pdf-versie
Kennisneming

<>43 Schrappen percelen als risicogrond Schendekouterstraat 19.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>44 Visie vanuit het MAT rond de aanpak verhuisoperatie / huisvesting stadsdiensten.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>45 Agenda (activiteiten en uitnodigingen).

Pdf-versie
Kennisneming

<>46 Marktbus vrijdagmarkt - toewijzing.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>47 Uitlening mobiel podium - gemeente Moorslede - 27-29 juni 2022.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>48 Organisatie rommelmarkt in de wijk 't Park - 02/07/2022 (tijdens jaarlijks buurtfeest De Kier).

Pdf-versie
Goedgekeurd