Gemeente Wervik

College van burgemeester en schepenen Gemeente Wervik

College van burgemeester en schepenen Gemeente Wervik

Besluitenlijst van College van burgemeester en schepenen Gemeente Wervik, zitting van 14 feb 2022, 15:00 uur.

Pdf-versie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 14 FEB 2022

De voorzitter opent de vergadering om 15.00 uur.
Locatie: Raadzaal

Gemeentepersoneel - oproeping van een personeelslid om gehoord te worden.

Verdaagd

1 Gemeentepersoneel - oproeping van een personeelslid om gehoord te worden.

Proces-verbaal van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 7 februari 2022.

Goedgekeurd

2 Proces-verbaal van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 7 februari 2022.

Mirom - verslag van de raad van bestuur dd. 02 december 2021.

Kennisneming

3 Mirom - verslag van de raad van bestuur dd. 02 december 2021.

Rapportering over het klachtenmanagement voor het jaar 2021.

Kennisneming

4 Rapportering over het klachtenmanagement voor het jaar 2021.

Agenda van de gemeenteraad van 01 maart 2022 - definitieve vaststelling.

Goedgekeurd

5 Agenda van de gemeenteraad van 01 maart 2022 - definitieve vaststelling.

Gemeentepersoneel - verlenging bijkomend deeltijds contract administratief medewerkster burgerzaken (0,2 VTE) voor de periode van 1 februari 2022 tot en met 15 april 2022.

Goedgekeurd

6 Gemeentepersoneel - verlenging bijkomend deeltijds contract administratief medewerkster burgerzaken (0,2 VTE) voor de periode van 1 februari 2022 tot en met 15 april 2022.

Gemeentepersoneel - stopzetting in onderling akkoord van de arbeidsovereenkomst van een voltijds administratief medewerkster (C1-C3).

Goedgekeurd

7 Gemeentepersoneel - stopzetting in onderling akkoord van de arbeidsovereenkomst van een voltijds administratief medewerkster (C1-C3).

Gemeentepersoneel - akkoord om over te gaan tot de aanwerving van een tijdelijk technisch assistent (D1-D3) voor het Werviks interventieteam.

Goedgekeurd

8 Gemeentepersoneel - akkoord om over te gaan tot de aanwerving van een tijdelijk technisch assistent (D1-D3) voor het Werviks interventieteam.

Toekenning heraankoop dertigjarige vervallen grondconcessie van de begraafplaats van Wervik.

Goedgekeurd

9 Toekenning heraankoop dertigjarige vervallen grondconcessie van de begraafplaats van Wervik.

Toekenning verlenging vijftigjarige grondconcessie op de begraafplaats van Geluwe.

Goedgekeurd

10 Toekenning verlenging vijftigjarige grondconcessie op de begraafplaats van Geluwe.

Overdracht van niet gebruikte investerings- en financieringskredieten van 2021 naar 2022.

Goedgekeurd

11 Overdracht van niet gebruikte investerings- en financieringskredieten van 2021 naar 2022.

Kerkbestuur - notulen kerkraad Heilig Hart dd. 13/01/2022 - akteneming.

Kennisneming

12 Kerkbestuur - notulen kerkraad Heilig Hart dd. 13/01/2022 - akteneming.

Bestelaanvragen.

Goedgekeurd

13 Bestelaanvragen.

Invorderingsstaten.

Goedgekeurd

14 Invorderingsstaten.

Aanrekeningenlijsten.

Goedgekeurd

15 Aanrekeningenlijsten.

Technisch uitwerken en opmaak bestek De Riemeers - recreatieve hotspot.

Goedgekeurd

16 Technisch uitwerken en opmaak bestek De Riemeers - recreatieve hotspot.

Herstel pompinstallatie Oude Hondstraat.

Goedgekeurd

17 Herstel pompinstallatie Oude Hondstraat.

Fluvius - werken op openbaar domein - Wilgestraat - 358632.

Goedgekeurd

18 Fluvius - werken op openbaar domein - Wilgestraat - 358632.

Telenet - werken op openbaar domein - Stokstraat - 25058833.

Goedgekeurd

19 Telenet - werken op openbaar domein - Stokstraat - 25058833.

Telenet - werken op openbaar domein - Ringlaan (Menen) - 25076263.

Goedgekeurd

20 Telenet - werken op openbaar domein - Ringlaan (Menen) - 25076263.

Leveren en plaatsen van een evenementenkast voor de site Boucherie te Wervik - voorlopige oplevering.

Goedgekeurd

21 Leveren en plaatsen van een evenementenkast voor de site Boucherie te Wervik - voorlopige oplevering.

Leveren en plaatsen van een evenementenkast voor de site Boucherie te Wervik - vorderingsstaat 1.

Goedgekeurd

22 Leveren en plaatsen van een evenementenkast voor de site Boucherie te Wervik - vorderingsstaat 1.

Bibliotheek Wervik en Geluwe - relighting - voorlopige oplevering.

Goedgekeurd

23 Bibliotheek Wervik en Geluwe - relighting - voorlopige oplevering.

GC Geluwe - grondonderzoek - verrekening 1.

Goedgekeurd

24 GC Geluwe - grondonderzoek - verrekening 1.

Bouwen van een Gemeenschapscentrum Geluwe Wervikstraat - lot 3a - vast meubilair (heraanbesteding) - lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's.

Goedgekeurd

25 Bouwen van een Gemeenschapscentrum Geluwe Wervikstraat - lot 3a - vast meubilair (heraanbesteding) - lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's.

Bouwen van een gemeenschapscentrum Geluwe Wervikstraat - lot 1 - algemene aanneming - verrekening 15 - Wijziging verlichting schouwburg.

Goedgekeurd

26 Bouwen van een gemeenschapscentrum Geluwe Wervikstraat - lot 1 - algemene aanneming - verrekening 15 - Wijziging verlichting schouwburg.

Bouwen van een Gemeenschapscentrum Geluwe Wervikstraat - lot 3b - keukenmeubilair - gunning.

Goedgekeurd

27 Bouwen van een Gemeenschapscentrum Geluwe Wervikstraat - lot 3b - keukenmeubilair - gunning.

Site Barriere: oorsprong site en financiële investeringsanalyse - principiële beslissingen.

Goedgekeurd

28 Site Barriere: oorsprong site en financiële investeringsanalyse - principiële beslissingen.

Tijdelijke politieverordening op het verkeer naar aanleiding van wielerwedstrijd voor Junioren en Nieuwelingen te Geluveld (klein deel op grondgebied Wervik) op zaterdag 16 april 2022 .

Goedgekeurd

29 Tijdelijke politieverordening op het verkeer naar aanleiding van wielerwedstrijd voor Junioren en Nieuwelingen te Geluveld (klein deel op grondgebied Wervik) op zaterdag 16 april 2022 .

Tijdelijke politieverordening op het verkeer naar aanleiding van rommelmarkt Molenmeersen op zaterdag 27 augustus 2022 - goedkeuring.

Goedgekeurd

30 Tijdelijke politieverordening op het verkeer naar aanleiding van rommelmarkt Molenmeersen op zaterdag 27 augustus 2022 - goedkeuring.

Tijdelijke politieverordening op het verkeer naar aanleiding van zesheuvelenloop op vrijdag 10 juni 2022 - goedkeuring.

Goedgekeurd

31 Tijdelijke politieverordening op het verkeer naar aanleiding van zesheuvelenloop op vrijdag 10 juni 2022 - goedkeuring.

Tijdelijke politieverordening op het verkeer naar aanleiding van afstellingsritten rallywagens op maandag 21 februari 2022 - goedkeuring.

Goedgekeurd

32 Tijdelijke politieverordening op het verkeer naar aanleiding van afstellingsritten rallywagens op maandag 21 februari 2022 - goedkeuring.

Tijdelijke politieverordening op het verkeer naar aanleiding van het inrichten van afstellingsritten voor de rally op 21 februari 2022 - instellen van verboden zones voor voetgangers langsheen het traject - goedkeuring.

Goedgekeurd

33 Tijdelijke politieverordening op het verkeer naar aanleiding van het inrichten van afstellingsritten voor de rally op 21 februari 2022 - instellen van verboden zones voor voetgangers langsheen het traject - goedkeuring.

Aanvraag doortocht Grand Prix Zoute van 26 maart 2022.

Goedgekeurd

34 Aanvraag doortocht Grand Prix Zoute van 26 maart 2022.

Aanvraag goedkeuring doortocht 19de gerowirit van 18 juni 2022.

Goedgekeurd

35 Aanvraag goedkeuring doortocht 19de gerowirit van 18 juni 2022.

Aanvraag goedkeuring doortocht Gent-Wevelgem Cyclo op 26 maart 2022.

Goedgekeurd

36 Aanvraag goedkeuring doortocht Gent-Wevelgem Cyclo op 26 maart 2022.

Omgevingsloket 2021/280 - bijstelling verkaveling Violierenlaan - vergunning.

Goedgekeurd

37 Omgevingsloket 2021/280 - bijstelling verkaveling Violierenlaan - vergunning.

Omgevingsloket 2021/235 - kappen van een boom - Violierenlaan 9 - vergunning.

Goedgekeurd

38 Omgevingsloket 2021/235 - kappen van een boom - Violierenlaan 9 - vergunning.

Omgevingsloket 2021/305 - uitbreiden woning - Ooststraat 68 - vergunning.

Goedgekeurd

39 Omgevingsloket 2021/305 - uitbreiden woning - Ooststraat 68 - vergunning.

Omgevingsloket 2021/330 - regulariseren muur aanbouw - Kruisekestraat 390 - vergunning.

Goedgekeurd

40 Omgevingsloket 2021/330 - regulariseren muur aanbouw - Kruisekestraat 390 - vergunning.

Omgevingsloket 2021/290 - inrichten vakantiewoning, aanleggen zwembad - Ieperstraat 203 - vergunning.

Goedgekeurd

41 Omgevingsloket 2021/290 - inrichten vakantiewoning, aanleggen zwembad - Ieperstraat 203 - vergunning.

Teruggave borg - Menenstraat 57.

Goedgekeurd

42 Teruggave borg - Menenstraat 57.

Teruggave borg - Galgestraat 1.

Goedgekeurd

43 Teruggave borg - Galgestraat 1.

Teruggave borg - Remi Ghesquierestraat 51.

Goedgekeurd

44 Teruggave borg - Remi Ghesquierestraat 51.

Teruggave borg - Speiestraat 76.

Goedgekeurd

45 Teruggave borg - Speiestraat 76.

Teruggave borg - Ieperstraat 119.

Goedgekeurd

46 Teruggave borg - Ieperstraat 119.

Teruggave borg - Speiestraat 122.

Goedgekeurd

47 Teruggave borg - Speiestraat 122.

Verdeling van goed, derde afdeling, Sectie C, nummer 477g - Klijtemolenstraat.

Goedgekeurd

48 Verdeling van goed, derde afdeling, Sectie C, nummer 477g - Klijtemolenstraat.

Verdeling van goed, eerste afdeling, Sectie B, nummer 891h, 893b, 891g - Menensesteenweg.

Goedgekeurd

49 Verdeling van goed, eerste afdeling, Sectie B, nummer 891h, 893b, 891g - Menensesteenweg.

Omgevingsloket 2022/21 - Bemaling ikv ontgravingswerken riolering Vredestraat, Ooststraat en Ommegangstraat.

Kennisneming

50 Omgevingsloket 2022/21 - Bemaling ikv ontgravingswerken riolering Vredestraat, Ooststraat en Ommegangstraat.

Voorstel tot regionale criteria voor een UiTPAS met kortingstarief.

Goedgekeurd

51 Voorstel tot regionale criteria voor een UiTPAS met kortingstarief.

Organisatie Buitenspeeldag - woensdag 20 april 2022.

Goedgekeurd

52 Organisatie Buitenspeeldag - woensdag 20 april 2022.

Reglement werkingssubsidies cultuur.

Goedgekeurd

53 Reglement werkingssubsidies cultuur.

Vergunning wielerwedstrijden VC Geluveld Koerse - 16-04-2022 - junioren en nieuwelingen.

Goedgekeurd

54 Vergunning wielerwedstrijden VC Geluveld Koerse - 16-04-2022 - junioren en nieuwelingen.

Activiteit - Roze klaverblad loop - loopwedstrijd - 19/03/22.

Goedgekeurd

55 Activiteit - Roze klaverblad loop - loopwedstrijd - 19/03/22.

Markt - opzeg abonnement.

Goedgekeurd

56 Markt - opzeg abonnement.

Deelname aan een promotieactie van Vlaanderen - Maand van de markt.

Goedgekeurd

57 Deelname aan een promotieactie van Vlaanderen - Maand van de markt.

Uitlening mobiel podium - gemeente Wevelgem - 1 mei 2022.

Goedgekeurd

58 Uitlening mobiel podium - gemeente Wevelgem - 1 mei 2022.

Project 'e-inclusie in Menen en Wervik'.

Goedgekeurd

59 Project 'e-inclusie in Menen en Wervik'.

<>1 Gemeentepersoneel - oproeping van een personeelslid om gehoord te worden.

Pdf-versie
Verdaagd

<>2 Proces-verbaal van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 7 februari 2022.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>3 Mirom - verslag van de raad van bestuur dd. 02 december 2021.

Pdf-versie
Kennisneming

<>4 Rapportering over het klachtenmanagement voor het jaar 2021.

Pdf-versie
Kennisneming

<>5 Agenda van de gemeenteraad van 01 maart 2022 - definitieve vaststelling.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>6 Gemeentepersoneel - verlenging bijkomend deeltijds contract administratief medewerkster burgerzaken (0,2 VTE) voor de periode van 1 februari 2022 tot en met 15 april 2022.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>7 Gemeentepersoneel - stopzetting in onderling akkoord van de arbeidsovereenkomst van een voltijds administratief medewerkster (C1-C3).

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>8 Gemeentepersoneel - akkoord om over te gaan tot de aanwerving van een tijdelijk technisch assistent (D1-D3) voor het Werviks interventieteam.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>9 Toekenning heraankoop dertigjarige vervallen grondconcessie van de begraafplaats van Wervik.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>10 Toekenning verlenging vijftigjarige grondconcessie op de begraafplaats van Geluwe.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>11 Overdracht van niet gebruikte investerings- en financieringskredieten van 2021 naar 2022.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>12 Kerkbestuur - notulen kerkraad Heilig Hart dd. 13/01/2022 - akteneming.

Pdf-versie
Kennisneming

<>13 Bestelaanvragen.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>14 Invorderingsstaten.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>15 Aanrekeningenlijsten.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>16 Technisch uitwerken en opmaak bestek De Riemeers - recreatieve hotspot.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>17 Herstel pompinstallatie Oude Hondstraat.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>18 Fluvius - werken op openbaar domein - Wilgestraat - 358632.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>19 Telenet - werken op openbaar domein - Stokstraat - 25058833.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>20 Telenet - werken op openbaar domein - Ringlaan (Menen) - 25076263.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>21 Leveren en plaatsen van een evenementenkast voor de site Boucherie te Wervik - voorlopige oplevering.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>22 Leveren en plaatsen van een evenementenkast voor de site Boucherie te Wervik - vorderingsstaat 1.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>23 Bibliotheek Wervik en Geluwe - relighting - voorlopige oplevering.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>24 GC Geluwe - grondonderzoek - verrekening 1.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>25 Bouwen van een Gemeenschapscentrum Geluwe Wervikstraat - lot 3a - vast meubilair (heraanbesteding) - lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>26 Bouwen van een gemeenschapscentrum Geluwe Wervikstraat - lot 1 - algemene aanneming - verrekening 15 - Wijziging verlichting schouwburg.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>27 Bouwen van een Gemeenschapscentrum Geluwe Wervikstraat - lot 3b - keukenmeubilair - gunning.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>28 Site Barriere: oorsprong site en financiële investeringsanalyse - principiële beslissingen.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>29 Tijdelijke politieverordening op het verkeer naar aanleiding van wielerwedstrijd voor Junioren en Nieuwelingen te Geluveld (klein deel op grondgebied Wervik) op zaterdag 16 april 2022 .

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>30 Tijdelijke politieverordening op het verkeer naar aanleiding van rommelmarkt Molenmeersen op zaterdag 27 augustus 2022 - goedkeuring.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>31 Tijdelijke politieverordening op het verkeer naar aanleiding van zesheuvelenloop op vrijdag 10 juni 2022 - goedkeuring.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>32 Tijdelijke politieverordening op het verkeer naar aanleiding van afstellingsritten rallywagens op maandag 21 februari 2022 - goedkeuring.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>33 Tijdelijke politieverordening op het verkeer naar aanleiding van het inrichten van afstellingsritten voor de rally op 21 februari 2022 - instellen van verboden zones voor voetgangers langsheen het traject - goedkeuring.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>34 Aanvraag doortocht Grand Prix Zoute van 26 maart 2022.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>35 Aanvraag goedkeuring doortocht 19de gerowirit van 18 juni 2022.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>36 Aanvraag goedkeuring doortocht Gent-Wevelgem Cyclo op 26 maart 2022.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>37 Omgevingsloket 2021/280 - bijstelling verkaveling Violierenlaan - vergunning.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>38 Omgevingsloket 2021/235 - kappen van een boom - Violierenlaan 9 - vergunning.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>39 Omgevingsloket 2021/305 - uitbreiden woning - Ooststraat 68 - vergunning.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>40 Omgevingsloket 2021/330 - regulariseren muur aanbouw - Kruisekestraat 390 - vergunning.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>41 Omgevingsloket 2021/290 - inrichten vakantiewoning, aanleggen zwembad - Ieperstraat 203 - vergunning.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>42 Teruggave borg - Menenstraat 57.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>43 Teruggave borg - Galgestraat 1.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>44 Teruggave borg - Remi Ghesquierestraat 51.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>45 Teruggave borg - Speiestraat 76.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>46 Teruggave borg - Ieperstraat 119.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>47 Teruggave borg - Speiestraat 122.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>48 Verdeling van goed, derde afdeling, Sectie C, nummer 477g - Klijtemolenstraat.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>49 Verdeling van goed, eerste afdeling, Sectie B, nummer 891h, 893b, 891g - Menensesteenweg.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>50 Omgevingsloket 2022/21 - Bemaling ikv ontgravingswerken riolering Vredestraat, Ooststraat en Ommegangstraat.

Pdf-versie
Kennisneming

<>51 Voorstel tot regionale criteria voor een UiTPAS met kortingstarief.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>52 Organisatie Buitenspeeldag - woensdag 20 april 2022.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>53 Reglement werkingssubsidies cultuur.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>54 Vergunning wielerwedstrijden VC Geluveld Koerse - 16-04-2022 - junioren en nieuwelingen.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>55 Activiteit - Roze klaverblad loop - loopwedstrijd - 19/03/22.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>56 Markt - opzeg abonnement.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>57 Deelname aan een promotieactie van Vlaanderen - Maand van de markt.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>58 Uitlening mobiel podium - gemeente Wevelgem - 1 mei 2022.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>59 Project 'e-inclusie in Menen en Wervik'.

Pdf-versie
Goedgekeurd