Gemeente Wervik

College van burgemeester en schepenen Gemeente Wervik

College van burgemeester en schepenen Gemeente Wervik

Besluitenlijst van College van burgemeester en schepenen Gemeente Wervik, zitting van 13 jun 2022, 15:00 uur.

Pdf-versie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 13 JUN 2022

De voorzitter opent de vergadering om 15.00 uur.
Locatie: Raadzaal

Proces-verbaal van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 30 mei 2022.

Goedgekeurd

1 Proces-verbaal van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 30 mei 2022.

Toekomstplannen project jongensschool Geluwe.

Kennisneming

2 Toekomstplannen project jongensschool Geluwe.

Mirom Menen - agenda en nota voor de zitting van de raad van bestuur van donderdag 2 juni 2022 - kennisname.

Kennisneming

3 Mirom Menen - agenda en nota voor de zitting van de raad van bestuur van donderdag 2 juni 2022 - kennisname.

Gemeentelijke Holding NV in vereffening - oproeping voor de algemene vergadering van 29 juni 2022.

Kennisneming

4 Gemeentelijke Holding NV in vereffening - oproeping voor de algemene vergadering van 29 juni 2022.

Vastleggen data vergaderingen college van burgemeester en schepenen tijdens de maanden juli en augustus.

Goedgekeurd

5 Vastleggen data vergaderingen college van burgemeester en schepenen tijdens de maanden juli en augustus.

DNA van het dorp - project van de provincie West-Vlaanderen.

Kennisneming

6 DNA van het dorp - project van de provincie West-Vlaanderen.

Agenda van de gemeenteraad van 28 juni 2022 - vaststelling.

Goedgekeurd

7 Agenda van de gemeenteraad van 28 juni 2022 - vaststelling.

Gemeentepersoneel - Uitbreiding contracturen van kinderbegeleidsters tijdens de zomervakantie 2022.

Goedgekeurd

8 Gemeentepersoneel - Uitbreiding contracturen van kinderbegeleidsters tijdens de zomervakantie 2022.

Arbeidsongeval - dd. 30/11/2021 - medisch attest van genezing zonder restletsel - consolidatie 03/12/2021.

Goedgekeurd

9 Arbeidsongeval - dd. 30/11/2021 - medisch attest van genezing zonder restletsel - consolidatie 03/12/2021.

Uitbreiden van Recreatex met Online Verhuurmodule. Goedkeuring procedure, offerte en gunning

Goedgekeurd

10 Uitbreiden van Recreatex met Online Verhuurmodule. Goedkeuring procedure, offerte en gunning
Uitbreiden van Recreatex met Online Verhuurmodule. Goedkeuring procedure, offerte en gunning

Ambtshalve schrapping van een persoon die de woning verlaten heeft.

Goedgekeurd

11 Ambtshalve schrapping van een persoon die de woning verlaten heeft.

Ambtshalve schrapping van een persoon die de woning verlaten heeft.

Goedgekeurd

12 Ambtshalve schrapping van een persoon die de woning verlaten heeft.

Ambtshalve schrapping van een persoon die de woning verlaten heeft.

Goedgekeurd

13 Ambtshalve schrapping van een persoon die de woning verlaten heeft.

Toekenning verlenging vijftigjarige grondconcessie van de begraafplaats van Geluwe.

Goedgekeurd

14 Toekenning verlenging vijftigjarige grondconcessie van de begraafplaats van Geluwe.

Toekenning dertigjarige columbariumconcessie op de begraafplaats van Geluwe

Goedgekeurd

15 Toekenning dertigjarige columbariumconcessie op de begraafplaats van Geluwe

Toekenning dertigjarige grondconcessie met grafkelder voor twee personen op de parkbegraafplaats.

Goedgekeurd

16 Toekenning dertigjarige grondconcessie met grafkelder voor twee personen op de parkbegraafplaats.

Leveren en installeren van diverse theatertechnische uitrustingen voor het nieuwe GC Gilwe. Kennisgeving en principebeslissing m.b.t. de lastvoorwaarden en gunningswijze.

Goedgekeurd

17 Leveren en installeren van diverse theatertechnische uitrustingen voor het nieuwe GC Gilwe. Kennisgeving en principebeslissing m.b.t. de lastvoorwaarden en gunningswijze.
Leveren en installeren van diverse theatertechnische uitrustingen voor het nieuwe GC Gilwe. Kennisgeving en principebeslissing m.b.t. de lastvoorwaarden en gunningswijze. Procedure: vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking. Raming opdracht: 181.000 excl. btw.

P1_Raamcontract voor het leveren en installeren van losse theateruitrusting. Perceel 1: Leveren van bekabeling met toebehoren - Goedkeuring gunning perceel 1 inclusief de bestelling voor GC Gilwe.

Goedgekeurd

18 P1_Raamcontract voor het leveren en installeren van losse theateruitrusting. Perceel 1: Leveren van bekabeling met toebehoren - Goedkeuring gunning perceel 1 inclusief de bestelling voor GC Gilwe.
Raamcontract voor het leveren en installeren van losse theateruitrusting. Perceel 1: Leveren van bekabeling met toebehoren - Goedkeuring gunning perceel 1 inclusief de bestelling voor GC Gilwe. Procedure: vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking. Uitgave eerste bestelling: € 51.919,89 incl. 21%

P3_Raamcontract voor het leveren en installeren van losse theateruitrusting. Perceel 3: Leveren van een lichttafel - Goedkeuring gunning perceel 3 inclusief de bestelling voor GC Gilwe.

Goedgekeurd

19 P3_Raamcontract voor het leveren en installeren van losse theateruitrusting. Perceel 3: Leveren van een lichttafel - Goedkeuring gunning perceel 3 inclusief de bestelling voor GC Gilwe.
Raamcontract voor het leveren en installeren van losse theateruitrusting. Perceel 3: Leveren van een lichttafel - Goedkeuring gunning perceel 3 inclusief de bestelling voor GC Gilwe. Procedure: Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking. Uitgave: € 15.197,60 incl. 21% btw.

Bestelaanvragen.

Goedgekeurd

20 Bestelaanvragen.

Invorderingsstaten.

Goedgekeurd

21 Invorderingsstaten.

Aanrekeningenlijsten.

Goedgekeurd

22 Aanrekeningenlijsten.

Revitalisering bedrijventerrein Hoogweg - R. Klingstraat: voorstelling voortraject.

Kennisneming

23 Revitalisering bedrijventerrein Hoogweg - R. Klingstraat: voorstelling voortraject.

Vraag Platform Grensland Menen-Wervik: kunstwerk op Grensland.

Goedgekeurd

24 Vraag Platform Grensland Menen-Wervik: kunstwerk op Grensland.

Toekenning drankvergunning aan een horecauitbater.

Goedgekeurd

25 Toekenning drankvergunning aan een horecauitbater.

Herstel pompinstallaties (PS Leiekaai, PS Kloosterstraat, PS Komenwegelke) - toewijzing via Rio-act.

Goedgekeurd

26 Herstel pompinstallaties (PS Leiekaai, PS Kloosterstraat, PS Komenwegelke) - toewijzing via Rio-act.

Stookplaatsrenovatie - brandweer Wervik - lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's. - goedkeurling.

Goedgekeurd

27 Stookplaatsrenovatie - brandweer Wervik - lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's. - goedkeurling.
Stookplaatsrenovatie - brandweer Wervik - lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's - goedkeuring..

Bouwen van een Gemeenschapscentrum Geluwe Wervikstraat - lot 2a : leveren en plaatsen van vaste theatertechnieken (mechanica) - goedkeuring vorderingsstaat 1.

Goedgekeurd

28 Bouwen van een Gemeenschapscentrum Geluwe Wervikstraat - lot 2a : leveren en plaatsen van vaste theatertechnieken (mechanica) - goedkeuring vorderingsstaat 1.
Bouwen van een Gemeenschapscentrum Geluwe Wervikstraat - lot 2a : leveren en plaatsen van vaste theatertechnieken (mechanica) - goedkeuring vorderingsstaat 1.

Bouwen van een Gemeenschapscentrum Geluwe Wervikstraat - lot 2b : leveren en plaatsen van vaste theatertechnieken (elektriciteit) - goedkeuring vorderingsstaat 1.

Goedgekeurd

29 Bouwen van een Gemeenschapscentrum Geluwe Wervikstraat - lot 2b : leveren en plaatsen van vaste theatertechnieken (elektriciteit) - goedkeuring vorderingsstaat 1.
Bouwen van een Gemeenschapscentrum Geluwe Wervikstraat - lot 2b : leveren en plaatsen van vaste theatertechnieken (elektriciteit) - goedkeuring vorderingsstaat 1.

Aanleg gescheiden rioleringswerken in het opwaartse deel van de Vuilebeek langs de bedrijvenzone - Goedkeuring vorderingsstaat 12.

Goedgekeurd

30 Aanleg gescheiden rioleringswerken in het opwaartse deel van de Vuilebeek langs de bedrijvenzone - Goedkeuring vorderingsstaat 12.
Aanleg gescheiden rioleringswerken in het opwaartse deel van de Vuilebeek langs de bedrijvenzone - Goedkeuring vorderingsstaat 12.

Vernieuwen beplanking molenkot Kruisekemolen - goedkeuring vorderingsstaat 2.

Goedgekeurd

31 Vernieuwen beplanking molenkot Kruisekemolen - goedkeuring vorderingsstaat 2.
Vernieuwen beplanking molenkot Kruisekemolen - goedkeuring vorderingsstaat 2.

Hellestraat - rioolherstel - project W208241. - goedkeuring gunning.

Goedgekeurd

32 Hellestraat - rioolherstel - project W208241. - goedkeuring gunning.
Hellestraat - rioolherstel - project W208241. - goedkeuring gunning.

De Watergroep - uitbreiding net voor aansluiting Kruisekestraat 296 - goedkeuring.

Goedgekeurd

33 De Watergroep - uitbreiding net voor aansluiting Kruisekestraat 296 - goedkeuring.
De Watergroep - uitbreiding net voor aansluiting Kruisekestraat 296 - goedkeuring.

Bouwen van een gemeenschapscentrum Geluwe Wervikstraat - lot 1 - algemene aanneming - goedkeuring vorderingsstaat 17 - april.

Goedgekeurd

34 Bouwen van een gemeenschapscentrum Geluwe Wervikstraat - lot 1 - algemene aanneming - goedkeuring vorderingsstaat 17 - april.

Wegenis- en rioleringswerken verkaveling Hovenierstraat 7 loten - voorlopige oplevering.

Goedgekeurd

35 Wegenis- en rioleringswerken verkaveling Hovenierstraat 7 loten - voorlopige oplevering.
Wegenis- en rioleringswerken verkaveling Hovenierstraat 7 loten - voorlopige oplevering.

Schadebestek 2022-009 - Veldstraat - verkeersbord afgereden - beugel beschadigd.

Goedgekeurd

36 Schadebestek 2022-009 - Veldstraat - verkeersbord afgereden - beugel beschadigd.

Fluvius - werken op openbaar domein - Reutelbekestraat - 347128.

Goedgekeurd

37 Fluvius - werken op openbaar domein - Reutelbekestraat - 347128.

Fluvius - werken op openbaar domein - Vagevuurstraat - 364907.

Goedgekeurd

38 Fluvius - werken op openbaar domein - Vagevuurstraat - 364907.

Gemeenschapscentrum Geluwe - lot 4 - omgevingsaanleg - toewijzing.

Goedgekeurd

39 Gemeenschapscentrum Geluwe - lot 4 - omgevingsaanleg - toewijzing.
Gemeenschapscentrum Geluwe - lot 4 - omgevingsaanleg - toewijzing.

Uitvoering van de herconditionering van de HVAC en sanitaire installatie in het sportcentrum de Pionier - Goedkeuring vorderingsstaat 2.

Goedgekeurd

40 Uitvoering van de herconditionering van de HVAC en sanitaire installatie in het sportcentrum de Pionier - Goedkeuring vorderingsstaat 2.
Uitvoering van de herconditionering van de HVAC en sanitaire installatie in het sportcentrum de Pionier - Goedkeuring vorderingsstaat 2.

Tijdelijke politieverordening op het verkeer naar aanleiding van Event Talk Play & Sports op zaterdag 25 juni 2022.

Goedgekeurd

41 Tijdelijke politieverordening op het verkeer naar aanleiding van Event Talk Play & Sports op zaterdag 25 juni 2022.

Tijdelijke politieverordening op het verkeer naar aanleiding van wielerwedstrijd "Kruiseke Koers" op zondag 10 juli 2022.

Goedgekeurd

42 Tijdelijke politieverordening op het verkeer naar aanleiding van wielerwedstrijd "Kruiseke Koers" op zondag 10 juli 2022.

Tijdelijke politieverordening op het verkeer naar aanleiding van wielerwedstrijd "Kermisprijs Geluwe'" op vrijdag 17 juni 2022.

Goedgekeurd

43 Tijdelijke politieverordening op het verkeer naar aanleiding van wielerwedstrijd "Kermisprijs Geluwe'" op vrijdag 17 juni 2022.

Tijdelijke politieverordening op het verkeer naar aanleiding van wielerwedstrijd "Grote Prijs Geluwe" op dinsdag 21 juni 2022.

Goedgekeurd

44 Tijdelijke politieverordening op het verkeer naar aanleiding van wielerwedstrijd "Grote Prijs Geluwe" op dinsdag 21 juni 2022.

Kennisgeving: resultaten beheerscomité 15 (dd. 18/05/22) ILV Parkeren Regio Kortrijk

Kennisneming

45 Kennisgeving: resultaten beheerscomité 15 (dd. 18/05/22) ILV Parkeren Regio Kortrijk

Tijdelijke politieverordening op het verkeer naar aanleiding van de kermis van Geluwe van 17 juni 2022 tot en met 21 juni 2022.

Goedgekeurd

46 Tijdelijke politieverordening op het verkeer naar aanleiding van de kermis van Geluwe van 17 juni 2022 tot en met 21 juni 2022.

Aanvraag goedkeuring doortocht "Ypres to Istanbul Challenge" - 14 en 15 juni 2022.

Goedgekeurd

47 Aanvraag goedkeuring doortocht "Ypres to Istanbul Challenge" - 14 en 15 juni 2022.

Aanvraag goedkeuring doortocht Wevelgem Cycling Classic - 18 en 19 juni 2022.

Goedgekeurd

48 Aanvraag goedkeuring doortocht Wevelgem Cycling Classic - 18 en 19 juni 2022.

Omgevingsloket - 2021/334 - het verbouwen van het oud gemeentehuis gelegen in de Sint-Denijsplaats 16 - vergunning.

Goedgekeurd

49 Omgevingsloket - 2021/334 - het verbouwen van het oud gemeentehuis gelegen in de Sint-Denijsplaats 16 - vergunning.
Omgevingsloket - 2021/334 - voor het verbouwen van het oud gemeentehuis gelegen in de Sint-Denijsplaats 16 - vergunning.

Omgevingsloket - 2022/64 - het herbouwen van een woning en schuur - Pollepelstraat 6 - intrekking.

Goedgekeurd

50 Omgevingsloket - 2022/64 - het herbouwen van een woning en schuur - Pollepelstraat 6 - intrekking.

Omgevingsloket - 2022/69 - verbouwen woning - Rapetstraat 102 - vergunning.

Goedgekeurd

51 Omgevingsloket - 2022/69 - verbouwen woning - Rapetstraat 102 - vergunning.

Omgevingsloket - 2022/73 - het bouwen van een garage - Stokstraat 26 - vergunning.

Goedgekeurd

52 Omgevingsloket - 2022/73 - het bouwen van een garage - Stokstraat 26 - vergunning.

Omgevingsloket - 2022/71 - het plaatsen van een zwembad gelegen in de Ieperstraat 174 - vergunning.

Goedgekeurd

53 Omgevingsloket - 2022/71 - het plaatsen van een zwembad gelegen in de Ieperstraat 174 - vergunning.

Omgevingsloket - 2022/79 - bouwen garage - Kasteelstraat 123 - vergunning.

Goedgekeurd

54 Omgevingsloket - 2022/79 - bouwen garage - Kasteelstraat 123 - vergunning.

Omgevingsloket - 2022/80 - plaatsen tuinhuis - 't Stroomke - vergunning.

Goedgekeurd

55 Omgevingsloket - 2022/80 - plaatsen tuinhuis - 't Stroomke - vergunning.

Omgevingsloket - 2022/90 - het verbouwen woning en bouwen berging - Koestraat 50 - vergunning.

Goedgekeurd

56 Omgevingsloket - 2022/90 - het verbouwen woning en bouwen berging - Koestraat 50 - vergunning.

Omgevingsloket - 2021/337 - bouwen van paardenstallen en woning - Voorhoek 52 - vergunning.

Goedgekeurd

57 Omgevingsloket - 2021/337 - bouwen van paardenstallen en woning - Voorhoek 52 - vergunning.

Intergemeentelijke samenwerking - heraanvraag subsidiering (conformiteitsattest) - goedkeuring

Goedgekeurd

58 Intergemeentelijke samenwerking - heraanvraag subsidiering (conformiteitsattest) - goedkeuring
Intergemeentelijke samenwerking - heraanvraag subsidiering (conformiteitsattest) - goedkeuring

Verdeling van goed, eerste afdeling, Sectie A, nummers 645v2-z-z2-646n3-648l2-w-650f19 - woonerf Eendracht, lot w22-6-9-10-11-12-13-21-31.

Goedgekeurd

59 Verdeling van goed, eerste afdeling, Sectie A, nummers 645v2-z-z2-646n3-648l2-w-650f19 - woonerf Eendracht, lot w22-6-9-10-11-12-13-21-31.

Verdeling van goed, eerste afdeling, Sectie A, nummers 607t3-607b4- Oude Beselarestraat.

Goedgekeurd

60 Verdeling van goed, eerste afdeling, Sectie A, nummers 607t3-607b4- Oude Beselarestraat.

Verdeling van goed, eerste afdeling, Sectie A, nummer 133b, Grote Ieperbaan.

Goedgekeurd

61 Verdeling van goed, eerste afdeling, Sectie A, nummer 133b, Grote Ieperbaan.

Verdeling van goed, derde afdeling, Sectie B, nummer 660-659-661a-484b, Magerheidstraat.

Goedgekeurd

62 Verdeling van goed, derde afdeling, Sectie B, nummer 660-659-661a-484b, Magerheidstraat.

Omgevingsloket 2022/120 - plaatsen van 2 airco's - Leiestraat 30 - akteneming.

Kennisneming

63 Omgevingsloket 2022/120 - plaatsen van 2 airco's - Leiestraat 30 - akteneming.
Omgevingsloket 2022/120 - plaatsen van 2 airco's - Leiestraat 30 - akteneming.

Beschrijvend bodemonderzoek - uitbreiding - Kasteelstraat 25 - gunning

Goedgekeurd

64 Beschrijvend bodemonderzoek - uitbreiding - Kasteelstraat 25 - gunning
Beschrijvend bodemonderzoek - uitbreiding - Kasteelstraat 25 - gunning

European Disability Card - ter kennisname.

Kennisneming

65 European Disability Card - ter kennisname.

Herstel Compostelaroute Via Yprensis.

Goedgekeurd

66 Herstel Compostelaroute Via Yprensis.
Herstel Compostelaroute Via Yprensis.

Tobacco Town Music vzw - Rock Op Het Plein 2022 - organisatie en vraag 2e podium.

Goedgekeurd

67 Tobacco Town Music vzw - Rock Op Het Plein 2022 - organisatie en vraag 2e podium.

Ferm Wervik - 100-jarig bestaan - vraag financiële tussenkomst .

Goedgekeurd

68 Ferm Wervik - 100-jarig bestaan - vraag financiële tussenkomst .

Zomerplein 2022 - planning en aanvragen .

Goedgekeurd

69 Zomerplein 2022 - planning en aanvragen .

Zomerplein 2022 - Huishoudelijk reglement en afspraken.

Goedgekeurd

70 Zomerplein 2022 - Huishoudelijk reglement en afspraken.

Organisatie Zomerplein 2022.

Goedgekeurd

71 Organisatie Zomerplein 2022.

Agenda (activiteiten en uitnodigingen).

Kennisneming

72 Agenda (activiteiten en uitnodigingen).

Evenement - 19/06 - opendeurdag Rode Kruis.

Goedgekeurd

73 Evenement - 19/06 - opendeurdag Rode Kruis.
Evenement - 19/06

Evenement - 08/07 - Nacht van de superheroes;

Goedgekeurd

74 Evenement - 08/07 - Nacht van de superheroes;
Evenement - 08/07

Evenement - 09/07 - 8935

Goedgekeurd

75 Evenement - 09/07 - 8935
Evenement - 09/07

Vergunning wielerwedstrijd Kermisprijs van Geluwe 2022

Goedgekeurd

76 Vergunning wielerwedstrijd Kermisprijs van Geluwe 2022
Vergunning wielerwedstrijd Kermisprijs van Geluwe 2022

Evenement - 01/07 - Apres Examens

Goedgekeurd

77 Evenement - 01/07 - Apres Examens
Evenement - 01/07

Evenement - 10/07 - Foodtruckfestival.

Goedgekeurd

78 Evenement - 10/07 - Foodtruckfestival.

Vergunning wielerwedstrijd Grote Prijs van Geluwe 2022.

Goedgekeurd

79 Vergunning wielerwedstrijd Grote Prijs van Geluwe 2022.
Vergunning wielerwedstrijd Grote Prijs van Geluwe 2022.

Verslag algemene vergadering seniorenadviesraad 22 april 2022 - kennisname.

Kennisneming

80 Verslag algemene vergadering seniorenadviesraad 22 april 2022 - kennisname.

<>1 Proces-verbaal van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 30 mei 2022.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>2 Toekomstplannen project jongensschool Geluwe.

Pdf-versie
Kennisneming

<>3 Mirom Menen - agenda en nota voor de zitting van de raad van bestuur van donderdag 2 juni 2022 - kennisname.

Pdf-versie
Kennisneming

<>4 Gemeentelijke Holding NV in vereffening - oproeping voor de algemene vergadering van 29 juni 2022.

Pdf-versie
Kennisneming

<>5 Vastleggen data vergaderingen college van burgemeester en schepenen tijdens de maanden juli en augustus.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>6 DNA van het dorp - project van de provincie West-Vlaanderen.

Pdf-versie
Kennisneming

<>7 Agenda van de gemeenteraad van 28 juni 2022 - vaststelling.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>8 Gemeentepersoneel - Uitbreiding contracturen van kinderbegeleidsters tijdens de zomervakantie 2022.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>9 Arbeidsongeval - dd. 30/11/2021 - medisch attest van genezing zonder restletsel - consolidatie 03/12/2021.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>10 Uitbreiden van Recreatex met Online Verhuurmodule. Goedkeuring procedure, offerte en gunning

Uitbreiden van Recreatex met Online Verhuurmodule. Goedkeuring procedure, offerte en gunning
Uitbreiden van Recreatex met Online Verhuurmodule. Goedkeuring procedure, offerte en gunning
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>11 Ambtshalve schrapping van een persoon die de woning verlaten heeft.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>12 Ambtshalve schrapping van een persoon die de woning verlaten heeft.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>13 Ambtshalve schrapping van een persoon die de woning verlaten heeft.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>14 Toekenning verlenging vijftigjarige grondconcessie van de begraafplaats van Geluwe.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>15 Toekenning dertigjarige columbariumconcessie op de begraafplaats van Geluwe

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>16 Toekenning dertigjarige grondconcessie met grafkelder voor twee personen op de parkbegraafplaats.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>17 Leveren en installeren van diverse theatertechnische uitrustingen voor het nieuwe GC Gilwe. Kennisgeving en principebeslissing m.b.t. de lastvoorwaarden en gunningswijze.

Leveren en installeren van diverse theatertechnische uitrustingen voor het nieuwe GC Gilwe. Kennisgeving en principebeslissing m.b.t. de lastvoorwaarden en gunningswijze. Procedure: vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking. Raming opdracht: 181.000 excl. btw.
Leveren en installeren van diverse theatertechnische uitrustingen voor het nieuwe GC Gilwe. Kennisgeving en principebeslissing m.b.t. de lastvoorwaarden en gunningswijze. Procedure: vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking. Raming opdracht: 181.000 excl. btw.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>18 P1_Raamcontract voor het leveren en installeren van losse theateruitrusting. Perceel 1: Leveren van bekabeling met toebehoren - Goedkeuring gunning perceel 1 inclusief de bestelling voor GC Gilwe.

Raamcontract voor het leveren en installeren van losse theateruitrusting. Perceel 1: Leveren van bekabeling met toebehoren - Goedkeuring gunning perceel 1 inclusief de bestelling voor GC Gilwe. Procedure: vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking. Uitgave eerste bestelling: € 51.919,89 incl. 21%
Raamcontract voor het leveren en installeren van losse theateruitrusting. Perceel 1: Leveren van bekabeling met toebehoren - Goedkeuring gunning perceel 1 inclusief de bestelling voor GC Gilwe. Procedure: vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking. Uitgave eerste bestelling: € 51.919,89 incl. 21%
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>19 P3_Raamcontract voor het leveren en installeren van losse theateruitrusting. Perceel 3: Leveren van een lichttafel - Goedkeuring gunning perceel 3 inclusief de bestelling voor GC Gilwe.

Raamcontract voor het leveren en installeren van losse theateruitrusting. Perceel 3: Leveren van een lichttafel - Goedkeuring gunning perceel 3 inclusief de bestelling voor GC Gilwe. Procedure: Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking. Uitgave: € 15.197,60 incl. 21% btw.
Raamcontract voor het leveren en installeren van losse theateruitrusting. Perceel 3: Leveren van een lichttafel - Goedkeuring gunning perceel 3 inclusief de bestelling voor GC Gilwe. Procedure: Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking. Uitgave: € 15.197,60 incl. 21% btw.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>20 Bestelaanvragen.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>21 Invorderingsstaten.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>22 Aanrekeningenlijsten.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>23 Revitalisering bedrijventerrein Hoogweg - R. Klingstraat: voorstelling voortraject.

Pdf-versie
Kennisneming

<>24 Vraag Platform Grensland Menen-Wervik: kunstwerk op Grensland.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>25 Toekenning drankvergunning aan een horecauitbater.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>26 Herstel pompinstallaties (PS Leiekaai, PS Kloosterstraat, PS Komenwegelke) - toewijzing via Rio-act.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>27 Stookplaatsrenovatie - brandweer Wervik - lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's. - goedkeurling.

Stookplaatsrenovatie - brandweer Wervik - lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's - goedkeuring..
Stookplaatsrenovatie - brandweer Wervik - lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's - goedkeuring..
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>28 Bouwen van een Gemeenschapscentrum Geluwe Wervikstraat - lot 2a : leveren en plaatsen van vaste theatertechnieken (mechanica) - goedkeuring vorderingsstaat 1.

Bouwen van een Gemeenschapscentrum Geluwe Wervikstraat - lot 2a : leveren en plaatsen van vaste theatertechnieken (mechanica) - goedkeuring vorderingsstaat 1.
Bouwen van een Gemeenschapscentrum Geluwe Wervikstraat - lot 2a : leveren en plaatsen van vaste theatertechnieken (mechanica) - goedkeuring vorderingsstaat 1.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>29 Bouwen van een Gemeenschapscentrum Geluwe Wervikstraat - lot 2b : leveren en plaatsen van vaste theatertechnieken (elektriciteit) - goedkeuring vorderingsstaat 1.

Bouwen van een Gemeenschapscentrum Geluwe Wervikstraat - lot 2b : leveren en plaatsen van vaste theatertechnieken (elektriciteit) - goedkeuring vorderingsstaat 1.
Bouwen van een Gemeenschapscentrum Geluwe Wervikstraat - lot 2b : leveren en plaatsen van vaste theatertechnieken (elektriciteit) - goedkeuring vorderingsstaat 1.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>30 Aanleg gescheiden rioleringswerken in het opwaartse deel van de Vuilebeek langs de bedrijvenzone - Goedkeuring vorderingsstaat 12.

Aanleg gescheiden rioleringswerken in het opwaartse deel van de Vuilebeek langs de bedrijvenzone - Goedkeuring vorderingsstaat 12.
Aanleg gescheiden rioleringswerken in het opwaartse deel van de Vuilebeek langs de bedrijvenzone - Goedkeuring vorderingsstaat 12.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>31 Vernieuwen beplanking molenkot Kruisekemolen - goedkeuring vorderingsstaat 2.

Vernieuwen beplanking molenkot Kruisekemolen - goedkeuring vorderingsstaat 2.
Vernieuwen beplanking molenkot Kruisekemolen - goedkeuring vorderingsstaat 2.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>32 Hellestraat - rioolherstel - project W208241. - goedkeuring gunning.

Hellestraat - rioolherstel - project W208241. - goedkeuring gunning.
Hellestraat - rioolherstel - project W208241. - goedkeuring gunning.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>33 De Watergroep - uitbreiding net voor aansluiting Kruisekestraat 296 - goedkeuring.

De Watergroep - uitbreiding net voor aansluiting Kruisekestraat 296 - goedkeuring.
De Watergroep - uitbreiding net voor aansluiting Kruisekestraat 296 - goedkeuring.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>34 Bouwen van een gemeenschapscentrum Geluwe Wervikstraat - lot 1 - algemene aanneming - goedkeuring vorderingsstaat 17 - april.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>35 Wegenis- en rioleringswerken verkaveling Hovenierstraat 7 loten - voorlopige oplevering.

Wegenis- en rioleringswerken verkaveling Hovenierstraat 7 loten - voorlopige oplevering.
Wegenis- en rioleringswerken verkaveling Hovenierstraat 7 loten - voorlopige oplevering.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>36 Schadebestek 2022-009 - Veldstraat - verkeersbord afgereden - beugel beschadigd.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>37 Fluvius - werken op openbaar domein - Reutelbekestraat - 347128.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>38 Fluvius - werken op openbaar domein - Vagevuurstraat - 364907.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>39 Gemeenschapscentrum Geluwe - lot 4 - omgevingsaanleg - toewijzing.

Gemeenschapscentrum Geluwe - lot 4 - omgevingsaanleg - toewijzing.
Gemeenschapscentrum Geluwe - lot 4 - omgevingsaanleg - toewijzing.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>40 Uitvoering van de herconditionering van de HVAC en sanitaire installatie in het sportcentrum de Pionier - Goedkeuring vorderingsstaat 2.

Uitvoering van de herconditionering van de HVAC en sanitaire installatie in het sportcentrum de Pionier - Goedkeuring vorderingsstaat 2.
Uitvoering van de herconditionering van de HVAC en sanitaire installatie in het sportcentrum de Pionier - Goedkeuring vorderingsstaat 2.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>41 Tijdelijke politieverordening op het verkeer naar aanleiding van Event Talk Play & Sports op zaterdag 25 juni 2022.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>42 Tijdelijke politieverordening op het verkeer naar aanleiding van wielerwedstrijd "Kruiseke Koers" op zondag 10 juli 2022.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>43 Tijdelijke politieverordening op het verkeer naar aanleiding van wielerwedstrijd "Kermisprijs Geluwe'" op vrijdag 17 juni 2022.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>44 Tijdelijke politieverordening op het verkeer naar aanleiding van wielerwedstrijd "Grote Prijs Geluwe" op dinsdag 21 juni 2022.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>45 Kennisgeving: resultaten beheerscomité 15 (dd. 18/05/22) ILV Parkeren Regio Kortrijk

Pdf-versie
Kennisneming

<>46 Tijdelijke politieverordening op het verkeer naar aanleiding van de kermis van Geluwe van 17 juni 2022 tot en met 21 juni 2022.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>47 Aanvraag goedkeuring doortocht "Ypres to Istanbul Challenge" - 14 en 15 juni 2022.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>48 Aanvraag goedkeuring doortocht Wevelgem Cycling Classic - 18 en 19 juni 2022.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>49 Omgevingsloket - 2021/334 - het verbouwen van het oud gemeentehuis gelegen in de Sint-Denijsplaats 16 - vergunning.

Omgevingsloket - 2021/334 - voor het verbouwen van het oud gemeentehuis gelegen in de Sint-Denijsplaats 16 - vergunning.
Omgevingsloket - 2021/334 - voor het verbouwen van het oud gemeentehuis gelegen in de Sint-Denijsplaats 16 - vergunning.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>50 Omgevingsloket - 2022/64 - het herbouwen van een woning en schuur - Pollepelstraat 6 - intrekking.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>51 Omgevingsloket - 2022/69 - verbouwen woning - Rapetstraat 102 - vergunning.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>52 Omgevingsloket - 2022/73 - het bouwen van een garage - Stokstraat 26 - vergunning.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>53 Omgevingsloket - 2022/71 - het plaatsen van een zwembad gelegen in de Ieperstraat 174 - vergunning.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>54 Omgevingsloket - 2022/79 - bouwen garage - Kasteelstraat 123 - vergunning.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>55 Omgevingsloket - 2022/80 - plaatsen tuinhuis - 't Stroomke - vergunning.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>56 Omgevingsloket - 2022/90 - het verbouwen woning en bouwen berging - Koestraat 50 - vergunning.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>57 Omgevingsloket - 2021/337 - bouwen van paardenstallen en woning - Voorhoek 52 - vergunning.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>58 Intergemeentelijke samenwerking - heraanvraag subsidiering (conformiteitsattest) - goedkeuring

Intergemeentelijke samenwerking - heraanvraag subsidiering (conformiteitsattest) - goedkeuring
Intergemeentelijke samenwerking - heraanvraag subsidiering (conformiteitsattest) - goedkeuring
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>59 Verdeling van goed, eerste afdeling, Sectie A, nummers 645v2-z-z2-646n3-648l2-w-650f19 - woonerf Eendracht, lot w22-6-9-10-11-12-13-21-31.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>60 Verdeling van goed, eerste afdeling, Sectie A, nummers 607t3-607b4- Oude Beselarestraat.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>61 Verdeling van goed, eerste afdeling, Sectie A, nummer 133b, Grote Ieperbaan.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>62 Verdeling van goed, derde afdeling, Sectie B, nummer 660-659-661a-484b, Magerheidstraat.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>63 Omgevingsloket 2022/120 - plaatsen van 2 airco's - Leiestraat 30 - akteneming.

Omgevingsloket 2022/120 - plaatsen van 2 airco's - Leiestraat 30 - akteneming.
Omgevingsloket 2022/120 - plaatsen van 2 airco's - Leiestraat 30 - akteneming.
Pdf-versie
Kennisneming

<>64 Beschrijvend bodemonderzoek - uitbreiding - Kasteelstraat 25 - gunning

Beschrijvend bodemonderzoek - uitbreiding - Kasteelstraat 25 - gunning
Beschrijvend bodemonderzoek - uitbreiding - Kasteelstraat 25 - gunning
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>65 European Disability Card - ter kennisname.

Pdf-versie
Kennisneming

<>66 Herstel Compostelaroute Via Yprensis.

Herstel Compostelaroute Via Yprensis.
Herstel Compostelaroute Via Yprensis.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>67 Tobacco Town Music vzw - Rock Op Het Plein 2022 - organisatie en vraag 2e podium.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>68 Ferm Wervik - 100-jarig bestaan - vraag financiële tussenkomst .

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>69 Zomerplein 2022 - planning en aanvragen .

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>70 Zomerplein 2022 - Huishoudelijk reglement en afspraken.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>71 Organisatie Zomerplein 2022.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>72 Agenda (activiteiten en uitnodigingen).

Pdf-versie
Kennisneming

<>73 Evenement - 19/06 - opendeurdag Rode Kruis.

Evenement - 19/06
Evenement - 19/06
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>74 Evenement - 08/07 - Nacht van de superheroes;

Evenement - 08/07
Evenement - 08/07
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>75 Evenement - 09/07 - 8935

Evenement - 09/07
Evenement - 09/07
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>76 Vergunning wielerwedstrijd Kermisprijs van Geluwe 2022

Vergunning wielerwedstrijd Kermisprijs van Geluwe 2022
Vergunning wielerwedstrijd Kermisprijs van Geluwe 2022
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>77 Evenement - 01/07 - Apres Examens

Evenement - 01/07
Evenement - 01/07
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>78 Evenement - 10/07 - Foodtruckfestival.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>79 Vergunning wielerwedstrijd Grote Prijs van Geluwe 2022.

Vergunning wielerwedstrijd Grote Prijs van Geluwe 2022.
Vergunning wielerwedstrijd Grote Prijs van Geluwe 2022.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>80 Verslag algemene vergadering seniorenadviesraad 22 april 2022 - kennisname.

Pdf-versie
Kennisneming