Gemeente Wervik

College van burgemeester en schepenen Gemeente Wervik

College van burgemeester en schepenen Gemeente Wervik

Besluitenlijst van College van burgemeester en schepenen Gemeente Wervik, zitting van 11 apr 2022, 15:00 uur.

Pdf-versie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 11 APR 2022

De voorzitter opent de vergadering om 15.00 uur.
Locatie: Raadzaal

Proces-verbaal van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 28 maart 2022.

Goedgekeurd

1 Proces-verbaal van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 28 maart 2022.

Mirom Menen - agenda en nota van de raad van bestuur van 7 april 2022 - kennisname.

Kennisneming

2 Mirom Menen - agenda en nota van de raad van bestuur van 7 april 2022 - kennisname.

Gemeenteraadszitting 03 mei 2022 - definitieve vaststelling van de agenda.

Goedgekeurd

3 Gemeenteraadszitting 03 mei 2022 - definitieve vaststelling van de agenda.

Bezwaarschrift tegen de belasting op leegstand - Beselarestraat 74.

Goedgekeurd

4 Bezwaarschrift tegen de belasting op leegstand - Beselarestraat 74.

Bezwaarschrift tegen de belasting op leegstand - Ieperstraat 16 - eigenaar 1.

Niet goedgekeurd

5 Bezwaarschrift tegen de belasting op leegstand - Ieperstraat 16 - eigenaar 1.

Bezwaarschrift tegen de belasting op leegstand - Ieperstraat 16 - eigenaar 2.

Niet goedgekeurd

6 Bezwaarschrift tegen de belasting op leegstand - Ieperstraat 16 - eigenaar 2.

Bezwaarschrift tegen de belasting op leegstand - Ieperstraat 16 - eigenaar 3.

Niet goedgekeurd

7 Bezwaarschrift tegen de belasting op leegstand - Ieperstraat 16 - eigenaar 3.

Bezwaarschrift tegen de belasting op leegstand - Wervikstraat 110.

Niet goedgekeurd

8 Bezwaarschrift tegen de belasting op leegstand - Wervikstraat 110.

Gemeentepersoneel - verlenging bijkomend deeltijds contract administratief medewerkster burgerzaken (0,2 VTE) voor de periode van 16 april 2022 tot en met 20 juli 2022.

Goedgekeurd

9 Gemeentepersoneel - verlenging bijkomend deeltijds contract administratief medewerkster burgerzaken (0,2 VTE) voor de periode van 16 april 2022 tot en met 20 juli 2022.

Gemeentepersoneel - uitbreiding van contracturen van 2 kinderbegeleidsters in Sloeber Wervik - opvangen personeelstekort kindvrije uren (poetsen)

Goedgekeurd

10 Gemeentepersoneel - uitbreiding van contracturen van 2 kinderbegeleidsters in Sloeber Wervik - opvangen personeelstekort kindvrije uren (poetsen)

Welkomstontbijt nieuwe medewerkers - voorstel datum.

Goedgekeurd

11 Welkomstontbijt nieuwe medewerkers - voorstel datum.

Pensioenviering van verschillende collega's - vrijdag 17 juni 2022.

Goedgekeurd

12 Pensioenviering van verschillende collega's - vrijdag 17 juni 2022.

Gemeentepersoneel - intrekking vacantverklaring deeltijdse betrekkingen facility.

Goedgekeurd

13 Gemeentepersoneel - intrekking vacantverklaring deeltijdse betrekkingen facility.

Ambtshalve schrapping van een persoon die de woning verlaten heeft

Goedgekeurd

14 Ambtshalve schrapping van een persoon die de woning verlaten heeft
Ambtshalve schrapping van een persoon die de woning verlaten heeft

Ambtshalve schrapping van een persoon die de woning verlaten heeft

Goedgekeurd

15 Ambtshalve schrapping van een persoon die de woning verlaten heeft
Ambtshalve schrapping van een persoon die de woning verlaten heeft

Ambtshalve schrapping van een persoon die woning verlaten heeft

Goedgekeurd

16 Ambtshalve schrapping van een persoon die woning verlaten heeft
Ambtshalve schrapping van een persoon die woning verlaten heeft

Ambtshalve schrapping van een persoon die de woning verlaten heeft.

Goedgekeurd

17 Ambtshalve schrapping van een persoon die de woning verlaten heeft.

Ambtshalve schrapping van personen die de woning verlaten hebben

Goedgekeurd

18 Ambtshalve schrapping van personen die de woning verlaten hebben
Ambtshalve schrapping van personen die de woning verlaten hebben

Toekenning dertigjarige concessie urnenveld met kelder op de begraafplaats van Geluwe.

Goedgekeurd

19 Toekenning dertigjarige concessie urnenveld met kelder op de begraafplaats van Geluwe.

Toekenning verlenging vijftigjarige grondconcessie van de begraafplaats van Geluwe.

Goedgekeurd

20 Toekenning verlenging vijftigjarige grondconcessie van de begraafplaats van Geluwe.

Toekenning gratis hernieuwing vijftigjarige vervallen grondconcessie op de begraafplaats van Wervik.(Wet 20/07/1971).

Goedgekeurd

21 Toekenning gratis hernieuwing vijftigjarige vervallen grondconcessie op de begraafplaats van Wervik.(Wet 20/07/1971).

Bezwaar van de belasting op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en gelijkgestelde producten, aanslagjaar 2020 – Sitmédia SA

Niet goedgekeurd

22 Bezwaar van de belasting op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en gelijkgestelde producten, aanslagjaar 2020 – Sitmédia SA
Bezwaar van de belasting op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en gelijkgestelde producten, aanslagjaar 2020 – Sitmédia SA

Kerkbestuur - notulen kerkraad Sint-Medardus dd. 04/02/2022 - akteneming.

Kennisneming

23 Kerkbestuur - notulen kerkraad Sint-Medardus dd. 04/02/2022 - akteneming.

Kerkbestuur - notulen kerkraad Heilig Hart dd. 14/02/2022 - akteneming.

Kennisneming

24 Kerkbestuur - notulen kerkraad Heilig Hart dd. 14/02/2022 - akteneming.

Bestelaanvragen.

Goedgekeurd

25 Bestelaanvragen.

Ontwerp jaarrekening lokaal bestuur Wervik 2021 - kennisname.

Kennisneming

26 Ontwerp jaarrekening lokaal bestuur Wervik 2021 - kennisname.
Ontwerp jaarrekening lokaal bestuur Wervik 2021 -kennisname.

Invorderingsstaten.

Goedgekeurd

27 Invorderingsstaten.

Aanrekeningenlijsten.

Goedgekeurd

28 Aanrekeningenlijsten.

Vraag tot het bekomen van een drankvergunning door de Gapersvissers.

Niet goedgekeurd

29 Vraag tot het bekomen van een drankvergunning door de Gapersvissers.

Riopact -takenpakket 2022 - beheer pompstation Robert Klingstraat en Oude Hondstraat - toewijzing.

Goedgekeurd

30 Riopact -takenpakket 2022 - beheer pompstation Robert Klingstraat en Oude Hondstraat - toewijzing.

Speiestraat - uitfrezen beton in riolering - gunning.

Goedgekeurd

31 Speiestraat - uitfrezen beton in riolering - gunning.
Speiestraat - uitfrezen beton in riolering - gunning.

Wegenis- en rioleringswerken deel A : in de Nieuwstraat, Ooievaarstraat, Donkerstraat, Groenstraat en een deel van de Duivenstraat en parking Bibliotheek - borgvrijgave - aanvullende borg.

Goedgekeurd

32 Wegenis- en rioleringswerken deel A : in de Nieuwstraat, Ooievaarstraat, Donkerstraat, Groenstraat en een deel van de Duivenstraat en parking Bibliotheek - borgvrijgave - aanvullende borg.
Wegenis- en rioleringswerken deel A : in de Nieuwstraat, Ooievaarstraat, Donkerstraat, Groenstraat en een deel van de Duivenstraat en parking Bibliotheek - borgvrijgave aanvullende borg

Fluvius - Pastorijstraat - wijziging aansluiting vaste kast - goedkeuring.

Goedgekeurd

33 Fluvius - Pastorijstraat - wijziging aansluiting vaste kast - goedkeuring.
Fluvius - Pastorijstraat - wijziging aansluiting vaste kast - goedkeuring.

Huren van kerstverlichting 2018 - 2022 - aanvragen volledige borgvrijgave.

Goedgekeurd

34 Huren van kerstverlichting 2018 - 2022 - aanvragen volledige borgvrijgave.
Huren van kerstverlichting 2018 - 2022 - aanvragen volledige borgvrijgave.

Gemeenschapscentrum Geluwe - grondonderzoek - faze 1- goedkeuring verrekening 2.

Goedgekeurd

35 Gemeenschapscentrum Geluwe - grondonderzoek - faze 1- goedkeuring verrekening 2.
Gemeenschapscentrum Geluwe - grondonderzoek - faze 1 - goedkeuring verrekening 2.

Archeologische opgraving omgeving Sint Medarduskerk - volledige borgvrijgave.

Goedgekeurd

36 Archeologische opgraving omgeving Sint Medarduskerk - volledige borgvrijgave.
Archeologische opgraving omgeving Sint Medarduskerk - volledige borgvrijgave.

Strooien van wegenzout 2018-2019, 2019-2020 , 2020 -2021 en 2021-2022 - Verlenging 3 (Strooien van wegenzout 2021 - 2022) - goedkeuring factuur 1.

Goedgekeurd

37 Strooien van wegenzout 2018-2019, 2019-2020 , 2020 -2021 en 2021-2022 - Verlenging 3 (Strooien van wegenzout 2021 - 2022) - goedkeuring factuur 1.
Strooien van wegenzout 2018-2019, 2019-2020 , 2020 -2021 en 2021-2022 - Verlenging 3 (Strooien van wegenzout 2021 - 2022) - goedkeuring factuur 1.

Aankoop herassen - gunning - goedkeuring.

Goedgekeurd

38 Aankoop herassen - gunning - goedkeuring.
Aankoop herassen - gunning - goedkeuring.

Rioolaansluiting - Geluwesesteenweg 49.

Goedgekeurd

39 Rioolaansluiting - Geluwesesteenweg 49.

Verledding van de openbare verlichting - jaaractieplan 2022

Goedgekeurd

40 Verledding van de openbare verlichting - jaaractieplan 2022
Verledding van de openbare verlichting - jaaractieplan 2022

Fluvius - werken op openbaar domein - Ieperstraat - 363808.

Goedgekeurd

41 Fluvius - werken op openbaar domein - Ieperstraat - 363808.

Fluvius - werken op openbaar domein - Kruisekestraat - 361199.

Goedgekeurd

42 Fluvius - werken op openbaar domein - Kruisekestraat - 361199.

Bouwen van een gemeenschapscentrum Geluwe Wervikstraat - lot 1 - algemene aanneming - Goedkeuring vorderingsstaat 15 - vorderingsstaat februari.

Goedgekeurd

43 Bouwen van een gemeenschapscentrum Geluwe Wervikstraat - lot 1 - algemene aanneming - Goedkeuring vorderingsstaat 15 - vorderingsstaat februari.
Bouwen van een gemeenschapscentrum Geluwe Wervikstraat - lot 1 - algemene aanneming - Goedkeuring vorderingsstaat 15 - vorderingsstaat februari.

De Watergroep - GC Geluwe Wervikstraat - aftakking.

Goedgekeurd

44 De Watergroep - GC Geluwe Wervikstraat - aftakking.
De watergroep - GC Geluwe Wervikstraat - aftakking.

Rode Kruis - Leveren en plaatsen van een ketel met toebehoren - goedkeuring gunning.

Goedgekeurd

45 Rode Kruis - Leveren en plaatsen van een ketel met toebehoren - goedkeuring gunning.
Rode Kruis - Leveren en plaatsen van een ketel met toebehoren - goedkeuring gunning.

Tijdelijke politieverordening op het verkeer naar aanleiding van rommelmarkt Esdoornstraat en Bourgondiëstraat op zondag 19 juni 2022.

Goedgekeurd

46 Tijdelijke politieverordening op het verkeer naar aanleiding van rommelmarkt Esdoornstraat en Bourgondiëstraat op zondag 19 juni 2022.

Standpunt: realiseren garageweg in de Kleine Wervikstraat.

Kennisneming

47 Standpunt: realiseren garageweg in de Kleine Wervikstraat.

Inrichtingsplan Stampkotstraat - vervolg.

Goedgekeurd

48 Inrichtingsplan Stampkotstraat - vervolg.

Aanvraag doortocht motortreffen The Last Crusade.

Goedgekeurd

49 Aanvraag doortocht motortreffen The Last Crusade.

Oldtimer Classic Rondrit - verlenen van toelating voor doortocht.

Goedgekeurd

50 Oldtimer Classic Rondrit - verlenen van toelating voor doortocht.
Oldtimer Classic Rondrit - verlenen van toelating voor doortocht.

Doortocht Fietsrally WTC Koekuitspurters Menen - 6 en 7 juli 2019.

Goedgekeurd

51 Doortocht Fietsrally WTC Koekuitspurters Menen - 6 en 7 juli 2019.
Doortocht Fietsrally WTC Koekuitspurters Menen - 6 en 7 juli 2019.

Omgevingsloket 2021/293 - bouwen van een bedrijfsgebouw met woonst - Menenstraat - vergunning.

Goedgekeurd

52 Omgevingsloket 2021/293 - bouwen van een bedrijfsgebouw met woonst - Menenstraat - vergunning.
Omgevingsloket 2021/293 - bouwen van een bedrijfsgebouw met woonst - Menenstraat - vergunning.

Omgevingsloket 2021/296 - wijzigen reliëf van een weiland - Kruisekestraat 355 - vergunning.

Goedgekeurd

53 Omgevingsloket 2021/296 - wijzigen reliëf van een weiland - Kruisekestraat 355 - vergunning.
Omgevingsloket 2021/296 - wijzigen reliëf van een weiland - Kruisekestraat 355 - vergunning.

Omgevingsloket 2021/331- het wijzigen van functie naar woningbijgebouw, regularisatie carport - Dullaardstraat 1 - vergunning.

Goedgekeurd

54 Omgevingsloket 2021/331- het wijzigen van functie naar woningbijgebouw, regularisatie carport - Dullaardstraat 1 - vergunning.
Omgevingsloket 2021/331- het wijzigen van functie naar woningbijgebouw, regularisatie carport - Dullaardstraat 1 - vergunning.

Omgevingsloket 2022/30 - uitbreiden woning - Rozenlaan 8 - vergunning.

Goedgekeurd

55 Omgevingsloket 2022/30 - uitbreiden woning - Rozenlaan 8 - vergunning.
Omgevingsloket 2022/30 - uitbreiden woning - Rozenlaan 8 - vergunning.

Omgevingsloket 2021/344 - verbouwen woning - Ieperstraat 89 - vergunning.

Goedgekeurd

56 Omgevingsloket 2021/344 - verbouwen woning - Ieperstraat 89 - vergunning.
Omgevingsloket 2021/344 - verbouwen woning - Ieperstraat 89 - vergunning.

Omgevingsloket 2021/345 - verbouwen woning - Moerput 32 - vergunning.

Goedgekeurd

57 Omgevingsloket 2021/345 - verbouwen woning - Moerput 32 - vergunning.
Omgevingsloket 2021/345 - verbouwen woning - Moerput 32 - vergunning.

Handhaving - het stationeren van personenwagens in de Geluwesesteenweg (perceel B 136c4).

Goedgekeurd

58 Handhaving - het stationeren van personenwagens in de Geluwesesteenweg (perceel B 136c4).
Handhaving - het stationeren van personenwagens in de Geluwesesteenweg (perceel B 136c4).

Omgevingsloket 2021/324 - slopen woning, bouwen restaurant - Groenesprietstraat 2 - vergunning.

Goedgekeurd

59 Omgevingsloket 2021/324 - slopen woning, bouwen restaurant - Groenesprietstraat 2 - vergunning.
Omgevingsloket 2021/324 - slopen woning, bouwen restaurant - Groenesprietstraat 2 - vergunning.

Omgevingsloket 2022/51- aanbouwen veranda - Komenstraat 7 - vergunning.

Goedgekeurd

60 Omgevingsloket 2022/51- aanbouwen veranda - Komenstraat 7 - vergunning.
Omgevingsloket 2022/51- aanbouwen veranda - Komenstraat 7 - vergunning.

Omgevingsloket 2022/47 - wijzigen functie van appartement naar berging/archief - Kerkstraat 20 - vergunning.

Goedgekeurd

61 Omgevingsloket 2022/47 - wijzigen functie van appartement naar berging/archief - Kerkstraat 20 - vergunning.
Omgevingsloket 2022/47 - wijzigen functie van appartement naar berging/archief - Kerkstraat 20 - vergunning.

Teruggave borg - Maagdenstraat 17.

Goedgekeurd

62 Teruggave borg - Maagdenstraat 17.

Toekennen aanpassingspremie - Oude Ieperstraat 6 - bad vervangen door inloopdouche.

Goedgekeurd

63 Toekennen aanpassingspremie - Oude Ieperstraat 6 - bad vervangen door inloopdouche.

Gemeentelijke renovatie en duurzaamheidspremie - Oude Beselarestraat 181 - plaatsen muur isolatie, stabiliteitswerken aan buitenmuren en afvoer regenwater

Goedgekeurd

64 Gemeentelijke renovatie en duurzaamheidspremie - Oude Beselarestraat 181 - plaatsen muur isolatie, stabiliteitswerken aan buitenmuren en afvoer regenwater

Omgevingsloket - 2021/320 - voor het bouwen van een nieuwe rundveestal en het wijzigen van de ingedeelde inrichting gelegen in de Menensesteenweg 263 - intrekking.

Goedgekeurd

65 Omgevingsloket - 2021/320 - voor het bouwen van een nieuwe rundveestal en het wijzigen van de ingedeelde inrichting gelegen in de Menensesteenweg 263 - intrekking.
Omgevingsloket - 2021/320 - voor het bouwen van een nieuwe rundveestal en het wijzigen van de ingedeelde inrichting gelegen in de Menensesteenweg 263 - intrekking.

Voorbespreking - Bootweg bouwvrije afstand noordzijde - voorwaardelijk gunstig

Goedgekeurd

66 Voorbespreking - Bootweg bouwvrije afstand noordzijde - voorwaardelijk gunstig
Voorbespreking - Bootweg bouwvrije afstand noordzijde - voorwaardelijk gunstig

Voorkooprecht - Bakkerstraat 17 - uit de hand te koop.

Niet goedgekeurd

67 Voorkooprecht - Bakkerstraat 17 - uit de hand te koop.

Voorkooprecht - Oude Beselarestraat 24 - uit de hand te koop.

Niet goedgekeurd

68 Voorkooprecht - Oude Beselarestraat 24 - uit de hand te koop.

Voorkooprecht - Duivenstraat 35 - uit de hand te koop.

Niet goedgekeurd

69 Voorkooprecht - Duivenstraat 35 - uit de hand te koop.

Voorkooprecht - Steenakker 24 - uit de hand te koop.

Niet goedgekeurd

70 Voorkooprecht - Steenakker 24 - uit de hand te koop.

Voorkooprecht - Leopoldstraat 15 - uit de hand te koop.

Niet goedgekeurd

71 Voorkooprecht - Leopoldstraat 15 - uit de hand te koop.

Voorkooprecht - Ommegangstraat 83 - uit de hand te koop.

Niet goedgekeurd

72 Voorkooprecht - Ommegangstraat 83 - uit de hand te koop.

Voorkooprecht - Lourdesstraat 2 - uit de hand te koop.

Niet goedgekeurd

73 Voorkooprecht - Lourdesstraat 2 - uit de hand te koop.

Voorkooprecht - Speiestraat 40 - openbare verkoop.

Niet goedgekeurd

74 Voorkooprecht - Speiestraat 40 - openbare verkoop.

Voorkooprecht - Molenstraat 97 - uit de hand te koop.

Niet goedgekeurd

75 Voorkooprecht - Molenstraat 97 - uit de hand te koop.

Verdeling van goed, derde afdeling, Sectie C, nummers 942 k - Tuinwijk 9.

Goedgekeurd

76 Verdeling van goed, derde afdeling, Sectie C, nummers 942 k - Tuinwijk 9.

Verdeling van goed, eerste afdeling, Sectie E, nummer 108b, 107 - Klijtbosstraat.

Goedgekeurd

77 Verdeling van goed, eerste afdeling, Sectie E, nummer 108b, 107 - Klijtbosstraat.

Omgevingsloket 2022/68 - het exploiteren van een propaangastank in de Kruisekestraat 250

Kennisneming

78 Omgevingsloket 2022/68 - het exploiteren van een propaangastank in de Kruisekestraat 250
Omgevingsloket 2022/68 - het exploiteren van een propaangastank in de Kruisekestraat 250

Omgevingsloket - 2022/67 - voor het aanleggen van een velddrainage gelegen in Wervik ,1 ste afdeling sectie A nrs 428A en 429.

Kennisneming

79 Omgevingsloket - 2022/67 - voor het aanleggen van een velddrainage gelegen in Wervik ,1 ste afdeling sectie A nrs 428A en 429.
Omgevingsloket - 2022/67 - voor het aanleggen van een velddrainage gelegen in Wervik ,1 ste afdeling sectie A nrs 428A en 429.

Omgevingsloket - 2022/78 - voor Nova Motor Nijverheidslaan gelegen in de Nijverheidslaan 4/6, 8940 Wervik

Kennisneming

80 Omgevingsloket - 2022/78 - voor Nova Motor Nijverheidslaan gelegen in de Nijverheidslaan 4/6, 8940 Wervik
Omgevingsloket - 2022/78 - voor Nova Motor Nijverheidslaan gelegen in de Nijverheidslaan 4/6, 8940 Wervik

Omgevingsloket - 2022/77 - voor Nova Motor Kapellestraat gelegen in de Kapellestraat 1 8940 Wervik .

Kennisneming

81 Omgevingsloket - 2022/77 - voor Nova Motor Kapellestraat gelegen in de Kapellestraat 1 8940 Wervik .
Omgevingsloket - 2022/77 - voor Nova Motor Kapellestraat gelegen in de Kapellestraat 1 8940 Wervik .

Duurzame burgerinitiatieven - project herinneringseducatie (O2).

Niet goedgekeurd

82 Duurzame burgerinitiatieven - project herinneringseducatie (O2).

Duurzame burgerinitiatieven - voetpool De Graankorrel Wervik.

Goedgekeurd

83 Duurzame burgerinitiatieven - voetpool De Graankorrel Wervik.

Vragen in verband met turnshow Geluwe.

Goedgekeurd

84 Vragen in verband met turnshow Geluwe.
Vragen in verband met turnshow Geluwe.

Schrijven bewoners Hoogland 10 in Kruiseke (vraag extra hoog net).

Niet goedgekeurd

85 Schrijven bewoners Hoogland 10 in Kruiseke (vraag extra hoog net).

Aankoop luchtreinigingstoestellen - Project luchtreiniging in klassen (COVID)

Goedgekeurd

86 Aankoop luchtreinigingstoestellen - Project luchtreiniging in klassen (COVID)

Agenda (activiteiten en uitnodigingen).

Kennisneming

87 Agenda (activiteiten en uitnodigingen).

Vergunning wielerwedstrijd Menen-Kemmel-Menen 2022.

Goedgekeurd

88 Vergunning wielerwedstrijd Menen-Kemmel-Menen 2022.
Vergunning wielerwedstrijd Menen-Kemmel-Menen 2022.

Evenement - 30/04/2022 - JungleBeatz (KSA).

Goedgekeurd

89 Evenement - 30/04/2022 - JungleBeatz (KSA).

Evenement - 23/04/2022 - Chirosé (Chiro speratoker Geluwe)

Goedgekeurd

90 Evenement - 23/04/2022 - Chirosé (Chiro speratoker Geluwe)
Evenement - 23/04/2022 - Vereniging

Markt - wijziging abonnement

Goedgekeurd

91 Markt - wijziging abonnement
Markt - wijziging abonnement

Uitlenen van het groot mobiel podium aan stad Menen op verschillende data - goedkeuring.

Goedgekeurd

92 Uitlenen van het groot mobiel podium aan stad Menen op verschillende data - goedkeuring.

<>1 Proces-verbaal van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 28 maart 2022.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>2 Mirom Menen - agenda en nota van de raad van bestuur van 7 april 2022 - kennisname.

Pdf-versie
Kennisneming

<>3 Gemeenteraadszitting 03 mei 2022 - definitieve vaststelling van de agenda.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>4 Bezwaarschrift tegen de belasting op leegstand - Beselarestraat 74.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>5 Bezwaarschrift tegen de belasting op leegstand - Ieperstraat 16 - eigenaar 1.

Pdf-versie
Niet goedgekeurd

<>6 Bezwaarschrift tegen de belasting op leegstand - Ieperstraat 16 - eigenaar 2.

Pdf-versie
Niet goedgekeurd

<>7 Bezwaarschrift tegen de belasting op leegstand - Ieperstraat 16 - eigenaar 3.

Pdf-versie
Niet goedgekeurd

<>8 Bezwaarschrift tegen de belasting op leegstand - Wervikstraat 110.

Pdf-versie
Niet goedgekeurd

<>9 Gemeentepersoneel - verlenging bijkomend deeltijds contract administratief medewerkster burgerzaken (0,2 VTE) voor de periode van 16 april 2022 tot en met 20 juli 2022.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>10 Gemeentepersoneel - uitbreiding van contracturen van 2 kinderbegeleidsters in Sloeber Wervik - opvangen personeelstekort kindvrije uren (poetsen)

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>11 Welkomstontbijt nieuwe medewerkers - voorstel datum.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>12 Pensioenviering van verschillende collega's - vrijdag 17 juni 2022.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>13 Gemeentepersoneel - intrekking vacantverklaring deeltijdse betrekkingen facility.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>14 Ambtshalve schrapping van een persoon die de woning verlaten heeft

Ambtshalve schrapping van een persoon die de woning verlaten heeft
Ambtshalve schrapping van een persoon die de woning verlaten heeft
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>15 Ambtshalve schrapping van een persoon die de woning verlaten heeft

Ambtshalve schrapping van een persoon die de woning verlaten heeft
Ambtshalve schrapping van een persoon die de woning verlaten heeft
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>16 Ambtshalve schrapping van een persoon die woning verlaten heeft

Ambtshalve schrapping van een persoon die woning verlaten heeft
Ambtshalve schrapping van een persoon die woning verlaten heeft
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>17 Ambtshalve schrapping van een persoon die de woning verlaten heeft.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>18 Ambtshalve schrapping van personen die de woning verlaten hebben

Ambtshalve schrapping van personen die de woning verlaten hebben
Ambtshalve schrapping van personen die de woning verlaten hebben
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>19 Toekenning dertigjarige concessie urnenveld met kelder op de begraafplaats van Geluwe.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>20 Toekenning verlenging vijftigjarige grondconcessie van de begraafplaats van Geluwe.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>21 Toekenning gratis hernieuwing vijftigjarige vervallen grondconcessie op de begraafplaats van Wervik.(Wet 20/07/1971).

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>22 Bezwaar van de belasting op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en gelijkgestelde producten, aanslagjaar 2020 – Sitmédia SA

Bezwaar van de belasting op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en gelijkgestelde producten, aanslagjaar 2020 – Sitmédia SA
Bezwaar van de belasting op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en gelijkgestelde producten, aanslagjaar 2020 – Sitmédia SA
Pdf-versie
Niet goedgekeurd

<>23 Kerkbestuur - notulen kerkraad Sint-Medardus dd. 04/02/2022 - akteneming.

Pdf-versie
Kennisneming

<>24 Kerkbestuur - notulen kerkraad Heilig Hart dd. 14/02/2022 - akteneming.

Pdf-versie
Kennisneming

<>25 Bestelaanvragen.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>26 Ontwerp jaarrekening lokaal bestuur Wervik 2021 - kennisname.

Ontwerp jaarrekening lokaal bestuur Wervik 2021 -kennisname.
Ontwerp jaarrekening lokaal bestuur Wervik 2021 -kennisname.
Pdf-versie
Kennisneming

<>27 Invorderingsstaten.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>28 Aanrekeningenlijsten.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>29 Vraag tot het bekomen van een drankvergunning door de Gapersvissers.

Pdf-versie
Niet goedgekeurd

<>30 Riopact -takenpakket 2022 - beheer pompstation Robert Klingstraat en Oude Hondstraat - toewijzing.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>31 Speiestraat - uitfrezen beton in riolering - gunning.

Speiestraat - uitfrezen beton in riolering - gunning.
Speiestraat - uitfrezen beton in riolering - gunning.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>32 Wegenis- en rioleringswerken deel A : in de Nieuwstraat, Ooievaarstraat, Donkerstraat, Groenstraat en een deel van de Duivenstraat en parking Bibliotheek - borgvrijgave - aanvullende borg.

Wegenis- en rioleringswerken deel A : in de Nieuwstraat, Ooievaarstraat, Donkerstraat, Groenstraat en een deel van de Duivenstraat en parking Bibliotheek - borgvrijgave aanvullende borg
Wegenis- en rioleringswerken deel A : in de Nieuwstraat, Ooievaarstraat, Donkerstraat, Groenstraat en een deel van de Duivenstraat en parking Bibliotheek - borgvrijgave aanvullende borg
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>33 Fluvius - Pastorijstraat - wijziging aansluiting vaste kast - goedkeuring.

Fluvius - Pastorijstraat - wijziging aansluiting vaste kast - goedkeuring.
Fluvius - Pastorijstraat - wijziging aansluiting vaste kast - goedkeuring.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>34 Huren van kerstverlichting 2018 - 2022 - aanvragen volledige borgvrijgave.

Huren van kerstverlichting 2018 - 2022 - aanvragen volledige borgvrijgave.
Huren van kerstverlichting 2018 - 2022 - aanvragen volledige borgvrijgave.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>35 Gemeenschapscentrum Geluwe - grondonderzoek - faze 1- goedkeuring verrekening 2.

Gemeenschapscentrum Geluwe - grondonderzoek - faze 1 - goedkeuring verrekening 2.
Gemeenschapscentrum Geluwe - grondonderzoek - faze 1 - goedkeuring verrekening 2.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>36 Archeologische opgraving omgeving Sint Medarduskerk - volledige borgvrijgave.

Archeologische opgraving omgeving Sint Medarduskerk - volledige borgvrijgave.
Archeologische opgraving omgeving Sint Medarduskerk - volledige borgvrijgave.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>37 Strooien van wegenzout 2018-2019, 2019-2020 , 2020 -2021 en 2021-2022 - Verlenging 3 (Strooien van wegenzout 2021 - 2022) - goedkeuring factuur 1.

Strooien van wegenzout 2018-2019, 2019-2020 , 2020 -2021 en 2021-2022 - Verlenging 3 (Strooien van wegenzout 2021 - 2022) - goedkeuring factuur 1.
Strooien van wegenzout 2018-2019, 2019-2020 , 2020 -2021 en 2021-2022 - Verlenging 3 (Strooien van wegenzout 2021 - 2022) - goedkeuring factuur 1.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>38 Aankoop herassen - gunning - goedkeuring.

Aankoop herassen - gunning - goedkeuring.
Aankoop herassen - gunning - goedkeuring.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>39 Rioolaansluiting - Geluwesesteenweg 49.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>40 Verledding van de openbare verlichting - jaaractieplan 2022

Verledding van de openbare verlichting - jaaractieplan 2022
Verledding van de openbare verlichting - jaaractieplan 2022
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>41 Fluvius - werken op openbaar domein - Ieperstraat - 363808.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>42 Fluvius - werken op openbaar domein - Kruisekestraat - 361199.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>43 Bouwen van een gemeenschapscentrum Geluwe Wervikstraat - lot 1 - algemene aanneming - Goedkeuring vorderingsstaat 15 - vorderingsstaat februari.

Bouwen van een gemeenschapscentrum Geluwe Wervikstraat - lot 1 - algemene aanneming - Goedkeuring vorderingsstaat 15 - vorderingsstaat februari.
Bouwen van een gemeenschapscentrum Geluwe Wervikstraat - lot 1 - algemene aanneming - Goedkeuring vorderingsstaat 15 - vorderingsstaat februari.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>44 De Watergroep - GC Geluwe Wervikstraat - aftakking.

De watergroep - GC Geluwe Wervikstraat - aftakking.
De watergroep - GC Geluwe Wervikstraat - aftakking.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>45 Rode Kruis - Leveren en plaatsen van een ketel met toebehoren - goedkeuring gunning.

Rode Kruis - Leveren en plaatsen van een ketel met toebehoren - goedkeuring gunning.
Rode Kruis - Leveren en plaatsen van een ketel met toebehoren - goedkeuring gunning.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>46 Tijdelijke politieverordening op het verkeer naar aanleiding van rommelmarkt Esdoornstraat en Bourgondiëstraat op zondag 19 juni 2022.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>47 Standpunt: realiseren garageweg in de Kleine Wervikstraat.

Pdf-versie
Kennisneming

<>48 Inrichtingsplan Stampkotstraat - vervolg.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>49 Aanvraag doortocht motortreffen The Last Crusade.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>50 Oldtimer Classic Rondrit - verlenen van toelating voor doortocht.

Oldtimer Classic Rondrit - verlenen van toelating voor doortocht.
Oldtimer Classic Rondrit - verlenen van toelating voor doortocht.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>51 Doortocht Fietsrally WTC Koekuitspurters Menen - 6 en 7 juli 2019.

Doortocht Fietsrally WTC Koekuitspurters Menen - 6 en 7 juli 2019.
Doortocht Fietsrally WTC Koekuitspurters Menen - 6 en 7 juli 2019.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>52 Omgevingsloket 2021/293 - bouwen van een bedrijfsgebouw met woonst - Menenstraat - vergunning.

Omgevingsloket 2021/293 - bouwen van een bedrijfsgebouw met woonst - Menenstraat - vergunning.
Omgevingsloket 2021/293 - bouwen van een bedrijfsgebouw met woonst - Menenstraat - vergunning.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>53 Omgevingsloket 2021/296 - wijzigen reliëf van een weiland - Kruisekestraat 355 - vergunning.

Omgevingsloket 2021/296 - wijzigen reliëf van een weiland - Kruisekestraat 355 - vergunning.
Omgevingsloket 2021/296 - wijzigen reliëf van een weiland - Kruisekestraat 355 - vergunning.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>54 Omgevingsloket 2021/331- het wijzigen van functie naar woningbijgebouw, regularisatie carport - Dullaardstraat 1 - vergunning.

Omgevingsloket 2021/331- het wijzigen van functie naar woningbijgebouw, regularisatie carport - Dullaardstraat 1 - vergunning.
Omgevingsloket 2021/331- het wijzigen van functie naar woningbijgebouw, regularisatie carport - Dullaardstraat 1 - vergunning.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>55 Omgevingsloket 2022/30 - uitbreiden woning - Rozenlaan 8 - vergunning.

Omgevingsloket 2022/30 - uitbreiden woning - Rozenlaan 8 - vergunning.
Omgevingsloket 2022/30 - uitbreiden woning - Rozenlaan 8 - vergunning.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>56 Omgevingsloket 2021/344 - verbouwen woning - Ieperstraat 89 - vergunning.

Omgevingsloket 2021/344 - verbouwen woning - Ieperstraat 89 - vergunning.
Omgevingsloket 2021/344 - verbouwen woning - Ieperstraat 89 - vergunning.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>57 Omgevingsloket 2021/345 - verbouwen woning - Moerput 32 - vergunning.

Omgevingsloket 2021/345 - verbouwen woning - Moerput 32 - vergunning.
Omgevingsloket 2021/345 - verbouwen woning - Moerput 32 - vergunning.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>58 Handhaving - het stationeren van personenwagens in de Geluwesesteenweg (perceel B 136c4).

Handhaving - het stationeren van personenwagens in de Geluwesesteenweg (perceel B 136c4).
Handhaving - het stationeren van personenwagens in de Geluwesesteenweg (perceel B 136c4).
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>59 Omgevingsloket 2021/324 - slopen woning, bouwen restaurant - Groenesprietstraat 2 - vergunning.

Omgevingsloket 2021/324 - slopen woning, bouwen restaurant - Groenesprietstraat 2 - vergunning.
Omgevingsloket 2021/324 - slopen woning, bouwen restaurant - Groenesprietstraat 2 - vergunning.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>60 Omgevingsloket 2022/51- aanbouwen veranda - Komenstraat 7 - vergunning.

Omgevingsloket 2022/51- aanbouwen veranda - Komenstraat 7 - vergunning.
Omgevingsloket 2022/51- aanbouwen veranda - Komenstraat 7 - vergunning.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>61 Omgevingsloket 2022/47 - wijzigen functie van appartement naar berging/archief - Kerkstraat 20 - vergunning.

Omgevingsloket 2022/47 - wijzigen functie van appartement naar berging/archief - Kerkstraat 20 - vergunning.
Omgevingsloket 2022/47 - wijzigen functie van appartement naar berging/archief - Kerkstraat 20 - vergunning.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>62 Teruggave borg - Maagdenstraat 17.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>63 Toekennen aanpassingspremie - Oude Ieperstraat 6 - bad vervangen door inloopdouche.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>64 Gemeentelijke renovatie en duurzaamheidspremie - Oude Beselarestraat 181 - plaatsen muur isolatie, stabiliteitswerken aan buitenmuren en afvoer regenwater

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>65 Omgevingsloket - 2021/320 - voor het bouwen van een nieuwe rundveestal en het wijzigen van de ingedeelde inrichting gelegen in de Menensesteenweg 263 - intrekking.

Omgevingsloket - 2021/320 - voor het bouwen van een nieuwe rundveestal en het wijzigen van de ingedeelde inrichting gelegen in de Menensesteenweg 263 - intrekking.
Omgevingsloket - 2021/320 - voor het bouwen van een nieuwe rundveestal en het wijzigen van de ingedeelde inrichting gelegen in de Menensesteenweg 263 - intrekking.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>66 Voorbespreking - Bootweg bouwvrije afstand noordzijde - voorwaardelijk gunstig

Voorbespreking - Bootweg bouwvrije afstand noordzijde - voorwaardelijk gunstig
Voorbespreking - Bootweg bouwvrije afstand noordzijde - voorwaardelijk gunstig
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>67 Voorkooprecht - Bakkerstraat 17 - uit de hand te koop.

Pdf-versie
Niet goedgekeurd

<>68 Voorkooprecht - Oude Beselarestraat 24 - uit de hand te koop.

Pdf-versie
Niet goedgekeurd

<>69 Voorkooprecht - Duivenstraat 35 - uit de hand te koop.

Pdf-versie
Niet goedgekeurd

<>70 Voorkooprecht - Steenakker 24 - uit de hand te koop.

Pdf-versie
Niet goedgekeurd

<>71 Voorkooprecht - Leopoldstraat 15 - uit de hand te koop.

Pdf-versie
Niet goedgekeurd

<>72 Voorkooprecht - Ommegangstraat 83 - uit de hand te koop.

Pdf-versie
Niet goedgekeurd

<>73 Voorkooprecht - Lourdesstraat 2 - uit de hand te koop.

Pdf-versie
Niet goedgekeurd

<>74 Voorkooprecht - Speiestraat 40 - openbare verkoop.

Pdf-versie
Niet goedgekeurd

<>75 Voorkooprecht - Molenstraat 97 - uit de hand te koop.

Pdf-versie
Niet goedgekeurd

<>76 Verdeling van goed, derde afdeling, Sectie C, nummers 942 k - Tuinwijk 9.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>77 Verdeling van goed, eerste afdeling, Sectie E, nummer 108b, 107 - Klijtbosstraat.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>78 Omgevingsloket 2022/68 - het exploiteren van een propaangastank in de Kruisekestraat 250

Omgevingsloket 2022/68 - het exploiteren van een propaangastank in de Kruisekestraat 250
Omgevingsloket 2022/68 - het exploiteren van een propaangastank in de Kruisekestraat 250
Pdf-versie
Kennisneming

<>79 Omgevingsloket - 2022/67 - voor het aanleggen van een velddrainage gelegen in Wervik ,1 ste afdeling sectie A nrs 428A en 429.

Omgevingsloket - 2022/67 - voor het aanleggen van een velddrainage gelegen in Wervik ,1 ste afdeling sectie A nrs 428A en 429.
Omgevingsloket - 2022/67 - voor het aanleggen van een velddrainage gelegen in Wervik ,1 ste afdeling sectie A nrs 428A en 429.
Pdf-versie
Kennisneming

<>80 Omgevingsloket - 2022/78 - voor Nova Motor Nijverheidslaan gelegen in de Nijverheidslaan 4/6, 8940 Wervik

Omgevingsloket - 2022/78 - voor Nova Motor Nijverheidslaan gelegen in de Nijverheidslaan 4/6, 8940 Wervik
Omgevingsloket - 2022/78 - voor Nova Motor Nijverheidslaan gelegen in de Nijverheidslaan 4/6, 8940 Wervik
Pdf-versie
Kennisneming

<>81 Omgevingsloket - 2022/77 - voor Nova Motor Kapellestraat gelegen in de Kapellestraat 1 8940 Wervik .

Omgevingsloket - 2022/77 - voor Nova Motor Kapellestraat gelegen in de Kapellestraat 1 8940 Wervik .
Omgevingsloket - 2022/77 - voor Nova Motor Kapellestraat gelegen in de Kapellestraat 1 8940 Wervik .
Pdf-versie
Kennisneming

<>82 Duurzame burgerinitiatieven - project herinneringseducatie (O2).

Pdf-versie
Niet goedgekeurd

<>83 Duurzame burgerinitiatieven - voetpool De Graankorrel Wervik.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>84 Vragen in verband met turnshow Geluwe.

Vragen in verband met turnshow Geluwe.
Vragen in verband met turnshow Geluwe.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>85 Schrijven bewoners Hoogland 10 in Kruiseke (vraag extra hoog net).

Pdf-versie
Niet goedgekeurd

<>86 Aankoop luchtreinigingstoestellen - Project luchtreiniging in klassen (COVID)

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>87 Agenda (activiteiten en uitnodigingen).

Pdf-versie
Kennisneming

<>88 Vergunning wielerwedstrijd Menen-Kemmel-Menen 2022.

Vergunning wielerwedstrijd Menen-Kemmel-Menen 2022.
Vergunning wielerwedstrijd Menen-Kemmel-Menen 2022.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>89 Evenement - 30/04/2022 - JungleBeatz (KSA).

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>90 Evenement - 23/04/2022 - Chirosé (Chiro speratoker Geluwe)

Evenement - 23/04/2022 - Vereniging
Evenement - 23/04/2022 - Vereniging
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>91 Markt - wijziging abonnement

Markt - wijziging abonnement
Markt - wijziging abonnement
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>92 Uitlenen van het groot mobiel podium aan stad Menen op verschillende data - goedkeuring.

Pdf-versie
Goedgekeurd