Gemeente Wervik

College van burgemeester en schepenen Gemeente Wervik

College van burgemeester en schepenen Gemeente Wervik

Besluitenlijst van College van burgemeester en schepenen Gemeente Wervik, zitting van 09 mei 2022, 15:00 uur.

Pdf-versie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 09 MEI 2022

De voorzitter opent de vergadering om 15.00 uur.
Locatie: Raadzaal

Proces-verbaal van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 02 mei 2022 - goedkeuring.

Goedgekeurd

1 Proces-verbaal van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 02 mei 2022 - goedkeuring.

Aanpassing GSM-policy naar aanleiding van opmerkingen tijdens controle sociale inspectie.

Goedgekeurd

2 Aanpassing GSM-policy naar aanleiding van opmerkingen tijdens controle sociale inspectie.

Toekomstperspectief redders

Goedgekeurd

3 Toekomstperspectief redders

Fietsmobiliteit - fietspolicy

Goedgekeurd

4 Fietsmobiliteit - fietspolicy

Toekenning dertigjarige columbariumconcessie op de parkbegraafplaats.

Goedgekeurd

5 Toekenning dertigjarige columbariumconcessie op de parkbegraafplaats.

Toekenning dertigjarige concessie urnenveld op het kerkhof Geluwe.

Goedgekeurd

6 Toekenning dertigjarige concessie urnenveld op het kerkhof Geluwe.

Kerkbestuur - notulen kerkraad Heilig Hart dd. 07/04/2022 - akteneming.

Kennisneming

7 Kerkbestuur - notulen kerkraad Heilig Hart dd. 07/04/2022 - akteneming.

Kerkbestuur - notulen kerkraad Sint-Dionysius dd. 06/04/2022 - akteneming.

Kennisneming

8 Kerkbestuur - notulen kerkraad Sint-Dionysius dd. 06/04/2022 - akteneming.

Kerkbestuur - notulen kerkraad Heilig Hart dd. 01/04/2022 - akteneming.

Kennisneming

9 Kerkbestuur - notulen kerkraad Heilig Hart dd. 01/04/2022 - akteneming.

Bestelaanvragen.

Goedgekeurd

10 Bestelaanvragen.

Raamovereenkomst voor de aankoop van een fietspakket voor de personeelsleden van stad Wervik & OCMW Wervik. Goedkeuring gunning raamcontract, deelnemerslijst van het raamcontract en bevel van aanvang.

Goedgekeurd

11 Raamovereenkomst voor de aankoop van een fietspakket voor de personeelsleden van stad Wervik & OCMW Wervik. Goedkeuring gunning raamcontract, deelnemerslijst van het raamcontract en bevel van aanvang.
Raamovereenkomst voor de aankoop van een fietspakket voor de personeelsleden van stad Wervik & OCMW Wervik. Goedkeuring gunning raamcontract, deelnemerslijst van het raamcontract en bevel van aanvang.

Invorderingsstaten.

Goedgekeurd

12 Invorderingsstaten.

Aanrekeningenlijsten.

Goedgekeurd

13 Aanrekeningenlijsten.

Acties voor de handelaars tijdens de werken op Steenakker.

Kennisneming

14 Acties voor de handelaars tijdens de werken op Steenakker.

Vraag bloembakken Sint-Denijsplaats 5.

Niet goedgekeurd

15 Vraag bloembakken Sint-Denijsplaats 5.

Vraag extra terrasruimte Sint-Denijsplaats 10.

Niet goedgekeurd

16 Vraag extra terrasruimte Sint-Denijsplaats 10.

Plaatsen van openbare verlichting Reutelbekepad fase I - goedkeuring

Goedgekeurd

17 Plaatsen van openbare verlichting Reutelbekepad fase I - goedkeuring
Plaatsen van openbare verlichting fase I Reutelbekepad - goedkeuring

Bouwen van een gemeenschapscentrum Geluwe Wervikstraat - lot 1 - algemene aanneming - goedkeuring verrekening 19.

Goedgekeurd

18 Bouwen van een gemeenschapscentrum Geluwe Wervikstraat - lot 1 - algemene aanneming - goedkeuring verrekening 19.
Bouwen van een gemeenschapscentrum Geluwe Wervikstraat - lot 1 - algemene aanneming - goedkeuring verrekening 19.

Bouwen van een gemeenschapscentrum Geluwe Wervikstraat - lot 1 - algemene aanneming - goedkeuring vorderingsstaat 16 - vorderingsstaat maart.

Goedgekeurd

19 Bouwen van een gemeenschapscentrum Geluwe Wervikstraat - lot 1 - algemene aanneming - goedkeuring vorderingsstaat 16 - vorderingsstaat maart.
Bouwen van een gemeenschapscentrum Geluwe Wervikstraat - lot 1 - algemene aanneming - goedkeuring vorderingsstaat 16 - vorderingsstaat maart.

Aanleg gescheiden rioleringsstelsel in het opwaartse deel van de Vuilebeek langs de bedrijvenzone (R. Klingstraat, deel Vagevuustraat en deel Hoogweg) - project met gewestbijdrage W209.201 - aanstelling afkoppelingsambtenaar.

Goedgekeurd

20 Aanleg gescheiden rioleringsstelsel in het opwaartse deel van de Vuilebeek langs de bedrijvenzone (R. Klingstraat, deel Vagevuustraat en deel Hoogweg) - project met gewestbijdrage W209.201 - aanstelling afkoppelingsambtenaar.
Aanleg gescheiden rioleringsstelsel in het opwaartse deel van de Vuilebeek langs de bedrijvenzone (R. Klingstraat, deel Vagevuustraat en deel Hoogweg) - project met gewestbijdrage W209.201 - aanstelling afkoppelingsambtenaar.

Uitvoering van de herconditionering van de HVAC en sanitaire installatie in het sportcentrum de Pionier - goedkeuring verrekening 14.

Goedgekeurd

21 Uitvoering van de herconditionering van de HVAC en sanitaire installatie in het sportcentrum de Pionier - goedkeuring verrekening 14.
Uitvoering van de herconditionering van de HVAC en sanitaire installatie in het sportcentrum de Pionier - goedkeuring verrekening 14.

Uitvoering van de herconditionering van de HVAC en sanitaire installatie in het sportcentrum de Pionier - goedkeuring verrekening 13.

Goedgekeurd

22 Uitvoering van de herconditionering van de HVAC en sanitaire installatie in het sportcentrum de Pionier - goedkeuring verrekening 13.
Uitvoering van de herconditionering van de HVAC en sanitaire installatie in het sportcentrum de Pionier - goedkeuring verrekening 13.

Aanleg voetpad - Motestraat 48 - goedkeuring.

Goedgekeurd

23 Aanleg voetpad - Motestraat 48 - goedkeuring.

Aanleg voetpad - Clermontstraat 2 (tot Groenesprietstraat)

Goedgekeurd

24 Aanleg voetpad - Clermontstraat 2 (tot Groenesprietstraat)

Aanleg voetpad - Geluwestraat 36 - goedkeuring.

Goedgekeurd

25 Aanleg voetpad - Geluwestraat 36 - goedkeuring.

Herstellen van een breuk in de riolering - Laagweg 3 - gunnings- en lastvoorwaarden - gunning volgens de procedure aanvaarde factuur voor een bedrag van 1958,55 euro (exclusief BTW).

Goedgekeurd

26 Herstellen van een breuk in de riolering - Laagweg 3 - gunnings- en lastvoorwaarden - gunning volgens de procedure aanvaarde factuur voor een bedrag van 1958,55 euro (exclusief BTW).

Fiberklaar - werken op openbaar domein - Briekhoekstraat - JMS 531856.

Goedgekeurd

27 Fiberklaar - werken op openbaar domein - Briekhoekstraat - JMS 531856.

Omgevingsloket 2022/14 - het aanleggen van een tuin, zwembad en poolhouse - Ieperstraat 120D - vergunning.

Goedgekeurd

28 Omgevingsloket 2022/14 - het aanleggen van een tuin, zwembad en poolhouse - Ieperstraat 120D - vergunning.

Omgevingsloket - 2022/46 - voor het wijzigen van de voorgevel gelegen in de Molenstraat 2.

Niet goedgekeurd

29 Omgevingsloket - 2022/46 - voor het wijzigen van de voorgevel gelegen in de Molenstraat 2.
Omgevingsloket - 2022/46 - voor het wijzigen van de voorgevel gelegen in de Molenstraat 2 - weigering.

Omgevingsloket 2022/58 - het wijzigen van de gevel van een garage - Grauwe Zusterstraat 9 - vergunning.

Goedgekeurd

30 Omgevingsloket 2022/58 - het wijzigen van de gevel van een garage - Grauwe Zusterstraat 9 - vergunning.

Omgevingsloket 2022/15 - het renoveren van een gevel - Magerheidstraat 7 - vergunning.

Goedgekeurd

31 Omgevingsloket 2022/15 - het renoveren van een gevel - Magerheidstraat 7 - vergunning.

Omgevingsloket 2022/24 - herbouwen woning - Stokstraat 4 - vergunning.

Goedgekeurd

32 Omgevingsloket 2022/24 - herbouwen woning - Stokstraat 4 - vergunning.

Omgevingsloket - 2021/275 - voor het verbouwen van sporthal Ter Linde en de hernieuwing en uitbreiding van de milieuvergunning gelegen in de Tuinwijk 2 - vergunning

Goedgekeurd

33 Omgevingsloket - 2021/275 - voor het verbouwen van sporthal Ter Linde en de hernieuwing en uitbreiding van de milieuvergunning gelegen in de Tuinwijk 2 - vergunning
Omgevingsloket - 2021/275 - voor het verbouwen van sporthal ter linde en de hernieuwing en uitbreiding van de milieuvergunning gelegen in de Tuinwijk 2 - vergunning

Huisnummering Akademiestraat 16-18

Goedgekeurd

34 Huisnummering Akademiestraat 16-18

Agenda (activiteiten en uitnodigingen).

Kennisneming

35 Agenda (activiteiten en uitnodigingen).

Uitnodiging en vraag tot schenken van aandenkens - Kruiseke Koerse op 10 juli 2022.

Goedgekeurd

36 Uitnodiging en vraag tot schenken van aandenkens - Kruiseke Koerse op 10 juli 2022.
Uitnodiging en vraag tot schenken van aandenkens.

<>1 Proces-verbaal van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 02 mei 2022 - goedkeuring.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>2 Aanpassing GSM-policy naar aanleiding van opmerkingen tijdens controle sociale inspectie.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>3 Toekomstperspectief redders

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>4 Fietsmobiliteit - fietspolicy

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>5 Toekenning dertigjarige columbariumconcessie op de parkbegraafplaats.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>6 Toekenning dertigjarige concessie urnenveld op het kerkhof Geluwe.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>7 Kerkbestuur - notulen kerkraad Heilig Hart dd. 07/04/2022 - akteneming.

Pdf-versie
Kennisneming

<>8 Kerkbestuur - notulen kerkraad Sint-Dionysius dd. 06/04/2022 - akteneming.

Pdf-versie
Kennisneming

<>9 Kerkbestuur - notulen kerkraad Heilig Hart dd. 01/04/2022 - akteneming.

Pdf-versie
Kennisneming

<>10 Bestelaanvragen.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>11 Raamovereenkomst voor de aankoop van een fietspakket voor de personeelsleden van stad Wervik & OCMW Wervik. Goedkeuring gunning raamcontract, deelnemerslijst van het raamcontract en bevel van aanvang.

Raamovereenkomst voor de aankoop van een fietspakket voor de personeelsleden van stad Wervik & OCMW Wervik. Goedkeuring gunning raamcontract, deelnemerslijst van het raamcontract en bevel van aanvang.
Raamovereenkomst voor de aankoop van een fietspakket voor de personeelsleden van stad Wervik & OCMW Wervik. Goedkeuring gunning raamcontract, deelnemerslijst van het raamcontract en bevel van aanvang.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>12 Invorderingsstaten.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>13 Aanrekeningenlijsten.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>14 Acties voor de handelaars tijdens de werken op Steenakker.

Pdf-versie
Kennisneming

<>15 Vraag bloembakken Sint-Denijsplaats 5.

Pdf-versie
Niet goedgekeurd

<>16 Vraag extra terrasruimte Sint-Denijsplaats 10.

Pdf-versie
Niet goedgekeurd

<>17 Plaatsen van openbare verlichting Reutelbekepad fase I - goedkeuring

Plaatsen van openbare verlichting fase I Reutelbekepad - goedkeuring
Plaatsen van openbare verlichting fase I Reutelbekepad - goedkeuring
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>18 Bouwen van een gemeenschapscentrum Geluwe Wervikstraat - lot 1 - algemene aanneming - goedkeuring verrekening 19.

Bouwen van een gemeenschapscentrum Geluwe Wervikstraat - lot 1 - algemene aanneming - goedkeuring verrekening 19.
Bouwen van een gemeenschapscentrum Geluwe Wervikstraat - lot 1 - algemene aanneming - goedkeuring verrekening 19.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>19 Bouwen van een gemeenschapscentrum Geluwe Wervikstraat - lot 1 - algemene aanneming - goedkeuring vorderingsstaat 16 - vorderingsstaat maart.

Bouwen van een gemeenschapscentrum Geluwe Wervikstraat - lot 1 - algemene aanneming - goedkeuring vorderingsstaat 16 - vorderingsstaat maart.
Bouwen van een gemeenschapscentrum Geluwe Wervikstraat - lot 1 - algemene aanneming - goedkeuring vorderingsstaat 16 - vorderingsstaat maart.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>20 Aanleg gescheiden rioleringsstelsel in het opwaartse deel van de Vuilebeek langs de bedrijvenzone (R. Klingstraat, deel Vagevuustraat en deel Hoogweg) - project met gewestbijdrage W209.201 - aanstelling afkoppelingsambtenaar.

Aanleg gescheiden rioleringsstelsel in het opwaartse deel van de Vuilebeek langs de bedrijvenzone (R. Klingstraat, deel Vagevuustraat en deel Hoogweg) - project met gewestbijdrage W209.201 - aanstelling afkoppelingsambtenaar.
Aanleg gescheiden rioleringsstelsel in het opwaartse deel van de Vuilebeek langs de bedrijvenzone (R. Klingstraat, deel Vagevuustraat en deel Hoogweg) - project met gewestbijdrage W209.201 - aanstelling afkoppelingsambtenaar.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>21 Uitvoering van de herconditionering van de HVAC en sanitaire installatie in het sportcentrum de Pionier - goedkeuring verrekening 14.

Uitvoering van de herconditionering van de HVAC en sanitaire installatie in het sportcentrum de Pionier - goedkeuring verrekening 14.
Uitvoering van de herconditionering van de HVAC en sanitaire installatie in het sportcentrum de Pionier - goedkeuring verrekening 14.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>22 Uitvoering van de herconditionering van de HVAC en sanitaire installatie in het sportcentrum de Pionier - goedkeuring verrekening 13.

Uitvoering van de herconditionering van de HVAC en sanitaire installatie in het sportcentrum de Pionier - goedkeuring verrekening 13.
Uitvoering van de herconditionering van de HVAC en sanitaire installatie in het sportcentrum de Pionier - goedkeuring verrekening 13.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>23 Aanleg voetpad - Motestraat 48 - goedkeuring.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>24 Aanleg voetpad - Clermontstraat 2 (tot Groenesprietstraat)

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>25 Aanleg voetpad - Geluwestraat 36 - goedkeuring.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>26 Herstellen van een breuk in de riolering - Laagweg 3 - gunnings- en lastvoorwaarden - gunning volgens de procedure aanvaarde factuur voor een bedrag van 1958,55 euro (exclusief BTW).

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>27 Fiberklaar - werken op openbaar domein - Briekhoekstraat - JMS 531856.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>28 Omgevingsloket 2022/14 - het aanleggen van een tuin, zwembad en poolhouse - Ieperstraat 120D - vergunning.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>29 Omgevingsloket - 2022/46 - voor het wijzigen van de voorgevel gelegen in de Molenstraat 2.

Omgevingsloket - 2022/46 - voor het wijzigen van de voorgevel gelegen in de Molenstraat 2 - weigering.
Omgevingsloket - 2022/46 - voor het wijzigen van de voorgevel gelegen in de Molenstraat 2 - weigering.
Pdf-versie
Niet goedgekeurd

<>30 Omgevingsloket 2022/58 - het wijzigen van de gevel van een garage - Grauwe Zusterstraat 9 - vergunning.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>31 Omgevingsloket 2022/15 - het renoveren van een gevel - Magerheidstraat 7 - vergunning.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>32 Omgevingsloket 2022/24 - herbouwen woning - Stokstraat 4 - vergunning.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>33 Omgevingsloket - 2021/275 - voor het verbouwen van sporthal Ter Linde en de hernieuwing en uitbreiding van de milieuvergunning gelegen in de Tuinwijk 2 - vergunning

Omgevingsloket - 2021/275 - voor het verbouwen van sporthal ter linde en de hernieuwing en uitbreiding van de milieuvergunning gelegen in de Tuinwijk 2 - vergunning
Omgevingsloket - 2021/275 - voor het verbouwen van sporthal ter linde en de hernieuwing en uitbreiding van de milieuvergunning gelegen in de Tuinwijk 2 - vergunning
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>34 Huisnummering Akademiestraat 16-18

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>35 Agenda (activiteiten en uitnodigingen).

Pdf-versie
Kennisneming

<>36 Uitnodiging en vraag tot schenken van aandenkens - Kruiseke Koerse op 10 juli 2022.

Uitnodiging en vraag tot schenken van aandenkens.
Uitnodiging en vraag tot schenken van aandenkens.
Pdf-versie
Goedgekeurd