Gemeente Wervik

College van burgemeester en schepenen Gemeente Wervik

College van burgemeester en schepenen Gemeente Wervik

Besluitenlijst van College van burgemeester en schepenen Gemeente Wervik, zitting van 08 nov 2021, 14:00 uur.

Pdf-versie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 08 NOV 2021

De voorzitter opent de vergadering om 14.00 uur.
Locatie: Raadzaal

Proces-verbaal van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 25 oktober 2021.

Goedgekeurd

1 Proces-verbaal van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 25 oktober 2021.

Voorstel inzake aanpassing huishoudelijk reglement van de gemeenteraad / ocmw-raad + eventuele vaststelling van een huishoudelijk reglement voor het college van burgemeester en schepenen.

Goedgekeurd

2 Voorstel inzake aanpassing huishoudelijk reglement van de gemeenteraad / ocmw-raad + eventuele vaststelling van een huishoudelijk reglement voor het college van burgemeester en schepenen.

Definitieve vaststelling van de agenda van de gemeenteraad van 30 november 2021.

Goedgekeurd

3 Definitieve vaststelling van de agenda van de gemeenteraad van 30 november 2021.

Fietsmobiliteit.

Goedgekeurd

4 Fietsmobiliteit.

Arbeidsongeval werknemer - dd. 17/03/2021 - medisch besluit van Medex - consolidatie.

Goedgekeurd

5 Arbeidsongeval werknemer - dd. 17/03/2021 - medisch besluit van Medex - consolidatie.

Gemeentepersoneel - vacantverklaring van twee deeltijdse betrekkingen en aanleg van een werfreserve voor de aanwerving van deeltijdse technisch assistenten facility (D1-D3).

Goedgekeurd

6 Gemeentepersoneel - vacantverklaring van twee deeltijdse betrekkingen en aanleg van een werfreserve voor de aanwerving van deeltijdse technisch assistenten facility (D1-D3).

Gemeentepersoneel - kennisname van de resultaten van de selectieproeven voor de voltijdse contractuele betrekking 'Deskundige huisvesting (B1-B3).

Kennisneming

7 Gemeentepersoneel - kennisname van de resultaten van de selectieproeven voor de voltijdse contractuele betrekking 'Deskundige huisvesting (B1-B3).

Gemeentepersoneel - ontvankelijkheidsverklaring van de kandidaturen voor de betrekking van administratief medewerk(st)er (C1-C3).

Goedgekeurd

8 Gemeentepersoneel - ontvankelijkheidsverklaring van de kandidaturen voor de betrekking van administratief medewerk(st)er (C1-C3).

Toekennen heraankoop vervallen dertigjarige grondconcessie begraafplaats Geluwe.

Goedgekeurd

9 Toekennen heraankoop vervallen dertigjarige grondconcessie begraafplaats Geluwe.

Toekennen nieuwe dertigjarige urneveldconcessie 3 personen begraafplaats Geluwe.

Goedgekeurd

10 Toekennen nieuwe dertigjarige urneveldconcessie 3 personen begraafplaats Geluwe.

Toekennen nieuwe dertigjarige columbariumconcessie parkbegraafplaats Wervik.

Goedgekeurd

11 Toekennen nieuwe dertigjarige columbariumconcessie parkbegraafplaats Wervik.

Toekennen heraankoop vervallen dertigjarige grondconcessie begraafplaats Geluwe.

Goedgekeurd

12 Toekennen heraankoop vervallen dertigjarige grondconcessie begraafplaats Geluwe.

Toekennen heraankoop vervallen dertigjarige grondconcessie begraafplaats Wervik.

Goedgekeurd

13 Toekennen heraankoop vervallen dertigjarige grondconcessie begraafplaats Wervik.

Toekennen heraankoop vervallen dertigjarige grondconcessie begraafplaats Wervik.

Goedgekeurd

14 Toekennen heraankoop vervallen dertigjarige grondconcessie begraafplaats Wervik.

Toekennen heraankoop vervallen dertigjarige grondconcessie begraafplaats Kruiseke.

Goedgekeurd

15 Toekennen heraankoop vervallen dertigjarige grondconcessie begraafplaats Kruiseke.

Kennisname huwelijken maand november 2021.

Kennisneming

16 Kennisname huwelijken maand november 2021.

Kerkbestuur - notulen overleg stad en centraal kerkbestuur dd. 20/10/2021.

Kennisneming

17 Kerkbestuur - notulen overleg stad en centraal kerkbestuur dd. 20/10/2021.

Kerkbestuur - notulen kerkraad Heilig Hart dd. 07/10/2021 - akteneming.

Kennisneming

18 Kerkbestuur - notulen kerkraad Heilig Hart dd. 07/10/2021 - akteneming.

Bestelaanvragen.

Goedgekeurd

19 Bestelaanvragen.

Invorderingsstaten.

Goedgekeurd

20 Invorderingsstaten.

Aanrekeningenlijsten.

Goedgekeurd

21 Aanrekeningenlijsten.

Dienstenopdracht van het Woon- en Zorgbedrijf Wervik voor het keukenbeheer en de supervisie van de schoonmaak, levering van maaltijden of andere bereidingen. Kennisname gunning en goedkeuring voor het sluiten van de dienstverlening. Gunningsprocedure: openbare procedure.

Goedgekeurd

22 Dienstenopdracht van het Woon- en Zorgbedrijf Wervik voor het keukenbeheer en de supervisie van de schoonmaak, levering van maaltijden of andere bereidingen. Kennisname gunning en goedkeuring voor het sluiten van de dienstverlening. Gunningsprocedure: openbare procedure.

Vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het kohier betreffende de algemene gemeentebelasting (rechtspersonen) aanslagjaar 2021. Totaal bedrag: € 89.670,00.

Goedgekeurd

23 Vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het kohier betreffende de algemene gemeentebelasting (rechtspersonen) aanslagjaar 2021. Totaal bedrag: € 89.670,00.

Vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het kohier betreffende de algemene gemeentebelasting (gemeenschappen) aanslagjaar 2021. Totaal bedrag: € 6.195,00.

Goedgekeurd

24 Vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het kohier betreffende de algemene gemeentebelasting (gemeenschappen) aanslagjaar 2021. Totaal bedrag: € 6.195,00.

Selectie Stad Wervik voor begeleiding van de profploeg - beleid rond kernversterking.

Kennisneming

25 Selectie Stad Wervik voor begeleiding van de profploeg - beleid rond kernversterking.

Starterspremie - Ieperstraat 1.

Niet goedgekeurd

26 Starterspremie - Ieperstraat 1.

Schenken van een gratis kerstboom aan 120 handelaars.

Kennisneming

27 Schenken van een gratis kerstboom aan 120 handelaars.

Winterterrassen Sint-Maartensplein.

Goedgekeurd

28 Winterterrassen Sint-Maartensplein.

Maaien gazons - 2021 - factuur 6 - september 2021.

Goedgekeurd

29 Maaien gazons - 2021 - factuur 6 - september 2021.

Onderhoud schuilhuisjes De Lijn - verlenging 1 - goedkeuring factuur 5 - september 2021.

Goedgekeurd

30 Onderhoud schuilhuisjes De Lijn - verlenging 1 - goedkeuring factuur 5 - september 2021.

Weg- en rioleringswerken Steenakker - aanvangsdatum.

Goedgekeurd

31 Weg- en rioleringswerken Steenakker - aanvangsdatum.

Wegenwerken Veldstraat - keuze bovenbouw.

Goedgekeurd

32 Wegenwerken Veldstraat - keuze bovenbouw.

Klacht: bomen Oude Mesenweg.

Goedgekeurd

33 Klacht: bomen Oude Mesenweg.

Heraanleg Steenakker en aanleg parking Gasstraat - aanstelling ontwerper - verrekening 1.

Goedgekeurd

34 Heraanleg Steenakker en aanleg parking Gasstraat - aanstelling ontwerper - verrekening 1.

Aankoop toebehoren Manitou - gunning.

Goedgekeurd

35 Aankoop toebehoren Manitou - gunning.

Bouwen van een Gemeenschapscentrum Geluwe Wervikstraat - lot 3a - vast meubilair - lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's.

Goedgekeurd

36 Bouwen van een Gemeenschapscentrum Geluwe Wervikstraat - lot 3a - vast meubilair - lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's.

Bouwen van een Gemeenschapscentrum Geluwe Wervikstraat - lot 3b - keukenmeubilair - lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's.

Goedgekeurd

37 Bouwen van een Gemeenschapscentrum Geluwe Wervikstraat - lot 3b - keukenmeubilair - lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's.

Ter Linde - opmaak sloopopvolgingsplan - gunning.

Goedgekeurd

38 Ter Linde - opmaak sloopopvolgingsplan - gunning.

Ter Linde - opmaak archeologienota - gunning.

Goedgekeurd

39 Ter Linde - opmaak archeologienota - gunning.

Elektrische werken aan de gebouwen van Stad Wervik om de keuringen in orde te krijgen - vorderingsstaat 1 - augustus 2021.

Goedgekeurd

40 Elektrische werken aan de gebouwen van Stad Wervik om de keuringen in orde te krijgen - vorderingsstaat 1 - augustus 2021.

Elektrische werken aan de gebouwen van Stad Wervik om de keuringen in orde te krijgen - vorderingsstaat 2 - september 2021.

Goedgekeurd

41 Elektrische werken aan de gebouwen van Stad Wervik om de keuringen in orde te krijgen - vorderingsstaat 2 - september 2021.

Installeren mindervaliden parkeerplaats Ten Brielenlaan 50.

Niet goedgekeurd

42 Installeren mindervaliden parkeerplaats Ten Brielenlaan 50.

Organisatie Herfsttocht (wandeltocht) - 20 november 2021.

Goedgekeurd

43 Organisatie Herfsttocht (wandeltocht) - 20 november 2021.

Tijdelijke politieverordening - Mountainbiketocht Raketmannen 11/11/2021.

Goedgekeurd

44 Tijdelijke politieverordening - Mountainbiketocht Raketmannen 11/11/2021.

Tijdelijke politieverordening - Vinkenzettingen Jong Maar Moedig in Magerheidstraat voor het jaar 2022.

Goedgekeurd

45 Tijdelijke politieverordening - Vinkenzettingen Jong Maar Moedig in Magerheidstraat voor het jaar 2022.

Installeren mindervaliden parkeerplaats ter hoogte van Menensesteenweg 81.

Goedgekeurd

46 Installeren mindervaliden parkeerplaats ter hoogte van Menensesteenweg 81.

Omgevingsloket - 2021/220 - regularisatie uitwendige koelinstallatie op plat dak, inkapseling - Geluwestraat 130.

Niet goedgekeurd

47 Omgevingsloket - 2021/220 - regularisatie uitwendige koelinstallatie op plat dak, inkapseling - Geluwestraat 130.

Omgevingsloket - 2021/269 - het kappen van een boom - Beselarestraat 107 - vergunning.

Goedgekeurd

48 Omgevingsloket - 2021/269 - het kappen van een boom - Beselarestraat 107 - vergunning.

Huisnummering - Lege Kruisse 14 - rechtzetting.

Goedgekeurd

49 Huisnummering - Lege Kruisse 14 - rechtzetting.

Huisnummering - St-Maartensplein 11 - Keizerstraat 8 en Leiestraat 46 - rechtzetting.

Goedgekeurd

50 Huisnummering - St-Maartensplein 11 - Keizerstraat 8 en Leiestraat 46 - rechtzetting.

Huisnummering - Menenstraat 31 - rechtzetting.

Goedgekeurd

51 Huisnummering - Menenstraat 31 - rechtzetting.

Kwaliteitskamer - verslag overleg 22/10/2021.

Kennisneming

52 Kwaliteitskamer - verslag overleg 22/10/2021.

Omgevingsloket - 2021/239 - het verbouwen van een eengezinswoning - Oude Hondstraat 5 - vergunning.

Goedgekeurd

53 Omgevingsloket - 2021/239 - het verbouwen van een eengezinswoning - Oude Hondstraat 5 - vergunning.

Omgevingsloket - 2021/ 183 - bouwen van een berging - Emiel Huysstraat - gunstig advies beroep.

Goedgekeurd

54 Omgevingsloket - 2021/ 183 - bouwen van een berging - Emiel Huysstraat - gunstig advies beroep.

Omgevingsloket - 2021/283 - het plaatsen van een veranda - Bunderstraat 34 - aktename.

Kennisneming

55 Omgevingsloket - 2021/283 - het plaatsen van een veranda - Bunderstraat 34 - aktename.

Omgevingsloket 2020/220 - het verkavelen van gronden - wegenis - Ministerieel Besluit dd. 13/10/2021.

Kennisneming

56 Omgevingsloket 2020/220 - het verkavelen van gronden - wegenis - Ministerieel Besluit dd. 13/10/2021.

Handhaving - bouwmisdrijf Oude Beselarestraat 30 - geen strafrechtelijke behandeling.

Kennisneming

57 Handhaving - bouwmisdrijf Oude Beselarestraat 30 - geen strafrechtelijke behandeling.

Omgevingsloket - 2021/287 - voor plaatsen bovengrondse propaangastank gelegen in de Dadizelestraat 13 (Wervik, 3de afdeling, Sectie D, nr. 0359 B) - aktename.

Kennisneming

58 Omgevingsloket - 2021/287 - voor plaatsen bovengrondse propaangastank gelegen in de Dadizelestraat 13 (Wervik, 3de afdeling, Sectie D, nr. 0359 B) - aktename.

Omgevingsloket - 2021/206 - het veranderen van een veeteeltinrichting, gelegen in de Peperstraat 7 - vergunning.

Goedgekeurd

59 Omgevingsloket - 2021/206 - het veranderen van een veeteeltinrichting, gelegen in de Peperstraat 7 - vergunning.

Huisnummering - Hernummering Ieperstraat 56 A & B.

Goedgekeurd

60 Huisnummering - Hernummering Ieperstraat 56 A & B.

Woonbeleidsconvenant - 1 bijkomende woning voorzien in het BSO (Bindend Sociaal Objectief).

Kennisneming

61 Woonbeleidsconvenant - 1 bijkomende woning voorzien in het BSO (Bindend Sociaal Objectief).

Handhaving - Vaststelling voor het bouwen zonder vergunning in agrarisch gebied - Dadizelestraat 21.

Goedgekeurd

62 Handhaving - Vaststelling voor het bouwen zonder vergunning in agrarisch gebied - Dadizelestraat 21.

Toekenning renovatie en duurzaamheidspremie - Tramstraat 1.

Goedgekeurd

63 Toekenning renovatie en duurzaamheidspremie - Tramstraat 1.

Toekenning aanpassingspremie: Geluwestraat 58.

Goedgekeurd

64 Toekenning aanpassingspremie: Geluwestraat 58.

Toekenning aanpassingspremie Kruisekestraat 147.

Goedgekeurd

65 Toekenning aanpassingspremie Kruisekestraat 147.

Adviezen dossiers recht van voorkoop.

Goedgekeurd

66 Adviezen dossiers recht van voorkoop.

Openlaten toiletten Jongensschool Geluwe.

Verdaagd

67 Openlaten toiletten Jongensschool Geluwe.

Invoeren Kindvrije uren IBO Sloeber.

Niet goedgekeurd

68 Invoeren Kindvrije uren IBO Sloeber.

Aankoop miniatuur gemeentehuis van Geluwe.

Goedgekeurd

69 Aankoop miniatuur gemeentehuis van Geluwe.

Menokkeruiterroute: concessie met NMBS omtrent gebruik uitbatingsweg ter hoogte van de Kouterstraat voor 'trage weg' gebruikers.

Goedgekeurd

70 Menokkeruiterroute: concessie met NMBS omtrent gebruik uitbatingsweg ter hoogte van de Kouterstraat voor 'trage weg' gebruikers.

Onderhoudscontract scorebord Pionier.

Goedgekeurd

71 Onderhoudscontract scorebord Pionier.

Gebruikersovereenkomst De Bekebolle.

Goedgekeurd

72 Gebruikersovereenkomst De Bekebolle.

Overzicht bezetting zwembad.

Kennisneming

73 Overzicht bezetting zwembad.

Agenda (activiteiten en uitnodigingen).

Kennisneming

74 Agenda (activiteiten en uitnodigingen).

Benefiet ten voordele van Harbin SHS - Erkenning als benefiet - 16/04/2022.

Goedgekeurd

75 Benefiet ten voordele van Harbin SHS - Erkenning als benefiet - 16/04/2022.

Uitnodiging & aanvraag - 05/12/2021 - Clubkampioenschap Krachtig en Lenig Wervik.

Goedgekeurd

76 Uitnodiging & aanvraag - 05/12/2021 - Clubkampioenschap Krachtig en Lenig Wervik.

Organisatie "Kerst-village" - 25/12/2021- Entertaining Agency - Frituur Bolero.

Niet goedgekeurd

77 Organisatie "Kerst-village" - 25/12/2021- Entertaining Agency - Frituur Bolero.

Organisatie van participatievergaderingen op 13, 14 en 15 december 2021.

Goedgekeurd

78 Organisatie van participatievergaderingen op 13, 14 en 15 december 2021.

Evenement - Feest Kelder Gaper - 10/11/2021.

Goedgekeurd

79 Evenement - Feest Kelder Gaper - 10/11/2021.

<>1 Proces-verbaal van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 25 oktober 2021.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>2 Voorstel inzake aanpassing huishoudelijk reglement van de gemeenteraad / ocmw-raad + eventuele vaststelling van een huishoudelijk reglement voor het college van burgemeester en schepenen.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>3 Definitieve vaststelling van de agenda van de gemeenteraad van 30 november 2021.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>4 Fietsmobiliteit.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>5 Arbeidsongeval werknemer - dd. 17/03/2021 - medisch besluit van Medex - consolidatie.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>6 Gemeentepersoneel - vacantverklaring van twee deeltijdse betrekkingen en aanleg van een werfreserve voor de aanwerving van deeltijdse technisch assistenten facility (D1-D3).

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>7 Gemeentepersoneel - kennisname van de resultaten van de selectieproeven voor de voltijdse contractuele betrekking 'Deskundige huisvesting (B1-B3).

Pdf-versie
Kennisneming

<>8 Gemeentepersoneel - ontvankelijkheidsverklaring van de kandidaturen voor de betrekking van administratief medewerk(st)er (C1-C3).

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>9 Toekennen heraankoop vervallen dertigjarige grondconcessie begraafplaats Geluwe.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>10 Toekennen nieuwe dertigjarige urneveldconcessie 3 personen begraafplaats Geluwe.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>11 Toekennen nieuwe dertigjarige columbariumconcessie parkbegraafplaats Wervik.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>12 Toekennen heraankoop vervallen dertigjarige grondconcessie begraafplaats Geluwe.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>13 Toekennen heraankoop vervallen dertigjarige grondconcessie begraafplaats Wervik.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>14 Toekennen heraankoop vervallen dertigjarige grondconcessie begraafplaats Wervik.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>15 Toekennen heraankoop vervallen dertigjarige grondconcessie begraafplaats Kruiseke.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>16 Kennisname huwelijken maand november 2021.

Pdf-versie
Kennisneming

<>17 Kerkbestuur - notulen overleg stad en centraal kerkbestuur dd. 20/10/2021.

Pdf-versie
Kennisneming

<>18 Kerkbestuur - notulen kerkraad Heilig Hart dd. 07/10/2021 - akteneming.

Pdf-versie
Kennisneming

<>19 Bestelaanvragen.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>20 Invorderingsstaten.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>21 Aanrekeningenlijsten.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>22 Dienstenopdracht van het Woon- en Zorgbedrijf Wervik voor het keukenbeheer en de supervisie van de schoonmaak, levering van maaltijden of andere bereidingen. Kennisname gunning en goedkeuring voor het sluiten van de dienstverlening. Gunningsprocedure: openbare procedure.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>23 Vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het kohier betreffende de algemene gemeentebelasting (rechtspersonen) aanslagjaar 2021. Totaal bedrag: € 89.670,00.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>24 Vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het kohier betreffende de algemene gemeentebelasting (gemeenschappen) aanslagjaar 2021. Totaal bedrag: € 6.195,00.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>25 Selectie Stad Wervik voor begeleiding van de profploeg - beleid rond kernversterking.

Pdf-versie
Kennisneming

<>26 Starterspremie - Ieperstraat 1.

Pdf-versie
Niet goedgekeurd

<>27 Schenken van een gratis kerstboom aan 120 handelaars.

Pdf-versie
Kennisneming

<>28 Winterterrassen Sint-Maartensplein.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>29 Maaien gazons - 2021 - factuur 6 - september 2021.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>30 Onderhoud schuilhuisjes De Lijn - verlenging 1 - goedkeuring factuur 5 - september 2021.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>31 Weg- en rioleringswerken Steenakker - aanvangsdatum.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>32 Wegenwerken Veldstraat - keuze bovenbouw.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>33 Klacht: bomen Oude Mesenweg.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>34 Heraanleg Steenakker en aanleg parking Gasstraat - aanstelling ontwerper - verrekening 1.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>35 Aankoop toebehoren Manitou - gunning.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>36 Bouwen van een Gemeenschapscentrum Geluwe Wervikstraat - lot 3a - vast meubilair - lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>37 Bouwen van een Gemeenschapscentrum Geluwe Wervikstraat - lot 3b - keukenmeubilair - lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>38 Ter Linde - opmaak sloopopvolgingsplan - gunning.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>39 Ter Linde - opmaak archeologienota - gunning.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>40 Elektrische werken aan de gebouwen van Stad Wervik om de keuringen in orde te krijgen - vorderingsstaat 1 - augustus 2021.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>41 Elektrische werken aan de gebouwen van Stad Wervik om de keuringen in orde te krijgen - vorderingsstaat 2 - september 2021.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>42 Installeren mindervaliden parkeerplaats Ten Brielenlaan 50.

Pdf-versie
Niet goedgekeurd

<>43 Organisatie Herfsttocht (wandeltocht) - 20 november 2021.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>44 Tijdelijke politieverordening - Mountainbiketocht Raketmannen 11/11/2021.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>45 Tijdelijke politieverordening - Vinkenzettingen Jong Maar Moedig in Magerheidstraat voor het jaar 2022.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>46 Installeren mindervaliden parkeerplaats ter hoogte van Menensesteenweg 81.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>47 Omgevingsloket - 2021/220 - regularisatie uitwendige koelinstallatie op plat dak, inkapseling - Geluwestraat 130.

Pdf-versie
Niet goedgekeurd

<>48 Omgevingsloket - 2021/269 - het kappen van een boom - Beselarestraat 107 - vergunning.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>49 Huisnummering - Lege Kruisse 14 - rechtzetting.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>50 Huisnummering - St-Maartensplein 11 - Keizerstraat 8 en Leiestraat 46 - rechtzetting.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>51 Huisnummering - Menenstraat 31 - rechtzetting.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>52 Kwaliteitskamer - verslag overleg 22/10/2021.

Pdf-versie
Kennisneming

<>53 Omgevingsloket - 2021/239 - het verbouwen van een eengezinswoning - Oude Hondstraat 5 - vergunning.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>54 Omgevingsloket - 2021/ 183 - bouwen van een berging - Emiel Huysstraat - gunstig advies beroep.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>55 Omgevingsloket - 2021/283 - het plaatsen van een veranda - Bunderstraat 34 - aktename.

Pdf-versie
Kennisneming

<>56 Omgevingsloket 2020/220 - het verkavelen van gronden - wegenis - Ministerieel Besluit dd. 13/10/2021.

Pdf-versie
Kennisneming

<>57 Handhaving - bouwmisdrijf Oude Beselarestraat 30 - geen strafrechtelijke behandeling.

Pdf-versie
Kennisneming

<>58 Omgevingsloket - 2021/287 - voor plaatsen bovengrondse propaangastank gelegen in de Dadizelestraat 13 (Wervik, 3de afdeling, Sectie D, nr. 0359 B) - aktename.

Pdf-versie
Kennisneming

<>59 Omgevingsloket - 2021/206 - het veranderen van een veeteeltinrichting, gelegen in de Peperstraat 7 - vergunning.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>60 Huisnummering - Hernummering Ieperstraat 56 A & B.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>61 Woonbeleidsconvenant - 1 bijkomende woning voorzien in het BSO (Bindend Sociaal Objectief).

Pdf-versie
Kennisneming

<>62 Handhaving - Vaststelling voor het bouwen zonder vergunning in agrarisch gebied - Dadizelestraat 21.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>63 Toekenning renovatie en duurzaamheidspremie - Tramstraat 1.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>64 Toekenning aanpassingspremie: Geluwestraat 58.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>65 Toekenning aanpassingspremie Kruisekestraat 147.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>66 Adviezen dossiers recht van voorkoop.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>67 Openlaten toiletten Jongensschool Geluwe.

Pdf-versie
Verdaagd

<>68 Invoeren Kindvrije uren IBO Sloeber.

Pdf-versie
Niet goedgekeurd

<>69 Aankoop miniatuur gemeentehuis van Geluwe.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>70 Menokkeruiterroute: concessie met NMBS omtrent gebruik uitbatingsweg ter hoogte van de Kouterstraat voor 'trage weg' gebruikers.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>71 Onderhoudscontract scorebord Pionier.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>72 Gebruikersovereenkomst De Bekebolle.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>73 Overzicht bezetting zwembad.

Pdf-versie
Kennisneming

<>74 Agenda (activiteiten en uitnodigingen).

Pdf-versie
Kennisneming

<>75 Benefiet ten voordele van Harbin SHS - Erkenning als benefiet - 16/04/2022.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>76 Uitnodiging & aanvraag - 05/12/2021 - Clubkampioenschap Krachtig en Lenig Wervik.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>77 Organisatie "Kerst-village" - 25/12/2021- Entertaining Agency - Frituur Bolero.

Pdf-versie
Niet goedgekeurd

<>78 Organisatie van participatievergaderingen op 13, 14 en 15 december 2021.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>79 Evenement - Feest Kelder Gaper - 10/11/2021.

Pdf-versie
Goedgekeurd