Gemeente Wervik

College van burgemeester en schepenen Gemeente Wervik

College van burgemeester en schepenen Gemeente Wervik

Besluitenlijst van College van burgemeester en schepenen Gemeente Wervik, zitting van 07 mrt 2022, 15:00 uur.

Pdf-versie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 07 MRT 2022

De voorzitter opent de vergadering om 15.00 uur.
Locatie: Raadzaal

Proces-verbaal van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 28 februari 2022.

Goedgekeurd

1 Proces-verbaal van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 28 februari 2022.

Gemeente zonder gemeentehuis.

Goedgekeurd

2 Gemeente zonder gemeentehuis.

Bezwaarschrift tegen de belasting op leegstand - Oliekotstraat 2.

Goedgekeurd

3 Bezwaarschrift tegen de belasting op leegstand - Oliekotstraat 2.

Verslag van de hybride vergadering van het managementteam samen met de leden van het college van 16 februari 2022 - kennisname.

Kennisneming

4 Verslag van de hybride vergadering van het managementteam samen met de leden van het college van 16 februari 2022 - kennisname.

Gemeentepersoneel - recrutering deskundige huisvesting - voorstellen.

Goedgekeurd

5 Gemeentepersoneel - recrutering deskundige huisvesting - voorstellen.

Toetreding tot pensioenfonds Prolocus (2de pensioenpijler contractanten) - intentieverklaring CBS en VB.

Goedgekeurd

6 Toetreding tot pensioenfonds Prolocus (2de pensioenpijler contractanten) - intentieverklaring CBS en VB.

Vastleggen van een datum voor het bijzonder onderhandelingscomité.

Goedgekeurd

7 Vastleggen van een datum voor het bijzonder onderhandelingscomité.

Gemeentepersoneel - aanwerving van twee deeltijdse begeleid(st)ers IBO en aanleg van een werfreserve.

Goedgekeurd

8 Gemeentepersoneel - aanwerving van twee deeltijdse begeleid(st)ers IBO en aanleg van een werfreserve.

Gemeentepersoneel - aanwerving van een deeltijds brugfiguur welzijnsprojecten (B1-B3) voor de periode van 01 maart 2022 tot en met 31 augustus 2022 => wijziging startdatum naar 08/03/2022.

Kennisneming

9 Gemeentepersoneel - aanwerving van een deeltijds brugfiguur welzijnsprojecten (B1-B3) voor de periode van 01 maart 2022 tot en met 31 augustus 2022 => wijziging startdatum naar 08/03/2022.

Gemeentepersoneel - bevordering of functiewijziging via interne personeelsmobiliteit tot voltijds contractueel 'Teamcoach vrije tijd en feestelijkheden' (B1-B3) + opname in de werfreserve.

Goedgekeurd

10 Gemeentepersoneel - bevordering of functiewijziging via interne personeelsmobiliteit tot voltijds contractueel 'Teamcoach vrije tijd en feestelijkheden' (B1-B3) + opname in de werfreserve.

Gemeentepersoneel - ontvankelijkheidsverklaring kandidatuur voor de betrekking van deeltijds (0,75) pedagogisch medewerk(st)er (B1-B3).

Goedgekeurd

11 Gemeentepersoneel - ontvankelijkheidsverklaring kandidatuur voor de betrekking van deeltijds (0,75) pedagogisch medewerk(st)er (B1-B3).

Ambtshalve schrapping van een persoon die de woning verlaten heeft.

Goedgekeurd

12 Ambtshalve schrapping van een persoon die de woning verlaten heeft.

Toekenning dertigjarige concessie urnenveld met kelder op de begraafplaats van Geluwe.

Goedgekeurd

13 Toekenning dertigjarige concessie urnenveld met kelder op de begraafplaats van Geluwe.

Dwangbevelen.

Goedgekeurd

14 Dwangbevelen.

Bestelaanvragen.

Goedgekeurd

15 Bestelaanvragen.

Invorderingsstaten.

Goedgekeurd

16 Invorderingsstaten.

Aanrekeningenlijsten.

Goedgekeurd

17 Aanrekeningenlijsten.

Huren zaal annex van Oosthove tijdens (een deel van) de werken aan de Steenakker.

Goedgekeurd

18 Huren zaal annex van Oosthove tijdens (een deel van) de werken aan de Steenakker.

Aankoop verlichting stadstuin.

Goedgekeurd

19 Aankoop verlichting stadstuin.

Speiestraat - uitfrezen beton in riolering - gunning.

Goedgekeurd

20 Speiestraat - uitfrezen beton in riolering - gunning.

Aanstellen ontwerper ontharding Westmolenstraat - gunning.

Goedgekeurd

21 Aanstellen ontwerper ontharding Westmolenstraat - gunning.

Herstellen van een breuk in de riolering - Geluwesesteenweg 78 - gunnings- en lastvoorwaarden - gunning volgens de procedure aanvaarde factuur voor een bedrag van 2047,59 euro (exclusief BTW).

Goedgekeurd

22 Herstellen van een breuk in de riolering - Geluwesesteenweg 78 - gunnings- en lastvoorwaarden - gunning volgens de procedure aanvaarde factuur voor een bedrag van 2047,59 euro (exclusief BTW).

Herstellen van een breuk in de riolering - Lindehofstraat 8 - gunnings- en lastvoorwaarden - gunning volgens de procedure aanvaarde factuur voor een bedrag van 2383,58 euro (exclusief BTW).

Goedgekeurd

23 Herstellen van een breuk in de riolering - Lindehofstraat 8 - gunnings- en lastvoorwaarden - gunning volgens de procedure aanvaarde factuur voor een bedrag van 2383,58 euro (exclusief BTW).

Herstellen van een breuk in de riolering - Jerusalemstraat 18 - gunnings- en lastvoorwaarden - gunning volgens de procedure aanvaarde factuur voor een bedrag van 4672,68 euro (exclusief BTW).

Goedgekeurd

24 Herstellen van een breuk in de riolering - Jerusalemstraat 18 - gunnings- en lastvoorwaarden - gunning volgens de procedure aanvaarde factuur voor een bedrag van 4672,68 euro (exclusief BTW).

Groenonderhoud begraafplaatsen - 2022 - gunning.

Goedgekeurd

25 Groenonderhoud begraafplaatsen - 2022 - gunning.

Maaien gazons - 2022 - gunning.

Goedgekeurd

26 Maaien gazons - 2022 - gunning.

Bouwen van een Gemeenschapscentrum Geluwe Wervikstraat - lot 3a - vast meubilair (heraanbesteding) - gunning.

Goedgekeurd

27 Bouwen van een Gemeenschapscentrum Geluwe Wervikstraat - lot 3a - vast meubilair (heraanbesteding) - gunning.

Gedeeltelijke sloping sport- en cultuurcentrum "Ter Linde" - lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's.

Goedgekeurd

28 Gedeeltelijke sloping sport- en cultuurcentrum "Ter Linde" - lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's.

D’Arke - Stookplaatsrenovatie - lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's.

Goedgekeurd

29 D’Arke - Stookplaatsrenovatie - lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's.

Rode Kruis - Leveren en plaatsen van een ketel met toebehoren - lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's.

Goedgekeurd

30 Rode Kruis - Leveren en plaatsen van een ketel met toebehoren - lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's.

Bouwen van een gemeenschapscentrum Geluwe Wervikstraat - lot 1 - algemene aanneming - verrekening 17 - theatervloer.

Goedgekeurd

31 Bouwen van een gemeenschapscentrum Geluwe Wervikstraat - lot 1 - algemene aanneming - verrekening 17 - theatervloer.

Gemeenschapscentrum Geluwe - grondonderzoek fase 2 - verrekening nr. 1.

Goedgekeurd

32 Gemeenschapscentrum Geluwe - grondonderzoek fase 2 - verrekening nr. 1.

Leveren en plaatsen van een airco-installatie van de serverlokalen in het stadhuis en de bibliotheek van Stad Wervik - lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's.

Goedgekeurd

33 Leveren en plaatsen van een airco-installatie van de serverlokalen in het stadhuis en de bibliotheek van Stad Wervik - lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's.

Uitvoering van de herconditionering van de HVAC en sanitaire installatie in het sportcentrum de Pionier – Principiële goedkeuring uitbreiding opdracht naar toekomstige verrekening - Reznor.

Goedgekeurd

34 Uitvoering van de herconditionering van de HVAC en sanitaire installatie in het sportcentrum de Pionier – Principiële goedkeuring uitbreiding opdracht naar toekomstige verrekening - Reznor.

Uitvoering van de herconditionering van de HVAC en sanitaire installatie in het sportcentrum de Pionier - verrekening 1 - Luchtgroepen zonder warmtewiel.

Goedgekeurd

35 Uitvoering van de herconditionering van de HVAC en sanitaire installatie in het sportcentrum de Pionier - verrekening 1 - Luchtgroepen zonder warmtewiel.

Uitvoering van de herconditionering van de HVAC en sanitaire installatie in het sportcentrum de Pionier - verrekening 2 - Douchepanelen.

Goedgekeurd

36 Uitvoering van de herconditionering van de HVAC en sanitaire installatie in het sportcentrum de Pionier - verrekening 2 - Douchepanelen.

Uitvoering van de herconditionering van de HVAC en sanitaire installatie in het sportcentrum de Pionier - verrekening 3 - Membraankranen voor fasering.

Goedgekeurd

37 Uitvoering van de herconditionering van de HVAC en sanitaire installatie in het sportcentrum de Pionier - verrekening 3 - Membraankranen voor fasering.

Uitvoering van de herconditionering van de HVAC en sanitaire installatie in het sportcentrum de Pionier - verrekening 4 - gasleiding ND65.

Goedgekeurd

38 Uitvoering van de herconditionering van de HVAC en sanitaire installatie in het sportcentrum de Pionier - verrekening 4 - gasleiding ND65.

Uitvoering van de herconditionering van de HVAC en sanitaire installatie in het sportcentrum de Pionier - verrekening 5 - Verplaatsen regenwaterpomp.

Goedgekeurd

39 Uitvoering van de herconditionering van de HVAC en sanitaire installatie in het sportcentrum de Pionier - verrekening 5 - Verplaatsen regenwaterpomp.

Uitvoering van de herconditionering van de HVAC en sanitaire installatie in het sportcentrum de Pionier - verrekening 7 - Buitenkraantje bijplaatsen.

Goedgekeurd

40 Uitvoering van de herconditionering van de HVAC en sanitaire installatie in het sportcentrum de Pionier - verrekening 7 - Buitenkraantje bijplaatsen.

Uitvoering van de herconditionering van de HVAC en sanitaire installatie in het sportcentrum de Pionier - verrekening 8 - Isolatiewerken wegvallen.

Goedgekeurd

41 Uitvoering van de herconditionering van de HVAC en sanitaire installatie in het sportcentrum de Pionier - verrekening 8 - Isolatiewerken wegvallen.

Tijdelijke politieverordening op het verkeer naar aanleiding van verplaatsen wekelijkse markt van 11 maart 2022 tot en met 10 maart 2023.

Goedgekeurd

42 Tijdelijke politieverordening op het verkeer naar aanleiding van verplaatsen wekelijkse markt van 11 maart 2022 tot en met 10 maart 2023.

Tijdelijke politieverordening op het verkeer naar aanleiding van vinkenzettingen, ingericht door de Koninklijke Maatschappij "De Vlaamse Zangers".

Goedgekeurd

43 Tijdelijke politieverordening op het verkeer naar aanleiding van vinkenzettingen, ingericht door de Koninklijke Maatschappij "De Vlaamse Zangers".

Tijdelijke politieverordening op het verkeer naar aanleiding van Decospan Triatlon Menen op zondag 21 augustus 2022.

Goedgekeurd

44 Tijdelijke politieverordening op het verkeer naar aanleiding van Decospan Triatlon Menen op zondag 21 augustus 2022.

Aanvraag goedkeuring doortocht Builders Classic fietstocht - 03/04/2022.

Goedgekeurd

45 Aanvraag goedkeuring doortocht Builders Classic fietstocht - 03/04/2022.

Omgevingsloket 2021/330 - regulariseren muur aanbouw - Kruisekestraat 390 - vergunning.

Goedgekeurd

46 Omgevingsloket 2021/330 - regulariseren muur aanbouw - Kruisekestraat 390 - vergunning.

Omgevingsloket 2021 - plaatsen terrasoverkapping en afsluiting - Kasteelstraat 121 - vergunning.

Goedgekeurd

47 Omgevingsloket 2021 - plaatsen terrasoverkapping en afsluiting - Kasteelstraat 121 - vergunning.

Omgevingsloket 202/335 - verbouwen woning - Groenstraat 11 - vergunning.

Goedgekeurd

48 Omgevingsloket 202/335 - verbouwen woning - Groenstraat 11 - vergunning.

Omgevingsloket 2023/341 - verbouwen woning - Kleine Wervikstraat 16 - vergunning.

Goedgekeurd

49 Omgevingsloket 2023/341 - verbouwen woning - Kleine Wervikstraat 16 - vergunning.

Omgevingsloket (melding) - 2022/39 - het plaatsen van een bovengrondse propaangastank gelegen in de Kruisekestraat 250 - niet-aktename.

Kennisneming

50 Omgevingsloket (melding) - 2022/39 - het plaatsen van een bovengrondse propaangastank gelegen in de Kruisekestraat 250 - niet-aktename.

Omgevingsloket 2021/348 - bouwen meergezinswoning na sloop eengezinswoning - Ieperstraat 68.

Niet goedgekeurd

51 Omgevingsloket 2021/348 - bouwen meergezinswoning na sloop eengezinswoning - Ieperstraat 68.

Voorbespreking - het inrichten van een funerarium in landschappelijk woongebied - voorwaardelijk gunstig advies.

Goedgekeurd

52 Voorbespreking - het inrichten van een funerarium in landschappelijk woongebied - voorwaardelijk gunstig advies.

MIROM - Project Catteeu - locatie afvalstraat - gunstig advies.

Goedgekeurd

53 MIROM - Project Catteeu - locatie afvalstraat - gunstig advies.

Omgevingsloket - 2021/296 - het wijzigen van het reliëf van een weiland gelegen in de Kruisekestraat 355 - administratieve lus.

Goedgekeurd

54 Omgevingsloket - 2021/296 - het wijzigen van het reliëf van een weiland gelegen in de Kruisekestraat 355 - administratieve lus.

Huisnummering - Geluwesesteenweg 142A.

Goedgekeurd

55 Huisnummering - Geluwesesteenweg 142A.

Huisnummering - Hoogweg 26.

Goedgekeurd

56 Huisnummering - Hoogweg 26.

Teruggave borg - Wolvenstraat 14 - 2019-208.

Goedgekeurd

57 Teruggave borg - Wolvenstraat 14 - 2019-208.

Teruggave borg - Groenstraat 18 - 2020-45.

Goedgekeurd

58 Teruggave borg - Groenstraat 18 - 2020-45.

Teruggave borg - Wolvenstraat 14 - 2020-141.

Goedgekeurd

59 Teruggave borg - Wolvenstraat 14 - 2020-141.

Toekennen renovatie en duurzaamheidspremie Magerheidstraat 87 - voorbereidende werken plaatsen dakisolatie - vernieuwen afvoer hemelwater.

Goedgekeurd

60 Toekennen renovatie en duurzaamheidspremie Magerheidstraat 87 - voorbereidende werken plaatsen dakisolatie - vernieuwen afvoer hemelwater.

Toekennen renovatie- en duurzaamheidspremie Koekuitstraat 8 - totaalrenovatie.

Goedgekeurd

61 Toekennen renovatie- en duurzaamheidspremie Koekuitstraat 8 - totaalrenovatie.

Toekennen aanpassingspremie Kruisekestraat 314 - verhoogd toilet - bad vervangen door inloop douche.

Goedgekeurd

62 Toekennen aanpassingspremie Kruisekestraat 314 - verhoogd toilet - bad vervangen door inloop douche.

Renovatie- en duurzaamheidspremie Kruisekestraat 87.

Niet goedgekeurd

63 Renovatie- en duurzaamheidspremie Kruisekestraat 87.

Gemeentelijke renovatie- en duurzaamheidspremie - Wervikstraat 108.

Niet goedgekeurd

64 Gemeentelijke renovatie- en duurzaamheidspremie - Wervikstraat 108.

Omgevingsvergunning 2019/59 verkavelen - gedeeltelijke vrijgave borg - Warandeweg.

Goedgekeurd

65 Omgevingsvergunning 2019/59 verkavelen - gedeeltelijke vrijgave borg - Warandeweg.

Verdeling van goed, derde afdeling, Sectie C, nummer 226b - Ieperstraat 187+.

Goedgekeurd

66 Verdeling van goed, derde afdeling, Sectie C, nummer 226b - Ieperstraat 187+.

Omgevingsloket 2022/44 - bronbemaling voor het plaatsen kelder, Ieperstraat 185 - niet-aktename.

Kennisneming

67 Omgevingsloket 2022/44 - bronbemaling voor het plaatsen kelder, Ieperstraat 185 - niet-aktename.

Buitenspeeldag 20/04/2022: Speelstraat ter hoogte van Buurthuis De Kier.

Goedgekeurd

68 Buitenspeeldag 20/04/2022: Speelstraat ter hoogte van Buurthuis De Kier.

Vernieuwd aanbod SWAP-activiteiten zomervakantie 2022.

Goedgekeurd

69 Vernieuwd aanbod SWAP-activiteiten zomervakantie 2022.

Oosthaven 2.0 - uitvoeren 3-ledig project gericht op participatie, street art en duurzame toeleiding tot het culturele aanbod in de stad.

Goedgekeurd

70 Oosthaven 2.0 - uitvoeren 3-ledig project gericht op participatie, street art en duurzame toeleiding tot het culturele aanbod in de stad.

Agenda (activiteiten en uitnodigingen) tot en met 31/03/2022.

Kennisneming

71 Agenda (activiteiten en uitnodigingen) tot en met 31/03/2022.

Uitlening mobiel podium - gemeente Wevelgem - 20-22 mei 2022.

Goedgekeurd

72 Uitlening mobiel podium - gemeente Wevelgem - 20-22 mei 2022.

Charter tussen W13 - Stad Wervik - afnemer Food Act W13.

Goedgekeurd

73 Charter tussen W13 - Stad Wervik - afnemer Food Act W13.

<>1 Proces-verbaal van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 28 februari 2022.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>2 Gemeente zonder gemeentehuis.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>3 Bezwaarschrift tegen de belasting op leegstand - Oliekotstraat 2.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>4 Verslag van de hybride vergadering van het managementteam samen met de leden van het college van 16 februari 2022 - kennisname.

Pdf-versie
Kennisneming

<>5 Gemeentepersoneel - recrutering deskundige huisvesting - voorstellen.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>6 Toetreding tot pensioenfonds Prolocus (2de pensioenpijler contractanten) - intentieverklaring CBS en VB.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>7 Vastleggen van een datum voor het bijzonder onderhandelingscomité.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>8 Gemeentepersoneel - aanwerving van twee deeltijdse begeleid(st)ers IBO en aanleg van een werfreserve.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>9 Gemeentepersoneel - aanwerving van een deeltijds brugfiguur welzijnsprojecten (B1-B3) voor de periode van 01 maart 2022 tot en met 31 augustus 2022 => wijziging startdatum naar 08/03/2022.

Pdf-versie
Kennisneming

<>10 Gemeentepersoneel - bevordering of functiewijziging via interne personeelsmobiliteit tot voltijds contractueel 'Teamcoach vrije tijd en feestelijkheden' (B1-B3) + opname in de werfreserve.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>11 Gemeentepersoneel - ontvankelijkheidsverklaring kandidatuur voor de betrekking van deeltijds (0,75) pedagogisch medewerk(st)er (B1-B3).

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>12 Ambtshalve schrapping van een persoon die de woning verlaten heeft.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>13 Toekenning dertigjarige concessie urnenveld met kelder op de begraafplaats van Geluwe.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>14 Dwangbevelen.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>15 Bestelaanvragen.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>16 Invorderingsstaten.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>17 Aanrekeningenlijsten.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>18 Huren zaal annex van Oosthove tijdens (een deel van) de werken aan de Steenakker.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>19 Aankoop verlichting stadstuin.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>20 Speiestraat - uitfrezen beton in riolering - gunning.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>21 Aanstellen ontwerper ontharding Westmolenstraat - gunning.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>22 Herstellen van een breuk in de riolering - Geluwesesteenweg 78 - gunnings- en lastvoorwaarden - gunning volgens de procedure aanvaarde factuur voor een bedrag van 2047,59 euro (exclusief BTW).

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>23 Herstellen van een breuk in de riolering - Lindehofstraat 8 - gunnings- en lastvoorwaarden - gunning volgens de procedure aanvaarde factuur voor een bedrag van 2383,58 euro (exclusief BTW).

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>24 Herstellen van een breuk in de riolering - Jerusalemstraat 18 - gunnings- en lastvoorwaarden - gunning volgens de procedure aanvaarde factuur voor een bedrag van 4672,68 euro (exclusief BTW).

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>25 Groenonderhoud begraafplaatsen - 2022 - gunning.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>26 Maaien gazons - 2022 - gunning.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>27 Bouwen van een Gemeenschapscentrum Geluwe Wervikstraat - lot 3a - vast meubilair (heraanbesteding) - gunning.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>28 Gedeeltelijke sloping sport- en cultuurcentrum "Ter Linde" - lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>29 D’Arke - Stookplaatsrenovatie - lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>30 Rode Kruis - Leveren en plaatsen van een ketel met toebehoren - lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>31 Bouwen van een gemeenschapscentrum Geluwe Wervikstraat - lot 1 - algemene aanneming - verrekening 17 - theatervloer.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>32 Gemeenschapscentrum Geluwe - grondonderzoek fase 2 - verrekening nr. 1.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>33 Leveren en plaatsen van een airco-installatie van de serverlokalen in het stadhuis en de bibliotheek van Stad Wervik - lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>34 Uitvoering van de herconditionering van de HVAC en sanitaire installatie in het sportcentrum de Pionier – Principiële goedkeuring uitbreiding opdracht naar toekomstige verrekening - Reznor.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>35 Uitvoering van de herconditionering van de HVAC en sanitaire installatie in het sportcentrum de Pionier - verrekening 1 - Luchtgroepen zonder warmtewiel.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>36 Uitvoering van de herconditionering van de HVAC en sanitaire installatie in het sportcentrum de Pionier - verrekening 2 - Douchepanelen.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>37 Uitvoering van de herconditionering van de HVAC en sanitaire installatie in het sportcentrum de Pionier - verrekening 3 - Membraankranen voor fasering.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>38 Uitvoering van de herconditionering van de HVAC en sanitaire installatie in het sportcentrum de Pionier - verrekening 4 - gasleiding ND65.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>39 Uitvoering van de herconditionering van de HVAC en sanitaire installatie in het sportcentrum de Pionier - verrekening 5 - Verplaatsen regenwaterpomp.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>40 Uitvoering van de herconditionering van de HVAC en sanitaire installatie in het sportcentrum de Pionier - verrekening 7 - Buitenkraantje bijplaatsen.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>41 Uitvoering van de herconditionering van de HVAC en sanitaire installatie in het sportcentrum de Pionier - verrekening 8 - Isolatiewerken wegvallen.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>42 Tijdelijke politieverordening op het verkeer naar aanleiding van verplaatsen wekelijkse markt van 11 maart 2022 tot en met 10 maart 2023.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>43 Tijdelijke politieverordening op het verkeer naar aanleiding van vinkenzettingen, ingericht door de Koninklijke Maatschappij "De Vlaamse Zangers".

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>44 Tijdelijke politieverordening op het verkeer naar aanleiding van Decospan Triatlon Menen op zondag 21 augustus 2022.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>45 Aanvraag goedkeuring doortocht Builders Classic fietstocht - 03/04/2022.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>46 Omgevingsloket 2021/330 - regulariseren muur aanbouw - Kruisekestraat 390 - vergunning.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>47 Omgevingsloket 2021 - plaatsen terrasoverkapping en afsluiting - Kasteelstraat 121 - vergunning.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>48 Omgevingsloket 202/335 - verbouwen woning - Groenstraat 11 - vergunning.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>49 Omgevingsloket 2023/341 - verbouwen woning - Kleine Wervikstraat 16 - vergunning.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>50 Omgevingsloket (melding) - 2022/39 - het plaatsen van een bovengrondse propaangastank gelegen in de Kruisekestraat 250 - niet-aktename.

Pdf-versie
Kennisneming

<>51 Omgevingsloket 2021/348 - bouwen meergezinswoning na sloop eengezinswoning - Ieperstraat 68.

Pdf-versie
Niet goedgekeurd

<>52 Voorbespreking - het inrichten van een funerarium in landschappelijk woongebied - voorwaardelijk gunstig advies.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>53 MIROM - Project Catteeu - locatie afvalstraat - gunstig advies.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>54 Omgevingsloket - 2021/296 - het wijzigen van het reliëf van een weiland gelegen in de Kruisekestraat 355 - administratieve lus.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>55 Huisnummering - Geluwesesteenweg 142A.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>56 Huisnummering - Hoogweg 26.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>57 Teruggave borg - Wolvenstraat 14 - 2019-208.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>58 Teruggave borg - Groenstraat 18 - 2020-45.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>59 Teruggave borg - Wolvenstraat 14 - 2020-141.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>60 Toekennen renovatie en duurzaamheidspremie Magerheidstraat 87 - voorbereidende werken plaatsen dakisolatie - vernieuwen afvoer hemelwater.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>61 Toekennen renovatie- en duurzaamheidspremie Koekuitstraat 8 - totaalrenovatie.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>62 Toekennen aanpassingspremie Kruisekestraat 314 - verhoogd toilet - bad vervangen door inloop douche.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>63 Renovatie- en duurzaamheidspremie Kruisekestraat 87.

Pdf-versie
Niet goedgekeurd

<>64 Gemeentelijke renovatie- en duurzaamheidspremie - Wervikstraat 108.

Pdf-versie
Niet goedgekeurd

<>65 Omgevingsvergunning 2019/59 verkavelen - gedeeltelijke vrijgave borg - Warandeweg.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>66 Verdeling van goed, derde afdeling, Sectie C, nummer 226b - Ieperstraat 187+.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>67 Omgevingsloket 2022/44 - bronbemaling voor het plaatsen kelder, Ieperstraat 185 - niet-aktename.

Pdf-versie
Kennisneming

<>68 Buitenspeeldag 20/04/2022: Speelstraat ter hoogte van Buurthuis De Kier.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>69 Vernieuwd aanbod SWAP-activiteiten zomervakantie 2022.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>70 Oosthaven 2.0 - uitvoeren 3-ledig project gericht op participatie, street art en duurzame toeleiding tot het culturele aanbod in de stad.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>71 Agenda (activiteiten en uitnodigingen) tot en met 31/03/2022.

Pdf-versie
Kennisneming

<>72 Uitlening mobiel podium - gemeente Wevelgem - 20-22 mei 2022.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>73 Charter tussen W13 - Stad Wervik - afnemer Food Act W13.

Pdf-versie
Goedgekeurd