Gemeente Wervik

College van burgemeester en schepenen Gemeente Wervik

College van burgemeester en schepenen Gemeente Wervik

Besluitenlijst van College van burgemeester en schepenen Gemeente Wervik, zitting van 07 feb 2022, 15:00 uur.

Pdf-versie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 07 FEB 2022

De voorzitter opent de vergadering om 15.00 uur.
Locatie: Raadzaal

Proces-verbaal van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 31 januari 2022.

Goedgekeurd

1 Proces-verbaal van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 31 januari 2022.

Agenda van de gemeenteraad van 01 maart 2022 - voorlopige vaststelling.

Goedgekeurd

2 Agenda van de gemeenteraad van 01 maart 2022 - voorlopige vaststelling.

Verslag van de vergadering van het managementteam van 15 december 2021 - kennisname.

Kennisneming

3 Verslag van de vergadering van het managementteam van 15 december 2021 - kennisname.

Verslag van de vergadering van het managementteam van 19 januari 2022 - kennisname.

Kennisneming

4 Verslag van de vergadering van het managementteam van 19 januari 2022 - kennisname.

Functiewijziging van twee personeelsleden.

Goedgekeurd

5 Functiewijziging van twee personeelsleden.

Tweede pensioenpijler contractanten - stand van zaken.

Kennisneming

6 Tweede pensioenpijler contractanten - stand van zaken.

Arbeidsongeval van een werknemer van stad Wervik - dd. 12/08/2021 - consolidatie 24/12/2021 - genezing zonder restletsel.

Goedgekeurd

7 Arbeidsongeval van een werknemer van stad Wervik - dd. 12/08/2021 - consolidatie 24/12/2021 - genezing zonder restletsel.

Gemeentepersoneel - vacantverklaring via bevordering van een deeltijdse (0,75 VTE) betrekking pedagogisch medewerk(st)er (B1-B3) + aanleg van een bevorderingsreserve.

Goedgekeurd

8 Gemeentepersoneel - vacantverklaring via bevordering van een deeltijdse (0,75 VTE) betrekking pedagogisch medewerk(st)er (B1-B3) + aanleg van een bevorderingsreserve.

Begeleid(st)ers IBO deeltijds (C1-C2) - ontvankelijkheidsverklaring van de kandidaturen.

Goedgekeurd

9 Begeleid(st)ers IBO deeltijds (C1-C2) - ontvankelijkheidsverklaring van de kandidaturen.

Gemeentepersoneel - ontvankelijkheidsverklaring van de kandidaturen voor de betrekking van voltijds contractueel 'Teamcoach vrije tijd en feestelijkheden' (B1-B3).

Goedgekeurd

10 Gemeentepersoneel - ontvankelijkheidsverklaring van de kandidaturen voor de betrekking van voltijds contractueel 'Teamcoach vrije tijd en feestelijkheden' (B1-B3).

Gemeentepersoneel - aanwerving van een deeltijds brugfiguur welzijnsprojecten (B1-B3) voor de periode van 01 maart 2022 tot en met 31 augustus 2022.

Goedgekeurd

11 Gemeentepersoneel - aanwerving van een deeltijds brugfiguur welzijnsprojecten (B1-B3) voor de periode van 01 maart 2022 tot en met 31 augustus 2022.

Gratis ter beschikking stellen van live-enrollment apparatuur aan de gemeenten in de strijd tegen identiteitsfraude in het kader van paspoortaanvragen.

Goedgekeurd

12 Gratis ter beschikking stellen van live-enrollment apparatuur aan de gemeenten in de strijd tegen identiteitsfraude in het kader van paspoortaanvragen.

Ambtshalve schrapping van personen die de woning verlaten hebben.

Goedgekeurd

13 Ambtshalve schrapping van personen die de woning verlaten hebben.

Toekenning vijftigjarige grondconcessie met grafkelder voor twee personen op de parkbegraafplaats.

Goedgekeurd

14 Toekenning vijftigjarige grondconcessie met grafkelder voor twee personen op de parkbegraafplaats.

Toekenning dertigjarige columbariumconcessie op de parkbegraafplaats.

Goedgekeurd

15 Toekenning dertigjarige columbariumconcessie op de parkbegraafplaats.

Bestelaanvragen.

Goedgekeurd

16 Bestelaanvragen.

Reinigen van de atletiekpiste gelegen op de sportsite Virovios voor 2022. Goedkeuring gunning met bevel van aanvang van de opdracht. Gevolgde procedure: onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. Geraamde uitgave opdracht incl. 21% btw: € 21 102,40.

Goedgekeurd

17 Reinigen van de atletiekpiste gelegen op de sportsite Virovios voor 2022. Goedkeuring gunning met bevel van aanvang van de opdracht. Gevolgde procedure: onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. Geraamde uitgave opdracht incl. 21% btw: € 21 102,40.

Invorderingsstaten.

Goedgekeurd

18 Invorderingsstaten.

Aanrekeningenlijsten.

Goedgekeurd

19 Aanrekeningenlijsten.

Toebehoren Manitou - goedkeuring factuur 1 - werkkooi.

Goedgekeurd

20 Toebehoren Manitou - goedkeuring factuur 1 - werkkooi.

Aankoop en leveren van 1 container van 12m³ en 2 containers van 30m³ - goedkeuring factuur.

Goedgekeurd

21 Aankoop en leveren van 1 container van 12m³ en 2 containers van 30m³ - goedkeuring factuur.

Bebloeming centrumstraten - 2022 - goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's.

Goedgekeurd

22 Bebloeming centrumstraten - 2022 - goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's.

Maaien bermen en grachten - 2022 - goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's.

Goedgekeurd

23 Maaien bermen en grachten - 2022 - goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's.

Sanering en aanleg Gassite Wervik - Goedkeuring vorderingsstaat 7 - april-september 2021.

Goedgekeurd

24 Sanering en aanleg Gassite Wervik - Goedkeuring vorderingsstaat 7 - april-september 2021.

Groenonderhoud door sociale tewerkstelling - 2022 - goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's.

Goedgekeurd

25 Groenonderhoud door sociale tewerkstelling - 2022 - goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's.

Werken Mina Werkers - 2022 - goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's.

Goedgekeurd

26 Werken Mina Werkers - 2022 - goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's.

Sanering en aanleg Gassite Wervik - Goedkeuring vorderingsstaat 8 - oktober-november 2021.

Goedgekeurd

27 Sanering en aanleg Gassite Wervik - Goedkeuring vorderingsstaat 8 - oktober-november 2021.

Aanstellen technisch bureau ontharding Westmolenstraat - goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's.

Goedgekeurd

28 Aanstellen technisch bureau ontharding Westmolenstraat - goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's.

Rioolaansluiting - Beselarestraat 64 - goedkeuring.

Goedgekeurd

29 Rioolaansluiting - Beselarestraat 64 - goedkeuring.

Afbraak Berkenhof - aanstelling ontwerper - goedkeuring afrekening ereloon

Goedgekeurd

30 Afbraak Berkenhof - aanstelling ontwerper - goedkeuring afrekening ereloon
Afbraak Berkenhof - aanstelling ontwerper - goedkeuring afrekening ereloon

Het opstellen van digitale plannen voor diverse gebouwen van de Stad Wervik - Goedkeuring vorderingsstaat 1 - Periode 05/07/2021 tem 31/01/2022.

Goedgekeurd

31 Het opstellen van digitale plannen voor diverse gebouwen van de Stad Wervik - Goedkeuring vorderingsstaat 1 - Periode 05/07/2021 tem 31/01/2022.

Protocol gebiedsdeal Leievallei.

Goedgekeurd

32 Protocol gebiedsdeal Leievallei.

Verslag mobiliteitcommissie 22 november 2021: evaluatie verkeersveiligheidsplan.

Goedgekeurd

33 Verslag mobiliteitcommissie 22 november 2021: evaluatie verkeersveiligheidsplan.

Tijdelijke politieverordening op het verkeer naar aanleiding van tienjarig bestaan jeugdbrandweer op zaterdag 02 juli 2022.

Goedgekeurd

34 Tijdelijke politieverordening op het verkeer naar aanleiding van tienjarig bestaan jeugdbrandweer op zaterdag 02 juli 2022.

Tijdelijke politieverordening naar aanleiding van wijkfeest Molenhoek van vrijdag 01 juli 2022 tot en met zondag 03 juli 2022.

Goedgekeurd

35 Tijdelijke politieverordening naar aanleiding van wijkfeest Molenhoek van vrijdag 01 juli 2022 tot en met zondag 03 juli 2022.

Verlenen van toelating tot het organiseren van afstellingsritten.

Goedgekeurd

36 Verlenen van toelating tot het organiseren van afstellingsritten.

Aanvraag bepijling 20ste krokustocht in organisatie van de Wervikse Wandelsportvereniging.

Goedgekeurd

37 Aanvraag bepijling 20ste krokustocht in organisatie van de Wervikse Wandelsportvereniging.

Omgevingsloket 2021/276 - inrichten gastenkamers - Kruisekestraat 221.

Niet goedgekeurd

38 Omgevingsloket 2021/276 - inrichten gastenkamers - Kruisekestraat 221.

Omgevingsloket 2021/302 - verbouwen woning - Bakkerstraat 27 - vergunning.

Goedgekeurd

39 Omgevingsloket 2021/302 - verbouwen woning - Bakkerstraat 27 - vergunning.

Omgevingsloket 2021/309 - verbouwen woning - Barrierestraat 47 - vergunning.

Goedgekeurd

40 Omgevingsloket 2021/309 - verbouwen woning - Barrierestraat 47 - vergunning.

Omgevingsloket 2021/343 - verbouwen woning - Maagdenstraat 10 A - vergunning.

Goedgekeurd

41 Omgevingsloket 2021/343 - verbouwen woning - Maagdenstraat 10 A - vergunning.

Omgevingsloket - 2022/19 - de overdracht van een vergunningsplichtige exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit in de Stationsstraat 18 - aktename.

Goedgekeurd

42 Omgevingsloket - 2022/19 - de overdracht van een vergunningsplichtige exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit in de Stationsstraat 18 - aktename.

Zitdagen renovatiecoach.

Goedgekeurd

43 Zitdagen renovatiecoach.

Handhaving - Geluwestraat 130 - geen strafrechtelijke behandeling.

Goedgekeurd

44 Handhaving - Geluwestraat 130 - geen strafrechtelijke behandeling.

VZW EFFECT - zitdagen energiensoeiers - De Spie Geluwe.

Goedgekeurd

45 VZW EFFECT - zitdagen energiensoeiers - De Spie Geluwe.

Vuilnisbakkenplan coachingtraject.

Goedgekeurd

46 Vuilnisbakkenplan coachingtraject.

Teruggave borg - Menenstraat 90.

Goedgekeurd

47 Teruggave borg - Menenstraat 90.

Teruggave borg - John Edenstraat 17.

Goedgekeurd

48 Teruggave borg - John Edenstraat 17.

Teruggave borg - Kruisekestraat 499.

Goedgekeurd

49 Teruggave borg - Kruisekestraat 499.

Teruggave borg - Zandvoordestraat 6.

Goedgekeurd

50 Teruggave borg - Zandvoordestraat 6.

Teruggave borg - Kerkstraat 43/45.

Goedgekeurd

51 Teruggave borg - Kerkstraat 43/45.

Gemeentelijke aanpassingspremie - Geluwesesteenweg 101.

Niet goedgekeurd

52 Gemeentelijke aanpassingspremie - Geluwesesteenweg 101.

Gemeentelijke renovatie en duurzaamheidspremie voor het plaatsen van verwarming, elektriciteit en sanitair in de Geluwestraat 23.

Goedgekeurd

53 Gemeentelijke renovatie en duurzaamheidspremie voor het plaatsen van verwarming, elektriciteit en sanitair in de Geluwestraat 23.

Verdeling van goed, eerste afdeling, Sectie D, nummer 565 a7 - Leopoldstraat 29.

Goedgekeurd

54 Verdeling van goed, eerste afdeling, Sectie D, nummer 565 a7 - Leopoldstraat 29.

Verdeling van goed, eerste afdeling, Sectie A, nummers 645v2-z-z2-646n3-648l2-w-650f19 - woonerf Eendracht, lot w22.

Goedgekeurd

55 Verdeling van goed, eerste afdeling, Sectie A, nummers 645v2-z-z2-646n3-648l2-w-650f19 - woonerf Eendracht, lot w22.

Beschrijvend bodemonderzoek Kasteelstraat 25 - gunning.

Goedgekeurd

56 Beschrijvend bodemonderzoek Kasteelstraat 25 - gunning.

Voorstel tot wijziging kerstboomverbranding - WinterWende 2023.

Goedgekeurd

57 Voorstel tot wijziging kerstboomverbranding - WinterWende 2023.

Uitbetaling renovatiepremie - Harmonie Sint-Cecilia Geluwe.

Goedgekeurd

58 Uitbetaling renovatiepremie - Harmonie Sint-Cecilia Geluwe.

Participatie in functie van invulling Steenakker

Goedgekeurd

59 Participatie in functie van invulling Steenakker
Participatie in functie van invulling Steenakker via CitizenLab - vraag om goedkeuring

Gebruik 'n Kelder (oud-Jukte): 2 aanvragen weigeren - 1 aanvraag toestaan.

Goedgekeurd

60 Gebruik 'n Kelder (oud-Jukte): 2 aanvragen weigeren - 1 aanvraag toestaan.

Evenement - 22/02/2022 - Krokustocht (WSV Wervik).

Goedgekeurd

61 Evenement - 22/02/2022 - Krokustocht (WSV Wervik).

Organisatie Zomerkermis: licht- en geluidsinstallatie - podium - rock op het plein - voorstel/prijsvraag.

Goedgekeurd

62 Organisatie Zomerkermis: licht- en geluidsinstallatie - podium - rock op het plein - voorstel/prijsvraag.

Herlocalisatie markt en kermis tijdens de heraanleg van de Steenakker - bijeenkomst met marktkramers - voorstel en beslissing.

Goedgekeurd

63 Herlocalisatie markt en kermis tijdens de heraanleg van de Steenakker - bijeenkomst met marktkramers - voorstel en beslissing.

Organisatie rommelmarkten - 12/03/2022 en 01/10/2022 - Oosthove.

Goedgekeurd

64 Organisatie rommelmarkten - 12/03/2022 en 01/10/2022 - Oosthove.

Organisatie wijkfeest en rommelmarkt - 26-28/08/2022 - Boerenkermis (Feestkomiteit Boerenkermis).

Goedgekeurd

65 Organisatie wijkfeest en rommelmarkt - 26-28/08/2022 - Boerenkermis (Feestkomiteit Boerenkermis).

Toneelgilde Hoger Op - viering 100 jarig bestaan - officiële ontvangst en huldiging op het stadhuis - 05/03/2022.

Goedgekeurd

66 Toneelgilde Hoger Op - viering 100 jarig bestaan - officiële ontvangst en huldiging op het stadhuis - 05/03/2022.

Feestcomité De Beselaerestraete - plaatsing tent Junikermis Geluwe.

Goedgekeurd

67 Feestcomité De Beselaerestraete - plaatsing tent Junikermis Geluwe.

<>1 Proces-verbaal van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 31 januari 2022.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>2 Agenda van de gemeenteraad van 01 maart 2022 - voorlopige vaststelling.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>3 Verslag van de vergadering van het managementteam van 15 december 2021 - kennisname.

Pdf-versie
Kennisneming

<>4 Verslag van de vergadering van het managementteam van 19 januari 2022 - kennisname.

Pdf-versie
Kennisneming

<>5 Functiewijziging van twee personeelsleden.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>6 Tweede pensioenpijler contractanten - stand van zaken.

Pdf-versie
Kennisneming

<>7 Arbeidsongeval van een werknemer van stad Wervik - dd. 12/08/2021 - consolidatie 24/12/2021 - genezing zonder restletsel.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>8 Gemeentepersoneel - vacantverklaring via bevordering van een deeltijdse (0,75 VTE) betrekking pedagogisch medewerk(st)er (B1-B3) + aanleg van een bevorderingsreserve.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>9 Begeleid(st)ers IBO deeltijds (C1-C2) - ontvankelijkheidsverklaring van de kandidaturen.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>10 Gemeentepersoneel - ontvankelijkheidsverklaring van de kandidaturen voor de betrekking van voltijds contractueel 'Teamcoach vrije tijd en feestelijkheden' (B1-B3).

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>11 Gemeentepersoneel - aanwerving van een deeltijds brugfiguur welzijnsprojecten (B1-B3) voor de periode van 01 maart 2022 tot en met 31 augustus 2022.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>12 Gratis ter beschikking stellen van live-enrollment apparatuur aan de gemeenten in de strijd tegen identiteitsfraude in het kader van paspoortaanvragen.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>13 Ambtshalve schrapping van personen die de woning verlaten hebben.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>14 Toekenning vijftigjarige grondconcessie met grafkelder voor twee personen op de parkbegraafplaats.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>15 Toekenning dertigjarige columbariumconcessie op de parkbegraafplaats.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>16 Bestelaanvragen.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>17 Reinigen van de atletiekpiste gelegen op de sportsite Virovios voor 2022. Goedkeuring gunning met bevel van aanvang van de opdracht. Gevolgde procedure: onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. Geraamde uitgave opdracht incl. 21% btw: € 21 102,40.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>18 Invorderingsstaten.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>19 Aanrekeningenlijsten.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>20 Toebehoren Manitou - goedkeuring factuur 1 - werkkooi.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>21 Aankoop en leveren van 1 container van 12m³ en 2 containers van 30m³ - goedkeuring factuur.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>22 Bebloeming centrumstraten - 2022 - goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>23 Maaien bermen en grachten - 2022 - goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>24 Sanering en aanleg Gassite Wervik - Goedkeuring vorderingsstaat 7 - april-september 2021.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>25 Groenonderhoud door sociale tewerkstelling - 2022 - goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>26 Werken Mina Werkers - 2022 - goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>27 Sanering en aanleg Gassite Wervik - Goedkeuring vorderingsstaat 8 - oktober-november 2021.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>28 Aanstellen technisch bureau ontharding Westmolenstraat - goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>29 Rioolaansluiting - Beselarestraat 64 - goedkeuring.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>30 Afbraak Berkenhof - aanstelling ontwerper - goedkeuring afrekening ereloon

Afbraak Berkenhof - aanstelling ontwerper - goedkeuring afrekening ereloon
Afbraak Berkenhof - aanstelling ontwerper - goedkeuring afrekening ereloon
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>31 Het opstellen van digitale plannen voor diverse gebouwen van de Stad Wervik - Goedkeuring vorderingsstaat 1 - Periode 05/07/2021 tem 31/01/2022.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>32 Protocol gebiedsdeal Leievallei.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>33 Verslag mobiliteitcommissie 22 november 2021: evaluatie verkeersveiligheidsplan.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>34 Tijdelijke politieverordening op het verkeer naar aanleiding van tienjarig bestaan jeugdbrandweer op zaterdag 02 juli 2022.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>35 Tijdelijke politieverordening naar aanleiding van wijkfeest Molenhoek van vrijdag 01 juli 2022 tot en met zondag 03 juli 2022.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>36 Verlenen van toelating tot het organiseren van afstellingsritten.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>37 Aanvraag bepijling 20ste krokustocht in organisatie van de Wervikse Wandelsportvereniging.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>38 Omgevingsloket 2021/276 - inrichten gastenkamers - Kruisekestraat 221.

Pdf-versie
Niet goedgekeurd

<>39 Omgevingsloket 2021/302 - verbouwen woning - Bakkerstraat 27 - vergunning.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>40 Omgevingsloket 2021/309 - verbouwen woning - Barrierestraat 47 - vergunning.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>41 Omgevingsloket 2021/343 - verbouwen woning - Maagdenstraat 10 A - vergunning.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>42 Omgevingsloket - 2022/19 - de overdracht van een vergunningsplichtige exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit in de Stationsstraat 18 - aktename.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>43 Zitdagen renovatiecoach.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>44 Handhaving - Geluwestraat 130 - geen strafrechtelijke behandeling.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>45 VZW EFFECT - zitdagen energiensoeiers - De Spie Geluwe.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>46 Vuilnisbakkenplan coachingtraject.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>47 Teruggave borg - Menenstraat 90.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>48 Teruggave borg - John Edenstraat 17.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>49 Teruggave borg - Kruisekestraat 499.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>50 Teruggave borg - Zandvoordestraat 6.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>51 Teruggave borg - Kerkstraat 43/45.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>52 Gemeentelijke aanpassingspremie - Geluwesesteenweg 101.

Pdf-versie
Niet goedgekeurd

<>53 Gemeentelijke renovatie en duurzaamheidspremie voor het plaatsen van verwarming, elektriciteit en sanitair in de Geluwestraat 23.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>54 Verdeling van goed, eerste afdeling, Sectie D, nummer 565 a7 - Leopoldstraat 29.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>55 Verdeling van goed, eerste afdeling, Sectie A, nummers 645v2-z-z2-646n3-648l2-w-650f19 - woonerf Eendracht, lot w22.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>56 Beschrijvend bodemonderzoek Kasteelstraat 25 - gunning.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>57 Voorstel tot wijziging kerstboomverbranding - WinterWende 2023.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>58 Uitbetaling renovatiepremie - Harmonie Sint-Cecilia Geluwe.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>59 Participatie in functie van invulling Steenakker

Participatie in functie van invulling Steenakker via CitizenLab - vraag om goedkeuring
Participatie in functie van invulling Steenakker via CitizenLab - vraag om goedkeuring
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>60 Gebruik 'n Kelder (oud-Jukte): 2 aanvragen weigeren - 1 aanvraag toestaan.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>61 Evenement - 22/02/2022 - Krokustocht (WSV Wervik).

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>62 Organisatie Zomerkermis: licht- en geluidsinstallatie - podium - rock op het plein - voorstel/prijsvraag.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>63 Herlocalisatie markt en kermis tijdens de heraanleg van de Steenakker - bijeenkomst met marktkramers - voorstel en beslissing.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>64 Organisatie rommelmarkten - 12/03/2022 en 01/10/2022 - Oosthove.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>65 Organisatie wijkfeest en rommelmarkt - 26-28/08/2022 - Boerenkermis (Feestkomiteit Boerenkermis).

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>66 Toneelgilde Hoger Op - viering 100 jarig bestaan - officiële ontvangst en huldiging op het stadhuis - 05/03/2022.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>67 Feestcomité De Beselaerestraete - plaatsing tent Junikermis Geluwe.

Pdf-versie
Goedgekeurd