Gemeente Wervik

College van burgemeester en schepenen Gemeente Wervik

College van burgemeester en schepenen Gemeente Wervik

Besluitenlijst van College van burgemeester en schepenen Gemeente Wervik, zitting van 04 okt 2021, 15:30 uur.

Pdf-versie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 04 OKT 2021

De voorzitter opent de vergadering om 15.30 uur.
Locatie: Raadzaal

Proces-verbaal van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 27 september 2021.

Goedgekeurd

1 Proces-verbaal van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 27 september 2021.

Definitieve vaststelling van de agenda van de gemeenteraad van 26 oktober 2021.

Goedgekeurd

2 Definitieve vaststelling van de agenda van de gemeenteraad van 26 oktober 2021.

Gemeentepersoneel - aanwerving van een deeltijds contractueel retoucheuse (0,5 VTE) (D1-D3) voor 't Ateljee met een SINE-contract.

Goedgekeurd

3 Gemeentepersoneel - aanwerving van een deeltijds contractueel retoucheuse (0,5 VTE) (D1-D3) voor 't Ateljee met een SINE-contract.

Gemeentepersoneel - aanwerving van een voltijds administratief medewerkster (1 VTE) voor de periode van 01 november 2021 tot en met 31 januari 2021.

Goedgekeurd

4 Gemeentepersoneel - aanwerving van een voltijds administratief medewerkster (1 VTE) voor de periode van 01 november 2021 tot en met 31 januari 2021.

Standplaatsen voor de bloemenverkoop aan de begraafplaatsen van Wervik en Geluwe, en aanbrengen van bloemen aan graven en monumenten.

Goedgekeurd

5 Standplaatsen voor de bloemenverkoop aan de begraafplaatsen van Wervik en Geluwe, en aanbrengen van bloemen aan graven en monumenten.

Reglement van inwendige orde ter gelegenheid van Allerheiligen en Allerzielen.

Goedgekeurd

6 Reglement van inwendige orde ter gelegenheid van Allerheiligen en Allerzielen.

Toekennen heraankoop dertigjarige vervallen grondconcessie begraafplaats Wervik.

Goedgekeurd

7 Toekennen heraankoop dertigjarige vervallen grondconcessie begraafplaats Wervik.

Toekennen heraankoop dertigjarige vervallen grondconcessie begraafplaats Wervik.

Goedgekeurd

8 Toekennen heraankoop dertigjarige vervallen grondconcessie begraafplaats Wervik.

Toekennen heraankoop dertigjarige grondconcessie begraafplaats Wervik.

Goedgekeurd

9 Toekennen heraankoop dertigjarige grondconcessie begraafplaats Wervik.

Toekennen vijftigjarige concessie bijplaatsen urne in grafkelder begraafplaats Wervik.

Goedgekeurd

10 Toekennen vijftigjarige concessie bijplaatsen urne in grafkelder begraafplaats Wervik.

Bekendmaking van vervallen columbariumconcessies begraafplaats Wervik, verlopen in 2022.

Goedgekeurd

11 Bekendmaking van vervallen columbariumconcessies begraafplaats Wervik, verlopen in 2022.

Bekendmaking vervallen columbariumconcessie begraafplaats Geluwe, verlopen in 2022.

Goedgekeurd

12 Bekendmaking vervallen columbariumconcessie begraafplaats Geluwe, verlopen in 2022.

Bekendmaking vervallen dertigjarige grondconcessies begraafplaats Wervik, vervallen in 2022.

Goedgekeurd

13 Bekendmaking vervallen dertigjarige grondconcessies begraafplaats Wervik, vervallen in 2022.

Bekendmaking vervallen vijftigjarige grondconcessies begraafplaats Wervik, vervallen in 2022.

Goedgekeurd

14 Bekendmaking vervallen vijftigjarige grondconcessies begraafplaats Wervik, vervallen in 2022.

Bekendmaking gratis vijftigjarige vervallen grondconcessie begraafplaats Wervik, vervallen in 2022.

Goedgekeurd

15 Bekendmaking gratis vijftigjarige vervallen grondconcessie begraafplaats Wervik, vervallen in 2022.

Bekendmaking dertigjarige vervallen grondconcessies begraafplaats Geluwe, vervallen in 2022.

Goedgekeurd

16 Bekendmaking dertigjarige vervallen grondconcessies begraafplaats Geluwe, vervallen in 2022.

Bekendmaking vijftigjarige vervallen grondconcessies begraafplaats Geluwe, vervallen in 2022.

Goedgekeurd

17 Bekendmaking vijftigjarige vervallen grondconcessies begraafplaats Geluwe, vervallen in 2022.

Bekendmaking vervallen gratis vijftigjarige grondconcessies begraafplaats Geluwe, vervallen in 2022.

Goedgekeurd

18 Bekendmaking vervallen gratis vijftigjarige grondconcessies begraafplaats Geluwe, vervallen in 2022.

Bekendmaking vervallen niet-geconcedeerde grondvergunning begraafplaats Geluwe, vervallen in 2022.

Goedgekeurd

19 Bekendmaking vervallen niet-geconcedeerde grondvergunning begraafplaats Geluwe, vervallen in 2022.

Bekendmaking vervallen dertigjarige grondconcessies begraafplaats Kruiseke, vervallen in 2022.

Goedgekeurd

20 Bekendmaking vervallen dertigjarige grondconcessies begraafplaats Kruiseke, vervallen in 2022.

Bekendmaking vervallen gratis vijftigjarige grondconcessies begraafplaats Kruiseke, vervallen in 2022.

Goedgekeurd

21 Bekendmaking vervallen gratis vijftigjarige grondconcessies begraafplaats Kruiseke, vervallen in 2022.

Bekendmaking vervallen niet-geconcedeerde grondconcessies parkbegraafplaats Wervik, vervallen in 2022.

Goedgekeurd

22 Bekendmaking vervallen niet-geconcedeerde grondconcessies parkbegraafplaats Wervik, vervallen in 2022.

Kennisname huwelijk oktober.

Kennisneming

23 Kennisname huwelijk oktober.

Kerkbestuur - notulen kerkraad Heilig Hart dd. 30/06/2021 - akteneming.

Kennisneming

24 Kerkbestuur - notulen kerkraad Heilig Hart dd. 30/06/2021 - akteneming.

Bestelaanvragen.

Goedgekeurd

25 Bestelaanvragen.

Invorderingsstaten.

Goedgekeurd

26 Invorderingsstaten.

Aanrekeningenlijsten.

Goedgekeurd

27 Aanrekeningenlijsten.

Integrale afbraak van een handelspand en inrichten van een stadstuin - Leiestraat 55 - perceel 2 - gevelafwerking - voorlopige oplevering.

Goedgekeurd

28 Integrale afbraak van een handelspand en inrichten van een stadstuin - Leiestraat 55 - perceel 2 - gevelafwerking - voorlopige oplevering.

GC Geluwe - grondonderzoek - fase 2 - gunning.

Goedgekeurd

29 GC Geluwe - grondonderzoek - fase 2 - gunning.

Sanering vuilvracht Ter Hand gecombineerd met Aquafin projectnummer 22724 - grondonderzoek - boringen.

Goedgekeurd

30 Sanering vuilvracht Ter Hand gecombineerd met Aquafin projectnummer 22724 - grondonderzoek - boringen.

Wegenis- en rioleringswerken in de wijk Witte Poorte - vorderingsstaat 22.

Goedgekeurd

31 Wegenis- en rioleringswerken in de wijk Witte Poorte - vorderingsstaat 22.

Rioolaansluiting - Ieperstraat 66.

Goedgekeurd

32 Rioolaansluiting - Ieperstraat 66.

Schadebestek 2021-014 - Kampeerautoterrein De Balokken - schade slagboom.

Goedgekeurd

33 Schadebestek 2021-014 - Kampeerautoterrein De Balokken - schade slagboom.

Weg- en rioleringswerken verkaveling Hovenierstraat - definitieve oplevering.

Goedgekeurd

34 Weg- en rioleringswerken verkaveling Hovenierstraat - definitieve oplevering.

Huisnummering - St-Maartensplein 11 - Keizerstraat 8 en Leiestraat 46 - rechtzetting.

Goedgekeurd

35 Huisnummering - St-Maartensplein 11 - Keizerstraat 8 en Leiestraat 46 - rechtzetting.

Huisnummering - Lege Kruisse 14 - rechtzetting.

Goedgekeurd

36 Huisnummering - Lege Kruisse 14 - rechtzetting.

2021/162 - het aanleggen van Steenakker - evenementenplein - materiele rechtzetting.

Goedgekeurd

37 2021/162 - het aanleggen van Steenakker - evenementenplein - materiele rechtzetting.

Principeaanvraag Lintoo - garage Kloosterstraat.

Goedgekeurd

38 Principeaanvraag Lintoo - garage Kloosterstraat.
Principeaanvraag Lintoo - garage Kloosterstraat.

Teruggave borg - Speldenstraat (garageweg St Jansstraat) - 2019-139.

Goedgekeurd

39 Teruggave borg - Speldenstraat (garageweg St Jansstraat) - 2019-139.

Teruggave borg - Derde Lansiersstraat 84A - 2021-47.

Goedgekeurd

40 Teruggave borg - Derde Lansiersstraat 84A - 2021-47.

Omgevingsloket - 2021/265 - het plaatsen van een bovengrondse propaangastank - Magerheidstraat 21 - aktename.

Kennisneming

41 Omgevingsloket - 2021/265 - het plaatsen van een bovengrondse propaangastank - Magerheidstraat 21 - aktename.

Omgevingsloket - 2021/217 - verbouwen rijwoning + bouwen zwembad - Toekomststraat16 - vergunning.

Goedgekeurd

42 Omgevingsloket - 2021/217 - verbouwen rijwoning + bouwen zwembad - Toekomststraat16 - vergunning.

Omgevingsloket - 2021/180 - plaatsen van windwokkel 1,5 kw gelegen in de Nieuwe Zoetendaalstraat 17 - administratieve lus.

Goedgekeurd

43 Omgevingsloket - 2021/180 - plaatsen van windwokkel 1,5 kw gelegen in de Nieuwe Zoetendaalstraat 17 - administratieve lus.

Omgevingsloket - 2021/197 - verbouwen en uitbreiden bestaande woning - Kruisekestraat 563a - vergunning.

Goedgekeurd

44 Omgevingsloket - 2021/197 - verbouwen en uitbreiden bestaande woning - Kruisekestraat 563a - vergunning.

Omgevingsloket - 2021/215 - het plaatsen van een carport - Remi Ghesquierestraat 42 - vergunning.

Goedgekeurd

45 Omgevingsloket - 2021/215 - het plaatsen van een carport - Remi Ghesquierestraat 42 - vergunning.

Omgevingsloket - 2021/243 - het wijzigen van de functie van handelshuis naar woning - Beselarestraat 42 - vergunning.

Goedgekeurd

46 Omgevingsloket - 2021/243 - het wijzigen van de functie van handelshuis naar woning - Beselarestraat 42 - vergunning.

Omgevingsloket - 2019/114 - het laattijdig hernieuwen van een grondwaterwinning (duplicaat van 2019044857) gelegen in de Kruisekestraat 395 - vergunning.

Goedgekeurd

47 Omgevingsloket - 2019/114 - het laattijdig hernieuwen van een grondwaterwinning (duplicaat van 2019044857) gelegen in de Kruisekestraat 395 - vergunning.

Groepsaankoop groene stroom Provincie West-Vlaanderen 2022 - administratieve ondersteuning.

Goedgekeurd

48 Groepsaankoop groene stroom Provincie West-Vlaanderen 2022 - administratieve ondersteuning.

Leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten - beroep tegen de beslissing van de gemeente - Vlamingenstraat 9.

Kennisneming

49 Leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten - beroep tegen de beslissing van de gemeente - Vlamingenstraat 9.

Leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten - beroep tegen de beslissing van de gemeente - Menenstraat 127.

Kennisneming

50 Leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten - beroep tegen de beslissing van de gemeente - Menenstraat 127.

Organisatie fuif Nacht van de Jeugd op zaterdag 30/10/2021.

Goedgekeurd

51 Organisatie fuif Nacht van de Jeugd op zaterdag 30/10/2021.

Afsprakennota tussen De Graankorrel Geluwe en de Stedelijke Academie voor Muziek en Woord rond het gebruik van de schoolgebouwen.

Kennisneming

52 Afsprakennota tussen De Graankorrel Geluwe en de Stedelijke Academie voor Muziek en Woord rond het gebruik van de schoolgebouwen.

Reglement inzake toekenning werkingssubsidie aan culturele verenigingen.

Goedgekeurd

53 Reglement inzake toekenning werkingssubsidie aan culturele verenigingen.

Contract met Be Strong voor de herfstvakantie 2021 - met aanpassingen.

Goedgekeurd

54 Contract met Be Strong voor de herfstvakantie 2021 - met aanpassingen.

Agenda (activiteiten en uitnodigingen).

Kennisneming

55 Agenda (activiteiten en uitnodigingen).

Organisatie nieuwjaarsreceptie 2022.

Goedgekeurd

56 Organisatie nieuwjaarsreceptie 2022.

Aanvraag - 11/11/2021 - 2de Grote dictee van 't Lusterke .

Goedgekeurd

57 Aanvraag - 11/11/2021 - 2de Grote dictee van 't Lusterke .

Aanvraag - 09/10/2021 - Dwars door Geluwe - toelating organisatie + aandenkens.

Goedgekeurd

58 Aanvraag - 09/10/2021 - Dwars door Geluwe - toelating organisatie + aandenkens.

Organisatie evenement - 09/10/21 - Stoofvlees met friet (Jeugdbrandweer Wervik).

Goedgekeurd

59 Organisatie evenement - 09/10/21 - Stoofvlees met friet (Jeugdbrandweer Wervik).

Organisatie evenement - 16/10/21 - El Toro Loco (Chiro JOW Wervik).

Goedgekeurd

60 Organisatie evenement - 16/10/21 - El Toro Loco (Chiro JOW Wervik).

Ondersteuning activiteiten horeca en verenigingen.

Goedgekeurd

61 Ondersteuning activiteiten horeca en verenigingen.

'T es Mart - 13 & 14/11/2021 - Regeling ambulante handel.

Goedgekeurd

62 'T es Mart - 13 & 14/11/2021 - Regeling ambulante handel.

Markt - aanpassing contract.

Goedgekeurd

63 Markt - aanpassing contract.

Project Gele Doos: versturen van brieven naar alle 80-plussers.

Goedgekeurd

64 Project Gele Doos: versturen van brieven naar alle 80-plussers.

Tijdelijke politieverordening - Dwars door Geluwe - 09/10/2021.

Goedgekeurd

65 Tijdelijke politieverordening - Dwars door Geluwe - 09/10/2021.

Tijdelijke politieverordening - verkeersregeling aan de kerkhoven n.a.v. Allerheiligen - 29/10-02/11/2021.

Goedgekeurd

66 Tijdelijke politieverordening - verkeersregeling aan de kerkhoven n.a.v. Allerheiligen - 29/10-02/11/2021.

Tijdelijke politieverordening - Halloweentocht Kruiseke - 31/10/2021.

Goedgekeurd

67 Tijdelijke politieverordening - Halloweentocht Kruiseke - 31/10/2021.

Tijdelijke politieverordening - Kermis Geluwe - 08/10-11/10/2021.

Goedgekeurd

68 Tijdelijke politieverordening - Kermis Geluwe - 08/10-11/10/2021.

<>1 Proces-verbaal van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 27 september 2021.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>2 Definitieve vaststelling van de agenda van de gemeenteraad van 26 oktober 2021.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>3 Gemeentepersoneel - aanwerving van een deeltijds contractueel retoucheuse (0,5 VTE) (D1-D3) voor 't Ateljee met een SINE-contract.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>4 Gemeentepersoneel - aanwerving van een voltijds administratief medewerkster (1 VTE) voor de periode van 01 november 2021 tot en met 31 januari 2021.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>5 Standplaatsen voor de bloemenverkoop aan de begraafplaatsen van Wervik en Geluwe, en aanbrengen van bloemen aan graven en monumenten.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>6 Reglement van inwendige orde ter gelegenheid van Allerheiligen en Allerzielen.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>7 Toekennen heraankoop dertigjarige vervallen grondconcessie begraafplaats Wervik.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>8 Toekennen heraankoop dertigjarige vervallen grondconcessie begraafplaats Wervik.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>9 Toekennen heraankoop dertigjarige grondconcessie begraafplaats Wervik.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>10 Toekennen vijftigjarige concessie bijplaatsen urne in grafkelder begraafplaats Wervik.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>11 Bekendmaking van vervallen columbariumconcessies begraafplaats Wervik, verlopen in 2022.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>12 Bekendmaking vervallen columbariumconcessie begraafplaats Geluwe, verlopen in 2022.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>13 Bekendmaking vervallen dertigjarige grondconcessies begraafplaats Wervik, vervallen in 2022.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>14 Bekendmaking vervallen vijftigjarige grondconcessies begraafplaats Wervik, vervallen in 2022.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>15 Bekendmaking gratis vijftigjarige vervallen grondconcessie begraafplaats Wervik, vervallen in 2022.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>16 Bekendmaking dertigjarige vervallen grondconcessies begraafplaats Geluwe, vervallen in 2022.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>17 Bekendmaking vijftigjarige vervallen grondconcessies begraafplaats Geluwe, vervallen in 2022.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>18 Bekendmaking vervallen gratis vijftigjarige grondconcessies begraafplaats Geluwe, vervallen in 2022.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>19 Bekendmaking vervallen niet-geconcedeerde grondvergunning begraafplaats Geluwe, vervallen in 2022.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>20 Bekendmaking vervallen dertigjarige grondconcessies begraafplaats Kruiseke, vervallen in 2022.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>21 Bekendmaking vervallen gratis vijftigjarige grondconcessies begraafplaats Kruiseke, vervallen in 2022.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>22 Bekendmaking vervallen niet-geconcedeerde grondconcessies parkbegraafplaats Wervik, vervallen in 2022.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>23 Kennisname huwelijk oktober.

Pdf-versie
Kennisneming

<>24 Kerkbestuur - notulen kerkraad Heilig Hart dd. 30/06/2021 - akteneming.

Pdf-versie
Kennisneming

<>25 Bestelaanvragen.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>26 Invorderingsstaten.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>27 Aanrekeningenlijsten.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>28 Integrale afbraak van een handelspand en inrichten van een stadstuin - Leiestraat 55 - perceel 2 - gevelafwerking - voorlopige oplevering.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>29 GC Geluwe - grondonderzoek - fase 2 - gunning.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>30 Sanering vuilvracht Ter Hand gecombineerd met Aquafin projectnummer 22724 - grondonderzoek - boringen.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>31 Wegenis- en rioleringswerken in de wijk Witte Poorte - vorderingsstaat 22.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>32 Rioolaansluiting - Ieperstraat 66.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>33 Schadebestek 2021-014 - Kampeerautoterrein De Balokken - schade slagboom.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>34 Weg- en rioleringswerken verkaveling Hovenierstraat - definitieve oplevering.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>35 Huisnummering - St-Maartensplein 11 - Keizerstraat 8 en Leiestraat 46 - rechtzetting.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>36 Huisnummering - Lege Kruisse 14 - rechtzetting.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>37 2021/162 - het aanleggen van Steenakker - evenementenplein - materiele rechtzetting.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>38 Principeaanvraag Lintoo - garage Kloosterstraat.

Principeaanvraag Lintoo - garage Kloosterstraat.
Principeaanvraag Lintoo - garage Kloosterstraat.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>39 Teruggave borg - Speldenstraat (garageweg St Jansstraat) - 2019-139.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>40 Teruggave borg - Derde Lansiersstraat 84A - 2021-47.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>41 Omgevingsloket - 2021/265 - het plaatsen van een bovengrondse propaangastank - Magerheidstraat 21 - aktename.

Pdf-versie
Kennisneming

<>42 Omgevingsloket - 2021/217 - verbouwen rijwoning + bouwen zwembad - Toekomststraat16 - vergunning.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>43 Omgevingsloket - 2021/180 - plaatsen van windwokkel 1,5 kw gelegen in de Nieuwe Zoetendaalstraat 17 - administratieve lus.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>44 Omgevingsloket - 2021/197 - verbouwen en uitbreiden bestaande woning - Kruisekestraat 563a - vergunning.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>45 Omgevingsloket - 2021/215 - het plaatsen van een carport - Remi Ghesquierestraat 42 - vergunning.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>46 Omgevingsloket - 2021/243 - het wijzigen van de functie van handelshuis naar woning - Beselarestraat 42 - vergunning.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>47 Omgevingsloket - 2019/114 - het laattijdig hernieuwen van een grondwaterwinning (duplicaat van 2019044857) gelegen in de Kruisekestraat 395 - vergunning.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>48 Groepsaankoop groene stroom Provincie West-Vlaanderen 2022 - administratieve ondersteuning.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>49 Leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten - beroep tegen de beslissing van de gemeente - Vlamingenstraat 9.

Pdf-versie
Kennisneming

<>50 Leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten - beroep tegen de beslissing van de gemeente - Menenstraat 127.

Pdf-versie
Kennisneming

<>51 Organisatie fuif Nacht van de Jeugd op zaterdag 30/10/2021.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>52 Afsprakennota tussen De Graankorrel Geluwe en de Stedelijke Academie voor Muziek en Woord rond het gebruik van de schoolgebouwen.

Pdf-versie
Kennisneming

<>53 Reglement inzake toekenning werkingssubsidie aan culturele verenigingen.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>54 Contract met Be Strong voor de herfstvakantie 2021 - met aanpassingen.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>55 Agenda (activiteiten en uitnodigingen).

Pdf-versie
Kennisneming

<>56 Organisatie nieuwjaarsreceptie 2022.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>57 Aanvraag - 11/11/2021 - 2de Grote dictee van 't Lusterke .

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>58 Aanvraag - 09/10/2021 - Dwars door Geluwe - toelating organisatie + aandenkens.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>59 Organisatie evenement - 09/10/21 - Stoofvlees met friet (Jeugdbrandweer Wervik).

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>60 Organisatie evenement - 16/10/21 - El Toro Loco (Chiro JOW Wervik).

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>61 Ondersteuning activiteiten horeca en verenigingen.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>62 'T es Mart - 13 & 14/11/2021 - Regeling ambulante handel.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>63 Markt - aanpassing contract.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>64 Project Gele Doos: versturen van brieven naar alle 80-plussers.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>65 Tijdelijke politieverordening - Dwars door Geluwe - 09/10/2021.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>66 Tijdelijke politieverordening - verkeersregeling aan de kerkhoven n.a.v. Allerheiligen - 29/10-02/11/2021.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>67 Tijdelijke politieverordening - Halloweentocht Kruiseke - 31/10/2021.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>68 Tijdelijke politieverordening - Kermis Geluwe - 08/10-11/10/2021.

Pdf-versie
Goedgekeurd