Gemeente Wervik

College van burgemeester en schepenen Gemeente Wervik

College van burgemeester en schepenen Gemeente Wervik

Besluitenlijst van College van burgemeester en schepenen Gemeente Wervik, zitting van 03 jan 2022, 15:00 uur.

Pdf-versie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 03 JAN 2022

De voorzitter opent de vergadering om 15.00 uur.
Locatie: Raadzaal

Proces-verbaal van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 20 december 2021 - goedkeuring.

Goedgekeurd

1 Proces-verbaal van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 20 december 2021 - goedkeuring.

Stopzetten re-integratietraject langdurig arbeidsongeschikte werknemer.

Goedgekeurd

2 Stopzetten re-integratietraject langdurig arbeidsongeschikte werknemer.
Stopzetten re-integratietraject langdurig arbeidsongeschikte werknemer.

Gemeentepersoneel - kennisname van een pensionering.

Kennisneming

3 Gemeentepersoneel - kennisname van een pensionering.
Gemeentepersoneel - kennisname van een pensionering.

Gemeentepersoneel - aanwerving met een vervangingscontract van een voltijds administratief medewerkster (C1-C3) voor de sociale dienst.

Goedgekeurd

4 Gemeentepersoneel - aanwerving met een vervangingscontract van een voltijds administratief medewerkster (C1-C3) voor de sociale dienst.

Gemeentepersoneel - vacantverklaring van een halftijdse betrekking 'technisch assistent facility' (D1-D3) + aanwerving.

Goedgekeurd

5 Gemeentepersoneel - vacantverklaring van een halftijdse betrekking 'technisch assistent facility' (D1-D3) + aanwerving.

Aanwerving van een halftijds administratief medewerkster (C1-C3) voor de bibliotheek voor de periode van 01 januari 2022 tot en met 31 december 2022.

Goedgekeurd

6 Aanwerving van een halftijds administratief medewerkster (C1-C3) voor de bibliotheek voor de periode van 01 januari 2022 tot en met 31 december 2022.

Ambtshalve schrapping van een persoon die de woning verlaten heeft

Goedgekeurd

7 Ambtshalve schrapping van een persoon die de woning verlaten heeft
Ambtshalve schrapping van een persoon die de woning verlaten heeft

Ambtshalve schrapping van een persoon die de woning verlaten heeft

Goedgekeurd

8 Ambtshalve schrapping van een persoon die de woning verlaten heeft
Ambtshalve schrapping van een persoon die de woning verlaten heeft

Ambtshalve schrapping van een persoon die de woning verlaten heeft.

Goedgekeurd

9 Ambtshalve schrapping van een persoon die de woning verlaten heeft.
Ambtshalve schrapping van een persoon die de woning verlaten heeft.

Terugname van dertigjarige vervallen grondconcessies, verlopen in 2021 van de begraafplaats van Wervik.

Goedgekeurd

10 Terugname van dertigjarige vervallen grondconcessies, verlopen in 2021 van de begraafplaats van Wervik.

Terugname van vijftigjarige vervallen grondconcessies, verlopen in 2021 van de begraafplaats van Wervik.

Goedgekeurd

11 Terugname van vijftigjarige vervallen grondconcessies, verlopen in 2021 van de begraafplaats van Wervik.

Terugname van dertigjarige vervallen grondconcessies, verlopen in 2021 van de begraafplaats van Kruiseke.

Goedgekeurd

12 Terugname van dertigjarige vervallen grondconcessies, verlopen in 2021 van de begraafplaats van Kruiseke.

Terugname van vijftigjarige vervallen grondconcessies, verlopen in 2021 van de begraafplaats van Kruiseke.

Goedgekeurd

13 Terugname van vijftigjarige vervallen grondconcessies, verlopen in 2021 van de begraafplaats van Kruiseke.

Terugname van dertigjarige vervallen grondconcessies, verlopen in 2021 va de begraafplaats van Geluwe.

Goedgekeurd

14 Terugname van dertigjarige vervallen grondconcessies, verlopen in 2021 va de begraafplaats van Geluwe.

Terugname van vijftigjarige vervallen grondconcessies, verlopen in 2021 van de begraafplaats van Geluwe..

Goedgekeurd

15 Terugname van vijftigjarige vervallen grondconcessies, verlopen in 2021 van de begraafplaats van Geluwe..

Toekenning dertigjarige columbariumconcessie op de parkbegraafplaats.

Goedgekeurd

16 Toekenning dertigjarige columbariumconcessie op de parkbegraafplaats.

Toekenning dertigjarige columbariumconcessie op de parkbegraafplaats.

Goedgekeurd

17 Toekenning dertigjarige columbariumconcessie op de parkbegraafplaats.

Toekenning bijplaatsen asurne in bestaande grafconcessie van de begraafplaats van Wervik. ( 50 jarige).

Goedgekeurd

18 Toekenning bijplaatsen asurne in bestaande grafconcessie van de begraafplaats van Wervik. ( 50 jarige).

Toekenning vervroegde terugname van een grafconcessie op de begraafplaats van Wervik. ( stormschade + verwaarlozing )

Goedgekeurd

19 Toekenning vervroegde terugname van een grafconcessie op de begraafplaats van Wervik. ( stormschade + verwaarlozing )

Toekenning dertigjarige columbariumconcessie op de parkbegraafplaats.

Goedgekeurd

20 Toekenning dertigjarige columbariumconcessie op de parkbegraafplaats.

Bestelaanvragen.

Goedgekeurd

21 Bestelaanvragen.

Invorderingsstaten.

Goedgekeurd

22 Invorderingsstaten.

Aanrekeningenlijsten.

Goedgekeurd

23 Aanrekeningenlijsten.

Staat van onwaarden betreffende de algemene gemeentebelasting gezinnen aanslagjaar 2019. Totaal bedrag : € 1.665,00.

Goedgekeurd

24 Staat van onwaarden betreffende de algemene gemeentebelasting gezinnen aanslagjaar 2019. Totaal bedrag : € 1.665,00.
Staat van onwaarden betreffende de algemene gemeentebelasting gezinnen aanslagjaar 2019. Totaal bedrag : € 1.665,00.

Toekenning starterspremie Derde Lansiersstraat 2.

Goedgekeurd

25 Toekenning starterspremie Derde Lansiersstraat 2.

Bouwen van een gemeenschapscentrum Geluwe Wervikstraat - lot 2d - theaterstoelen - goedkeuring lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's.

Goedgekeurd

26 Bouwen van een gemeenschapscentrum Geluwe Wervikstraat - lot 2d - theaterstoelen - goedkeuring lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's.
Bouwen van een gemeenschapscentrum Geluwe Wervikstraat - lot 2d - theaterstoelen - goedkeuring lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's.

Korte Tramstraat: Aangepaste signalisatie en goedkeuring aanvullend reglement.

Goedgekeurd

27 Korte Tramstraat: Aangepaste signalisatie en goedkeuring aanvullend reglement.

Aanvraag goedkeuring doortocht Tierenteyn Rit van 15 januari 2022.

Goedgekeurd

28 Aanvraag goedkeuring doortocht Tierenteyn Rit van 15 januari 2022.

Huisnummering - Ieperstraat 62A - 2021-156

Goedgekeurd

29 Huisnummering - Ieperstraat 62A - 2021-156

Teruggave borg - Remi Ghesquierestraat 39 - 2021-96

Goedgekeurd

30 Teruggave borg - Remi Ghesquierestraat 39 - 2021-96

Teruggave borg - Elf Juliplein 7 -2021-199.

Goedgekeurd

31 Teruggave borg - Elf Juliplein 7 -2021-199.

Teruggave borg - Geluwestraat 130 - 2019-233

Goedgekeurd

32 Teruggave borg - Geluwestraat 130 - 2019-233

2021/289 - voor het bouwen van een ééngezinswoning gelegen in de Kruisekestraat (kadastraal gekend: 33029 F 0146 V) - weigering.

Goedgekeurd

33 2021/289 - voor het bouwen van een ééngezinswoning gelegen in de Kruisekestraat (kadastraal gekend: 33029 F 0146 V) - weigering.
2021/289 - voor het bouwen van een ééngezinswoning gelegen in de Kruisekestraat (kadastraal gekend: 33029 F 0146 V) - weigering.

2021/316 - voor het wijzigen van de bestemming van een gebouw naar louter handel. gelegen in de Molenstraat 38 - vergunning.

Goedgekeurd

34 2021/316 - voor het wijzigen van de bestemming van een gebouw naar louter handel. gelegen in de Molenstraat 38 - vergunning.
2021/316 - voor het wijzigen van de bestemming van een gebouw naar louter handel. gelegen in de Molenstraat 38 - vergunning.

Gemeentelijke verhuurderspremie - Beselarestraat 18-0001 - toekenning.

Goedgekeurd

35 Gemeentelijke verhuurderspremie - Beselarestraat 18-0001 - toekenning.

Gemeentelijke verhuurderspremie - Beselarestraat 18-0101 - toekenning.

Goedgekeurd

36 Gemeentelijke verhuurderspremie - Beselarestraat 18-0101 - toekenning.

Gemeentelijke verhuurderspremie - Beselarestraat 18-0201 - toekenning.

Goedgekeurd

37 Gemeentelijke verhuurderspremie - Beselarestraat 18-0201 - toekenning.

Toekennen gemeentelijke duurzaamheid - en renovatiepremie Vlamingenstraat 11.

Goedgekeurd

38 Toekennen gemeentelijke duurzaamheid - en renovatiepremie Vlamingenstraat 11.

Oriënterend bodemonderzoek depot technische dienst.

Goedgekeurd

39 Oriënterend bodemonderzoek depot technische dienst.
Oriënterend bodemonderzoek depot technische dienst

Omgevingsloket 2021/346 -het uitbreiden van een fruitteeltbedrijf met een grondwaterwinning en koelinstallaties

Goedgekeurd

40 Omgevingsloket 2021/346 -het uitbreiden van een fruitteeltbedrijf met een grondwaterwinning en koelinstallaties
Omgevingsloket 2021/346 -het uitbreiden van een fruitteeltbedrijf met een grondwaterwinning en koelinstallaties

Omgevingsloket 2021/339 - bronbemaling Kruisekestraat 274

Goedgekeurd

41 Omgevingsloket 2021/339 - bronbemaling Kruisekestraat 274
Omgevingsloket 2021/339 - bronbemaling Kruisekestraat 274

Omgevingsloket 2021/340 - Bronbemaling voor windmolens in de Beselarestraat

Goedgekeurd

42 Omgevingsloket 2021/340 - Bronbemaling voor windmolens in de Beselarestraat
Omgevingsloket 2021/340 - Bronbemaling voor windmolens in de Beselarestraat

Luchtreiniging in klassen.

Goedgekeurd

43 Luchtreiniging in klassen.

Opvolging klacht betreffende aanleg speelplein in groene zone Nijverheidslaan.

Goedgekeurd

44 Opvolging klacht betreffende aanleg speelplein in groene zone Nijverheidslaan.

Subsidies aan seniorenverenigingen - uitbetaling subsidie 2021

Goedgekeurd

45 Subsidies aan seniorenverenigingen - uitbetaling subsidie 2021
Subsidies aan seniorenverenigingen - uitbetaling subsidie 2021

<>1 Proces-verbaal van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 20 december 2021 - goedkeuring.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>2 Stopzetten re-integratietraject langdurig arbeidsongeschikte werknemer.

Stopzetten re-integratietraject langdurig arbeidsongeschikte werknemer.
Stopzetten re-integratietraject langdurig arbeidsongeschikte werknemer.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>3 Gemeentepersoneel - kennisname van een pensionering.

Gemeentepersoneel - kennisname van een pensionering.
Gemeentepersoneel - kennisname van een pensionering.
Pdf-versie
Kennisneming

<>4 Gemeentepersoneel - aanwerving met een vervangingscontract van een voltijds administratief medewerkster (C1-C3) voor de sociale dienst.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>5 Gemeentepersoneel - vacantverklaring van een halftijdse betrekking 'technisch assistent facility' (D1-D3) + aanwerving.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>6 Aanwerving van een halftijds administratief medewerkster (C1-C3) voor de bibliotheek voor de periode van 01 januari 2022 tot en met 31 december 2022.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>7 Ambtshalve schrapping van een persoon die de woning verlaten heeft

Ambtshalve schrapping van een persoon die de woning verlaten heeft
Ambtshalve schrapping van een persoon die de woning verlaten heeft
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>8 Ambtshalve schrapping van een persoon die de woning verlaten heeft

Ambtshalve schrapping van een persoon die de woning verlaten heeft
Ambtshalve schrapping van een persoon die de woning verlaten heeft
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>9 Ambtshalve schrapping van een persoon die de woning verlaten heeft.

Ambtshalve schrapping van een persoon die de woning verlaten heeft.
Ambtshalve schrapping van een persoon die de woning verlaten heeft.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>10 Terugname van dertigjarige vervallen grondconcessies, verlopen in 2021 van de begraafplaats van Wervik.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>11 Terugname van vijftigjarige vervallen grondconcessies, verlopen in 2021 van de begraafplaats van Wervik.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>12 Terugname van dertigjarige vervallen grondconcessies, verlopen in 2021 van de begraafplaats van Kruiseke.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>13 Terugname van vijftigjarige vervallen grondconcessies, verlopen in 2021 van de begraafplaats van Kruiseke.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>14 Terugname van dertigjarige vervallen grondconcessies, verlopen in 2021 va de begraafplaats van Geluwe.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>15 Terugname van vijftigjarige vervallen grondconcessies, verlopen in 2021 van de begraafplaats van Geluwe..

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>16 Toekenning dertigjarige columbariumconcessie op de parkbegraafplaats.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>17 Toekenning dertigjarige columbariumconcessie op de parkbegraafplaats.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>18 Toekenning bijplaatsen asurne in bestaande grafconcessie van de begraafplaats van Wervik. ( 50 jarige).

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>19 Toekenning vervroegde terugname van een grafconcessie op de begraafplaats van Wervik. ( stormschade + verwaarlozing )

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>20 Toekenning dertigjarige columbariumconcessie op de parkbegraafplaats.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>21 Bestelaanvragen.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>22 Invorderingsstaten.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>23 Aanrekeningenlijsten.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>24 Staat van onwaarden betreffende de algemene gemeentebelasting gezinnen aanslagjaar 2019. Totaal bedrag : € 1.665,00.

Staat van onwaarden betreffende de algemene gemeentebelasting gezinnen aanslagjaar 2019. Totaal bedrag : € 1.665,00.
Staat van onwaarden betreffende de algemene gemeentebelasting gezinnen aanslagjaar 2019. Totaal bedrag : € 1.665,00.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>25 Toekenning starterspremie Derde Lansiersstraat 2.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>26 Bouwen van een gemeenschapscentrum Geluwe Wervikstraat - lot 2d - theaterstoelen - goedkeuring lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's.

Bouwen van een gemeenschapscentrum Geluwe Wervikstraat - lot 2d - theaterstoelen - goedkeuring lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's.
Bouwen van een gemeenschapscentrum Geluwe Wervikstraat - lot 2d - theaterstoelen - goedkeuring lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>27 Korte Tramstraat: Aangepaste signalisatie en goedkeuring aanvullend reglement.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>28 Aanvraag goedkeuring doortocht Tierenteyn Rit van 15 januari 2022.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>29 Huisnummering - Ieperstraat 62A - 2021-156

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>30 Teruggave borg - Remi Ghesquierestraat 39 - 2021-96

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>31 Teruggave borg - Elf Juliplein 7 -2021-199.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>32 Teruggave borg - Geluwestraat 130 - 2019-233

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>33 2021/289 - voor het bouwen van een ééngezinswoning gelegen in de Kruisekestraat (kadastraal gekend: 33029 F 0146 V) - weigering.

2021/289 - voor het bouwen van een ééngezinswoning gelegen in de Kruisekestraat (kadastraal gekend: 33029 F 0146 V) - weigering.
2021/289 - voor het bouwen van een ééngezinswoning gelegen in de Kruisekestraat (kadastraal gekend: 33029 F 0146 V) - weigering.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>34 2021/316 - voor het wijzigen van de bestemming van een gebouw naar louter handel. gelegen in de Molenstraat 38 - vergunning.

2021/316 - voor het wijzigen van de bestemming van een gebouw naar louter handel. gelegen in de Molenstraat 38 - vergunning.
2021/316 - voor het wijzigen van de bestemming van een gebouw naar louter handel. gelegen in de Molenstraat 38 - vergunning.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>35 Gemeentelijke verhuurderspremie - Beselarestraat 18-0001 - toekenning.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>36 Gemeentelijke verhuurderspremie - Beselarestraat 18-0101 - toekenning.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>37 Gemeentelijke verhuurderspremie - Beselarestraat 18-0201 - toekenning.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>38 Toekennen gemeentelijke duurzaamheid - en renovatiepremie Vlamingenstraat 11.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>39 Oriënterend bodemonderzoek depot technische dienst.

Oriënterend bodemonderzoek depot technische dienst
Oriënterend bodemonderzoek depot technische dienst
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>40 Omgevingsloket 2021/346 -het uitbreiden van een fruitteeltbedrijf met een grondwaterwinning en koelinstallaties

Omgevingsloket 2021/346 -het uitbreiden van een fruitteeltbedrijf met een grondwaterwinning en koelinstallaties
Omgevingsloket 2021/346 -het uitbreiden van een fruitteeltbedrijf met een grondwaterwinning en koelinstallaties
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>41 Omgevingsloket 2021/339 - bronbemaling Kruisekestraat 274

Omgevingsloket 2021/339 - bronbemaling Kruisekestraat 274
Omgevingsloket 2021/339 - bronbemaling Kruisekestraat 274
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>42 Omgevingsloket 2021/340 - Bronbemaling voor windmolens in de Beselarestraat

Omgevingsloket 2021/340 - Bronbemaling voor windmolens in de Beselarestraat
Omgevingsloket 2021/340 - Bronbemaling voor windmolens in de Beselarestraat
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>43 Luchtreiniging in klassen.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>44 Opvolging klacht betreffende aanleg speelplein in groene zone Nijverheidslaan.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>45 Subsidies aan seniorenverenigingen - uitbetaling subsidie 2021

Subsidies aan seniorenverenigingen - uitbetaling subsidie 2021
Subsidies aan seniorenverenigingen - uitbetaling subsidie 2021
Pdf-versie
Goedgekeurd