Gemeente Wervik

College van burgemeester en schepenen Gemeente Wervik

College van burgemeester en schepenen Gemeente Wervik

Besluitenlijst van College van burgemeester en schepenen Gemeente Wervik, zitting van 02 mei 2022, 15:00 uur.

Pdf-versie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 02 MEI 2022

De voorzitter opent de vergadering om 15.00 uur.
Locatie: Raadzaal

Proces-verbaal van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 11 april 2022.

Goedgekeurd

1 Proces-verbaal van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 11 april 2022.

Protocol voor de elektrische uitwisseling van persoonsgegevens tussen provinciegouverneur West-Vlaanderen en de Stad Wervik.

Goedgekeurd

2 Protocol voor de elektrische uitwisseling van persoonsgegevens tussen provinciegouverneur West-Vlaanderen en de Stad Wervik.

Zitdagen van de belastingen.

Kennisneming

3 Zitdagen van de belastingen.

Vaststelling van de agenda van de gemeenteraadszitting van 10 mei 2022 - voorleggen van agendapunten aan de gemeenteraadsvoorzitter.

Goedgekeurd

4 Vaststelling van de agenda van de gemeenteraadszitting van 10 mei 2022 - voorleggen van agendapunten aan de gemeenteraadsvoorzitter.

Verslag van de hybride vergadering van het managementteam samen met de leden van het college van 16 maart 2022 - kennisname.

Kennisneming

5 Verslag van de hybride vergadering van het managementteam samen met de leden van het college van 16 maart 2022 - kennisname.

Verslag van de hybride vergadering van het managementteam samen met de leden van het college van 16 maart 2022 - kennisname.

Kennisneming

6 Verslag van de hybride vergadering van het managementteam samen met de leden van het college van 16 maart 2022 - kennisname.

Gemeentepersoneel - vacantverklaring via aanwerving van één deeltijds (28/38) administratief medewerkster IBO (C1-C3) + aanwerving vanuit de werfreserve met ingang van 01 mei 2022.

Goedgekeurd

7 Gemeentepersoneel - vacantverklaring via aanwerving van één deeltijds (28/38) administratief medewerkster IBO (C1-C3) + aanwerving vanuit de werfreserve met ingang van 01 mei 2022.

Gemeentepersoneel - vacantverklaring van één voltijdse contractuele betrekking administratief medewerk(st)er (C1-C3) + aanwerving vanuit de werfreserve met ingangsdatum 01 mei 2022.

Goedgekeurd

8 Gemeentepersoneel - vacantverklaring van één voltijdse contractuele betrekking administratief medewerk(st)er (C1-C3) + aanwerving vanuit de werfreserve met ingangsdatum 01 mei 2022.

Gemeentepersoneel - aanwerving van een deeltijds contractueel retoucheuse (0,5 VTE) (D1-D3) voor 't Ateljee met een SINE-contract.

Goedgekeurd

9 Gemeentepersoneel - aanwerving van een deeltijds contractueel retoucheuse (0,5 VTE) (D1-D3) voor 't Ateljee met een SINE-contract.

Gemeentepersoneel - aanwerving van een voltijds contractueel expert duurzaamheid (B4-B5) + aanleg van een werfreserve.

Goedgekeurd

10 Gemeentepersoneel - aanwerving van een voltijds contractueel expert duurzaamheid (B4-B5) + aanleg van een werfreserve.

0-meting informatiebeheer.

Kennisneming

11 0-meting informatiebeheer.

Ambtshalve schrapping van een persoon die de woning verlaten heeft.

Goedgekeurd

12 Ambtshalve schrapping van een persoon die de woning verlaten heeft.

Ambtshalve schrapping van een persoon die de woning verlaten heeft.

Goedgekeurd

13 Ambtshalve schrapping van een persoon die de woning verlaten heeft.

Toekenning dertigjarige grondconcessie met grafkelder voor twee personen op de parkbegraafplaats.

Goedgekeurd

14 Toekenning dertigjarige grondconcessie met grafkelder voor twee personen op de parkbegraafplaats.

Toekenning dertigjarige grondconcessie met grafkelder voor twee personen op de parkbegraafplaats.

Goedgekeurd

15 Toekenning dertigjarige grondconcessie met grafkelder voor twee personen op de parkbegraafplaats.

Toekenning dertigjarige columbariumconcessie op de begraafplaats van Geluwe.

Goedgekeurd

16 Toekenning dertigjarige columbariumconcessie op de begraafplaats van Geluwe.

Toekenning heraankoop dertigjarige vervallen grondconcessie van de begraafplaats van Geluwe.

Goedgekeurd

17 Toekenning heraankoop dertigjarige vervallen grondconcessie van de begraafplaats van Geluwe.

Toekenning dertigjarige columbariumconcessie op de parkbegraafplaats.

Goedgekeurd

18 Toekenning dertigjarige columbariumconcessie op de parkbegraafplaats.

Toekenning dertigjarige grondconcessie met grafkelder voor drie personen op de parkbegraafplaats.

Goedgekeurd

19 Toekenning dertigjarige grondconcessie met grafkelder voor drie personen op de parkbegraafplaats.

Wijziging dertigjarige bestaande grondconcessie naar vijftigjarige concessie op de begraafplaats van Geluwe.

Goedgekeurd

20 Wijziging dertigjarige bestaande grondconcessie naar vijftigjarige concessie op de begraafplaats van Geluwe.

Toekenning vijftigjarige grondconcessie voor één persoon op de parkbegraafplaats.

Goedgekeurd

21 Toekenning vijftigjarige grondconcessie voor één persoon op de parkbegraafplaats.

Kennisname huwelijken mei 2022.

Kennisneming

22 Kennisname huwelijken mei 2022.

Aankoop divers kantoormateriaal - kennisname gunning van het raamcontract georganiseerd door het Zorgbedrijf Antwerpen.

Goedgekeurd

23 Aankoop divers kantoormateriaal - kennisname gunning van het raamcontract georganiseerd door het Zorgbedrijf Antwerpen.

Kerkbestuur - notulen kerkraad Sint-Jozef dd. 07/04/2022 - akteneming.

Kennisneming

24 Kerkbestuur - notulen kerkraad Sint-Jozef dd. 07/04/2022 - akteneming.

Bestelaanvragen.

Goedgekeurd

25 Bestelaanvragen.

Invorderingsstaten.

Goedgekeurd

26 Invorderingsstaten.

Vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het kohier betreffende de belasting op het parkeren van motorvoertuigen op de openbare weg of de plaatsen gelijkgesteld aan de openbare weg. Totaal bedrag: € 2.490,00.

Goedgekeurd

27 Vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het kohier betreffende de belasting op het parkeren van motorvoertuigen op de openbare weg of de plaatsen gelijkgesteld aan de openbare weg. Totaal bedrag: € 2.490,00.

Aanrekeningenlijsten.

Goedgekeurd

28 Aanrekeningenlijsten.

Toekenning drankvergunning aan een horecauitbater.

Goedgekeurd

29 Toekenning drankvergunning aan een horecauitbater.

Schrappen gemeentelijk belastingreglement op tabakswinkels.

Goedgekeurd

30 Schrappen gemeentelijk belastingreglement op tabakswinkels.

Gemeentelijk reglement inzake nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie - uitbreiding naar tabakswinkels open buiten gewone openingsuren: schrappen van begrip 'tabakswinkel open buiten de gewone openingsuren'.

Goedgekeurd

31 Gemeentelijk reglement inzake nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie - uitbreiding naar tabakswinkels open buiten gewone openingsuren: schrappen van begrip 'tabakswinkel open buiten de gewone openingsuren'.

Toekenning starterspremie Ieperstraat 2.

Goedgekeurd

32 Toekenning starterspremie Ieperstraat 2.

Onderhoud schuilhuisjes De Lijn - verlenging 2 - factuur 2 - maart 2022.

Goedgekeurd

33 Onderhoud schuilhuisjes De Lijn - verlenging 2 - factuur 2 - maart 2022.

Heraanleg terras Moriaen - toewijzing uitgevoerde loten.

Goedgekeurd

34 Heraanleg terras Moriaen - toewijzing uitgevoerde loten.

Aanleg gescheiden rioleringsstelsel in het opwaartse deel van de Vuilebeek langs de bedrijvenzone (R. Klingstraat, deel Vagevuustraat en deel Hoogweg) - project met gewestbijdrage W209.201 - aanstelling afkoppelingsambtenaar.

Goedgekeurd

35 Aanleg gescheiden rioleringsstelsel in het opwaartse deel van de Vuilebeek langs de bedrijvenzone (R. Klingstraat, deel Vagevuustraat en deel Hoogweg) - project met gewestbijdrage W209.201 - aanstelling afkoppelingsambtenaar.

Strooien van wegenzout 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 en 2021-2022 - Verlenging 3 (Strooien van wegenzout 2021-2022) - factuur 2.

Goedgekeurd

36 Strooien van wegenzout 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 en 2021-2022 - Verlenging 3 (Strooien van wegenzout 2021-2022) - factuur 2.

Hellestraat - rioolherstel - project W208241 - lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's.

Goedgekeurd

37 Hellestraat - rioolherstel - project W208241 - lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's.

Uitvoering van de herconditionering van de HVAC en sanitaire installatie in het sportcentrum de Pionier - verrekening 15 - plaatsen bijkomend toestel (gateway) + abonnement.

Goedgekeurd

38 Uitvoering van de herconditionering van de HVAC en sanitaire installatie in het sportcentrum de Pionier - verrekening 15 - plaatsen bijkomend toestel (gateway) + abonnement.

Aanleg oprit - Esdoornstraat 43.

Goedgekeurd

39 Aanleg oprit - Esdoornstraat 43.

Subsidiedossier aankoop grond bos Voorhoek - wijziging plannen.

Goedgekeurd

40 Subsidiedossier aankoop grond bos Voorhoek - wijziging plannen.

Schadebestek 2022-006 - Virovioslaan - schade wegneembare kunststof anti-parkeerpaal.

Goedgekeurd

41 Schadebestek 2022-006 - Virovioslaan - schade wegneembare kunststof anti-parkeerpaal.

Schadebestek 2022-007 - Magdalenastraat 116 - schade 2 rode palen (fietsstraat).

Goedgekeurd

42 Schadebestek 2022-007 - Magdalenastraat 116 - schade 2 rode palen (fietsstraat).

Fluvius - werken op openbaar domein - Ommegangstraat / Emiel Gellyncklaan - 353601.

Goedgekeurd

43 Fluvius - werken op openbaar domein - Ommegangstraat / Emiel Gellyncklaan - 353601.

Fiberklaar - werken op openbaar domein - Leopoldstraat - JMS 531916.

Goedgekeurd

44 Fiberklaar - werken op openbaar domein - Leopoldstraat - JMS 531916.

Fiberklaar - werken op openbaar domein - Scherpenheuvelstraat - JMS 531845.

Goedgekeurd

45 Fiberklaar - werken op openbaar domein - Scherpenheuvelstraat - JMS 531845.

Fiberklaar - werken op openbaar domein - Ter Puttestraat - JMS 531898.

Goedgekeurd

46 Fiberklaar - werken op openbaar domein - Ter Puttestraat - JMS 531898.

Fiberklaar - werken op openbaar domein - Nieuwe Barrierestraat - JMS 531884.

Goedgekeurd

47 Fiberklaar - werken op openbaar domein - Nieuwe Barrierestraat - JMS 531884.

Uitvoering van de herconditionering van de HVAC en sanitaire installatie in het sportcentrum de Pionier - termijnsverlenging.

Goedgekeurd

48 Uitvoering van de herconditionering van de HVAC en sanitaire installatie in het sportcentrum de Pionier - termijnsverlenging.

Werken De Pionier - aanstelling veiligheidscoördinator - gunning.

Goedgekeurd

49 Werken De Pionier - aanstelling veiligheidscoördinator - gunning.

Fluvius - Tuinwijk - Ter Linde - wegnemen gas HV aansluiting - offerte.

Goedgekeurd

50 Fluvius - Tuinwijk - Ter Linde - wegnemen gas HV aansluiting - offerte.

Installatie cloud connector in vier stadsgebouwen - gunning.

Goedgekeurd

51 Installatie cloud connector in vier stadsgebouwen - gunning.

Leveren en plaatsen van een airco-installatie van de serverlokalen in het stadhuis en de bibliotheek van Stad Wervik - gunning.

Goedgekeurd

52 Leveren en plaatsen van een airco-installatie van de serverlokalen in het stadhuis en de bibliotheek van Stad Wervik - gunning.

Kennisgeving in verband met de stookplaatsen binnen het patrimonium.

Goedgekeurd

53 Kennisgeving in verband met de stookplaatsen binnen het patrimonium.

Gedeeltelijke sloping sport- en cultuurcentrum "Ter Linde" - gunning.

Goedgekeurd

54 Gedeeltelijke sloping sport- en cultuurcentrum "Ter Linde" - gunning.

Bouwen gemeenschapscentrum Geluwe - bouwakoestisch advies - aanstelling - gunning.

Goedgekeurd

55 Bouwen gemeenschapscentrum Geluwe - bouwakoestisch advies - aanstelling - gunning.

Aanstellen dienstverlener voor projectbegeleiding en juridische ondersteuning voor de realisatie van een multifunctioneel vrijetijdscomplex (met zwembad) op de site Oosthove - factuur.

Goedgekeurd

56 Aanstellen dienstverlener voor projectbegeleiding en juridische ondersteuning voor de realisatie van een multifunctioneel vrijetijdscomplex (met zwembad) op de site Oosthove - factuur.

Bouwen van een Gemeenschapscentrum Geluwe Wervikstraat - lot 2a: leveren en plaatsen van vaste theatertechnieken (mechanica) - verrekening 2.

Goedgekeurd

57 Bouwen van een Gemeenschapscentrum Geluwe Wervikstraat - lot 2a: leveren en plaatsen van vaste theatertechnieken (mechanica) - verrekening 2.

Uitbreiding sportcentrum "Ter Linde" - perceel 2: ruwbouw, technieken en afwerking - starten procedure en publicatie.

Goedgekeurd

58 Uitbreiding sportcentrum "Ter Linde" - perceel 2: ruwbouw, technieken en afwerking - starten procedure en publicatie.

Omgevingsaanleg gemeenschapscentrum Geluwe - juridische ondersteuning - factuur.

Goedgekeurd

59 Omgevingsaanleg gemeenschapscentrum Geluwe - juridische ondersteuning - factuur.

Ter Linde - offerte gas G40 wegnemen.

Goedgekeurd

60 Ter Linde - offerte gas G40 wegnemen.

Mogelijkheid private garageweg via doorsteek Menensesteenweg 59.

Goedgekeurd

61 Mogelijkheid private garageweg via doorsteek Menensesteenweg 59.

Tijdelijke politieverordening - Wielerwedstrijden OVWF Kruiseke - 22 mei 2022.

Goedgekeurd

62 Tijdelijke politieverordening - Wielerwedstrijden OVWF Kruiseke - 22 mei 2022.

Organisatie dertigste wandeltocht Koolzakroute - 18/05/2022.

Goedgekeurd

63 Organisatie dertigste wandeltocht Koolzakroute - 18/05/2022.

Bepijling 28ste barbecuetocht op 8 juli 2022.

Goedgekeurd

64 Bepijling 28ste barbecuetocht op 8 juli 2022.

Doortocht fietsevenement Brugse Zot Classic - 28/05/2022.

Goedgekeurd

65 Doortocht fietsevenement Brugse Zot Classic - 28/05/2022.

Voorbespreking - ontwikkelingsmogelijkheden Menenstraat.

Goedgekeurd

66 Voorbespreking - ontwikkelingsmogelijkheden Menenstraat.

Omgevingsloket 2021/349 - verbouwen woning - Waterstraat 3 - weigering.

Goedgekeurd

67 Omgevingsloket 2021/349 - verbouwen woning - Waterstraat 3 - weigering.

Omgevingsloket 2022/52 - uitbreiden woning - Ten Brielensesteenweg 55 - vergunning.

Goedgekeurd

68 Omgevingsloket 2022/52 - uitbreiden woning - Ten Brielensesteenweg 55 - vergunning.

Omgevingsloket 2022/5 - verbouwen woning - Speiestraat 58 - vergunning.

Goedgekeurd

69 Omgevingsloket 2022/5 - verbouwen woning - Speiestraat 58 - vergunning.

Omgevingsloket 2022/37 - regulariseren van het verbouwen van een woning - Nachtegaalstraat 1b - vergunning.

Goedgekeurd

70 Omgevingsloket 2022/37 - regulariseren van het verbouwen van een woning - Nachtegaalstraat 1b - vergunning.

Omgevingsloket 2022/50 - afsplitsen garage van woning - Speiestraat 69 - vergunning.

Goedgekeurd

71 Omgevingsloket 2022/50 - afsplitsen garage van woning - Speiestraat 69 - vergunning.

Omgevingsloket 2022/45 - verbouwen woning - Menensesteenweg 163 - vergunning.

Goedgekeurd

72 Omgevingsloket 2022/45 - verbouwen woning - Menensesteenweg 163 - vergunning.

Omgevingsloket - 2022/92 - het renoveren van een achterbouw gelegen in de Galgestraat 3 - rechtsgeldige melding.

Kennisneming

73 Omgevingsloket - 2022/92 - het renoveren van een achterbouw gelegen in de Galgestraat 3 - rechtsgeldige melding.

Omgevingsloket 2022/11 - verbouwen bestaande schuur - Oude Beselarestraat 249 - vergunning.

Goedgekeurd

74 Omgevingsloket 2022/11 - verbouwen bestaande schuur - Oude Beselarestraat 249 - vergunning.

Omgevingsloket - 2022/65 - het samenvoegen van 2 appartementen gelegen in de Akademiestraat 16 - vergunning.

Goedgekeurd

75 Omgevingsloket - 2022/65 - het samenvoegen van 2 appartementen gelegen in de Akademiestraat 16 - vergunning.

Omgevingsloket - 2022/59 - het verfraaien van de voorgevel STOC gelegen in de Steenakker 31 - vergunning.

Goedgekeurd

76 Omgevingsloket - 2022/59 - het verfraaien van de voorgevel STOC gelegen in de Steenakker 31 - vergunning.

Omgevingsloket - 2022/3 - het uitbreiden van een woning met bijgebouw gelegen in de Peperstraat 30 - administratieve lus.

Goedgekeurd

77 Omgevingsloket - 2022/3 - het uitbreiden van een woning met bijgebouw gelegen in de Peperstraat 30 - administratieve lus.

Omgevingsloket - 2022/94 - de overdracht van een vergunningsplichtige exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit in de Schendekouterstraat 19 - aktename.

Kennisneming

78 Omgevingsloket - 2022/94 - de overdracht van een vergunningsplichtige exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit in de Schendekouterstraat 19 - aktename.

Omgevingsloket - 2022/6 - het bouwen van eengezinswoning na afbraak bestaande woning gelegen in de Schendekouterstraat 19 - administratieve lus.

Goedgekeurd

79 Omgevingsloket - 2022/6 - het bouwen van eengezinswoning na afbraak bestaande woning gelegen in de Schendekouterstraat 19 - administratieve lus.

Huisnummering Komerenstraat 12-14.

Goedgekeurd

80 Huisnummering Komerenstraat 12-14.

Huisnummering Groenstraat 43.

Goedgekeurd

81 Huisnummering Groenstraat 43.

Teruggave borg - Kasteelstraat 109 - 2021-77.

Goedgekeurd

82 Teruggave borg - Kasteelstraat 109 - 2021-77.

Teruggave borg - Ieperstraat 110 - 2015-222.

Goedgekeurd

83 Teruggave borg - Ieperstraat 110 - 2015-222.

Teruggave borg - Ieperstraat 110 - 2016-164.

Goedgekeurd

84 Teruggave borg - Ieperstraat 110 - 2016-164.

Teruggave borg - Ieperstraat 110 - 2020-26.

Goedgekeurd

85 Teruggave borg - Ieperstraat 110 - 2020-26.

Toekennen verhuurderspremie - Guido Gezellestraat 79 - totaalrenovatie.

Goedgekeurd

86 Toekennen verhuurderspremie - Guido Gezellestraat 79 - totaalrenovatie.

Toekennen renovatiepremie - Mesenstraat 12 - totaalrenovatie.

Goedgekeurd

87 Toekennen renovatiepremie - Mesenstraat 12 - totaalrenovatie.

Toekennen renovatiepremie - Speiestraat 132 - totaalrenovatie.

Goedgekeurd

88 Toekennen renovatiepremie - Speiestraat 132 - totaalrenovatie.

Voorkooprecht 152767 - Rekestraat 18 - uit de hand te koop.

Goedgekeurd

89 Voorkooprecht 152767 - Rekestraat 18 - uit de hand te koop.

Voorkooprecht 152664 - Geluwestraat 31 - uit de hand te koop.

Goedgekeurd

90 Voorkooprecht 152664 - Geluwestraat 31 - uit de hand te koop.

Voorkooprecht 152196 - Molenstraat 97 - uit de hand te koop.

Goedgekeurd

91 Voorkooprecht 152196 - Molenstraat 97 - uit de hand te koop.

Voorkooprecht - 152410 - Tramstraat 56 - uit de hand te koop.

Goedgekeurd

92 Voorkooprecht - 152410 - Tramstraat 56 - uit de hand te koop.

Verdeling van goed, derde afdeling, Sectie A, nummers 423a-426a-394 - Oude Ieperstraat.

Goedgekeurd

93 Verdeling van goed, derde afdeling, Sectie A, nummers 423a-426a-394 - Oude Ieperstraat.

Verdeling van goed, eerste afdeling, Sectie B, nummer 458a - Waterstraat.

Goedgekeurd

94 Verdeling van goed, eerste afdeling, Sectie B, nummer 458a - Waterstraat.

Verdeling van goed, derde afdeling, Sectie B, nummers 660-659-662b-661a-484b.

Goedgekeurd

95 Verdeling van goed, derde afdeling, Sectie B, nummers 660-659-662b-661a-484b.

Verdeling van goed, eerste afdeling, Sectie B, nummer 458a - Waterstraat.

Goedgekeurd

96 Verdeling van goed, eerste afdeling, Sectie B, nummer 458a - Waterstraat.

Omgevingsloket 2022/2 - bouwen van berging voor het o.a. stallen van voertuigen en aanhangwagens gelegen in de Kruisekestraat 525 - weigering.

Goedgekeurd

97 Omgevingsloket 2022/2 - bouwen van berging voor het o.a. stallen van voertuigen en aanhangwagens gelegen in de Kruisekestraat 525 - weigering.

Schrappen perceel risicogrond 33029C0548/00V004, Ieperstraat 138.

Goedgekeurd

98 Schrappen perceel risicogrond 33029C0548/00V004, Ieperstraat 138.

Agenda (activiteiten en uitnodigingen).

Kennisneming

99 Agenda (activiteiten en uitnodigingen).

Evenement - Fuif 'Bal Populaire' - 20/05/22.

Goedgekeurd

100 Evenement - Fuif 'Bal Populaire' - 20/05/22.

Evenement - Skullfest - 03-04/06/22.

Goedgekeurd

101 Evenement - Skullfest - 03-04/06/22.

Evenement - Camping Balokken - 27/28/29 mei 2022.

Goedgekeurd

102 Evenement - Camping Balokken - 27/28/29 mei 2022.

Proeftuin Integratie en Inburgering - vierde pijler - verlenging project Stoel 4.

Goedgekeurd

103 Proeftuin Integratie en Inburgering - vierde pijler - verlenging project Stoel 4.

<>1 Proces-verbaal van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 11 april 2022.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>2 Protocol voor de elektrische uitwisseling van persoonsgegevens tussen provinciegouverneur West-Vlaanderen en de Stad Wervik.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>3 Zitdagen van de belastingen.

Pdf-versie
Kennisneming

<>4 Vaststelling van de agenda van de gemeenteraadszitting van 10 mei 2022 - voorleggen van agendapunten aan de gemeenteraadsvoorzitter.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>5 Verslag van de hybride vergadering van het managementteam samen met de leden van het college van 16 maart 2022 - kennisname.

Pdf-versie
Kennisneming

<>6 Verslag van de hybride vergadering van het managementteam samen met de leden van het college van 16 maart 2022 - kennisname.

Pdf-versie
Kennisneming

<>7 Gemeentepersoneel - vacantverklaring via aanwerving van één deeltijds (28/38) administratief medewerkster IBO (C1-C3) + aanwerving vanuit de werfreserve met ingang van 01 mei 2022.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>8 Gemeentepersoneel - vacantverklaring van één voltijdse contractuele betrekking administratief medewerk(st)er (C1-C3) + aanwerving vanuit de werfreserve met ingangsdatum 01 mei 2022.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>9 Gemeentepersoneel - aanwerving van een deeltijds contractueel retoucheuse (0,5 VTE) (D1-D3) voor 't Ateljee met een SINE-contract.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>10 Gemeentepersoneel - aanwerving van een voltijds contractueel expert duurzaamheid (B4-B5) + aanleg van een werfreserve.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>11 0-meting informatiebeheer.

Pdf-versie
Kennisneming

<>12 Ambtshalve schrapping van een persoon die de woning verlaten heeft.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>13 Ambtshalve schrapping van een persoon die de woning verlaten heeft.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>14 Toekenning dertigjarige grondconcessie met grafkelder voor twee personen op de parkbegraafplaats.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>15 Toekenning dertigjarige grondconcessie met grafkelder voor twee personen op de parkbegraafplaats.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>16 Toekenning dertigjarige columbariumconcessie op de begraafplaats van Geluwe.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>17 Toekenning heraankoop dertigjarige vervallen grondconcessie van de begraafplaats van Geluwe.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>18 Toekenning dertigjarige columbariumconcessie op de parkbegraafplaats.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>19 Toekenning dertigjarige grondconcessie met grafkelder voor drie personen op de parkbegraafplaats.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>20 Wijziging dertigjarige bestaande grondconcessie naar vijftigjarige concessie op de begraafplaats van Geluwe.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>21 Toekenning vijftigjarige grondconcessie voor één persoon op de parkbegraafplaats.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>22 Kennisname huwelijken mei 2022.

Pdf-versie
Kennisneming

<>23 Aankoop divers kantoormateriaal - kennisname gunning van het raamcontract georganiseerd door het Zorgbedrijf Antwerpen.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>24 Kerkbestuur - notulen kerkraad Sint-Jozef dd. 07/04/2022 - akteneming.

Pdf-versie
Kennisneming

<>25 Bestelaanvragen.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>26 Invorderingsstaten.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>27 Vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het kohier betreffende de belasting op het parkeren van motorvoertuigen op de openbare weg of de plaatsen gelijkgesteld aan de openbare weg. Totaal bedrag: € 2.490,00.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>28 Aanrekeningenlijsten.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>29 Toekenning drankvergunning aan een horecauitbater.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>30 Schrappen gemeentelijk belastingreglement op tabakswinkels.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>31 Gemeentelijk reglement inzake nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie - uitbreiding naar tabakswinkels open buiten gewone openingsuren: schrappen van begrip 'tabakswinkel open buiten de gewone openingsuren'.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>32 Toekenning starterspremie Ieperstraat 2.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>33 Onderhoud schuilhuisjes De Lijn - verlenging 2 - factuur 2 - maart 2022.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>34 Heraanleg terras Moriaen - toewijzing uitgevoerde loten.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>35 Aanleg gescheiden rioleringsstelsel in het opwaartse deel van de Vuilebeek langs de bedrijvenzone (R. Klingstraat, deel Vagevuustraat en deel Hoogweg) - project met gewestbijdrage W209.201 - aanstelling afkoppelingsambtenaar.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>36 Strooien van wegenzout 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 en 2021-2022 - Verlenging 3 (Strooien van wegenzout 2021-2022) - factuur 2.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>37 Hellestraat - rioolherstel - project W208241 - lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>38 Uitvoering van de herconditionering van de HVAC en sanitaire installatie in het sportcentrum de Pionier - verrekening 15 - plaatsen bijkomend toestel (gateway) + abonnement.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>39 Aanleg oprit - Esdoornstraat 43.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>40 Subsidiedossier aankoop grond bos Voorhoek - wijziging plannen.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>41 Schadebestek 2022-006 - Virovioslaan - schade wegneembare kunststof anti-parkeerpaal.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>42 Schadebestek 2022-007 - Magdalenastraat 116 - schade 2 rode palen (fietsstraat).

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>43 Fluvius - werken op openbaar domein - Ommegangstraat / Emiel Gellyncklaan - 353601.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>44 Fiberklaar - werken op openbaar domein - Leopoldstraat - JMS 531916.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>45 Fiberklaar - werken op openbaar domein - Scherpenheuvelstraat - JMS 531845.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>46 Fiberklaar - werken op openbaar domein - Ter Puttestraat - JMS 531898.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>47 Fiberklaar - werken op openbaar domein - Nieuwe Barrierestraat - JMS 531884.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>48 Uitvoering van de herconditionering van de HVAC en sanitaire installatie in het sportcentrum de Pionier - termijnsverlenging.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>49 Werken De Pionier - aanstelling veiligheidscoördinator - gunning.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>50 Fluvius - Tuinwijk - Ter Linde - wegnemen gas HV aansluiting - offerte.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>51 Installatie cloud connector in vier stadsgebouwen - gunning.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>52 Leveren en plaatsen van een airco-installatie van de serverlokalen in het stadhuis en de bibliotheek van Stad Wervik - gunning.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>53 Kennisgeving in verband met de stookplaatsen binnen het patrimonium.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>54 Gedeeltelijke sloping sport- en cultuurcentrum "Ter Linde" - gunning.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>55 Bouwen gemeenschapscentrum Geluwe - bouwakoestisch advies - aanstelling - gunning.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>56 Aanstellen dienstverlener voor projectbegeleiding en juridische ondersteuning voor de realisatie van een multifunctioneel vrijetijdscomplex (met zwembad) op de site Oosthove - factuur.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>57 Bouwen van een Gemeenschapscentrum Geluwe Wervikstraat - lot 2a: leveren en plaatsen van vaste theatertechnieken (mechanica) - verrekening 2.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>58 Uitbreiding sportcentrum "Ter Linde" - perceel 2: ruwbouw, technieken en afwerking - starten procedure en publicatie.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>59 Omgevingsaanleg gemeenschapscentrum Geluwe - juridische ondersteuning - factuur.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>60 Ter Linde - offerte gas G40 wegnemen.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>61 Mogelijkheid private garageweg via doorsteek Menensesteenweg 59.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>62 Tijdelijke politieverordening - Wielerwedstrijden OVWF Kruiseke - 22 mei 2022.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>63 Organisatie dertigste wandeltocht Koolzakroute - 18/05/2022.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>64 Bepijling 28ste barbecuetocht op 8 juli 2022.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>65 Doortocht fietsevenement Brugse Zot Classic - 28/05/2022.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>66 Voorbespreking - ontwikkelingsmogelijkheden Menenstraat.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>67 Omgevingsloket 2021/349 - verbouwen woning - Waterstraat 3 - weigering.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>68 Omgevingsloket 2022/52 - uitbreiden woning - Ten Brielensesteenweg 55 - vergunning.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>69 Omgevingsloket 2022/5 - verbouwen woning - Speiestraat 58 - vergunning.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>70 Omgevingsloket 2022/37 - regulariseren van het verbouwen van een woning - Nachtegaalstraat 1b - vergunning.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>71 Omgevingsloket 2022/50 - afsplitsen garage van woning - Speiestraat 69 - vergunning.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>72 Omgevingsloket 2022/45 - verbouwen woning - Menensesteenweg 163 - vergunning.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>73 Omgevingsloket - 2022/92 - het renoveren van een achterbouw gelegen in de Galgestraat 3 - rechtsgeldige melding.

Pdf-versie
Kennisneming

<>74 Omgevingsloket 2022/11 - verbouwen bestaande schuur - Oude Beselarestraat 249 - vergunning.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>75 Omgevingsloket - 2022/65 - het samenvoegen van 2 appartementen gelegen in de Akademiestraat 16 - vergunning.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>76 Omgevingsloket - 2022/59 - het verfraaien van de voorgevel STOC gelegen in de Steenakker 31 - vergunning.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>77 Omgevingsloket - 2022/3 - het uitbreiden van een woning met bijgebouw gelegen in de Peperstraat 30 - administratieve lus.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>78 Omgevingsloket - 2022/94 - de overdracht van een vergunningsplichtige exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit in de Schendekouterstraat 19 - aktename.

Pdf-versie
Kennisneming

<>79 Omgevingsloket - 2022/6 - het bouwen van eengezinswoning na afbraak bestaande woning gelegen in de Schendekouterstraat 19 - administratieve lus.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>80 Huisnummering Komerenstraat 12-14.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>81 Huisnummering Groenstraat 43.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>82 Teruggave borg - Kasteelstraat 109 - 2021-77.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>83 Teruggave borg - Ieperstraat 110 - 2015-222.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>84 Teruggave borg - Ieperstraat 110 - 2016-164.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>85 Teruggave borg - Ieperstraat 110 - 2020-26.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>86 Toekennen verhuurderspremie - Guido Gezellestraat 79 - totaalrenovatie.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>87 Toekennen renovatiepremie - Mesenstraat 12 - totaalrenovatie.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>88 Toekennen renovatiepremie - Speiestraat 132 - totaalrenovatie.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>89 Voorkooprecht 152767 - Rekestraat 18 - uit de hand te koop.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>90 Voorkooprecht 152664 - Geluwestraat 31 - uit de hand te koop.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>91 Voorkooprecht 152196 - Molenstraat 97 - uit de hand te koop.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>92 Voorkooprecht - 152410 - Tramstraat 56 - uit de hand te koop.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>93 Verdeling van goed, derde afdeling, Sectie A, nummers 423a-426a-394 - Oude Ieperstraat.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>94 Verdeling van goed, eerste afdeling, Sectie B, nummer 458a - Waterstraat.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>95 Verdeling van goed, derde afdeling, Sectie B, nummers 660-659-662b-661a-484b.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>96 Verdeling van goed, eerste afdeling, Sectie B, nummer 458a - Waterstraat.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>97 Omgevingsloket 2022/2 - bouwen van berging voor het o.a. stallen van voertuigen en aanhangwagens gelegen in de Kruisekestraat 525 - weigering.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>98 Schrappen perceel risicogrond 33029C0548/00V004, Ieperstraat 138.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>99 Agenda (activiteiten en uitnodigingen).

Pdf-versie
Kennisneming

<>100 Evenement - Fuif 'Bal Populaire' - 20/05/22.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>101 Evenement - Skullfest - 03-04/06/22.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>102 Evenement - Camping Balokken - 27/28/29 mei 2022.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>103 Proeftuin Integratie en Inburgering - vierde pijler - verlenging project Stoel 4.

Pdf-versie
Goedgekeurd